Soubory otázek pro způsobilost
'Tankery G'

č. 1291 Zkratka souboru otázek: G1
Otázka231 01.1-01 Určité množství plynu při absolutním tlaku 100 kPa má objem 60 m3. Plyn je při konstantní teplotě 10 °C komprimován na absolutní tlak 500 kPa. Objem pak bude

Správná odpověď a)12 m3.
Odpověď b)11 m3.
Odpověď c)1 m3.
Odpověď d)20 m3.
 
č. 1292 Zkratka souboru otázek: G1
Otázka231 01.1-02 Propanová pára se nachází v nákladním tanku o objemu 250 m3 a absolutním tlaku 400 kPa). Trhlinou v potrubí unikne tolik propanu, že se prostor v nákladním tanku dostane na atmosférický tlak. Jak velký by byl propanový mrak (mimo nákladní tank), kdyby se nesmísil se vzduchem?

Správná odpověď a)750 m3.
Odpověď b)500 m3.
Odpověď c)250 m3.
Odpověď d)1000 m3.
 
č. 1293 Zkratka souboru otázek: G1
Otázka231 01.1-03 Dané množství dusíku o objemu 50 m3 má absolutní tlak 160 kPa. Plyn je komprimován na objem 20 m3, přičemž teplota zůstane konstantní. Jaký pak bude absolutní tlak dusíku?

Správná odpověď a)400 kPa
Odpověď b)250 kPa
Odpověď c)500 kPa
Odpověď d)600 kPa
 
č. 1294 Zkratka souboru otázek: G1
Otázka231 01.1-04 V nákladním tanku o objemu 250 m3 se nachází dusík, při absolutním tlaku 220 kPa. Kolik dusíku je zapotřebí, aby se tlak v tomto nákladním tanku zvýšil na absolutní tlak 400 kPa?

Správná odpověď a)450 m3.
Odpověď b)700 m3.
Odpověď c)950 m3.
Odpověď d)1200 m3.
 
č. 1295 Zkratka souboru otázek: G1
Otázka231 01.1-05 Dusík má při absolutním tlaku 320 kPa objem 50 m3. Při konstantní teplotě se objem zredukuje na 10 m3. Absolutní tlak dusíku pak bude

Správná odpověď a)1 600 kPa
Odpověď b)1 100 kPa
Odpověď c)2 000 kPa
Odpověď d)2 100 kPa
 
č. 1296 Zkratka souboru otázek: G1
Otázka231 01.1-06 V uzavřeném nákladním tanku se nachází propanová pára při absolutním tlaku 120 kPa a při teplotě +10 °C. Zatímco se objem nákladního tanku nezmění, zvyšuje se teplota, dokud tlak nedosáhne absolutního tlaku 140 kPa. Teplota plynu pak bude

Správná odpověď a)57 °C.
Odpověď b)20 °C.
Odpověď c)293 °C.
Odpověď d)12 °C.
 
č. 1298 Zkratka souboru otázek: G1
Otázka231 01.1-07 Nákladní tank obsahuje propan pod absolutním tlakem 500 kPa při teplotě +40 °C. propan se ochladí na 10 °C. Absolutní tlak v nákladním tanku pak bude

Správná odpověď a)450 kPa
Odpověď b)100 kPa
Odpověď c)120 kPa
Odpověď d)360 kPa
 
č. 1299 Zkratka souboru otázek: G1
Otázka231 01.1-08 Nákladní tank o objemu 300 m3 obsahuje dusík pod absolutním tlakem 250 kPa při teplotě -10 °C. Teplota dusíku stoupne až na +30 °C. Jak vysoký pak bude absolutní tlak?

