Soubory otázek pro způsobilost
'Tankery G ADN 2023'

č. 1 Zkratka souboru otázek: G1 2023
Otázka231 01.1-01 Určité množství dusíku při absolutním tlaku 100 kPa má objem 60 m³. Dusík je při konstantní teplotě 10 °C stlačený na absolutní tlak 500 kPa. Objem pak bude:

Správná odpověď a)12 m³.
Odpověď b)11 m³.
Odpověď c)1 m³.
Odpověď d)20 m³.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: G1 2023
Otázka231 01.1-02 Propanová pára se nachází v nákladním tanku o objemu 250 m³ a absolutním tlaku 400 kPa. Trhlinou v potrubí unikne tolik propanu, že tlak v prostoru nákladního tanku klesne na hodnotu atmosférického tlaku. Jak velký by byl propanový mrak (mimo nákladní tank), kdyby se nesmísil se vzduchem?

Správná odpověď a)750 m³.
Odpověď b)500 m³.
Odpověď c)250 m³.
Odpověď d)1000 m³.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: G1 2023
Otázka231 01.1-03 Dané množství dusíku o objemu 50 m³ má absolutní tlak 160 kPa. Plyn se stlačí na objem 20 m³, přičemž teplota zůstane konstantní. Jaký pak bude absolutní tlak dusíku?

Správná odpověď a)400 kPa.
Odpověď b)250 kPa.
Odpověď c)500 kPa.
Odpověď d)600 kPa.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: G1 2023
Otázka231 01.1-04 V nákladním tanku o objemu 250 m³ se nachází dusík, při absolutním tlaku 220 kPa. Kolik dusíku je zapotřebí, aby se tlak v tomto nákladním tanku zvýšil na absolutní tlak 400 kPa?

Správná odpověď a)450 m³.
Odpověď b)700 m³.
Odpověď c)950 m³.
Odpověď d)1200 m³.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: G1 2023
Otázka231 01.1-05 Dusík má při absolutním tlaku 320 kPa objem 50 m³. Při konstantní teplotě se objem sníží na 10 m³. Absolutní tlak dusíku pak bude:

Správná odpověď a)1 600 kPa.
Odpověď b)1 100 kPa.
Odpověď c)2 000 kPa.
Odpověď d)2 100 kPa.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: G1 2023
Otázka231 01.1-06 V uzavřeném nákladním tanku se nachází propanová pára při absolutním tlaku 120 kPa a při teplotě +10 °C. Zatímco se objem nákladního tanku nezmění, zvyšuje se teplota, dokud tlak nedosáhne absolutního tlaku 140 kPa. Teplota plynu pak bude:

Správná odpověď a)57 °C.
Odpověď b)20 °C.
Odpověď c)12 °C.
Odpověď d)293 °C.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: G1 2023
Otázka231 01.1-07 Nákladní tank obsahuje propan pod absolutním tlakem 500 kPa při teplotě +40 °C. Jaký bude absolutní tlak v nákladním tanku, jestliže se plyn schladí na teplotu +9 °C?

Správná odpověď a)450 kPa.
Odpověď b)120 kPa.
Odpověď c)360 kPa.
Odpověď d)100 kPa.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: G1 2023
Otázka231 01.1-08 Nákladní tank o objemu 300 m³ obsahuje dusík pod absolutním tlakem 250 kPa při teplotě -12 °C. Jaký bude absolutní tlak v nákladním tanku, jestliže teplota dusíku se zvýší na +30 °C?

Správná odpověď a)290 kPa.
Odpověď b)180 kPa.
Odpověď c)450 kPa.
Odpověď d)750 kPa.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: G1 2023
Otázka231 01.1-09 V nádobě o objemu 10 m³ naplněné dusíkem je absolutní tlak 1 000 kPa při teplotě 100 °C. Jaký bude absolutní tlak, jestliže nádoba a její obsah se schladí na -12 °C?

Správná odpověď a)700 kPa.
Odpověď b)100 kPa.
Odpověď c)600 kPa.
Odpověď d)800 kPa.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: G1 2023
Otázka231 01.1-10 V nákladním tanku se nachází dusík při teplotě 40 °C. Absolutní tlak se má snížit z 600 kPa na 500 kPa. Na jakou teplotu musí být dusík zchlazen?

Správná odpověď a)-12,2 °C.
Odpověď b)-22,6 °C.
Odpověď c)+ 33,3 °C.
Odpověď d)+ 32 °C.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: G1 2023
Otázka231 01.2-01 Teplota plynu o objemu 40 m³ pod absolutním tlakem 100 kPa se zvýší z 20 °C na 50 °C. Jaký bude objem, jestliže absolutní tlak stoupne na 200 kPa.

Správná odpověď a)22 m³.
Odpověď b)29 m³.
Odpověď c)33 m³.
Odpověď d)50 m³.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: G1 2023
Otázka231 01.2-02 Určité množství plynu má objem 9 m³ při absolutním tlaku 100 kPa a teplotě 10 °C. Jaký bude absolutní tlak, jestliže se teplota zvýší na 51 °C a současně se zmenší objem na 1 m³?

Správná odpověď a)1 030 kPa.
Odpověď b)930 kPa.
Odpověď c)1 130 kPa.
Odpověď d)2 050 kPa.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: G1 2023
Otázka231 01.2-03 Určité množství plynu má při teplotě 50 °C a absolutním tlaku 200 kPa objem 40 m³. Poté, co byla teplota snížena na 10 °C, má plyn absolutní tlak 100 kPa. Jak velký je pak objem?

Správná odpověď a)70 m³.
Odpověď b)16 m³.
Odpověď c)52 m³.
Odpověď d)12 m³.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: G1 2023
Otázka231 01.2-04 Určité množství plynu má při teplotě 50 °C a absolutním tlaku 200 kPa objem 20 m³. Jaký bude absolutní tlak, jestliže teplota plynu se sníží na 18 °C a zároveň objem se zvýší na 40 m³?

Správná odpověď a)90 kPa.
Odpověď b)60 kPa.
Odpověď c)40 kPa.
Odpověď d)140 kPa.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: G1 2023
Otázka231 01.2-05 Určité množství plynu má při teplotě 3,0 °C a absolutním tlaku 100 kPa objem 10 m³. Na jakou teplotu se musí plyn ohřát, aby měl při absolutním tlaku 110 kPa objem 11 m³?

Správná odpověď a)61 °C.
Odpověď b)3,6 °C.
Odpověď c)46 °C.
Odpověď d)3,5 °C.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: G1 2023
Otázka231 01.2-06 Určité množství plynu má při teplotě 77 °C a absolutním tlaku 100 kPa objem 20 m³. Na jakou teplotu musí být plyn ochlazen, aby při absolutním tlaku 200 kPa měl objem 8 m³?

Správná odpověď a)7 °C.
Odpověď b)- 63 °C.
Odpověď c)46 °C.
Odpověď d)62 °C.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: G1 2023
Otázka231 01.2-07 Při teplotě 10 °C a absolutním tlaku 100 kPa má plyn objem 70 m³. Jak velký bude objem, jestliže se absolutní tlak zvýší na 200 kPa a teplota na 50 °C?

Správná odpověď a)40 m³.
Odpověď b)53 m³.
Odpověď c)117 m³.
Odpověď d)175 m³.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: G1 2023
Otázka231 01.2-08 Při teplotě 10 °C a absolutním tlaku 100 kPa má plyn objem 5 m³. Jak velký je objem, jestliže se absolutní tlak zvýší na 200 kPa a teplota na 170 °C?

Správná odpověď a)3,9 m³.
Odpověď b)2,0 m³.
Odpověď c)5,3 m³.
Odpověď d)42,5 m³.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: G1 2023
Otázka231 01.2-09 Objem plynu 8 m³ má při teplotě 7 °C absolutní tlak 200 kPa. Jak velký bude absolutní tlak, jestliže se objem zvětší na 20 m³ a teplota se zvýší na 77 °C?

Správná odpověď a)100 kPa.
Odpověď b)150 kPa.
Odpověď c)880 kPa.
Odpověď d)1 320 kPa.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: G1 2023
Otázka231 01.2-10 Určité množství plynu při teplotě 7 °C a absolutním tlaku 200 kPa má objem 8 m³. Na jakou teplotu musí být plyn zahříván, aby měl při absolutním tlaku 100 kPa objem 20 m³?

Správná odpověď a)77 °C.
Odpověď b)12 °C.
Odpověď c)9 °C.
Odpověď d)194 °C.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: G2 2023
Otázka231 02.1-01 Co je parciální tlak plynu ve směsi plynů, která se nachází v nákladním tanku?

Správná odpověď a)Tlak, pod kterým by byl tento plyn v případě, že by byl v nákladním tanku jediný.
Odpověď b)Tlak, který ukazuje manometr.
Odpověď c)Objem, který by zabíral jen tento plyn.
Odpověď d)Rozdíl mezi tlakem tohoto plynu a atmosférickým tlakem.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: G2 2023
Otázka231 02.1-02 Co je parciální tlak plynu ve směsi plynů, která se nachází v nákladním tanku?

Správná odpověď a)Tlak, pod kterým by byl tento plyn v případě, že by byl v nákladním tanku jediný.
Odpověď b)Objem tohoto plynu při atmosférickém tlaku.
Odpověď c)Manometrický tlak + - 100 kPa.
Odpověď d)Rozdíl mezi tlakem v nákladním tanku a atmosférickým tlakem.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: G2 2023
Otázka231 02.1-03 V nákladním tanku se nachází směs dusíku a propanu. Podíl dusíku na objemu činí 20 % a propanu 80 %. Celkový tlak v nákladním tanku je 500 kPa. Jak vysoký je parciální tlak propanu?

Správná odpověď a)400 kPa.
Odpověď b)80 kPa.
Odpověď c)320 kPa.
Odpověď d)20 kPa.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: G2 2023
Otázka231 02.1-04 V nákladním tanku se nachází směs propanu a dusíku. Parciální tlak dusíku činí 100 kPa a objemové procento 20%. Jak vysoký je parciální tlak propanu?

Správná odpověď a)400 kPa.
Odpověď b)320 kPa.
Odpověď c)80 kPa.
Odpověď d)500 kPa.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: G2 2023
Otázka231 02.1-05 Směs plynu s obsahem 70% obj. propanu a 30% obj. butanu se nachází v nákladním tanku pod absolutním tlakem 1 000 kPa Jak vysoký je parciální tlak butanu?

Správná odpověď a)300 kPa.
Odpověď b)270 kPa.
Odpověď c)630 kPa.
Odpověď d)700 kPa.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: G2 2023
Otázka231 02.1-07 Směs plynů propanu a butanu se nachází v nákladním tanku pod absolutním tlakem 1 000 kPa. Parciální tlak propanu činí 700 kPa. Jak vysoký je podíl butanu na objemu?

Správná odpověď a)30 % obj.
Odpověď b)20 % obj.
Odpověď c)40 % obj.
Odpověď d)60 % obj.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: G2 2023
Otázka231 02.1-08 Směs plynů propanu, butanu a isobutanu se nachází v nákladním tanku pod absolutním tlakem 1 000 kPa. Parciální tlak butanu a isobutanu činí 200 kPa a 300 kPa. Jak velký je podíl propanu na objemu?

Správná odpověď a)50 % obj.
Odpověď b)40 % obj.
Odpověď c)30 % obj.
Odpověď d)60 % obj.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: G2 2023
Otázka231 02.1-09 Ve směsi dusík/kyslík s absolutním tlakem 2 000 kPa činí parciální tlak kyslíku 100 kPa. Jak vysoký je podíl dusíku na objemu?

Správná odpověď a)95 % obj.
Odpověď b)90 % obj.
Odpověď c)90,5 % obj.
Odpověď d)86 % obj.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: G2 2023
Otázka231 02.2-01 Nákladní tank obsahuje směs plynů, která je složena z 80 % obj. propanu a 20 % obj. butanu pod absolutním tlakem 500 kPa. Jaký bude podíl propanu na objemu, jestliže po uvolnění tlaku v nákladním tanku (přetlak = 0) se absolutní tlak v tanku zvýší na 400 kPa?

Správná odpověď a)20 % obj.
Odpověď b)16 % obj.
Odpověď c)25 % obj.
Odpověď d)32 % obj.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: G2 2023
Otázka231 02.2-02 V nákladním tanku o objemu 300 m³ se nachází isobutan pod absolutním tlakem 150 kPa. Jaký bude podíl isobutanu na objemu, jestliže se v tanku nachází ještě propan o objemu 900 m³ při absolutním tlaku 100 kPa?

Správná odpověď a)33,3 % obj.
Odpověď b)14,3 % obj.
Odpověď c)20,0 % obj.
Odpověď d)11,1 % obj.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: G2 2023
Otázka231 02.2-03 V nákladním tanku o objemu 100 m³ pod absolutním tlakem 600 kPa nachází směs plynů sestávající z 50% obj. propanu a 50% obj. propenu. Jak velký bude podíl propanu na objemu, jestliže při nezměněné teplotě se doplní ještě 600 m³ dusíku při absolutním tlaku 100 kPa?

Správná odpověď a)25 % obj.
Odpověď b)23 % obj.
Odpověď c)27 % obj.
Odpověď d)30 % obj.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: G2 2023
Otázka231 02.2-04 V nákladním tanku naplněném vzduchem (20 % obj. kyslíku) je absolutní tlak 120 kPa. Jaký bude parciální tlak kyslíku v nákladním tanku, jestliže absolutního tlaku 600 kPa se dosáhne pomocí dusíku?

Správná odpověď a)24 kPa.
Odpověď b)4,0 kPa.
Odpověď c)4,8 kPa.
Odpověď d)0,1 kPa.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: G2 2023
Otázka231 02.2-05 V nákladním tanku, naplněném dusíkem, je absolutní tlak 50 kPa. Jaký bude parciální tlak kyslíku v nákladním tanku, jestliže po otevření krytu na tanku vnikne do nákladního tanku okolní vzduch, který obsahuje 20% obj. kyslíku, dokud nedosáhne absolutní tlak 100 kPa?

Správná odpověď a)10 kPa.
Odpověď b)20 kPa.
Odpověď c)40 kPa.
Odpověď d)100 kPa.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: G2 2023
Otázka231 02.2-06 Nákladní tank obsahuje propan pod absolutním tlakem 150 kPa. Jaký bude podíl propanu na objemu, jestliže se absolutního tlaku 600 kPa v nákladním tanku dosáhne pomocí dusíku?

Správná odpověď a)25 % obj.
Odpověď b)10 % obj.
Odpověď c)8 % obj.
Odpověď d)30 % obj.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: G2 2023
Otázka231 02.2-07 Nákladní tank o objemu 100 m³ obsahuje propan pod absolutním tlakem 150 kPa. Jaký bude podíl propanu na objemu, jestliže absolutní tlak v nákladním tanku se zvýší dusíkem o objemu 450 m³ při absolutním tlaku 100 kPa?

Správná odpověď a)25 % obj.
Odpověď b)10 % obj.
Odpověď c)8 % obj.
Odpověď d)30 % obj.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: G2 2023
Otázka231 02.2-08 Jaké tvrzení je správné pro LNG při teplotě a tlaku okolního prostředí?

Správná odpověď a)Pára je lehčí než vzduch.
Odpověď b)Pára je stejně těžká jako vzduch.
Odpověď c)Místo páry se uvolní kapalina.
Odpověď d)Pára je těžší než vzduch.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: G3 2023
Otázka231 03.1-01 Objem nákladního tanku je 72 m³. V tomto tanku se nachází 12 kmol ideálního plynu při teplotě 15 °C. Jaký je absolutní tlak, pokud se předpokládá, že 1 kmol ideálního plynu = 24 m³ při 100 kPa a teplotě 15 °C?

Správná odpověď a)400 kPa.
Odpověď b)300 kPa.
Odpověď c)500 kPa.
Odpověď d)600 kPa.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: G3 2023
Otázka231 03.1-02 Objem nákladního tanku je 120 m³. V tomto nákladním tanku se nachází 10 kmol ideálního plynu při teplotě 15 °C. Jaký je absolutní tlak, pokud se předpokládá, že 1 kmol ideálního plynu = 24 m³ při tlaku 100 kPa a teplotě 15° C?

Správná odpověď a)200 kPa.
Odpověď b)400 kPa.
Odpověď c)500 kPa.
Odpověď d)1 200 kPa.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: G3 2023
Otázka231 03.1-03 Objem nákladního tanku je 120 m³. V tomto tanku se nachází určité množství ideálního plynu při teplotě 15 °C a pod absolutním tlakem 300 kPa. Jaké je množství plynu, jestliže se předpokládá, že 1 kmol ideálního plynu = 24 m³ při tlaku 100 kPa a teplotě 15 °C?

