Soubory otázek pro způsobilost
'Zdvihací zařízení'

č. 1 Zkratka souboru otázek: UTZ4
OtázkaZákladní parametry zdvihacího zařízení jsou:

Správná odpověď a)nosnost a vyložení.
Odpověď b)hmotnost.
Odpověď c)zdvih.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: UTZ4
OtázkaZdroje nebezpečí na jeřábu musí být opatřeny:

Správná odpověď a)nátěrem střídavými pruhy žluté a černé bezpečnostní barvy.
Odpověď b)nátěrem střídavými pruhy bílé a černé bezpečnostní barvy.
Odpověď c)tabulkou "Pozor jiné nebezpečí".
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: UTZ4
OtázkaVyrábět a opravovat zdvihací zařízení smí:

Správná odpověď a)organizace mající k tomu oprávnění dozorčího orgánu.
Odpověď b)výrobní podnik mající pracovníky potřebných profesí.
Odpověď c)pracovník vyučený v oboru.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: UTZ4
OtázkaK vyvození brzdicí síly automatických brzd smí být použito:

Správná odpověď a)pouze tlačných pružin nebo závaží.
Odpověď b)tažných pružin.
Odpověď c)hydraulického oleje.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: UTZ4
OtázkaJeřábnický průkaz potvrzuje:

Správná odpověď a)revizní technik zdvihacího zařízení.
Odpověď b)uživatel zdvihacího zařízení.
Odpověď c)pracovník státního odborného dozoru.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: UTZ4
OtázkaDovolený úhel příčného náklonu plovoucího jeřábu nesmí přesáhnout:

Správná odpověď a)6°.
Odpověď b)3°.
Odpověď c)maximální ponor.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: UTZ4
OtázkaPři výpadku přívodu energie musí být umožněno:

Správná odpověď a)spouštění břemene a výložníku.
Odpověď b)opuštění kabiny jeřábu.
Odpověď c)nastavení ovládacích prvků do nulových poloh.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: UTZ4
OtázkaNa jeřábu musí být trvale uvedena jeho nosnost v:

Správná odpověď a)kilogramech.
Odpověď b)tunách.
Odpověď c)megapascalech.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: UTZ4
OtázkaBubny pro jednovrstvé navíjení musí mít:

Správná odpověď a)na povrchu lanové drážky ve tvaru šroubovice.
Odpověď b)zařízení, které zabezpečuje správné navíjení lana.
Odpověď c)příruby na obou stranách bubnu.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: UTZ4
OtázkaUpevnění lana k navíjecímu bubnu musí být provedeno:

Správná odpověď a)nejméně dvěma přítlačnými příložkami nebo klínem.
Odpověď b)jednou přítlačnou příložkou.
Odpověď c)lanovou svorkou.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: UTZ4
OtázkaZařízení proti přetížení jeřábu musí zabránit většímu zatížení než:

Správná odpověď a)110% nosnosti.
Odpověď b)100% nosnosti.
Odpověď c)125% nosnosti.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: UTZ4
OtázkaJako zátěže nebo protizávaží jeřábu se zakazuje používat:

Správná odpověď a)sypkých hmot.
Odpověď b)kovových bloků o hmotnosti menší než 100 kg.
Odpověď c)betonových bloků bez armování.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: UTZ4
OtázkaFunkční zkoušky se provádějí u všech pohybových a hnacích mechanismů:

Správná odpověď a)bez zatížení, postupně všemi stupni rychlosti.
Odpověď b)s břemenem, postupně všemi stupni rychlosti.
Odpověď c)při postavení jeřábu v nakloněné poloze.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: UTZ4
OtázkaNouzový vypínač (tlačítko STOP) musí být chráněn:

Správná odpověď a)proti neúmyslnému vypnutí.
Odpověď b)proti mechanickému poškození.
Odpověď c)proti slunečnímu záření.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: UTZ4
OtázkaZátěž drapákového jeřábu je dána:

Správná odpověď a)součtem maximální hmotnosti materiálu přepravovaného drapákem a vlastní hmotnosti drapáku.
Odpověď b)velikostí drapáku.
Odpověď c)silou nosných lan.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: UTZ4
OtázkaPři nejnižší poloze břemena musí zůstat na navíjecím bubnu min.:

Správná odpověď a)2 volné závity lana.
Odpověď b)3 volné závity lana.
Odpověď c)1 volný závit lana.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: UTZ4
OtázkaŽebříky umístěné na jeřábu musí být opatřeny ochranným košem:

Správná odpověď a)od výšky větší než 3 m nad zemí.
Odpověď b)od výšky větší než 2 m nad zemí.
Odpověď c)v celé délce.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: UTZ4
OtázkaZkušební břemeno pro statickou zkoušku jeřábu je:

Správná odpověď a)1,25 násobek nosnosti jeřábu.
Odpověď b)1,1 násobek nosnosti jeřábu.
Odpověď c)1,33 násobek nosnosti jeřábu.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: UTZ4
OtázkaVýhled ze stanoviště obsluhy na pracovní prostor musí být proveden:

Správná odpověď a)z průhledného bezpečnostního materiálu, síly nejméně 4 mm.
Odpověď b)z plexiskla.
Odpověď c)z lepeného automobilového skla.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: UTZ4
OtázkaPři výpadku energie pro jeřáb se musí.

Správná odpověď a)všechny zapnuté pohonné mechanismy samočinně zastavit.
Odpověď b)zastavit zdvihání břemene.
Odpověď c)zastavit spouštění břemene.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: UTZ4
OtázkaU ovládacího přístroje nebo přímo na něm musí být:

Správná odpověď a)slovně nebo symbolicky provedeno označení ovládacího zařízení a směry jeho pohybu.
Odpověď b)označení výrobce.
Odpověď c)nouzové osvětlení.