Správná odpověď a)290 kPa
Odpověď b)180 kPa
Odpověď c)450 kPa
Odpověď d)750 kPa
 
č. 1300 Zkratka souboru otázek: G1
Otázka231 01.1-09 V tlakové nádobě o objemu 10m3 naplněné dusíkem je absolutní tlak 1 000 kPa při teplotě 100 °C. Zatímco se objem tlakové nádoby nezmění, ochladí se nádoba s obsahem na -10 °C. Jak vysoký pak bude absolutní tlak?

Správná odpověď a)700 kPa
Odpověď b)100 kPa
Odpověď c)600 kPa
Odpověď d)800 kPa
 
č. 1301 Zkratka souboru otázek: G1
Otázka231 01.1-10 V nákladním tanku se nachází dusík při teplotě 40 °C. Absolutní tlak se má snížit z 600 kPa na 500 kPa Až na jakou teplotu musí být tento dusík ochlazen?

Správná odpověď a)-12,2 °C.
Odpověď b)-22,6 °C.
Odpověď c)+33,3 °C.
Odpověď d)+ 32 °C.
 
č. 1302 Zkratka souboru otázek: G1
Otázka231 01.2-01 Teplota plynu o objemu 40 m3 pod absolutním tlakem 100 kPa se zvýší z 20 °C na 50 °C; absolutní tlak při tom stoupne až na 200 kPa. Jak velký bude objem?

Správná odpověď a)22 m3. .
Odpověď b)29 m3.
Odpověď c)33 m3.
Odpověď d)50 m3.
 
č. 1303 Zkratka souboru otázek: G1
Otázka231 01.2-02 Množství plynu zaujímá při absolutním tlaku 100 kPa a teplotě 10 °C objem 9 m3. Teplota se zvýší na 50 °C, zatímco se objem současně zmenší na 1 m3. Jak vysoký bude absolutní tlak?

Správná odpověď a)1 030 kPa
Odpověď b)930 kPa
Odpověď c)1 130 kPa
Odpověď d)2 050 kPa
 
č. 1304 Zkratka souboru otázek: G1
Otázka231 01.2-03 Množství plynu zaujímá při teplotě 50 °C a absolutním tlaku 200 kPa objem 40 m3. Poté, co byla teplota snížena na 10 °C, má plyn absolutní tlak 100 kPa. Jak velký je pak objem?

Správná odpověď a)70 m3.
Odpověď b)16 m3.
Odpověď c)52 m3.
Odpověď d)12 m3.
 
č. 1305 Zkratka souboru otázek: G1
Otázka231 01.2-04 Množství plynu zaujímá při teplotě 50 °C a absolutním tlaku 200 kPa objem 20 m3. Teplota plynu se zredukuje na 20 °C a objem se zvětší na 40 m3. Absolutní tlak plynu pak bude

Správná odpověď a)90 kPa
Odpověď b)40 kPa
Odpověď c)60 kPa
Odpověď d)140 kPa
 
č. 1306 Zkratka souboru otázek: G1
Otázka231 01.2-05 Množství plynu zaujímá při teplotě 3,0 °C a absolutním tlaku 100 kPa objem 10 m3. Na jakou teplotu se musí plyn ohřát, aby měl při absolutním tlaku 110 kPa objem 11 m3?

Správná odpověď a)61 °C.
Odpověď b)3,5 °C.
Odpověď c)3,6 °C.
Odpověď d)46 °C.
 
č. 1307 Zkratka souboru otázek: G1
Otázka231 01.2-06 Množství plynu zaujímá při teplotě 77 °C a absolutní tlaku 100 kPa objem 20 m3. Na jakou teplotu musí být plyn ochlazen, aby při absolutním tlaku 200 kPa měl objem 8 m3?

Správná odpověď a)7 °C.
Odpověď b)- 63 °C.
Odpověď c)46 °C.
Odpověď d)62 °C.
 
č. 1308 Zkratka souboru otázek: G1
Otázka231 01.2-07 Při teplotě 10 °C a absolutním tlaku 100 kPa zaujímá plynu objem 70 m3. Jak velký bude objem, jestliže se absolutní tlak zvýší na 200 kPa a teplota na 50 °C?