Správná odpověď a)15 kmol.
Odpověď b)5 kmol.
Odpověď c)20 kmol.
Odpověď d)30 kmol.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: G3 2023
Otázka231 03.1-04 Z nákladního tanku uniklo 120 m³ plynu UN 1978, PROPAN (M = 44) pod absolutním tlakem 100 kPa a teplotě 15 °C. Kolik kilogramů propanu uniklo do atmosféry, pokud se předpokládá, že 1 kmol ideálního plynu = 24 m³ při tlaku 100 kPa a teplotě 15 °C?

Správná odpověď a)220 kg.
Odpověď b)440 kg.
Odpověď c)2880 kg.
Odpověď d)5280 kg.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: G3 2023
Otázka231 03.1-05 Objem nákladního tanku je 240 m³. Kolik kg látky UN 1969, ISOBUTAN (M=58) se nachází v nákladním tanku při teplotě 15 °C a absolutním tlaku 200 kPa, pokud se předpokládá, že 1 kmol ideálního plynu = 24 m³ při tlaku 100 kPa a teplotě 15 °C?

Správná odpověď a)1160 kg.
Odpověď b)580 kg.
Odpověď c)1740 kg.
Odpověď d)4640 kg.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: G3 2023
Otázka231 03.1-06 Objem nákladního tanku je 120 m³. Kolik kg látky UN 1978, PROPAN (M=42) se nachází v nákladním tanku při teplotě 15 °C a absolutním tlaku 300 kPa, pokud se předpokládá, že 1 kmol ideálního plynu = 24 m³ při tlaku 100 kPa a teplotě 15 °C?

Správná odpověď a)630 kg.
Odpověď b)420 kg.
Odpověď c)210 kg.
Odpověď d)840 kg.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: G3 2023
Otázka231 03.1-07 Objem nákladního tanku je 120 m³. V tomto tanku se nachází 440 kg látky UN 1978, PROPAN (M=44) při teplotě 15 °C. Jak velký je absolutní tlak pokud se předpokládá, že 1 kmol ideálního plynu = 24 m³ při tlaku 100 kPa a teplotě 15 °C?

Správná odpověď a)200 kPa.
Odpověď b)100 kPa.
Odpověď c)1 100 kPa.
Odpověď d)1 200 kPa.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: G3 2023
Otázka231 03.1-08 Nákladní tank o objemu 100 m³ obsahuje 30 kmol plynu UN 1978, PROPAN při teplotě 15 °C. Jaký maximální objem propanu v m³ při absolutním tlaku 100 kPa by mohl uniknout do atmosféry v případě úniku, pokud se předpokládá, že 1 kmol ideálního plynu = 24m³ při tlaku 100 kPa a teplotě 15°C?

Správná odpověď a)620 m³.
Odpověď b)380 m³.
Odpověď c)420 m³.
Odpověď d)180 m³.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: G3 2023
Otázka231 03.1-09 V nákladním tanku se nachází 10 kmol ideálního plynu při teplotě 15 °C a absolutním tlaku 500 kPa. Jaký objem má nákladní tank, pokud se předpokládá, že 1 kmol ideálního plynu = 24 m³ při tlaku100 kPa a teplotě 15 °C?

Správná odpověď a)48 m³.
Odpověď b)40 m³.
Odpověď c)12 m³.
Odpověď d)60 m³.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: G3 2023
Otázka231 03.1-10 Objem nákladního tanku je 288 m³. V tomto tanku se nachází ideální plyn absolutním tlakem 400 kPa. Jak velké množství plynu se nachází v nákladním tanku, pokud se předpokládá, že 1 kmol ideálního plynu = 24 m³ při tlaku100 kPa a teplotě 15 °C?

Správná odpověď a)48 kmol.
Odpověď b)36 kmol.
Odpověď c)24 kmol.
Odpověď d)60 kmol.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: G3 2023
Otázka231 03.2-01 Nákladní tank má objem 200 m³. Kolik kg látky UN 1005, AMONIAK (ČPAVEK) BEZVODÝ, (M=17) se nachází v tomto nákladním tanku při teplotě 40 °C a absolutním tlaku 300 kPa?

Správná odpověď a)391 kg.
Odpověď b)261 kg.
Odpověď c)2040 kg.
Odpověď d)3060 kg.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: G3 2023
Otázka231 03.2-02 Objem nákladního tanku je 100 m³. Kolik kg látky UN 1010, BUTADIENY, STABILIZOVANÉ (M=54) se nachází v tomto nákladním tanku při teplotě 30 °C a absolutním tlaku 200 kPa?

Správná odpověď a)428 kg.
Odpověď b)642 kg.
Odpověď c)4320 kg.
Odpověď d)6480 kg.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: G3 2023
Otázka231 03.2-03 Objem nákladního tanku je 100 m³. Kolik kg látky UN 1978, PROPAN (M=44) se nachází v tomto nákladním tanku při teplotě 20 °C a absolutním tlaku 300 kPa?

Správná odpověď a)541 kg.
Odpověď b)360 kg.
Odpověď c)5280 kg.
Odpověď d)7920 kg.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: G3 2023
Otázka231 03.2-04 Objem nákladního tanku je 200 m³. Kolik kg látky UN 1077, PROPEN (M=42) se nachází v tomto nákladním tanku při teplotě -5 °C a absolutním tlaku 200 kPa?

Správná odpověď a)752 kg.
Odpověď b)725 kg.
Odpověď c)376 kg.
Odpověď d)1128 kg.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: G3 2023
Otázka231 03.2-05 Objem nákladního tanku je 200 m³. Kolik kg látky UN 1969, ISOBUTAN (M=56) se nachází v tomto nákladním tanku při teplotě 40 °C a absolutním tlaku 400 kPa?

Správná odpověď a)1 718 kg.
Odpověď b)2 147 kg.
Odpověď c)10 080 kg.
Odpověď d)12 600 kg.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: G3 2023
Otázka231 03.2-06 Objem nákladního tanku je 300 m³. V tomto tanku se nachází 2 640 kg plynu UN 1978, PROPAN plyn (M=44) při teplotě -3 °C. Jak velký je absolutní tlak v tomto nákladním tanku?

Správná odpověď a)450 kPa.
Odpověď b)110 kPa.
Odpověď c)300 kPa.
Odpověď d)10 kPa.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: G3 2023
Otázka231 03.2-07 Nákladní tank má objem 100 m³. V nákladním tanku se nachází 1 176 kg látky UN 1077, PROPEN (M=42) při teplotě 27 °C. Jak velký je absolutní tlak v tomto nákladním tanku?

Správná odpověď a)700 kPa.
Odpověď b)190 kPa.
Odpověď c)600 kPa.
Odpověď d)60 kPa.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: G3 2023
Otázka231 03.2-08 Nákladní tank má objem 450 m³. V tomto tanku se nachází 1 700 kg plynu UN 1005, AMONIAK (ČPAVEK) BEZVODÝ(M=17) při teplotě 29 °C. Jak velký je absolutní tlak v tomto nákladním tanku?

Správná odpověď a)560 kPa.
Odpověď b)150 kPa.
Odpověď c)50 kPa.
Odpověď d)660 kPa.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: G3 2023
Otázka231 03.2-09 Objem nákladního tanku je 250 m³. V tomto tanku se nachází 1 160 kg plynu UN 1011, BUTAN (M=58) při teplotě 27 °C. Jak vysoký je absolutní tlak v tomto nákladním tanku?

Správná odpověď a)200 kPa.
Odpověď b)100 kPa.
Odpověď c)120 kPa.
Odpověď d)20 kPa.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: G3 2023
Otázka231 03.2-10 Objem nákladního tanku je 200 m³. V tomto tanku se nachází 2 000 kg plynu UN 1086, VINYLCHLORID (M=62,5) při teplotě 27 °C. Jak vysoký je absolutní tlak v tomto nákladním tanku?

Správná odpověď a)400 kPa.
Odpověď b)140 kPa.
Odpověď c)300 kPa.
Odpověď d)40 kPa.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: G4 2023
Otázka231 04.1-01 V nákladním tanku se nachází 100 m³ zkapalněného PROPANU (UN 1978) o teplotě -5 °C, který se zahřeje na 20 °C. Objem nákladu pak bude (zaokrouhleno na celé m³). Použijte tabulky.

Správná odpověď a)107 m³.
Odpověď b)93 m³.
Odpověď c)91 m³.
Odpověď d)109 m³.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: G4 2023
Otázka231 04.1-02 V nákladním tanku se nachází 100 m³ zkapalněného PROPANU (UN 1978) o teplotě 20 °C, který se ochladí na -5 °C. Objem nákladu pak bude (zaokrouhleno na celé m³). Použijte tabulky.

Správná odpověď a)93 m³.
Odpověď b)91 m³.
Odpověď c)107 m³.
Odpověď d)109 m³.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: G4 2023
Otázka231 04.1-03 V nákladním tanku se nachází 100 m³ zkapalněného 1,3 - BUTADIENU, STABILIZOVANÉHO (UN 1010) při teplotě -10 °C. Obsah nákladního tanku se zahřeje na 20 °C. Jaký bude v tomto případě objem látky (zaokrouhleno na celé m³)? Použijte tabulky.

Správná odpověď a)106 m³.
Odpověď b)95 m³.
Odpověď c)90 m³.
Odpověď d)111 m³.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: G4 2023
Otázka231 04.1-04 V nákladním tanku se nachází 100 m³ zkapalněného n-BUTANU (UN 1011) při teplotě 20 °C. Obsah nákladního tanku se ochladí na teplotu -10 °C. Jaký bude v tomto případě objem látky (zaokrouhleno na celé m³)? Použijte tabulky.

Správná odpověď a)95 m³.
Odpověď b)90 m³.
Odpověď c)106 m³.
Odpověď d)111 m³.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: G4 2023
Otázka231 04.1-05 Určité množství zkapalněného 1,3 - BUTADIENU, STABILIZOVANÉHO (UN 1010) má při teplotě 25 °C objem 100 m³. Jak velký bude v tomto případě objem této látky při teplotě 5 °C (zaokrouhleno na celé m³)? Použijte tabulky.

Správná odpověď a)96 m³.
Odpověď b)93 m³.
Odpověď c)104 m³.
Odpověď d)107 m³.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: G4 2023
Otázka231 04.1-06 Určité množství zkapalněného 1,3 - BUTADIENU, STABILIZOVANÉHO (UN 1010) má při teplotě 5 °C objem 100 m³. Jak velký bude v tomto případě objem této látky při teplotě 25 °C (zaokrouhleno na celé m³)? Použijte tabulky.

Správná odpověď a)104 m³.
Odpověď b)96 m³.
Odpověď c)93 m³.
Odpověď d)107 m³.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: G4 2023
Otázka231 04.1-07 Určité množství zkapalněného ISOBUTANU (UN 1969) má při teplotě -10 °C objem 100 m³. Jak velký je objem (zaokrouhleno na celé m³) této kapaliny při teplotě 30 °C? Použijte tabulky.

Správná odpověď a)109 m³.
Odpověď b)92 m³.
Odpověď c)87 m³.
Odpověď d)115 m³.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: G4 2023
Otázka231 04.1-08 Určité množství zkapalněného ISOBUTANU (UN 1969) má při teplotě 30 °C objem 100 m³. Jak velký je objem (zaokrouhleno na celé m³) této kapaliny při teplotě -10 °C? Použijte tabulky.

Správná odpověď a)92 m³.
Odpověď b)87 m³.
Odpověď c)108 m³.
Odpověď d)115 m³.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: G4 2023
Otázka231 04.1-09 Určité množství zkapalněného PROPENU (UN 1077) má při teplotě -10 °C objem100 m³. Jak velký je objem (zaokrouhleno na celé m³) při zahřátí na teplotu 25 °C? Použijte tabulky.

Správná odpověď a)111 m³.
Odpověď b)90 m³.
Odpověď c)88 m³.
Odpověď d)113 m³.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: G4 2023
Otázka231 04.1-10 Určité množství zkapalněného PROPENU (UN 1077) má při teplotě 25 °C objem 100 m³. Jak velký bude objem (zaokrouhleno na celé m³) po ochlazení na teplotu -10 °C? Použijte tabulky.

Správná odpověď a)90 m³.
Odpověď b)88 m³.
Odpověď c)111 m³.
Odpověď d)113 m³.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: G5 2023
Otázka231 05.0-01 UN 1978 PROPAN má kritickou teplotu 97 °C, bod varu - 42 °C a kritický tlak 4 200 kPa. Propan tudíž může být zkapalněn zvýšením tlaku při:

Správná odpověď a)teplotách pod 97 °C.
Odpověď b)teplotách nad 97 °C.
Odpověď c)při tlaku nad 4200 kPa.
Odpověď d)při tlaku, který je vyšší než atmosférický tlak.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: G5 2023
Otázka231 05.0-02 UN 1086 VINILCHLORID, STABILIZOVANÝ má kritický tlak 5 600 kPa, bod varu -14 °C a kritickou teplotu 156,6 °C. Který z následujících výroků je pravdivý?

Správná odpověď a)Vinylchlorid může být přepravován při atmosférickém tlaku v kapalném stavu pod bodem varu.
Odpověď b)Vinylchlorid může být zkapalněn pouze při teplotě okolního prostředí a tlaku nad 5 600 kPa.
Odpověď c)Vinylchlorid může být přepravován při okolní teplotě v plynném stavu v tlakových nádržích.
Odpověď d)Vinylchlorid může být zkapalněn pouze při teplotách nad 156,6 °C.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: G5 2023
Otázka231 05.0-03 UN 1011 Butan má bod varu 0 °C, kritickou teplotu 153 °C a kritický tlak 3 700 kPa. Které z níže uvedených tvrzení je pravdivé?

Správná odpověď a)Butan může být zkapalněn pomocí zvýšení tlaku při teplotách pod 153 °C.
Odpověď b)Butan může být přepravován při teplotách nad 153 °C v kapalném stavu.
Odpověď c)Butan může být zkapalněn pouze při tlacích nad 3 700 kPa.
Odpověď d)Butan nemůže být zkapalněn ochlazením.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: G5 2023
Otázka231 05.0-04 UN 1005 AMONIAK (ČPAVEK), BEZVODÝ má kritickou teplotu 132 °C, kritický tlak 11 500 kPa a bod varu –33 °C. Čpavek může být zkapalněn pouze:

Správná odpověď a)zvýšením tlaku při teplotách pod 132 °C.
Odpověď b)zvýšením tlaku při teplotách nad 132 °C.
Odpověď c)pokud tlak překročí 11 500 kPa.
Odpověď d)pokud tlak překročí 100 kPa.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: G6 2023
Otázka231 06.1-01 Polymerizace je chemická reakce, při které:

Správná odpověď a)se molekuly látky spojí a uvolňuje se teplo.
Odpověď b)se chemická vazba spontánně rozloží za vzniku plynu.
Odpověď c)látka na vzduchu shoří a uvolní se teplo.
Odpověď d)látka reaguje s vodou za vzniku tepla.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: G6 2023
Otázka231 06.1-02 Co může spustit polymerizaci?

Správná odpověď a)Přítomnost kyslíku nebo nedostatek stabilizátoru.
Odpověď b)Příliš nízký tlak.
Odpověď c)Přítomnost vody v látce, která podléhá polymerizaci.
Odpověď d)Plnění polymerující látky do nákladního tanku vysokou rychlostí.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: G6 2023
Otázka231 06.1-03 Spontánně probíhající polymerizace se vyznačuje:

Správná odpověď a)vzestupem teploty v kapalině.
Odpověď b)vznikem páry.
Odpověď c)snížením teploty v kapalině.
Odpověď d)poklesem tlaku plynné fáze.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: G6 2023
Otázka231 06.1-04 Jaké hrozí nebezpečí v případě nekontrolované polymerizaci kapaliny?

Správná odpověď a)Výbuch v důsledku značného uvolnění tepla.
Odpověď b)Přimrznutí plováku přístroje ukazujícího úroveň hladiny.
Odpověď c)Vznik vlásenkových trhlin ve stěnách nákladního tanku.
Odpověď d)Vznik podtlaku v nákladním tanku.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: G6 2023
Otázka231 06.1-05 K čemu může vést spontánní, nekontrolovaná polymerizace kapaliny v nákladním tanku?

Správná odpověď a)K výbuchu v důsledku uvolnění značného množství tepla.
Odpověď b)K žádné reakci.
Odpověď c)K vakuu v nákladním tanku.
Odpověď d)K deflagraci.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: G6 2023
Otázka231 06.2-01 Co znamená slovo „STABILIZOVANÝ“ v názvu látky UN 1010, 1,3-BUTADIEN, STABILIZOVANÝ?

Správná odpověď a)Byla přijata opatření zamezující polymerizaci během přepravy.
Odpověď b)Tato látka je za všech okolností stabilní.
Odpověď c)Během přepravy nesmí být tato látka vystavována nadměrným otřesům.
Odpověď d)Butadien je látka, která nepředstavuje žádné riziko.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: G6 2023
Otázka231 06.2-02 Jakým způsobem lze zamezit polymerizaci vinylchloridu nestabilizovaného během přepravy?

Správná odpověď a)Přidáním stabilizátoru a/nebo udržení nízké úrovně obsahu kyslíku v nákladním tanku.
Odpověď b)Nakládkou látky do tlakové nádrže při vysoké teplotě.
Odpověď c)Pomalou nakládkou.
Odpověď d)Stabilizátorem při 20,0 % obj. kyslíku v nákladním tanku.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: G6 2023
Otázka231 06.2-03 Proč je nutné směs látky UN 1010, BUTADIENY, STABILIZOVANÉ a uhlovodíků přepravovat stabilizované?

Správná odpověď a)Z důvodu velké koncentrace butadienu.
Odpověď b)Z důvodu velké koncentrace isobutanu a butenu.
Odpověď c)Z důvodu přítomnosti pevných látek.
Odpověď d)Z důvodu velké koncentrace vody.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: G6 2023
Otázka231 06.2-04 Jaký účinek má stabilizátor?

Správná odpověď a)Zabrání polymerizaci.
Odpověď b)Přeruší polymerizaci snížením teploty.
Odpověď c)Vyloučí deflagraci.
Odpověď d)Vyloučí expanzi kapaliny.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: G6 2023
Otázka231 06.2-05 V jakém případě lze přepravovat stabilizovanou látku?

Správná odpověď a)Pokud je v přepravním dokladu uvedeno, jaký stabilizátor a v jaké koncentraci byl přidán.
Odpověď b)Pokud je na palubě dostatečné množství odpovídajícího stabilizátoru, aby mohl být během přepravy v případě potřeby přidán k látce.
Odpověď c)Pokud je okamžitě po nakládce přidáno dostatečné množství správného stabilizátoru.
Odpověď d)Pokud je náklad dostatečně teplý, aby se stabilizátor rozpustil.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: G6 2023
Otázka231 06.2-06 Určité látky musí být přepravovány v stabilizovaném stavu. Ve kterém oddílu ADN jsou uvedeny požadavky, které musí být splněny při stabilizování těchto látek.

Správná odpověď a)V pododdílu 3.2.3.2, tabulka C a v příslušných vysvětlivkách.
Odpověď b)V oddílu 8.6.3, Kontrolní list ADN.
Odpověď c)V pododdílu 7.2.5.0, Označování
Odpověď d)V oddílu 2.2.2, Plyny.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: G6 2023
Otázka231 06.2-07 Jaké příznaky mohou poukazovat na to, že látka v nákladním tanku právě polymerizuje?

Správná odpověď a)Zvýšení teploty kapaliny.
Odpověď b)Pokles tlaku v nákladním tanku.
Odpověď c)Zvýšení teploty páry.
Odpověď d)Snížení teploty kapaliny.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: G6 2023
Otázka231 06.2-09 V polymerizující kapalině je rozpuštěná dostatečně vysoká koncentrace správného stabilizátoru. Je tato kapalina pak stabilizována na dobu neurčitou?

Správná odpověď a)Ne, protože stabilizátor v důsledku stálé přítomnosti kyslíku pomalu oxiduje.
Odpověď b)Ano, protože zde není přítomen žádný kyslík.
Odpověď c)Ano, protože stabilizátor samotný je stabilní.
Odpověď d)Ne, protože stabilizátor se usazuje na stěnách nákladního tanku a ztrácí svou účinnost.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: G7 2023
Otázka231 07.1-01 Tlak par kapaliny je závislý na:

Správná odpověď a)teplotě kapaliny.
Odpověď b)atmosférickém tlaku.
Odpověď c)objemu kapaliny.
Odpověď d)vnější teplotě.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: G7 2023
Otázka231 07.1-02 Na čem je závislý tlak par kapaliny?

Správná odpověď a)Na teplotě kapaliny.
Odpověď b)Na hmotnosti kapaliny.
Odpověď c)Na obsahu nákladního tanku.
Odpověď d)Na poměru plyn/kapalina v nádobě.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: G7 2023
Otázka231 07.1-03 Pára kondenzuje, jestliže tlak par:

Správná odpověď a)překročí tlak nasycené páry.
Odpověď b)je nižší než atmosférický tlak.
Odpověď c)je vyšší než atmosférický tlak.
Odpověď d)je nižší než tlak nasycené páry.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: G7 2023
Otázka231 07.1-04 Nasycená pára je pára, jejíž:

Správná odpověď a)tlak odpovídá tlaku nasycené páry.
Odpověď b)tlak je nižší než tlak nasycené páry.
Odpověď c)tlak překročí tlak nasycených par.
Odpověď d)teplota je shodná s teplotou odpařující se kapaliny.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: G7 2023
Otázka231 07.1-05 Kapalina se odpařuje, jestliže tlak par:

Správná odpověď a)je nižší než tlak nasycené páry.
Odpověď b)je shodný s tlakem nasycené páry.
Odpověď c)překračuje tlak nasycené páry.
Odpověď d)překračuje atmosférický tlak.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: G7 2023
Otázka231 07.1-06 Během určité doby se v nákladním tanku nachází páry z propanu a také malé množství kapalného propanu, který je na dně tanku. Které z následujících tvrzení je správné?

Správná odpověď a)Tlak par je stejný jako tlak nasycené páry propanu.
Odpověď b)Tlak par je nižší než tlak nasycené páry propanu.
Odpověď c)Tlak par je vyšší než tlak nasycené páry propanu.
Odpověď d)Tlak par je stejný s atmosférickým tlakem.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: G7 2023
Otázka231 07.1-07 Z nákladního tanku, který obsahuje zkapalněný propan, se odsává pára. Po přerušení odsávání:

Správná odpověď a)tlak par v tomto nákladním tanku stoupne.
Odpověď b)tlak par v tomto nákladním tanku zůstane stejný.
Odpověď c)tlak par v tomto nákladním tanku se zmenší.
Odpověď d)teplota par v tomto nákladním tanku stoupne.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: G7 2023
Otázka231 07.1-08 Do nákladního tanku č. 2, který obsahuje zkapalněný propan, je pomocí kompresoru vytlačená propanová pára z nákladního tanku č. 3. Po vypnutí kompresoru v nákladním tanku č. 2:

Správná odpověď a)se tlak par sníží.
Odpověď b)se zvýší tlak par.
Odpověď c)zůstane tlak par stejný.
Odpověď d)se sníží teplota kapaliny.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: G7 2023
Otázka231 07.1-09 Z nákladního tanku, který obsahuje zkapalněný propan, se uzavřeným tlakovým ventilem odčerpává kapalina. Po přerušení odčerpávání v tomto nákladním tanku:

Správná odpověď a)se tlak par zvýší.
Odpověď b)zůstane tlak par stejný.
Odpověď c)se teplota kapaliny zvýší.
Odpověď d)zůstane teplota kapaliny stejná.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: G7 2023
Otázka231 07.1-10 Do nákladního tanku s dusíkem se při absolutním tlaku 100 kPa plní zkapalněný propan. Zkapalněný propan v tomto nákladním tanku:

Správná odpověď a)se bude ochlazovat.
Odpověď b)se bude ohřívat.
Odpověď c)bude mít stejnou teplotu.
Odpověď d)ztuhne.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: G7 2023
Otázka231 07.1-11 Co nastane, jestliže teplota zchlazeného zkapalněného plynu v nákladním tanku vzroste?

Správná odpověď a)Stupeň naplnění kapaliny a tlak se zvýší, což má za následek odpar.
Odpověď b)Stupeň naplnění kapaliny se zvýší a tlak klesne.
Odpověď c)Tlak se zvýší a odpar kondenzuje.
Odpověď d)Tlak se zvýší a hladina kapaliny se sníží.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: G7 2023
Otázka231 07.1-12 Izolovaný nákladní tank je naplněn LNG při teplotě -162 °C. Který z následujících faktorů nemá vliv na zádržnou dobu (retenční čas)?

Správná odpověď a)Průměr potrubí pro odvod plynu.
Odpověď b)Součinitel prostupu tepla podle 9.3.1.27.9.
Odpověď c)Otevírací tlak pojistného ventilu.
Odpověď d)Teplota okolí podle 9.3.1.24.2.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: G7 2023
Otázka231 07.1-13 Vysvětlete pojem „odpar“ jak je používán v ADN.

Správná odpověď a)Pára, která vzniká při odpařování nad povrchem nákladu při zvýšení teploty.
Odpověď b)Každá teplota kapaliny nad normální teplotou varu.
Odpověď c)Množství páry, které uniká z bezpečnostních ventilů, když je tlak v nákladním tanku příliš vysoký.
Odpověď d)Pára produkovaná při silném odpařování kapaliny při začátku nakládky do prázdného nákladního tanku obsahující pouze dusík.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: G7 2023
Otázka231 07.1-14 Proč není možné zkapalnit metan při teplotě okolního prostředí 20 °C?

Správná odpověď a)Kritická teplota metanu je nižší než teplota okolního prostředí.
Odpověď b)Kritická teplota metanu je vyšší než teplota okolního prostředí.
Odpověď c)Tlak by dosáhl příliš vysoké hodnoty, bez ohledu na nákladní tank nebo použitou látku.
Odpověď d)Metan lze zkapalnit pouze při teplotě od 0 °C do -25 °C. V tomto případě se označuje jako CNG (zkapalněný zemní plyn).
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: G7 2023
Otázka231 07.2-03 Nákladní tank je při teplotě 15 °C naplněn na 91% látkou UN 1010, 1,3-BUTADIEN, STABILIZOVANÝ, při absolutním tlaku 400 kPa, což je vyšší tlak než je tlak nasycené páry. Čím tento tlak vzniká?

Správná odpověď a)Přítomností dusíku.
Odpověď b)Protože trvá minimálně 48 hodin, než je dosaženo rovnovážného stavu.
Odpověď c)Přítomností stabilizátoru.
Odpověď d)Protože nakládka byla příliš pomalá.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: G7 2023
Otázka231 07.2-04 Tankové plavidlo typu G je naloženo látkou UN 1077, PROPEN (M=42), z tlakového tanku (d=600 kg/m³) unikne 1 m³ kapaliny. Kolik se přibližně vytvoří propanové páry při okolní teplotě 20 °C?

Správná odpověď a)340 m³.
Odpověď b)24 m³.
Odpověď c)150 m³.
Odpověď d)12 m³.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: G7 2023
Otázka231 07.2-05 Nákladní tank obsahuje dusík při absolutním tlaku 100 kPa a teplotě 5 °C. Absolutní tlak se pomocí kompresoru v nákladním tanku zvýší isobutanovou párou na 300 kPa, aniž by se dusík vypustil. Poté se kompresor zastaví. Co se stane v nákladním tanku? (Upozornění: tlak nasycené isobutanové páry při 5 °C = 186 kPa)

Správná odpověď a)Tlak v nákladním tanku se sníží a vznikne kapalina.
Odpověď b)Tlak v nákladním tanku se nezmění.
Odpověď c)Tlak v nákladním tanku se zvýší.
Odpověď d)Jak isobutanová pára, tak i dusík kondenzují.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: G7 2023
Otázka231 07.2-06 Nákladní tank obsahuje dusík při absolutním tlaku 100 kPa a teplotě 20 °C. Nákladní tank se bez zpětného odvedení par naplní při 20 °C na 80 % látkou UN 1969 ISOBUTAN. Co se stane s absolutním tlakem v nákladním tanku? (Upozornění: tlak nasycené páry isobutanu při 20 °C = 300 kPa)

Správná odpověď a)Absolutní tlak v nákladním tanku je pak více než 500 kPa.
Odpověď b)Absolutní tlak v nákladním tanku je pak než méně než 500 kPa.
Odpověď c)Absolutní tlak v nákladním tanku je pak 300 kPa, protože se celé množství dusíku v kapalině rozpustí.
Odpověď d)Absolutní tlak v nákladním tanku je pak 500 kPa.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: G7 2023
Otázka231 07.2-08 Nákladní tank obsahuje propanovou páru při absolutním tlaku 550 kPa a při teplotě 20 °C. Na jakou teplotu musíme tento nákladní tank ochladit, aby se zabránilo kondenzaci? (Upozornění: Absolutní tlak nasycené páry propanu při 20 °C = 550 kPa)

Správná odpověď a)5 °C.
Odpověď b)- 80 °C.
Odpověď c)12 °C.
Odpověď d)13 °C.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: G7 2023
Otázka231 07.2-09 9 000 m³ páry vinylchloridu (M=62) při 100 kPa se stlačením při teplotě 25 °C zkapalní. Kolik kapaliny (v m³) pak přibližně vznikne (d=900 kg/m³), pokud předpokládáme, že 1 kmol ideálního plynu = 24 m³ při 100 kPa a 25 °C?

Správná odpověď a)25 m³.
Odpověď b)375 m³.
Odpověď c)1000 m³.
Odpověď d)3000 m³.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: G8 2023
Otázka231 08.1-01 Který výrok o tlaku par směsi propanu/butanu je správný?

Správná odpověď a)Tlak par směsi je vyšší než tlak páry butanu.
Odpověď b)Tlak par směsi je nižší než tlak páry butanu.
Odpověď c)Tlak par směsi je stejný jako tlak páry butanu.
Odpověď d)Tlak par směsi je vyšší než tlak páry propanu.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: G8 2023
Otázka231 08.1-02 Který výrok o tlaku páry směsi 60% propylenu a 40% propanu je správný?

Správná odpověď a)Tlak par směsi je nižší než tlak páry propylenu.
Odpověď b)Tlak par směsi je stejný jako tlak páry propylenu.
Odpověď c)Tlak par směsi je vyšší než tlak páry propylenu.
Odpověď d)Tlak par směsi je stejný jako tlak páry propanu.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: G8 2023
Otázka231 08.1-03 Směs propylenu obsahuje 7 % propanu. Který výrok o tlaku páry směsi je správný?

Správná odpověď a)Tlak par směsi je nižší než tlak páry propylenu.
Odpověď b)Tlak par směsi je stejný jako tlak páry propylenu.
Odpověď c)Tlak par směsi je vyšší než tlak páry propylenu.
Odpověď d)Tlak par směsi je nižší než tlak páry propanu.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: G8 2023
Otázka231 08.2-01 Která z níže uvedených látek je z hlediska zdravotního rizika srovnatelná se směsí propan a butan?

Správná odpověď a)UN 1879, PROPAN.
Odpověď b)UN 1010, 1,3-BUTADIEN, STABILIZOVANÝ.
Odpověď c)UN 1005, ČPAVEK, BEZVODÝ.
Odpověď d)UN 1086, VINYLCHLORID, STABILIZOVANÝ.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: G8 2023
Otázka231 08.2-02 Při přepravě směsi zkapalněných plynů propanu a butanu musí být dodrženy stejné bezpečnostní požadavky jako při přepravě jiného plynu. O jaký plyn se jedná?

Správná odpověď a)UN 1969, ISOBUTAN.
Odpověď b)UN 1010, 1,3-BUTADIEN, STABILIZOVANÝ.
Odpověď c)UN 1280, PROPYLENOXID.
Odpověď d)UN 1086, VINYLCHLORID, STABILIZOVANÝ.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: G8 2023
Otázka231 08.2-03 S jakou látkou je z hlediska zdravotních rizik srovnatelná UN 1965 SMĚS UHLOVODÍKOVÉHO PLYNU, KAPALNÁ, J.N. (směs A)?

Správná odpověď a)UN 1969, ISOBUTAN.
Odpověď b)UN 1010, 1,3-BUTADIEN, STABILIZOVANÝ.
Odpověď c)UN 1280, PROPYLENOXID.
Odpověď d)UN 1086, VINYLCHLORID, STABILIZOVANÝ.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: G8 2023
Otázka231 08.2-04 Při přepravě UN 1965 SMĚS A musí být dodrženy stejné bezpečnostní požadavky, jako při přepravě jiného plynu. O jaký plyn se jedná?

Správná odpověď a)UN 1969, ISOBUTAN.
Odpověď b)UN 1010, 1,3-BUTADIEN, STABILIZOVANÝ.
Odpověď c)Látka UN 1005, AMONIAK (ČPAVEK), BEZVODÝ.
Odpověď d)Látka UN 1280, PROPYLENOXID.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: G8 2023
Otázka231 08.2-05 Jaká je charakteristická nebezpečná vlastnost zkapalněného plynu, směs propanu/butanu?