Správná odpověď a)40 m3.
Odpověď b)53 m3.
Odpověď c)117 m3.
Odpověď d)175 m3.
 
č. 1309 Zkratka souboru otázek: G1
Otázka231 01.2-08 Při teplotě 10 °C a absolutním tlaku 100 kPa zaujímá plyn objem 5 m3. Jak velký je objem, jestliže se absolutní tlak zvýší na 200 kPa a teplota na 170 °C?

Správná odpověď a)3,9 m3.
Odpověď b)2,0 m3.
Odpověď c)5,3 m3.
Odpověď d)42,5 m3.
 
č. 1310 Zkratka souboru otázek: G1
Otázka231 01.2-09 Objem plynu 8 m3 má při teplotě 7 °C absolutní tlak 200 kPa). Jak velký bude absolutní tlak, jestliže se objem zvětší na 20 m3 a teplota se zvýší na 77 °C?

Správná odpověď a)100 kPa
Odpověď b)150 kPa
Odpověď c)880 kPa
Odpověď d)1 320 kPa
 
č. 1311 Zkratka souboru otázek: G1
Otázka231 01.2-10 Množství plynu při teplotě 7 °C a absolutním tlaku 200 kPa zaujímá objem 8 m3. Na jakou teplotu musí být plyn zahříván, aby měl při absolutním tlaku 100 kPa objem 20 m3?

Správná odpověď a)77 °C.
Odpověď b)9 °C.
Odpověď c)12 °C.
Odpověď d)194 °C.
 
č. 1312 Zkratka souboru otázek: G2
Otázka231 02.1-01Co je parciální tlak plynu ve směsi plynů, která se nachází v nákladním tanku?

Správná odpověď a)tlak, který by tento plyn nabyl, pokud by celý objem směsi vyplnil sám.
Odpověď b)tlak, který ukazuje manometr.
Odpověď c)objem, který by zabíral jen tento plyn.
Odpověď d)rozdíl mezi tlakem tohoto plynu a atmosférickým tlakem.
 
č. 1313 Zkratka souboru otázek: G2
Otázka231 02.1-02 Co označuje parciální tlak plynu ve směsi plynů, která se nachází v nákladním tanku?

Správná odpověď a)Tlak, který by tento plyn nabyl, jestliže by celý objem směsi vyplnil sám.
Odpověď b)Objem tohoto plynu při atmosférickém tlaku.
Odpověď c)Manometrický tlak + 1 bar.
Odpověď d)Rozdíl mezi tlakem v nákladním tanku a atmosférickým tlakem.
 
č. 1314 Zkratka souboru otázek: G2
Otázka231 02.1-03 V nákladním tanku se nachází směs dusíku a propanu. Podíl dusíku na objemu činí 20% a propanu 80%. Celkový absolutní tlak v nákladním tanku je 500 kPa. Jak vysoký je parciální tlak propanu?

Správná odpověď a)400 kPa
Odpověď b)20 kPa
Odpověď c)80 kPa
Odpověď d)320 kPa
 
č. 1315 Zkratka souboru otázek: G2
Otázka231 02.1-04 V nákladním tanku se nachází směs propanu a dusíku. Parciální tlak dusíku činí 1,0 bar (bar absolutní) a objemové procento 20 %. Jak vysoký je parciální tlak nebo parciální napětí propanu?

Správná odpověď a)400 kPa
Odpověď b)80 kPa
Odpověď c)320 kPa
Odpověď d)500 kPa
 
č. 1316 Zkratka souboru otázek: G2
Otázka231 02.1-05 Směs plynu s obsahem 70% obj. propanu a 30% obj. butanu se nachází v nákladním tanku pod absolutním tlakem 1 000 kPa Jak vysoký je parciální tlak butanu?