Správná odpověď a)Hořlavá látka.
Odpověď b)Toxická látka.
Odpověď c)Polymerizující látka.
Odpověď d)Neškodná látka.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: G8 2023
Otázka231 08.2-06 Jaká je charakteristická nebezpečná vlastnost látky UN 1965 SMĚS UHLOVODÍKOVÉHO PLYNU, KAPALNÁ, J.N.?

Správná odpověď a)Hořlavá směs.
Odpověď b)Toxická směs.
Odpověď c)Neškodná směs.
Odpověď d)Polymerizující směs.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: G8 2023
Otázka231 08.2-07 Jaká je charakteristická nebezpečná vlastnost směsi BUTANU a BUTENU (UN 1965)?

Správná odpověď a)Hořlavá směs.
Odpověď b)Toxická směs.
Odpověď c)Neškodná směs.
Odpověď d)Polymerizující směs.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: G8 2023
Otázka231 08.2-08 Jaká je charakteristická nebezpečná vlastnost UN 1063, CHLORMETHAN (PLYN JAKO CHLADÍCÍ PROSTŘEDEK R 40)?

Správná odpověď a)Hořlavá látka.
Odpověď b)Toxická látka.
Odpověď c)Neškodná látka.
Odpověď d)Polymerizující látka.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: G8 2023
Otázka231 08.2-09 Proč látky, které přijdou do kontaktu s LNG, podléhají zvláštním ustanovením?

Správná odpověď a)Z důvodu nízké teploty.
Odpověď b)Z důvodu nízkého tlaku.
Odpověď c)Z důvodu nízké molární hmotnosti.
Odpověď d)Z důvodu nízké hustoty.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: G8 2023
Otázka231 08.2-10 Jaká látka představuje v případě úniku největší riziko křehkého lomu?

Správná odpověď a)LNG
Odpověď b)Benzín, palivo pro zážehové motory.
Odpověď c)Propylenoxid.
Odpověď d)Butan.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: G8 2023
Otázka231 08.2-11 Který z těchto výroků ohledně LNG v nechlazeném nákladním tanku je pravdivý?

Správná odpověď a)Čím méně kapaliny je v nákladním tanku, tím rychleji stoupá teplota.
Odpověď b)Čím méně kapaliny je v nákladním tanku, tím pomaleji stoupá teplota.
Odpověď c)Teplota klesá postupně, jak se snižuje množství kapaliny v nákladním tanku.
Odpověď d)Teplota zůstává konstantní bez ohledu na to, zda je v nákladním tanku hodně nebo málo kapaliny.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: G9 2023
Otázka231 09.0-01 Která z následně uvedených látek představuje nebezpečí polymerizace?

Správná odpověď a)UN 1010, 1,3-BUTADIEN, stabilizovaný.
Odpověď b)UN 1012, 1-BUTEN.
Odpověď c)UN 1012, 2-BUTEN.
Odpověď d)UN 1969, ISOBUTAN.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: G9 2023
Otázka231 09.0-02 Jaká je relativní molekulová hmotnost látky se vzorcem CH2=CCl2? Atomová hmotnost uhlíku je 12, atomová hmotnost vodíku je 1, atomová hmotnost chlóru je 35,5.

Správná odpověď a)97.
Odpověď b)59.
Odpověď c)62,5.
Odpověď d)58.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: G9 2023
Otázka231 09.0-03 Jaká je relativní molekulová hmotnost látky se vzorcem CH3-CO-CH3? Atomová hmotnost uhlíku je 12, atomová hmotnost vodíku je 1, atomová hmotnost kyslíku je 16.

Správná odpověď a)58.
Odpověď b)56.
Odpověď c)54.
Odpověď d)60.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: G9 2023
Otázka231 09.0-04 Jaká je relativní molekulová hmotnost látky se vzorcem CH3Cl? Atomová hmotnost uhlíku je 12, atomová hmotnost vodíku je 1, atomová hmotnost chlóru je 35,5.

Správná odpověď a)50,5.
Odpověď b)28,0.
Odpověď c)52,5.
Odpověď d)54,5.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: G9 2023
Otázka231 09.0-05 Jaká je relativní molekulová hmotnost látky se vzorcem CH2=C(CH3)-CH=CH2? Atomová hmotnost uhlíku je 12, atomová hmotnost vodíku je 1.

Správná odpověď a)68.
Odpověď b)71.
Odpověď c)88.
Odpověď d)91.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: G9 2023
Otázka231 09.0-08 Jaká je relativní molekulová hmotnost látky se vzorcem CH3-CH(CH3)-CH3? Atomová hmotnost uhlíku je 12, atomová hmotnost vodíku je 1.

Správná odpověď a)58.
Odpověď b)66.
Odpověď c)68.
Odpověď d)74.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: GM1 2023
Otázka233 01.1-01 Jaké opatření z hlediska první pomoci se musí provést, jestliže ruce jednoho z členů posádky byly zasaženy zkapalněným butanem?

Správná odpověď a)Ruce minimálně 15 minut oplachovat vodou.
Odpověď b)Ruce krátce opláchnout vodou.
Odpověď c)Ruce natřít mastí na popáleniny.
Odpověď d)Ruce zabalit, aby zůstaly teplé.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: GM1 2023
Otázka233 01.1-02 Ruce jednoho ze členů posádky byly zasaženy zkapalněným butanem. Ruce postiženého se oplachovaly 15 minut vodou. Co se musí ještě udělat, jestliže ruce po oplachování nemají svou přirozenou barvu?

Správná odpověď a)Přivolat lékaře.
Odpověď b)Zavolat rodině postiženého, aby si jej vyzvedli.
Odpověď c)Postiženého uložit do postele, aby zůstal v teple.
Odpověď d)Ošetřit ruce mastí na popáleniny a zabalit je.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: GM1 2023
Otázka233 01.1-03 Co je potřeba udělat, jestliže tělo jednoho člena posádky bylo zasaženo zkapalněným butanem?

Správná odpověď a)Postiženého postavit do sprchy a pod sprchou mu svléknout oděv.
Odpověď b)Okamžitě mu svléknout oděv a následně ho postavit do sprchy.
Odpověď c)Okamžitě mu svléknout oděv a sterilní vatou a vodou ho osušit.
Odpověď d)Posadit ho v oděvu minimálně na 15 minut do vany s teplou vodou.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: GM1 2023
Otázka233 01.1-04 Ruce jednoho člena posádky byly zasaženy zkapalněným čpavkem. Co je potřeba udělat nejdříve?

Správná odpověď a)Oplachovat ruce postiženého minimálně 15 minut vodou.
Odpověď b)Převézt postiženého co nejrychleji do kliniky na popáleniny.
Odpověď c)Namazat ruce postiženého silnou vrstvou masti na popáleniny.
Odpověď d)Přivolat lékaře.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: GM1 2023
Otázka233 01.2-01 Jeden člen posádky se nadýchal velkého množství propanového plynu, ale není v bezvědomí. Co je potřeba udělat jako první?

Správná odpověď a)Přemístit postiženého z nebezpečné oblasti na čistý vzduch a dohlédnout na něj.
Odpověď b)Podat postiženému kyslík.
Odpověď c)Nechat postiženého volně dýchat.
Odpověď d)Přemístit postiženého na čistý vzduch a dát ho do stabilizované polohy na bok.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: GM1 2023
Otázka233 01.2-02 Jeden člen posádky vdechl propanový plyn a je v bezvědomí, ale dýchá. Co je potřeba udělat jako první?

Správná odpověď a)Přemístit postiženého z nebezpečné oblasti na čistý vzduch a dát ho do stabilizované polohy na bok.
Odpověď b)Podat postiženému kyslík.
Odpověď c)Přemístit postiženého na čistý vzduch a dohlédnout na něho.
Odpověď d)Dýchání z úst do úst.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: GM1 2023
Otázka233 01.2-03 Jeden člen posádky vdechl propanový plyn, je v bezvědomí a nedýchá. Co je potřeba udělat jako první?

Správná odpověď a)Přemístit postiženého z nebezpečné oblasti na čistý vzduch a zahájit dýchání z úst do úst.
Odpověď b)Podat postiženému kyslík.
Odpověď c)Přemístit postiženého na čistý vzduch a dohlédnout na něho.
Odpověď d)Přemístit postiženého na čistý vzduch a dát ho do stabilizované polohy na bok.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: GM1 2023
Otázka233 01.2-04 Jeden člen posádky vdechl čpavek. Kašle a má svíravý pocit při dýchání. Co je potřeba udělat jako první?

Správná odpověď a)Odvést postiženého z nebezpečné oblasti na čistý vzduch, dohlédnout na něho a přivolat lékaře.
Odpověď b)Podat postiženému kyslík dokud nepřestane kašlat a položit ho na postel.
Odpověď c)Postavit postiženého do sprchy a svléknout.
Odpověď d)Zahájit umělé dýchání z úst do úst a přivolat lékaře.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: GM1 2023
Otázka233 01.2-05 Jeden člen posádky vdechl propanový plyn. Kdy je potřeba zahájit dýchání z úst do úst?

Správná odpověď a)Když je postižený v bezvědomí a nedýchá.
Odpověď b)Když je postižený v bezvědomí a dýchá.
Odpověď c)Když není postižený v bezvědomí a dýchá.
Odpověď d)Když není postižený v bezvědomí a nedýchá.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: GM1 2023
Otázka233 01.3-01 Během kontroly v prostoru pod palubou se členovi posádky udělalo špatně. Co je potřeba udělat jako první?

Správná odpověď a)Informovat vůdce plavidla a poskytnout první pomoc.
Odpověď b)Vstoupit do prostoru a přezkoumat, co se postiženému stalo.
Odpověď c)Okamžitě spolu s kolegou postiženého odvést z prostoru.
Odpověď d)Spustit signál „Nepřibližuj se”.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: GM1 2023
Otázka233 01.3-02 Člen lodní posádky zakopne o potrubí a pádem si způsobí těžký úraz. Co je potřeba udělat jako první?

Správná odpověď a)Zkontrolovat, zda je postižený při vědomí.
Odpověď b)Přemístit postiženého do postele.
Odpověď c)Zahájit dýchání z úst do úst.
Odpověď d)Přivolat lékaře.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: GM1 2023
Otázka233 01.3-03 Jak je možno zjistit, zda je postižený následkem úrazu v bezvědomí?

Správná odpověď a)Zkontrolovat, zda postižený reaguje na oslovení či jiné podněty.
Odpověď b)Zkontrolovat, zda se postiženému hýbe hrudní koš a zda dýchá.
Odpověď c)Zkontrolovat, zda lze nahmatat tep u postiženého.
Odpověď d)Zkontrolovat, zda postižený reaguje na zápach éteru.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: GM1 2023
Otázka233 01.3-04 Člen lodní posádky vdechl nebezpečný plyn a má být přepraven do nemocnice. Co je potřeba mu dát s sebou?

Správná odpověď a)Informace o naloženém zboží.
Odpověď b)Telefonní číslo jeho rodiny.
Odpověď c)Jeho cestovní pas.
Odpověď d)Jeho plaveckou služební knížku.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: GM2 2023
Otázka233 02.1-01 Co se musí v první řadě udělat, jestliže během vykládky se zjistí, že na spoji přírub potrubí pro nakládku a vykládku a potrubí ze břehu uniká kapalina?

Správná odpověď a)Vypnout čerpadla a zavřít odpovídající uzavírací ventil.
Odpověď b)Pod přírubu umístit kbelík k zachycení unikající látky.
Odpověď c)Omezit rychlost čerpání.
Odpověď d)Omotat přírubu mokrým hadrem a pokračovat ve vykládce.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: GM2 2023
Otázka233 02.1-02 Co se musí v první řadě udělat, jestliže během vykládky se zjistí, že spoj přírub potrubí pro nakládku a vykládku a potrubí ze břehu není hermetický?

Správná odpověď a)Nakládku po souhlasu se zařízením na břehu zastavit.
Odpověď b)Omezit rychlost nakládky.
Odpověď c)Pokračovat v nakládce.
Odpověď d)Pod přírubu umístit kbelík.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: GM2 2023
Otázka233 02.1-03 Co se musí v první řadě udělat, jestliže během plavby s nákladem se zjistí, že z potrubí pro nakládku a vykládku dochází k úniku i když všechna uzavírací zařízení jsou uzavřena?

Správná odpověď a)Snížit tlak v potrubí.
Odpověď b)Spustit signál „nepřibližuj se“ a pokračovat v plavbě.
Odpověď c)Spustit signál „nepřibližuj se“, zakotvit plavidlo a informovat příslušný úřad.
Odpověď d)Pokračovat v plavbě, bez jakýchkoliv dalších opatření.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: GM2 2023
Otázka233 02.2-01 Během nakládky vznikne požár ve strojovně. Co je potřeba udělat kromě hašení požáru?

Správná odpověď a)Zapnout rychlouzavírací systém a informovat zařízení na břehu.
Odpověď b)Pouze informovat zařízení na břehu.
Odpověď c)Pokračovat v nakládce, ale zároveň informovat zařízení na břehu.
Odpověď d)Zavolat říční policii.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: GM2 2023
Otázka233 02.2-02 Samohybné tankové plavidlo je naloženo látkou UN 1011, BUTAN. Během plavby dojde k požáru ve strojovně. Co je potřeba udělat kromě hašení požáru?

Správná odpověď a)Informovat příslušné úřady.
Odpověď b)Informovat příjemce.
Odpověď c)Pokračovat v plavbě a spustit signál „nepřibližuj se“.
Odpověď d)Zapnout postřikovací zařízení.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: GM2 2023
Otázka233 02.2-03 Během vykládky vznikne požár ve strojovně. Co je potřeba udělat kromě toho, že požár hasíte?

Správná odpověď a)Aktivovat rychlouzavírací systém a informovat zařízení na břehu.
Odpověď b)Pouze informovat zařízení na břehu.
Odpověď c)Jednoduše pokračovat ve vykládce.
Odpověď d)Spustit signál „Nepřibližuj se“.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: GM2 2023
Otázka233 02.3-01 Plavidlo je uvázáno k zařízení na břehu a připraveno k vykládce. V zařízení na břehu je vyhlášen požární poplach. Na břehu ani v okolí není vidět žádný požár. Co je třeba udělat?

Správná odpověď a)Vyčkat na instrukce ze zařízení na břehu.
Odpověď b)Odvázat plavidlo a odplout.
Odpověď c)Zapnout postřikovací zařízení.
Odpověď d)Spustit signál „Nepřibližuje se“.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: GM2 2023
Otázka233 02.3-02 Během vykládky dojde k požáru na překladišti. Co je třeba udělat?

Správná odpověď a)Aktivovat rychlouzavírací systém, odvázat plavidlo a odplout.
Odpověď b)Zavolat říční policii.
Odpověď c)Zapnout postřikovací zařízení.
Odpověď d)Vyčkat na instrukce ze zařízení na břehu.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: GM2 2023
Otázka233 02.3-03 Během vykládky propanu dojde v zařízení na břehu k úniku plynu a je vyhlášen poplach. Co je třeba udělat?

Správná odpověď a)Vyčkat na instrukce ze zařízení na břehu.
Odpověď b)Zapnout postřikovací zařízení.
Odpověď c)Dál vykládat, ale vzít si ochranný dýchací přístroj.
Odpověď d)Nepřetržitě měřit koncentraci plynu na palubě.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: GM2 2023
Otázka233 02.3-04 Tlak v nákladním tanku, který je naplněný zchlazeným zkapalněným plynem, roste rychleji, než se očekávalo. Tlak v nákladním tanku pravděpodobně převýší tlak pro aktivaci bezpečnostních ventilů ještě před tím, než může být náklad vyložen. Co je třeba udělat?

Správná odpověď a)Vůdce plavidla informuje nejbližší záchranné a bezpečnostní složky.
Odpověď b)Vůdce plavidla kontaktuje přístav vykládky.
Odpověď c)Vůdce plavidla změní kurz.
Odpověď d)Vůdce plavidla otevře pojistný ventil.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: GM2 2023
Otázka233 02.4-01 Během nakládky propanu se pravidelně kontrolují ukazatele výšky úrovně hladiny. Zjistí se, že jeden nákladní tank obsahuje více nákladu, než je z hlediska maximálního stupně naplnění přípustné. Co je třeba udělat?

Správná odpověď a)Nechat ze břehu přerušit nakládku a přeplněné množství přečerpat do jiného nákladního tanku.
Odpověď b)Zapnout rychlouzavírací systém a přeplněné množství přečerpat do jiného nákladního tanku.
Odpověď c)Postarat se o to, aby nebylo překročeno povolené celkové množství.
Odpověď d)Během přestávky v nakládce nechat přeplněné množství odtéci do jiného nákladního tanku.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: GM2 2023
Otázka233 02.4-02 Během nakládky butanu se pravidelně kontrolují ukazatele úrovně hladiny. Zjistí se, že jeden nákladní tank obsahuje více nákladu, než je z hlediska maximálního stupně naplnění přípustné. Co je potřeba udělat?

Správná odpověď a)Nechat přerušit nakládku ze břehu a přeplněné množství přečerpat do jiného nákladního tanku.
Odpověď b)Odpojit tento a jiný nákladní tank od ostatních a pomocí kompresoru vytlačit kapalinu do druhého tanku, zatímco se pokračuje v nakládce.
Odpověď c)Postarat se o to, aby nebylo překročeno povolené celkové množství.
Odpověď d)Nic, protože za zvláštních okolností smíte v jednom nákladním tanku vzít trochu více nákladu.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: GM2 2023
Otázka233 02.4-03 Co se musí udělat, jestliže během nakládky propanu se spustí zařízení proti přeplnění nákladních tanků?

Správná odpověď a)Odčerpat náklad až do povoleného maximálního stupně naplnění.
Odpověď b)Odplout, aniž by se něco podniklo.
Odpověď c)Jeli možné naložit více nákladu, není to žádný problém.
Odpověď d)Vypnout pojistku proti přeplnění a nakládat dál.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: GM2 2023
Otázka233 02.5-01 Během přepravy látky UN 1010 BUTADIENY (1,3-BUTADIEN), STABILIZOVANÝ se zjistí, že teplota v jednom nákladním tanku se zvýšila. Předpokládá se, že náklad začal polymerizovat. Co je potřeba udělat?

Správná odpověď a)Oznámit to příjemci nákladu.
Odpověď b)Volný prostor k ochlazení zaplnit vodou.
Odpověď c)Zapnout postřikovací zařízení za účelem ochlazení.
Odpověď d)Čas od času vypustit páru.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: GM2 2023
Otázka233 02.5-02 Během přepravy látky UN 1010 BUTADIENY (1,3-BUTADIEN), STABILIZOVANÝ se zjistí, že teplota v jednom nákladním tanku se zvýšila. Předpokládá se, že náklad začal polymerizovat. Co je potřeba udělat?

Správná odpověď a)Oznámit to příjemci nákladu.
Odpověď b)Přidat dodaný inhibitor.
Odpověď c)Plavidlo vyvázat a informovat příslušný úřad.
Odpověď d)Volný prostor k ochlazení zaplnit vodou.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: GM2 2023
Otázka233 02.5-03 Během přepravy látky UN 1010 BUTADIENY (1,3-BUTADIEN), STABILIZOVANÝ se zjistí, že teplota v jednom nákladním tanku se zvýšila. Předpokládá se, že náklad začal polymerizovat. Co je potřeba udělat?

Správná odpověď a)Oznámit to příjemci nákladu.
Odpověď b)Zapnout postřikovací zařízení za účelem ochlazování.
Odpověď c)Přečerpat náklad a smísit produkt z příslušného nákladního tanku s produktem z ostatních nákladních tanků.
Odpověď d)Čas od času za účelem ochlazení vypustit páru.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: GP1 2023
Otázka232 01.1-01 Nákladní tanky plavidla obsahují propylenovou páru při absolutním tlaku 120 kPa a žádnou kapalinu. Plavidlo musí být naloženo propanem. Jak je potřeba zahájit nakládku?

Správná odpověď a)Tak, aby nevznikaly extrémně nízké teploty.
Odpověď b)Vyplachováním nákladních tanků propanovou párou tak dlouho, než je obsah propylenu nižší než 10 % obj.
Odpověď c)Vyplachováním nákladních tanků dusíkem tak dlouho, než je obsah propylenu nižší než 10 % obj.
Odpověď d)Velmi pomalou nakládkou, aby se zamezilo nízkým teplotám.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: GP1 2023
Otázka232 01.1-02 Nákladní tanky plavidla obsahují propylenovou páru při absolutním tlaku 120 kPa a žádnou kapalinu. Plavidlo musí být naloženo směsí propylenu a propanu. Jak je potřeba zahájit nakládku?

Správná odpověď a)Tak, aby nevznikaly extrémně nízké teploty.
Odpověď b)Vyplachováním nákladních tanků párou směsi tak dlouho, než je obsah propylenu nižší než 10 % obj.
Odpověď c)Vyplachováním nákladních tanků dusíkem tak dlouho, než je obsah propylenu nižší než 10 % obj.
Odpověď d)Velmi pomalou nakládkou, aby se zamezilo nízkým teplotám.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: GP1 2023
Otázka232 01.1-03 Nákladní tanky plavidla obsahují páru butanu při absolutním tlaku 120 kPa a žádnou kapalinu. Plavidlo musí být naloženo látkou UN 1010, BUTADIENY (1,3-BUTADIEN), STABILIZOVANÉ. Co je třeba udělat před nakládkou?

Správná odpověď a)Nákladní tanky vyplachovat dusíkem tak dlouho, pokud obsah butanu neodpovídá pokynům odesílatele nebo příjemce.
Odpověď b)Nákladní tanky vyplachovat butadienovou párou tak dlouho, pokud obsah butanu neodpovídá pokynům odesílatele nebo příjemce.
Odpověď c)Jeden nákladní tank plnit butadienem tak dlouho, pokud v nákladním tanku nedosáhne absolutní tlak hodnotu 300 kPa.
Odpověď d)Nákladní tanky okamžitě naložit zkapalněným butadienem.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: GP1 2023
Otázka232 01.1-04 Nákladní tanky plavidla obsahují páru butanu při absolutním tlaku 120 kPa a žádnou kapalinu. Plavidlo musí být naloženo látkou UN 1086, VINYLCHLORID, STABILIZOVANÝ. Jak je potřeba začít nakládku?

Správná odpověď a)Nákladní tanky důkladně vyčistit.
Odpověď b)Nákladní tanky vyplachovat vinylchloridovou párou tak dlouho, pokud nebude obsah butanu 0 % obj. (není ho už možné detekovat).
Odpověď c)Jeden nákladní tank plnit vinylchloridem tak dlouho, pokud v nákladním tanku nedosáhne absolutní tlak hodnotu 400 kPa.
Odpověď d)Nákladní tanky okamžitě naložit zkapalněným vinylchloridem.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: GP1 2023
Otázka232 01.1-05 Nákladní tanky plavidla obsahují propanovou páru při absolutním tlaku 120 kPa a žádnou kapalinu. Plavidlo musí být naplněno butanem. Jak je potřeba zahájit nakládku?

Správná odpověď a)Nákladní tanky okamžitě naložit zkapalněným butanem.
Odpověď b)Nákladní tanky vyplachovat butanovou párou tak dlouho, pokud se obsah propanu nebude nacházet pod 10 % obj.
Odpověď c)Jeden nákladní tank naplnit butanem, pokud nedosáhne absolutní tlak hodnotu 300 kPa.
Odpověď d)Nákladní tanky vyplachovat dusíkem tak dlouho, dokud se obsah propanu nenachází pod 10 % obj.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: GP1 2023
Otázka232 01.1-06 Plavidlo používané pro přepravu hluboce zchlazených zkapalněných plynů bude poprvé po dlouhé technické údržbě naloženo zchlazeným zkapalněným plynem. Jaký postup by se měl dodržet?

Správná odpověď a)Naložit náklad až po předchlazení podle písemných pokynů.
Odpověď b)Náklad se naloží normálně; nákladní tanky jsou chlazeny nákladem.
Odpověď c)Náklad se naloží mnohem pomaleji než obvykle, protože nákladní tanky byly zahřáty.
Odpověď d)Náklad se naloží rychleji než obvykle.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: GP1 2023
Otázka232 01.2-01 Plavidlo má naložit látku UN 1978, PROPAN. Nákladní tanky obsahují vzduch. Jak je potřeba zahájit nakládku?

Správná odpověď a)Snížit obsah kyslíku v nákladních tancích a potrubí vypláchnutím dusíkem na obsah, který odpovídá pokynům odesílatele nebo příjemce.
Odpověď b)Odstranit vzduch z nákladních tanků propanovou párou.
Odpověď c)Snížit obsah kyslíku v nákladních tancích a potrubí vypláchnutím dusíkem na 16 % obj.
Odpověď d)Nákladní tanky okamžitě naplníte propanovou párou.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: GP1 2023
Otázka232 01.2-02 Plavidlo se má naložit látkou UN 1077, PROPYLEN. Nákladní tanky obsahují vzduch. Co je potřeba udělat před nakládkou?

Správná odpověď a)Snížit obsah kyslíku v nákladních tancích a potrubí vypláchnutím dusíkem na obsah, který odpovídá pokynům odesílatele nebo příjemce.
Odpověď b)Z nákladních tanků odstranit vzduch propanovou párou.
Odpověď c)Do nákladních tanků okamžitě vpustit propanovou páru.
Odpověď d)Snížit obsah kyslíku v nákladních tancích a potrubí vypláchnutím dusíkem na 16 % obj.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: GP1 2023
Otázka232 01.2-03 Plavidlo právě opouští loděnici. Nákladní tanky byly otevřené. Ventily jsou zavřené. Plavidlo má naložit látku UN 1011, BUTAN. Co je potřeba udělat před nakládkou?

Správná odpověď a)Nákladní tanky a potrubí vyplachovat dusíkem tak dlouho, než je obsah kyslíku v nákladních tancích natolik snížen, že odpovídá pokynům odesílatele nebo příjemce.
Odpověď b)Nákladní tanky a potrubí vyplachovat dusíkem tak dlouho, pokud se rosný bod nebude nacházet pod požadovanou hodnotou.
Odpověď c)Nákladní tanky a potrubí vyplachovat dusíkem tak dlouho, než je obsah kyslíku 16 % obj.
Odpověď d)Do nákladních tanků okamžitě naplnit butanovou páru.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: GP1 2023
Otázka232 01.2-04 Plavidlo právě opouští loděnici. Nákladní tanky byly otevřené. Ventily jsou zavřené. Plavidlo má nakládat látku UN 1077, PROPYLEN. Co je potřeba udělat před nakládkou?

Správná odpověď a)Nákladní tanky a potrubí vyplachovat dusíkem tak dlouho, než je obsah kyslíku v nákladních tancích natolik snížen, že odpovídá pokynům odesílatele nebo příjemce.
Odpověď b)Nákladní tanky okamžitě naplnit propylenem.
Odpověď c)Nákladní tanky a potrubí vyplachovat dusíkem tak dlouho, než je obsah kyslíku 16 % obj.
Odpověď d)Nákladní tanky okamžitě plnit propylenovou páru.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: GP1 2023
Otázka232 01.2-05 Plavidlo se má naložit látkou UN 1969, ISOBUTAN. Nákladní tanky obsahují zcela suchý vzduch při absolutním tlaku 110 kPa. Co je potřeba udělat před nakládkou?

Správná odpověď a)Nákladní tanky vyplachovat dusíkem tak dlouho, než je obsah kyslíku v nákladních tancích natolik snížen, že odpovídá pokynům odesílatele nebo příjemce.
Odpověď b)Odstranit vzduch z nákladních tanků isobutanovou párou pomocí podélného výplachu.
Odpověď c)Naplnit nákladní tanky isobutanovou páru, dokud nedosáhne absolutní tlak hodnotu 300k Pa.
Odpověď d)Nákladní tanky vyplachovat dusíkem tak dlouho, než je obsah kyslíku snížen na 0,2 % obj.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: GP1 2023
Otázka232 01.3-01 Nákladní tank s propanovou párou neobsahuje žádnou kapalinu a není pod tlakem. Kterými z následujících tlakových výplachů s dusíkem se docílí nejnižší konečná koncentrace?

Správná odpověď a)5 x zvýšit absolutní tlak na 200 kPa a vypustit.
Odpověď b)2 x zvýšit absolutní tlak na 400 kPa a vypustit.
Odpověď c)3 x zvýšit absolutní tlak na 300 kPa a vypustit.
Odpověď d)1 x zvýšit absolutní tlak na 800 kPa a vypustit.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: GP1 2023
Otázka232 01.3-02 Nákladní tank s propanovou párou neobsahuje žádnou kapalinu a v nákladním tanku není žádný tlak. Při kterém z následujících tlakových výplachů, jež všechny mají za následek menší koncentraci propanu než 0,5 % obj., se spotřebuje nejmenší množství dusíku?

Správná odpověď a)8 x zvýšit absolutní tlak na 200 kPa a vypustit.
Odpověď b)4 x zvýšit absolutní tlak na 400 kPa a vypustit.
Odpověď c)5 x zvýšit absolutní tlak na 300 kPa a vypustit.
Odpověď d)3 x zvýšit absolutní tlak na 600 kPa a vypustit.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: GP1 2023
Otázka232 01.3-03 Co znamená podélný výplach?

Správná odpověď a)Nepřetržité zavádění dusíku do nákladního tanku za současného uvolňování tlaku.
Odpověď b)Současné zvýšení tlaku ve více nákladních tancích pomocí dusíku.
Odpověď c)Tlak v nákladním tlaku zvýšit a následně tlak vypustit.
Odpověď d)Současné zvýšení tlaku pomocí dusíku v nákladních tancích na levoboku a na pravoboku.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: GP1 2023
Otázka232 01.3-04 Co znamená tlakový výplach?

Správná odpověď a)Opakované zvýšení tlaku v jednom nebo více nákladních tancích dusíkem a následné odstranění pnutí.
Odpověď b)Nepřetržité zavádění dusíku do několika v řadě se nacházejících nákladních tanků.
Odpověď c)Přerušované zavádění dusíku do nákladního tanku.
Odpověď d)Přerušované zavádění dusíku pod vysokým tlakem jedním nebo několika nákladními tanky.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: GP1 2023
Otázka232 01.3-05 Plavidlo přepravovalo propan a musí z důvodu různých oprav v oblasti nákladu na loděnici. Čím musí být vypláchnuty nákladní tanky?

Správná odpověď a)Nejdříve dusíkem a pak vzduchem.
Odpověď b)Pouze dusíkem.
Odpověď c)Pouze vzduchem.
Odpověď d)Není potřebné žádné vypláchnutí.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: GP1 2023
Otázka232 01.3-06 Plavidlo přepravovalo propan a musí z důvodu svářečských prací v nákladních tancích na loděnici. Čím musíte vypláchnout nákladní tanky a potrubí?

Správná odpověď a)Nejprve dusíkem a následně vzduchem.
Odpověď b)Nejprve vzduchem a následně dusíkem.
Odpověď c)Není zapotřebí žádné vypláchnutí.
Odpověď d)Pouze dusíkem.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: GP1 2023
Otázka232 01.3-07 Plavidlo přepravovalo butan. Do prázdných nákladních tanků se nesmí vstoupit bez ochranného dýchacího přístroje nezávislého na okolním vzduchu. Jakým způsobem se musí nákladní tanky vypláchnut?

Správná odpověď a)Nejprve dusíkem a následně vzduchem až pokud nebude obsah kyslíku mezi 20 a 23,5 % obj.
Odpověď b)Dusíkem, až po dosažení koncentrace butanu max. 1 % obj.
Odpověď c)Nejprve dusíkem a následně vzduchem, až pokud nebude obsah kyslíku 16 % obj.
Odpověď d)Přímo vzduchem, až pokud nebude obsah kyslíku 20 % obj.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: GP1 2023
Otázka232 01.3-08 Podélný výplach je nejúčinnější metoda vypláchnutí nákladních tanků, protože:

Správná odpověď a)vytlačením těžkého plynu dusíkem v počáteční fázi a smísením obou plynů v další fázi se spotřebuje méně dusíku než při tlakovém vypláchnutí.
Odpověď b)poměrně velkým proudem dusíku se plyn a dusík zcela smísí, takže se sice spotřebuje hodně dusíku, ale práce je rychle hotová.
Odpověď c)poměrně slabým proudem dusíku je těžký plyn, který má být odstraněn, zcela vytlačen, takže se dusíku spotřebuje jen jeden obsah tanku.
Odpověď d)lze předtím vypočítat, jaká bude v nákladním tanku po určité době vyplachování závěrečná koncentrace plynu, který má být odstraněn.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: GP2 2023
Otázka232 02.0-03 Co se musí provést s nádobou pro odběr vzorku, než lze odebrat reprezentativní vzorek kapaliny?

Správná odpověď a)Nádoba pro odběr vzorku musí být vypláchnuta touto kapalinou.
Odpověď b)Nádoba pro odběr vzorku musí výt vypláchnuta suchým vzduchem.
Odpověď c)Nádoba pro odběr vzorku musí být 10x vypláchnuta plynem a pak ponořena pod vodou.
Odpověď d)Nádoba pro odběr vzorku musí být vypláchnuta vodou.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: GP2 2023
Otázka232 02.0-04 Co se musí provést s nádobou pro odběr vzorku, než lze odebrat reprezentativní vzorek plynné fáze?