Správná odpověď a)270 kPa
Odpověď b)300 kPa
Odpověď c)630 kPa
Odpověď d)700 kPa
 
č. 1317 Zkratka souboru otázek: G2
Otázka231 02.1-07 Směs plynů propanu a butanu se nachází v nákladním tanku pod absolutním tlakem 1 000 kPa. Parciální tlak propanu činí 700 kPa. Jak vysoký je podíl butanu na objemu?

Správná odpověď a)30 % obj.
Odpověď b)20 % obj.
Odpověď c)40 % obj.
Odpověď d)60 % obj.
 
č. 1318 Zkratka souboru otázek: G2
Otázka231 02.1-08 Směs plynů propanu, butanu a isobutanu se nachází v nákladním tanku pod absolutním tlakem 1 000 kPa. Parciální tlak butanu a isobutanu činí 200 kPa a 300 kPa. Jak velký je podíl propanu na objemu?

Správná odpověď a)50 % obj.
Odpověď b)40 % obj.
Odpověď c)30 % obj.
Odpověď d)60 % obj.
 
č. 1319 Zkratka souboru otázek: G2
Otázka231 02.1-09 Ve směsi dusík/kyslík s absolutním tlakem 2 000 kPa činí parciální tlak kyslíku 100 kPa. Jak vysoký je podíl dusíku na objemu?

Správná odpověď a)95 % obj.
Odpověď b)86 % obj.
Odpověď c)90 % obj.
Odpověď d)90,5 % obj.
 
č. 1320 Zkratka souboru otázek: G2
Otázka231 02.2-01 Nákladní tank obsahuje směs plynů z 80 % obj. propanu a 20 % obj. butanu pod absolutním tlakem 500 kPa. Po odstranění pnutí v nákladním tanku (přetlak = 0) se absolutní tlak v nákladním tanku zvýší na 400 kPa. Jak vysoký je nyní podíl propanu na objemu?

Správná odpověď a)20 % obj.
Odpověď b)16 % obj.
Odpověď c)25 % obj.
Odpověď d)32 % obj.
 
č. 1321 Zkratka souboru otázek: G2
Otázka231 02.2-02 V nákladním tanku o objemu 300 m3 se nachází isobutan pod absolutním tlakem 150 kPa. Je doplněno 900 m3 propanu při absolutním tlaku 100 kPa. Jak velký je podíl isobutanu na objemu?

Správná odpověď a)33,3 % obj.
Odpověď b)11,1 % obj.
Odpověď c)14,3 % obj.
Odpověď d)20,0 % obj.
 
č. 1322 Zkratka souboru otázek: G2
Otázka231 02.2-03 V nákladním tanku o objemu 100 m3 se nachází směs plynů pod absolutním tlakem 600 kPa sestávající z 50 obj.-% propanu a 50 obj.-% propenu. Při konstantní teplotě se dotlačí 600 m3 dusíku s 100 kPa. Jak velký je pak objemový podíl propanu?

Správná odpověď a)25 % obj.
Odpověď b)23 % obj.
Odpověď c)27 % obj.
Odpověď d)30 % obj.
 
č. 1323 Zkratka souboru otázek: G2
Otázka231 02.2-04 V nákladním tanku naplněném vzduchem (20 objemových procent kyslíku) je absolutní tlak 120 kPa. Absolutní tlak se zvyšuje za použití dusíku na 600 kPa. Jaký je parciální tlak kyslíku v nákladním tanku?

Správná odpověď a)24 kPa
Odpověď b)0,1 kPa
Odpověď c)40 kPa
Odpověď d)48 kPa
 
č. 1324 Zkratka souboru otázek: G2
Otázka231 02.2-05 V nákladním tanku, naplněném dusíkem, je absolutní tlak 50 kPa. Po otevření uzávěru se přivádí okolní vzduch s 20 obj. % - kyslíku. Jak vysoký je parciální tlak kyslíku v nákladním tanku?