Správná odpověď a)Nádoba pro odběr vzorku musí být vypláchnuta plynem, který chceme odebrat.
Odpověď b)Nádoba pro odběr vzorku musí být nejprve být naplněna odebíranou látkou v kapalném stavu.
Odpověď c)Nádoba pro odběr vzorku musí být vypláchnuta nějakou kapalinou.
Odpověď d)Nádoba pro odběr vzorku musí být vypláchnuta vodou.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: GP2 2023
Otázka232 02.0-05 Tankové plavidlo mělo naloženou látku UN 1011, BUTAN. Nákladní tanky jsou prázdné a nevyčištěné. Pomocí podélného výplachu jsou nákladní tanky vyčištěny. Kde se během vyplachování naměří nejvyšší koncentrace butanu?

Správná odpověď a)Dole v nákladním tanku.
Odpověď b)V polovině nákladního tanku.
Odpověď c)Nahoře v nákladním tanku.
Odpověď d)V plynovém potrubí.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: GP2 2023
Otázka232 02.0-07 Po odběru vzorku kapaliny musí být příslušná nádoba pro odběr vzorku uschována:

Správná odpověď a)na chráněném místě na palubě v oblasti nákladu.
Odpověď b)na chladném místě mimo oblast nákladu.
Odpověď c)v kofrdamu.
Odpověď d)v kormidelně.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: GP2 2023
Otázka232 02.0-08 Proč se při vyplachování nákladních tanků dusíkem pravidelně měří koncentrace plynu?

Správná odpověď a)Aby bylo možné kontrolovat postup vyplachování.
Odpověď b)Aby se zjistil obsah kyslíku v dusíku.
Odpověď c)Aby se zjistilo, zda zařízení na břehu skutečně dodalo dusík.
Odpověď d)Aby se dalo určit, ve kterém okamžiku může být směs plynů zapálena.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: GP2 2023
Otázka232 02.0-10 Po nakládce látky UN 1077, PROPEN, je při naplnění na 50% odebrán vzorek kapaliny. Proč?

Správná odpověď a)Aby se zjistila kvalita nákladu.
Odpověď b)Pro to neexistuje jediný důvod.
Odpověď c)Aby se zjistila teplota kapaliny.
Odpověď d)Aby se zjistilo, zda břehové zařízení skutečně dodávalo propen.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: GP3 2023
Otázka232 03.0-01 Koncentrace hořlavého plynu ve směsi hořlavého plynu se vzduchem, je nižší než dolní hranice výbušnosti. Jaké jsou vlastnosti dané směsi?

Správná odpověď a)Směs nemůže být zapálena.
Odpověď b)Směs sice může hořet, ale nemůže vybuchnout.
Odpověď c)Směs může vybuchnout, ale nemůže hořet.
Odpověď d)Směs může jak hořet, tak i vybuchnout.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: GP3 2023
Otázka232 03.0-02 Koncentrace hořlavého plynu ve směsi hořlavého plynu se vzduchem je vyšší než horní hranice výbušnosti. Jaké jsou vlastnosti dané směsi?

Správná odpověď a)S přidáním vzduchu může vytvořit výbušnou směs.
Odpověď b)Směs nemůže kondenzovat.
Odpověď c)Směs nemůže hořet.
Odpověď d)Směs může vybuchnout.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: GP3 2023
Otázka232 03.0-03 Směs plynu obsahuje 6 % obj. propanu, 4 % obj. kyslíku a 90 % obj. dusíku. Z hlediska nebezpečí výbuchu je tato směs:

Správná odpověď a)bezpečná, protože koncentrace kyslíku je příliš nízká, aby se směs vznítila.
Odpověď b)nebezpečná, protože koncentrace propanu je vyšší než horní mez výbušnosti.
Odpověď c)bezpečná, protože koncentrace propanu je nižší než dolní mez výbušnosti.
Odpověď d)nebezpečná, protože koncentrace propanu je vyšší než dolní mez výbušnosti.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: GP3 2023
Otázka232 03.0-04 Nákladní tank obsahuje 100 % obj. dusíku. Pokud je tento nákladní tank naložen isobutanem, vznikne v nákladním tanku:

Správná odpověď a)nevýbušná směs.
Odpověď b)výbušná směs, protože podíl kyslíku je dostatečně velký.
Odpověď c)výbušná směs.
Odpověď d)hořlavá směs, která může vybuchnout.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: GP3 2023
Otázka232 03.0-05 Směs plynu obsahuje 10 % obj. propenu, 18 % obj. kyslíku a 72 % obj. dusíku. Z hlediska nebezpečí výbuchu je tato směs:

Správná odpověď a)nebezpečná, protože koncentrace propenu se nachází v oblasti výbuchu a koncentrace kyslíku je dostatečně vysoká.
Odpověď b)nebezpečná, protože koncentrace propenu je vyšší než horní mez výbušnosti.
Odpověď c)bezpečná, protože koncentrace kyslíku je nižší než 21 % obj.
Odpověď d)bezpečná, protože koncentrace propenu je nižší než dolní hranice výbušnosti.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: GP3 2023
Otázka232 03.0-06 V nákladním tanku se nachází směs plynu složená z 5 % obj. propanu, 5 % obj. kyslíku a 90 % obj. dusíku. Smí se tento nákladní tank vypláchnout vzduchem?

Správná odpověď a)Ne, protože pak se zvýší koncentrace kyslíku a směs se stane výbušnou.
Odpověď b)Ano, protože koncentrace propanu se nachází mimo oblast výbušnosti.
Odpověď c)Ano, protože obsah kyslíku v nákladním tanku je nižší než 10 % obj.
Odpověď d)Ano, protože se v nákladním tanku nachází dostatek dusíku.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: GP3 2023
Otázka232 03.0-07 V nákladním tanku se nachází směs plynů složená z dusíku, kyslíku a n-butanu, s 3 % obj. kyslíku a méně než 2 % obj. n-butanu. Smí být tento nákladní tank vypláchnut vzduchem?

Správná odpověď a)Ano, protože koncentrace butanu a kyslíku je tak nízká, že při zředění vzduchem nevzniká žádná výbušná směs.
Odpověď b)Ne, protože zředěním vzduchem se zvýší koncentrace kyslíku a směs se stává výbušnou.
Odpověď c)Ne, protože koncentrace butanu se nachází v oblasti výbušnosti.
Odpověď d)Ano, protože koncentrace butanu je nižší než dolní mez výbušnosti.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: GP3 2023
Otázka232 03.0-08 Propan se nachází v uzavřeném systému pod tlakem. Malým poškozením uniká propan do okolí. Propan:

Správná odpověď a)se smísí se vzduchem a vytvoří výbušnou směs.
Odpověď b)bude spontánně hořet.
Odpověď c)jako těžký plyn ve vysoké koncentraci zůstane v blízkosti zdroje.
Odpověď d)se nesmísí se vzduchem, ale nesmísený bude stoupat vzhůru.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: GP3 2023
Otázka232 03.0-09 V prostoru se nachází vzduch s 5 % obj. propanového plynu. V důsledku výboje statické elektřiny v tomto prostoru vznikne jiskra. Zapálí tato jiskra směs propan/vzduch?

Správná odpověď a)Ano, protože koncentrace propanu se nachází v oblasti výbušnosti.
Odpověď b)Ne, protože koncentrace propanu je příliš nízká.
Odpověď c)Ne, protože koncentrace propanu je příliš vysoká.
Odpověď d)Ne, protože zápalná energie jiskry je příliš nízká.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: GP4 2023
Otázka232 04.0-01 Která z následně uvedených látek je toxická a žíravá a při vdechnutí představuje bezprostřední nebezpečí?

Správná odpověď a)UN 1005, AMONIAK (ČPAVEK), BEZVODÝ.
Odpověď b)UN 1010, 1,2-BUTADIEN, STABILIZOVANÝ.
Odpověď c)UN 1969, ISOBUTAN.
Odpověď d)UN 1978, PROPAN.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: GP4 2023
Otázka232 04.0-02 Která z následně uvedených látek způsobuje rakovinu?

Správná odpověď a)UN 1010, 1,2-BUTADIEN, STABILIZOVANÝ.
Odpověď b)UN 1005, AMONIAK (ČPAVEK), BEZVODÝ.
Odpověď c)UN 1962, ETHYLEN.
Odpověď d)UN 1969, ISOBUTAN.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: GP4 2023
Otázka232 04.0-03 Který z následně uvedených plynů okamžitě ovlivňuje centrální nervový systém při vdechnutí a při delším působení nebo při vysoké koncentraci má narkotický účinek?

Správná odpověď a)UN 1086, VINYLCHLORID, STABILIZOVANÝ.
Odpověď b)UN 1969, ISOBUTAN.
Odpověď c)UN 1077, PROPEN.
Odpověď d)UN 1011, n-BUTAN.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: GP4 2023
Otázka232 04.0-04 Pod pojmem nejvyšší přípustná koncentrace látky rozumíme:

Správná odpověď a)nejvyšší přípustnou koncentraci látky ve vzduchu, která i při 8 hodinách působení denně a při ne více než 40 hodinách týdně nemá nepříznivé účinky na zdraví.
Odpověď b)nejvyšší přijatelnou koncentraci k zachování zdraví.
Odpověď c)nejvyšší přijatelnou koncentraci při neurčité době působení.
Odpověď d)průměrně akceptovaná minimální koncentrace této látky ve vzduchu.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: GP4 2023
Otázka232 04.0-05 Co rozumíme pod pojmem nejvyšší přípustná koncentrace látky?

Správná odpověď a)Nejvyšší přípustnou koncentraci této látky ve vzduchu, která při působení 8 hodin denně a ne více než 40 hodinách týdně nemá nepříznivé účinky na zdraví.
Odpověď b)Časově průměrně přijatelnou nejvyšší koncentraci této látky ve vzduchu při době působení 1 hodina a ne více než 8 hodin denně.
Odpověď c)Časově průměrně přijatelnou nejvyšší koncentraci této látky ve vzduchu při době působení 15 minut a ne více než 8 hodin denně.
Odpověď d)Časově průměrně akceptovanou nejvyšší koncentraci této látky ve vzduchu při době působení 1 hodina a ne více než 8 hodin týdně.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: GP4 2023
Otázka232 04.0-06 Látka má maximální přípustnou koncentraci 1 ppm. Jak dlouho se někdo smí maximálně zdržovat v prostoru, ve kterém koncentrace této látky činí 150 ppm?

Správná odpověď a)Do prostoru se nesmí vstoupit.
Odpověď b)1 minutu.
Odpověď c)1 hodinu.
Odpověď d)8 hodin.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: GP4 2023
Otázka232 04.0-07 Látka má hodnotu maximální přípustné koncentrace na pracovišti 100 ppm a hranici zápachu 200 ppm. Pokud tuto látku v prostoru necítíme, jaký závěr pak můžeme vyvodit ohledně zdravotních rizik?

Správná odpověď a)Může to být nebezpečné, protože může být překročena mezní hodnota na pracovišti.
Odpověď b)Neexistuje žádné nebezpečí, protože koncentrace je nižší než mezní hodnota na pracovišti.
Odpověď c)Není žádné nebezpečí, protože koncentrace je vyšší než 200 ppm.
Odpověď d)Je to nebezpečné, protože koncentrace je vyšší než 200 ppm.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: GP4 2023
Otázka232 04.0-09 V důsledku úniku se vytvoří na palubě propanový mrak. Je nebezpečné, kromě nebezpečí hoření, vstupovat na palubu bez nezávislého dýchacího přístroje?

Správná odpověď a)Ano, protože propan vytlačí vzduch a může způsobit zadušení.
Odpověď b)Ne, protože propan neškodí plícím.
Odpověď c)Ne, protože propan není toxický plyn.
Odpověď d)Ano, protože propan je toxický plyn.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: GP5 2023
Otázka232 05.1-01 K měření uhlovodíků v dusíku může být použit:

Správná odpověď a)infračervený detektor.
Odpověď b)přístroj k měření kyslíku.
Odpověď c)kombinovaný přístroj pro detekci hořlavých plynů / přístroj k měření kyslíku.
Odpověď d)přístroj pro detekci hořlavých plynů.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: GP5 2023
Otázka232 05.1-02 K měření nízké koncentrace toxických plynů v dusíku musíme použít:

Správná odpověď a)detektor toxických plynů.
Odpověď b)detektor hořlavých plynů
Odpověď c)přístroj k měření kyslíku.
Odpověď d)infračervený detektor.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: GP5 2023
Otázka232 05.1-03 Nízké koncentrace toxických plynů ve vzduchu měříme:

Správná odpověď a)detektorem toxických plynů.
Odpověď b)infračerveným detektorem.
Odpověď c)detektor hořlavých plynů.
Odpověď d)kombinovaným přístrojem pro detekci hořlavých plynů / přístrojem k měření kyslíku.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: GP5 2023
Otázka232 05.1-04 Ke zjištění obsahu kyslíku ve směsi plynu používáme:

Správná odpověď a)přístroj k měření kyslíku.
Odpověď b)detektor hořlavých plynů.
Odpověď c)detektor toxických plynů.
Odpověď d)infračervený detektor.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: GP5 2023
Otázka232 05.1-05 Jak můžeme zjistit, zda směs plynu obsahuje dusík?

Správná odpověď a)To nemůžeme zjistit žádným z měřicích přístrojů uvedených v ostatních možnostech.
Odpověď b)Detektorem hořlavých plynů.
Odpověď c)Detektorem toxických plynů.
Odpověď d)Infračerveným detektorem.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: GP5 2023
Otázka232 05.1-06 Jakým přístrojem můžeme jednoznačně zjistit, zda směs vodíku/vzduchu není výbušná?

Správná odpověď a)Kombinovaným přístrojem pro detekci hořlavých plynů/měřicím přístrojem kyslíku.
Odpověď b)Přístrojem pro detekci hořlavých plynů.
Odpověď c)Toximetrem.
Odpověď d)Infračerveným měřicím přístrojem.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: GP5 2023
Otázka232 05.1-07 Jaké zařízení musí být použito k určení koncentrace hořlavého plynu ve vzduchu?

Správná odpověď a)Detektor hořlavých plynů.
Odpověď b)Přístroj k měření kyslíku.
Odpověď c)Žádné ze zařízení, která jsou uvedena v ostatních možnostech.
Odpověď d)Detektorem toxických plynů.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: GP5 2023
Otázka232 05.1-08 Který přístroj se musí použít, abyste zjistil koncentraci neznámého, nehořlavého, toxického plynu?

Správná odpověď a)Detektor toxických plynů.
Odpověď b)Kombinovaný přístroj pro detekci hořlavých plynů / přístroj k měření kyslíku.
Odpověď c)Přístroj pro detekci hořlavých plynů.
Odpověď d)Infračervený měřicí přístroj.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: GP5 2023
Otázka232 05.1-09 Prostor naplněný inertním plynem pravděpodobně stále obsahuje zbytky propanu. S pomocí jakého zařízení nemůže být obsah propanu v žádném případě stanoven?

Správná odpověď a)Přístrojem na měření obsahu kyslíku.
Odpověď b)Infračerveným měřicím přístrojem.
Odpověď c)Kombinovaným přístrojem pro detekci hořlavých plynů / měřicím přístrojem kyslíku.
Odpověď d)Přístrojem pro detekci hořlavých plynů.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: GP5 2023
Otázka232 05.1-10 Pro kterou z následujících látek je postačující provést před vstupem do nákladního prostoru měření pouze detektorem toxických plynů?

Správná odpověď a)Pro žádnou z látek, které jsou uvedeny v ostatních možnostech.
Odpověď b)UN 1086, VINYLCHLORID.
Odpověď c)UN 1280, PROPYLENOXID.
Odpověď d)UN 1010, BUTADIEN, STABILIZOVANÝ.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: GP5 2023
Otázka232 05.2-01 Pro měření koncentrace toxické látky v prostředí je zapotřebí použít vhodnou detekční trubičku. Po správném provedení měření nedojde ke změně zbarvení obsahu detekční trubičky. Které z následujících tvrzení je správné?

Správná odpověď a)Tato trubička se už nemůže použít pro žádné další měření.
Odpověď b)Tato trubička může být okamžitě použita pro další měření v jiném prostoru.
Odpověď c)Tato trubička může být znovu použita, pokud je uchovávána v ledničce.
Odpověď d)Tato trubička může být znovu použita, pokud je uzavřena originálním gumovým uzávěrem.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: GP5 2023
Otázka232 05.2-02 Smí se použít vhodná detekční trubička pro měření koncentrace toxických látek v prostoru, i když se překročil datum trvanlivosti?