Správná odpověď a)10 kPa
Odpověď b)20 kPa
Odpověď c)40 kPa
Odpověď d)100 kPa
 
č. 1325 Zkratka souboru otázek: G2
Otázka231 02.2-06 Nákladní tank obsahuje propan pod absolutním tlakem 150 kPa. Absolutní tlak v nákladním tanku se zvýší dusíkem na 600 kPa. Jak velký je pak objemový podíl propanu?

Správná odpověď a)25 % obj.
Odpověď b)10 % obj.
Odpověď c)8 % obj.
Odpověď d)30 % obj.
 
č. 1326 Zkratka souboru otázek: G2
Otázka231 02.2-07 Nákladní tank o objemu 100 m3 obsahuje propan pod absolutním tlakem 150 kPa. Absolutní tlak se v nákladním tanku zvýší dusíkem na 100 kPa a na objem450 m3.Jak vysoký je pak objemový podíl propanu?

Správná odpověď a)25 obj.-%.
Odpověď b)10 obj.-%.
Odpověď c)8 obj.-%.
Odpověď d)30 obj.-%.
 
č. 1327 Zkratka souboru otázek: G2
Otázka231 02.2-08 Jaké tvrzení je správné pro LNG (zkapalněný zemní plyn) při pokojové teplotě a okolním tlaku?

Správná odpověď a)pára je lehčí než vzduch.
Odpověď b)pára je těžší než vzduch.
Odpověď c)pára je stejně těžká jako vzduch.
Odpověď d)místo páry se uvolní kapalina.
 
č. 1327 Zkratka souboru otázek: G3
Otázka231 03.1-01 V nákladním tanku o objemu 72 m3 se nachází 12 kmol ideálního plynu při teplotě 25 °C. Jaký je absolutní tlak, pokud se předpokládá, že 1 kmol ideálního plynu = 24 m3 při 100 kPa a 25 ° C?

Správná odpověď a)400 kPa
Odpověď b)300 kPa
Odpověď c)500 kPa
Odpověď d)600 kPa
 
č. 1328 Zkratka souboru otázek: G3
Otázka231 03.1-02 10 kmol ideálního plynu se nachází v nákladním tanku o objemu 120 m3 při teplotě 25 °C. Jaký je tlak, pokud se předpokládá, že 1 kmol ideálního plynu = 24 m3 při 100 kPa a 25° C?

Správná odpověď a)200 kPa
Odpověď b)400 kPa
Odpověď c)500 kPa
Odpověď d)1 200 kPa
 
č. 1329 Zkratka souboru otázek: G3
Otázka231 03.1-03 Určité množství ideálního plynu se při teplotě 25 °C nachází pod absolutním tlakem 300 kPa v nákladním tanku o objemu 120 m3. Jaké je množství plynu, pokud se předpokládá, že 1 kmol ideálního plynu = 24 m3 při 100 kPa a 25°C?

Správná odpověď a)15 kmol.
Odpověď b)5 kmol.
Odpověď c)20 kmol.
Odpověď d)30 kmol.
 
č. 1330 Zkratka souboru otázek: G3
Otázka231 03.1-04 Z nákladního tanku dochází k úniku 120 m3 plynu UN č. 1978, PROPAN (M = 44) při absolutním tlaku 100 kPa a při teplotě 25 °C. Kolik kilogramů propanu uniká do atmosféry, pokud se předpokládá, že 1 kmol ideálního plynu = 24 m3 při 100 kPa a 25 °C?

Správná odpověď a)220 kg.
Odpověď b)440 kg.
Odpověď c)2880 kg.
Odpověď d)5280 kg.
 
č. 1331 Zkratka souboru otázek: G3
Otázka231 03.1-05 Kolik látky UN 1969, ISOBUTAN (M=58) se nachází v nákladním tanku o objemu 240 m3 při 25 °C pod absolutním tlakem 200 kPa , pokud se předpokládá, že 1 kmol ideálního plynu = 24 m3 při 100 kPa A 25 °C?