Správná odpověď a)Ne.
Odpověď b)Ano, ale pouze k získání předběžných výsledků měření.
Odpověď c)Ano, ale pouze za použití korekčního faktoru, který je uveden v návodu.
Odpověď d)Ano.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: GP5 2023
Otázka232 05.2-03 Pro měření nízké koncentrace plynu použijete detekční trubičku, která je opatřena stupnicí. Po stanoveném počtu zdvihů sací pumpy je možné v určité délce trubičky pozorovat stopy zabarvení. Trubička je rozdělena na dílky od 10 do 100 ppm, počet zdvihů sací pumpy je 10. Po pěti zdvizích sací pumpy pozorujete, že zabarvení ukazuje přesně 100 ppm. Jaký vyvodíte závěr?

Správná odpověď a)Výsledek je neplatný a musí být použita trubička s jiným rozsahem koncentrace.
Odpověď b)Koncentrace plynu je nižší než 100 ppm.
Odpověď c)Koncentrace plynu je vyšší než 100 ppm.
Odpověď d)Trubička je nasycená, ale koncentrace je ukazována správně.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: GP5 2023
Otázka232 05.2-04 Pro měření nízké koncentrace plynů použijete detekční trubičku, která je opatřena stupnicí. Po stanoveném počtu zdvihů sací pumpy je možné v určité délce detekční trubičky pozorovat stopy zabarvení. Trubička je rozdělena na dílky od 10 do 100 ppm, počet zdvihů sací pumpy je 10. Po deseti zdvizích sací pumpy není pozorováno žádné zabarvení. Co je z toho možné vyvodit?

Správná odpověď a)Koncentrace plynu je nižší než 10 ppm.
Odpověď b)Musí se postupovat podle návodu vztahujícímu se k použití korekčního faktoru.
Odpověď c)Koncentrace plynu je vyšší než 10 ppm.
Odpověď d)Výsledek je neplatný a musí být použita trubička s jiným rozsahem koncentrace.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: GP5 2023
Otázka232 05.2-05 Jak lze ověřit těsnost sací pumpy?

Správná odpověď a)Nasazením uzavřené detekční trubičky do stlačené sací pumpy.
Odpověď b)Nasazením otevřené detekční trubičky do stlačené sací pumpy.
Odpověď c)Nasazením použité detekční trubičky do sací pumpy a provedením deseti zdvihů.
Odpověď d)Nasazením detekční trubičky obrácené vzhůru nohama do stlačené sací pumpy.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: GP5 2023
Otázka232 05.2-06 Kombinovaný přístroj pro detekci hořlavých plynů a měření obsahu kyslíku ukáže následující výsledky: kyslík 18 % obj., výbušnost 50 % DHV. Jak mohou být výsledky interpretovány?

Správná odpověď a)Koncentrace hořlavých plynů je 50 % dolní hranice výbušnosti. Měřením pomocí kombinovaného přístroje je zjištěno, že obsah kyslíku je dostatečný. Směs tedy není výbušná, protože nebylo dosáhnuto dolní hranice výbušnosti.
Odpověď b)Koncentrace hořlavých plynů je 50 obj. %, tzn. nad dolní hranicí výbušnosti.
Odpověď c)Koncentrace hořlavých plynů je 50 % dolní hranice výbušnosti, ale protože je koncentrace kyslíku příliš nízká, není výsledek zcela jasný.
Odpověď d)Hodnota výbušnosti nemusí být spolehlivá, protože koncentrace kyslíku je příliš nízká na to, aby došlo ke vzplanutí.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: GP5 2023
Otázka232 05.2-07 Kombinovaný přístroj pro detekci hořlavých plynů a měření obsahu kyslíku ukáže následující výsledky: kyslík 8 % obj., výbušnost 10 % DHV. Jak mohou být interpretovány výsledky?

Správná odpověď a)Hodnota výbušnosti nemusí být spolehlivá, protože koncentrace kyslíku je příliš nízká na to, aby došlo ke vzplanutí.
Odpověď b)Vzhledem k tomu, že není dostatek kyslíku, aby mohlo dojít ke vzplanutí, koncentrace hořlavých plynů (na přístroji 0 %) je nad dolní hranicí výbušnosti.
Odpověď c)Koncentrace hořlavých plynů je 10 % obj., proto není směs výbušná.
Odpověď d)Měřicí zařízení je vadné.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: GP5 2023
Otázka232 05.2-08 Předchozí měření obsahu kyslíku ukazuje, že jeho koncentrace je dostatečná. Přístroj pro detekci plynů ukazuje 50 % DHV. Co to znamená?

Správná odpověď a)Koncentrace hořlavých plynů je 50 % dolní hranice výbušnosti.
Odpověď b)Koncentrace hořlavých plynů je 50 % horní hranice výbušnosti.
Odpověď c)Koncentrace hořlavých plynů je 50 % obj.
Odpověď d)Koncentrace kyslíku je 50 %.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: GP5 2023
Otázka232 05.2-09 Máte přístroj pro detekci hořlavých plynů, který pracuje na principu katalytického spalování. Pro kterou z následujících látek nesmí být přístroj použit, aby nedošlo k jeho zničení?

Správná odpověď a)UN 1063 METHYLCHLORID
Odpověď b)UN 1005 AMONIAK (ČPAVEK), BEZVODÝ
Odpověď c)UN 1077 PROPEN
Odpověď d)UN 1280 PROPLYENOXID
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: GP6 2023
Otázka232 06.0-01 Dříve než se vstoupí do prostoru pod palubou, musí být provedeno měření koncentrace plynů. Jak je potřeba postupovat?

Správná odpověď a)Pomocí nasávací hadičky se měří odshora dolů v různých výškách.
Odpověď b)Osoba vstoupí do prostoru a měří na všech možných místech.
Odpověď c)Pomocí nasávací hadičky se měří těsně pod přístupovým otvorem.
Odpověď d)Pomocí nasávací hadičky se měří v polovině prostoru.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: GP6 2023
Otázka232 06.0-02 Plavidlo je naloženo látkou UN 1978, PROPAN. V nákladním prostoru je dostatečné množství kyslíku a koncentrace propanu je méně než 5 % dolní hranice výbušnosti. Které z následujících tvrzení je správné?

Správná odpověď a)Do tohoto prostoru smí vstupovat osoba bez ochranných prostředků, pokud nebudou překročeny národně schválené expoziční limity nejvyšší přípustné koncentrace.
Odpověď b)Do tohoto prostoru smí vstupovat osoba jen tehdy, pokud má ochranný oděv.
Odpověď c)Do tohoto prostoru smí vstupovat osoba bez ochranných prostředků jen tehdy, jestliže je k dispozici osvědčení o nepřítomnosti plynu.
Odpověď d)Do tohoto prostoru se nesmí vstoupit.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: GP6 2023
Otázka232 06.0-04 Při měření atmosféry v uzavřeném prostoru pomocí kombinovaného přístroje pro detekci hořlavých plynů a kyslíku je výsledek: 16% obj. kyslíku a 9% dolní hranice výbušnosti. Které z následujících tvrzení je správné?

Správná odpověď a)Tento prostor je bezpečný z hlediska výbuchu, ale není bezpečný pro člověka.
Odpověď b)Tento prostor je bezpečný pro člověka, ale nebezpečný z hlediska výbuchu.
Odpověď c)Tento prostor je nebezpečný pro člověka a je nebezpečný z hlediska výbuchu.
Odpověď d)Tento prostor je nebezpečný z hlediska výbuchu a je bezpečný pro člověka.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: GP6 2023
Otázka232 06.0-05 Při měření atmosféry v uzavřeném prostoru pomocí kombinovaného přístroje pro detekci hořlavých plynů a kyslíku je výsledek: 16 % obj. kyslíku a 60% dolní hranice výbušnosti. Které z následujících tvrzení je správné?

Správná odpověď a)Tento prostor je nebezpečný pro člověka a nebezpečný z hlediska výbuchu.
Odpověď b)Tento prostor je bezpečný pro člověka, ale nebezpečný z hlediska výbuchu.
Odpověď c)Tento prostor je bezpečný z hlediska výbuchu, ale nebezpečný pro člověka.
Odpověď d)Tento prostor je bezpečný z hlediska výbuchu a je bezpečný pro člověka.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: GP6 2023
Otázka232 060-06 Plavidlo přepravuje látku UN 1010, 1,3-BUTADIEN, STABILIZOVANÝ. Po měření atmosféry v nákladním prostoru se ukáže, že tento prostor obsahuje 20 % obj. kyslíku a 100 ppm butadienu. Osoba, která vstupuje do tohoto nákladního prostoru, musí mít ochranný oděv a dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu. Jaká další opatření se musí přijmout?

Správná odpověď a)Tuto osobu jistit pomocí lana, postavit jednoho muže se stejným vybavením k přístupovému otvoru a zabezpečit, aby se dvě další osoby nacházely ve slyšitelné vzdálenosti.
Odpověď b)Tuto osobu jistit pomocí lana, postavit jednoho muže k přístupovému otvoru, který bude zabezpečovat dozor a který bude v přímém kontaktu s vůdcem plavidla v kormidelně.
Odpověď c)Postavit další osobu k přístupovému otvoru, která bude v přímém kontaktu s vůdcem plavidla v kormidelně.
Odpověď d)Osobu vybavit vysílačkou a postavit jednoho muže k přístupovému otvoru.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: GP6 2023
Otázka232 06.0-07 Plavidlo je naloženo látkou UN 1010, 1,3-BUTADIEN, STABILIZOVANÝ. Kontrolou nákladního prostoru byly zjištěny následující výsledky: přístroj na měření obsahu kyslíku ukazuje 21 % obj., detektor hořlavých plynů ukazuje 10 % dolní hranice výbušnosti a detektor toxických plynů ukazuje 10 ppm butadienu. Co znamenají naměřené hodnoty?

Správná odpověď a)Měření nedává smysl.
Odpověď b)Prostor je bezpečný pro člověka.
Odpověď c)Prostor je bezpečný z hlediska výbuchu.
Odpověď d)Prostor je bezpečný pro člověka a nepředstavuje žádné riziko výbuchu.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: GP6 2023
Otázka232 06.0-08 Plavidlo přepravuje látku UN 1033, DIMETHYLETER. Po měření atmosféry v prostoru pod palubou se zjistí, že v prostoru je obsah kyslíku 20 % obj. a 500 ppm dimetyleteru. Někdo musí do tohoto prostoru vstoupit. Osoba je vybavena ochranným oděvem, nezávislým dýchacím přístrojem a záchranným postrojem s jisticím lanem. Na palubě je u přístupového otvoru osoba zabezpečující dozor. Jaká další opatření se musí přijmout?

Správná odpověď a)Osobě u přístupového otvoru poskytnout stejnou výstroj a kromě toho zajistit, aby se ve slyšitelné vzdálenosti nacházely další dvě osoby.
Odpověď b)Zajistit, aby se ve slyšitelné vzdálenosti od přístupového otvoru nacházely další dvě osoby.
Odpověď c)Vstupující osobě a osobě na palubě poskytnout vysílačku, aby mohli komunikovat s dalšími dvěma osobami na palubě.
Odpověď d)Žádná.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: GP6 2023
Otázka232 06.0-09 Co se musí udělat jako první dříve, než se smí vstoupit do prostoru pod palubou?

Správná odpověď a)Změřit koncentraci plynu a obsah kyslíku v prostoru pod palubou.
Odpověď b)Postačuje změřit koncentraci plynu v prostoru pod palubou.
Odpověď c)Osoba vstupující do tohoto prostoru si musí nasadit nezávislý dýchací přístroj.
Odpověď d)Postačuje změřit obsah kyslíku v prostoru pod palubou.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: GP7 2023
Otázka232 07.0-01 Měřením se zjistilo, že prostor pod palubou je bez plynů, není ale k dispozici osvědčení o nepřítomnosti plynu. Koncentrace kyslíku je dostačující. Jaké činnosti se smí v prostoru pod palubou provádět?

Správná odpověď a)Smí se provádět vizuální kontrola a lehké údržbářské práce, při kterých se nepoužívá oheň, nebo nevznikají jiskry.
Odpověď b)Smí se provádět jen vizuální kontroly.
Odpověď c)Prostor pod palubou se smí čistit a odstraňovat rez.
Odpověď d)Smí se zavařit trhlina v přepážce.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: GP7 2023
Otázka232 07.0-02 Měřením se zjistilo, že prostor pod palubou je bez plynů, není ale k dispozici osvědčení o nepřítomnosti plynu. Koncentrace kyslíku je dostačující. Jaké činnosti smí v tomto prostoru provádět osoba bez ochranných prostředků?

Správná odpověď a)Smí prostor pod palubou vyčistit.
Odpověď b)Smí provést pouze vizuální kontrolu.
Odpověď c)Smí prostor pod palubou vyčistit a odstranit rez.
Odpověď d)Smí zavařit trhlinu v přepážce.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: GP7 2023
Otázka232 07.0-03 Plavidlo je naloženo látkou UN 1978, PROPAN. Na radarový stožárek v oblasti nákladu se musí přivařit výztuha. Smí se to udělat?

Správná odpověď a)Ne, toto je povoleno jen se souhlasem místně příslušného úřadu.
Odpověď b)Ano, za podmínky, že během svařovacích prací je na místě pravidelně měřena koncentrace plynu.
Odpověď c)Ano, protože to jsou malé práce mimo oblast nákladu.
Odpověď d)Ne, toto je dovoleno jen v loděnici.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: GP7 2023
Otázka232 07.0-04 Plavidlo je naloženo látkou UN 1011, BUTAN. Je povolené během plavby provádět ve strojovně malé opravy, při kterých mohou vznikat jiskry?

Správná odpověď a)Ano, pod podmínkou, že se nesvařuje v blízkosti palivového tanku nebo přímo na něm a dveře a otvory jsou zavřené.
Odpověď b)Ano, smí se svářet kdekoliv.
Odpověď c)Ne, k tomu je zapotřebí osvědčení o nepřítomnosti plynu.
Odpověď d)Ne, toto je povoleno pouze v loděnici.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: GP7 2023
Otázka232 07.0-05 Nákladní tanky se vyplachují dusíkem a plyny jsou odváděny (poslední náklad UN 1978, PROPAN). Je povoleno během vyplachování provádět ve strojovně drobné opravy, při nichž mohou vznikat jiskry?

Správná odpověď a)Ne, během nakládky, vykládky a odplynování to není povoleno.
Odpověď b)Ano, pokud dveře a ostatní otvory jsou zavřené.
Odpověď c)Ne, k tomu je zapotřebí povolení klasifikační společnosti.
Odpověď d)Ano, pokud byl udělen souhlas osobou ze zařízení na břehu, která je odpovědná za překládku.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: GP7 2023
Otázka232 07.0-06 Tankové plavidlo je naloženo látkou UN 1978, PROPAN. Je povolené provádět na palubě svářecí práce na novém požárním potrubí?

Správná odpověď a)Ne.
Odpověď b)Ne, k tomu je zapotřebí osvědčení o nepřítomnosti plynu.
Odpověď c)Ano, protože se nesvařuje na potrubí pro produkt.
Odpověď d)Ano, pokud je na místě pravidelně měřena koncentrace plynu.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: GP7 2023
Otázka232 07.0-07 Plavidlo nakládá látku UN 1969, ISOBUTAN. Smí osoba bez ochranných prostředků provádět kontroly v prostoru pod palubou?

Správná odpověď a)Ano, to je během nakládky dovoleno poté, co bylo zjištěno, že jsou dodrženy požadavky uvedené v 7.2.3.1.5 ADN.
Odpověď b)Ne, pouze se souhlasem místně příslušného úřadu.
Odpověď c)Ne, teprve po souhlasu osoby ze zařízení na břehu, odpovědné za překládku.
Odpověď d)Ne, pouze s osvědčením o nepřítomnosti plynu.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: GP7 2023
Otázka232 07.0-08 Plavidlo je vyvázané k zařízení na břehu a nachází se ve vyznačené zóně oblasti chráněné proti výbuchu. V obytných prostorách se mají provést drobné opravy, při kterých mohou vznikat jiskry. Je to dovoleno?

Správná odpověď a)Ne, pouze na základě povolení příslušného úřadu.
Odpověď b)Ano, pokud jsou dveře a ostatní otvory obytných prostor zavřené.
Odpověď c)Ano, pokud je během svařování na místě pravidelně měřena koncentrace plynu.
Odpověď d)Ano, pokud je k dispozici souhlas zařízení na břehu.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: GP7 2023
Otázka232 07.0-09 Plavidlo je naloženo látkou UN 1011, n-BUTAN. Smí se během plavby provádět ve strojovně drobné opravy, při kterých mohou vznikat jiskry?

Správná odpověď a)Ano, pokud jsou dveře a ostatní otvory do strojovny uzavřené.
Odpověď b)Ano, pokud je během prací na místě pravidelně měřena koncentrace plynů.
Odpověď c)Ano, protože to jsou práce malého rozsahu mimo oblast nákladu. Tyto smějí být prováděny bez dalších omezení.
Odpověď d)Ne, toto je povoleno jen se souhlasem místně příslušného úřadu.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: GP7 2023
Otázka232 07.0-10 Plavidlo nakládá látku UN 1280, PROPYLENOXID a je potřeba provést drobné svařovací práce v obytných prostorách. Je to dovoleno?

Správná odpověď a)Ne.
Odpověď b)Ano, pokud se během svařování na místě pravidelně měří koncentrace plynů.
Odpověď c)Ano, pokud máte souhlas zařízení na břehu.
Odpověď d)Ano, protože to je práce malého rozsahu mimo oblast nákladu.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: GP8 2023
Otázka232 08.0-01 Maximální přípustný stupeň naplnění, uvedený pro určitou látku v ADN, platí při určité teplotě látky. Jaká je to teplota?

Správná odpověď a)Nakládací teplota.
Odpověď b)20 °C.
Odpověď c)15 °C.
Odpověď d)Nejvyšší očekávaná teplota během jízdy.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: GP8 2023
Otázka232 08.0-02 Do nákladních tanků 1, 3 a 6 se má naložit propan z nádrže A, která je na břehu a do nákladních tanků 2, 4 a 5 propan z nádrže B, která je na břehu. Teploty v nákladních tancích jsou různé. Jaký stupeň naplnění se musí použít?

Správná odpověď a)Pro každý nákladní tank 91%.
Odpověď b)Jednotný stupeň naplnění pro všechny nákladní tanky při nejnižší teplotě propanu.
Odpověď c)Jednotný stupeň naplnění pro všechny nákladní tanky při nejvyšší teplotě propanu.
Odpověď d)Jednotný stupeň naplnění pro všechny nákladní tanky při průměrné teplotě propanu.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: GP8 2023
Otázka232 08.0-03 Proč nesmí být překročen stupeň naplnění v nákladních tancích?

Správná odpověď a)Aby se zabránilo otevření pojišťovacího ventilu při zahřátí.
Odpověď b)Aby se zamezilo „vlnobití“ v nákladních tancích a tím jejich poškození.
Odpověď c)Protože plavidlo by pak bylo přetíženo.
Odpověď d)Aby se docílilo stabilního vyvážení plavidla.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: GP8 2023
Otázka232 08.0-04 Látka UN 1978, PROPAN se nakládá při teplotě vyšší než 15 °C. Do jakého stupně naplnění se smí nakládat?

Správná odpověď a)91 %.
Odpověď b)Více než 91 %.
Odpověď c)Méně než 91 %.
Odpověď d)95 %.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: GP8 2023
Otázka232 08.0-05 Jaký opravný činitel se musí použít při stanovení maximálního přípustného stupně naplnění?

Správná odpověď a)Opravný činitel vyvážení.
Odpověď b)Opravný činitel obsahu.
Odpověď c)Opravný činitel tlaku.
Odpověď d)Opravný činitel tlaku páry.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: GP8 2023
Otázka232 08.0-06 Jaký opravný činitel se musí občas použít při stanovení maximálního přípustného stupně naplnění?

Správná odpověď a)Opravný činitel hustoty.
Odpověď b)Opravný činitel obsahu.
Odpověď c)Opravný činitel tlaku.
Odpověď d)Opravný činitel tenze páry.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: GP8 2023
Otázka232 08.0-07 Jaké riziko vzniká při přeplnění nákladního tanku?

Správná odpověď a)Dojde k vytečení nákladu.
Odpověď b)Plavidlo je přetíženo.
Odpověď c)Plavidlo není vyvážené.
Odpověď d)Náklad odteče zpět do tanku na břehu.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: GP8 2023
Otázka232 08.0-08 Při jakém stupni naplnění nákladního tanku musí podle ADN reagovat pojistka proti přeplnění?

Správná odpověď a)Max. při 97,5 %.
Odpověď b)Max. při 91 %.
Odpověď c)Max. při 95 %.
Odpověď d)Max. při 86 %.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: GP8 2023
Otázka232 08.0-09 Při jakém stupni naplnění nákladního tanku musí podle ADN nejpozději reagovat výstražné zařízení vysoké úrovně hladiny?

Správná odpověď a)86 %.
Odpověď b)91 %.
Odpověď c)95 %.
Odpověď d)97,5 %.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: GP8 2023
Otázka232 08.0-10 Co se musí udělat při spuštění výstražného zařízení vysoké úrovně hladiny?

Správná odpověď a)V případě potřeby omezit rychlost nakládky.
Odpověď b)Okamžitě přerušit nakládku.
Odpověď c)Aktivovat rychlouzavírací ventil.
Odpověď d)Produkt přečerpat do jiného nákladního tanku.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: GP8 2023
Otázka232 08.0-11 Proč se musí vypočítat zádržná doba (retenční čas) při přepravě zchlazeného zkapalněného plynu bez regulace teploty?

Správná odpověď a)Aby se zjistilo, zda zamýšlená cesta může být provedena bezpečně a bez úniku látky.
Odpověď b)Aby se zkontrolovalo, zda nebyl překročen maximální stupeň naplnění nákladního tanku.
Odpověď c)Aby se zjistilo, která látka může být přepravovaná.
Odpověď d)Aby se zkontrolovalo, zda je nastaven dostatečně vysoký tlak na pojistném ventilu.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: GP8 2023
Otázka232 08.0-12 Na základě jakých parametrů se stanovuje zádržná doba (retenční čas) zchlazeného zkapalněného plynu během přepravy?

Správná odpověď a)Součinitel prostupu tepla, nastavený tlak pojistných ventilů, teplota nákladu, stupeň plnění nákladních tanků a teplota okolí.
Odpověď b)Nastavený tlak pojistných ventilů, teplota nákladu, stupeň plnění nákladních tanků a teplota nákladních tanků.
Odpověď c)Součinitel prostupu tepla, nastavený tlak pojistných ventilů, teplota nákladu a stupeň plnění nákladních tanků.
Odpověď d)Součinitel prostupu tepla, nastavený tlak pojistných ventilů, stupeň plnění nákladních tanků, okolní teplota a teplota nákladních tanků.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: GP8 2023
Otázka232 08.0-13 Předpokládaná doba plavby při přepravě zchlazeného zkapalněného plynu je 14 dní. Jaká musí být zádržná doba (retenční čas)?

Správná odpověď a)38 dní.
Odpověď b)28 dní.
Odpověď c)12 dní.
Odpověď d)42 dní.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: GP9 2023
Otázka232 09.0-01 Jakou funkci má pojistka proti prasknutí potrubí?

Správná odpověď a)V případě prasknutí potrubí zabraňuje úniku velkého množství látky.
Odpověď b)Redukuje průtok nákladu.
Odpověď c)Zabraňuje podtlaku v nákladních tancích.
Odpověď d)Zabraňuje příliš vysokému tlaku.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: GP9 2023
Otázka232 09.0-02 Kde se nachází pojistka proti prasknutí potrubí?

Správná odpověď a)V nákladním tanku v nakládacím/vykládacím potrubí.
Odpověď b)V sacím potrubí v blízkosti čerpadla.
Odpověď c)V tlakovém potrubí v blízkosti čerpadla.
Odpověď d)V nakládacím/vykládacím potrubí na palubě.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: GP9 2023
Otázka232 09.0-03 Pojistka proti prasknutí potrubí je:

Správná odpověď a)samouzavírací klapka, která nemusí být ovládána.
Odpověď b)klapka s ručním ovládáním, která může být v nouzových případech uzavřena.
Odpověď c)zúžení potrubí, které redukuje průtok.
Odpověď d)klapka s dálkovým ovládáním, která může být v případě potřeby uzavřena.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: GP9 2023
Otázka232 09.0-04 Pojistka proti prasknutí potrubí musí být aktivována tehdy, jestliže:

Správná odpověď a)průtoková rychlost je vyšší, než bylo vypočteno.
Odpověď b)průtoková rychlost je nižší, než bylo vypočteno.
Odpověď c)před pojistkou prasknutí potrubí bylo nainstalováno uzavírací šoupátko.
Odpověď d)se před pojistkou prasknutí potrubí nachází zúžení potrubí.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: GP9 2023
Otázka232 09.0-05 Pojistka proti prasknutí potrubí je pružinový ventil, který je instalován v potrubí. Tento ventil se sám uzavře, jestliže průtoková rychlost je tak velká, že:

Správná odpověď a)podtlak ve ventilu je větší než síla napětí pružiny.
Odpověď b)podtlak ve ventilu je menší než síla napětí pružiny.
Odpověď c)podtlak před ventilem překročí podtlak rovnající se síle napětí pružiny.
Odpověď d)přetlak za ventilem překročí podtlak rovnající se síle napětí pružiny.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: GP9 2023
Otázka232 09.0-06 Během nakládky a vykládky musí být možné zavřít rychlouzavírací ventily pomocí spínače, aby se v nouzových případech mohla přerušit nakládka/vykládka. Kde se tento spínač musí nacházet?

Správná odpověď a)Na dvou místech na plavidle (na přídi a na zádi) a na dvou místech na břehu.
Odpověď b)V zařízení na břehu a u přípojky na břeh u nakládacího/vykládacího zařízení.
Odpověď c)V kormidelně, u přípojky na břeh u nakládacího/vykládacího zařízení a v zařízení na břehu.
Odpověď d)Na dvou místech na břehu (přímo u vstupu na plavidlo a v dostatečné vzdálenosti) a v kormidelně.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: GP9 2023
Otázka232 09.0-07 Jakou funkci má rychlouzavírací systém?

Správná odpověď a)Možnost zavřít v nouzových případech rychlouzavírací ventily spojovacích potrubí mezi zařízením na břehu a plavidlem.
Odpověď b)Automatické zavření šoupat spojovacího potrubí mezi zařízením na břehu a plavidlem v případě úniku plynů.
Odpověď c)Automatické vypnutí vykládacích čerpadel při úniku plynů.
Odpověď d)Možnost, v nouzových případech rychle vypnout vykládací čerpadla při úniku plynů.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: GP9 2023
Otázka232 09.0-08 Plavidlo je prostřednictvím nakládacího zařízení napojeno na potrubí pro kapaliny a plyny k zařízení na břehu. Ovládáním spínače rychlouzavíracího systému se přeruší vykládka. Co se pak stane?

Správná odpověď a)Zavřou se rychlouzavírací ventily, vykládací čerpadla a kompresory se vypnou.
Odpověď b)Zavře se jen uzavírací šoupě zařízení na břehu.
Odpověď c)Vypnou se jen vykládací čerpadla a kompresory.
Odpověď d)Rychlouzavírací ventily se zavřou a nakládací zařízení se odpojí od přerušovací spojky.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: GP9 2023
Otázka232 09.0-09 Která z následně uvedených aparatur není součástí rychlouzavíracího systému?

Správná odpověď a)Přerušovací spojka nakládacího zařízení.
Odpověď b)Pojistka přeplnění.
Odpověď c)Rychlouzavírací ventily nakládacího zařízení.
Odpověď d)Úrovňový výstražný přístroj.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: GP9 2023
Otázka232 09.0-10 Kdy je aktivován rychlouzavírací systém spojený se zařízením na břehu?

Správná odpověď a)Jestliže reaguje pojistka proti přeplnění.
Odpověď b)Jestliže reaguje výstražné zařízení vysoké úrovně hladiny.
Odpověď c)Jestliže rychlost nakládky je příliš vysoká.
Odpověď d)Jestliže náklad dosáhne příliš vysoké teploty
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: GP9 2023
Otázka232 09.0-11 Jestliže během překládky zchlazeného zkapalněného plynu dojde k úniku na spoji s přípojkou ze zařízení na břehu, musí se jako bezpečnostní opatření uvést do provozu vodní postřikovací systém. Proč?

Správná odpověď a)Aby byla paluba chráněna proti křehkému lomu, jelikož zchlazený zkapalněný plyn se v důsledku ohřevu rychle odpařuje.
Odpověď b)Aby byly kormidelna a obytné prostory chráněny před nákladem.
Odpověď c)Aby se zabránilo výbuchu na palubě.
Odpověď d)Aby byl zchlazený zkapalněný plyn na palubě ochlazován.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: GP9 2023
Otázka232 09.0-12 Za jakých podmínek může náklad zkapalněného zemního plynu zůstat na palubě tankového plavidla typu G neomezeně dlouho?

Správná odpověď a)Když je k dispozici chladicí systém.
Odpověď b)Když je vypnuto přetlakové bezpečnostní zařízení.
Odpověď c)Když posádka nepřetržitě zaznamenává teplotu.
Odpověď d)Když je/jsou nákladní tank/y plněn/y pouze na 86%.
 
č. 1 Zkratka souboru otázek: GP10 2023
Otázka232 10.0-01 V jakém z následně uvedených případů je množství zbytků nejmenší?

Správná odpověď a)V případě vykládky pod tlakem za použití dusíku, dodávaného ze břehu.
Odpověď b)V případě vykládky pomocí kompresoru ze břehu.
Odpověď c)V případě vykládky pomocí odpařovacího zařízení na břehu.
Odpověď d)V případě vykládky pomocí ponorných čerpadel na plavidle.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: GP10 2023
Otázka232 10.0-02 Plavidlo je vybaveno dvěma kompresory a dvěma čerpadly na palubě. Je možné v tomto případě vyložit propan pomocí kompresorů?

Správná odpověď a)Ano, pokud není protitlak příliš velký.
Odpověď b)Ne, minimálně jedno čerpadlo je zapotřebí.
Odpověď c)Ano, vždy.
Odpověď d)Ne.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: GP10 2023
Otázka232 10.0-03 Plavidlo je vybaveno dvěma kompresory a dvěma čerpadly na palubě. Je možné vyložit propan pomocí čerpadel na palubě?

Správná odpověď a)Ne.
Odpověď b)Ano, vždy.
Odpověď c)Ano, ale trvá to déle.
Odpověď d)Ano, pokud je zajištěn zpětný tok plynu do nákladního tanku.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: GP10 2023
Otázka232 10.0-04 Jaká pojistka se nachází u čerpadel na palubě?

Správná odpověď a)Tepelná pojistka motoru.
Odpověď b)Spínač minimální úrovně plnění.
Odpověď c)Nízkotlaký spínač.
Odpověď d)Pojistná destička.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: GP10 2023
Otázka232 10.0-05 Co může u kompresoru způsobit velké poškození?

Správná odpověď a)Nasátí kapaliny.
Odpověď b)Příliš nízký počet otáček.
Odpověď c)Zavřená sací přípojka.
Odpověď d)Malý rozdíl tlaku mezi sací a tlakovou stranou.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: GP10 2023
Otázka232 10.0-06 Proč se nízkotlaký spínač často instaluje na sací straně kompresoru?

Správná odpověď a)Aby se zamezilo podtlaku v nákladních tancích.
Odpověď b)Aby se zamezilo nasátí kapaliny.
Odpověď c)Aby se zabránilo nízké teplotě.
Odpověď d)Aby se chránil kompresor.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: GP10 2023
Otázka232 10.0-07 Proč je zapotřebí kompresor na to, aby bylo možné použít čerpadlo na palubě?

Správná odpověď a)Aby se čerpadlo zaplavilo kapalinou.
Odpověď b)Aby se vyprázdnilo nakládací zařízení.
Odpověď c)Aby se přes čerpadlo docílilo rozdílného tlaku.
Odpověď d)Aby se přečerpal náklad do jiného nákladního tanku.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: GP10 2023
Otázka232 10.0-08 K čemu slouží separátor na sací straně kompresoru?

Správná odpověď a)Aby se zabránilo poškození kompresoru nasátím kapaliny.
Odpověď b)Ke sběru kapaliny, aby nedošlo k její ztrátě.
Odpověď c)K mazání kompresoru.
Odpověď d)Aby bylo možné kapalinu, která se nahromadila v nádobě, pomocí hadice vypustit.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: GP10 2023
Otázka232 10.0-09 Proč je stanoven nejvyšší rozdíl tlaku mezi tlakovou a sací stranou kompresoru?

Správná odpověď a)Aby se zamezilo přetížení motoru kompresoru.
Odpověď b)Aby se zamezilo příliš velkému rozdílů tlaku v nákladních tancích.
Odpověď c)Aby se zamezilo podtlaku v nákladních tancích.
Odpověď d)Aby se zamezilo otevření rychlouzavíracích ventilů.