Správná odpověď a)1160 kg.
Odpověď b)580 kg.
Odpověď c)1740 kg.
Odpověď d)4640 kg.
 
č. 1332 Zkratka souboru otázek: G3
Otázka231 03.1-06 Kolik látky UN 1978, PROPAN (M=42) se nachází v nákladním tanku o objemu 120 m3 při 25 °C pod absolutním tlakem 300 kPa, pokud se předpokládá, že 1 kmol ideálního plynu = 24 m3 při 100 kPa a 25 °C?

Správná odpověď a)630 kg.
Odpověď b)210 kg.
Odpověď c)420 kg.
Odpověď d)840 kg.
 
č. 1333 Zkratka souboru otázek: G3
Otázka231 03.1-07 440 kg látky UN 1978, PROPAN (M=44) se nachází v nákladním tanku o objemu 120 m3 při teplotě 25 °C. Jak velký je tlak, pokud se předpokládá, že 1 kmol ideálního plynu = 24 m3 při 100 kPa a 25 °C?

Správná odpověď a)200 kPa
Odpověď b)100 kPa
Odpověď c)1 100 kPa
Odpověď d)1 200 kPa
 
č. 1334 Zkratka souboru otázek: G3
Otázka231 03.1-08 Nákladní tank o objemu 100 m3 obsahuje při 25 °C 30 kmol látky UN 1978, PROPAN. Jaké je maximální množství (m3) propanu, které by mohlo uniknout při absolutním tlaku 100 kPa, pokud se předpokládá, že 1 kmol ideálního plynu = 24 m3 při 100 kPa a 25 °C?

Správná odpověď a)620 m3.
Odpověď b)380 m3.
Odpověď c)420 m3.
Odpověď d)180 m3.
 
č. 1335 Zkratka souboru otázek: G3
Otázka231 03.1-09 10 kmol ideálního plynu se nachází při teplotě 25 °C a pod absolutním tlakem 500 kPa v nákladním tanku. Jaký objem má nákladní tank, pokud se předpokládá, že 1 kmol ideálního plynu = 24 m3 při 100 kPa a 25 °C?

Správná odpověď a)48 m3.
Odpověď b)40 m3.
Odpověď c)12 m3.
Odpověď d)60 m3.
 
č. 1336 Zkratka souboru otázek: G3
Otázka231 03.1-10 Ideální plyn se nachází pod absolutním tlakem 400 kPa v nákladním tanku o objemu 288 m3. Jak velké množství plynu je v nákladním tanku, pokud se předpokládá, že 1 kmol ideálního plynu = 24 m3 při 100 kPa a 25 °C?

Správná odpověď a)48 kmol.
Odpověď b)24 kmol.
Odpověď c)36 kmol.
Odpověď d)60 kmol.
 
č. 1337 Zkratka souboru otázek: G3
Otázka231 03.2-01 Kolik kg látky UN 1010, BUTADIENY, STABILIZOVANÉ (M=54) se nachází v nákladním tanku o objemu 100 m3 při teplotě 30 °C a při absolutním tlaku 200 kPa?

Správná odpověď a)391 kg.
Odpověď b)261 kg.
Odpověď c)2040 kg.
Odpověď d)3060 kg.
 
č. 1338 Zkratka souboru otázek: G3
Otázka231 03.2-02 Kolik kg látky UN 1010, BUTADIENY, STABILIZOVANÉ (M=54) se nachází v nákladním tanku o objemu 100 m3 při teplotě 30 °C a při absolutním tlaku 200 kPa?

Správná odpověď a)428 kg.
Odpověď b)642 kg.
Odpověď c)4320 kg.
Odpověď d)6480 kg.
 
č. 1339 Zkratka souboru otázek: G3
Otázka231 03.2-03 Kolik kg látky UN 1978, PROPAN (M=44) se nachází v nákladním tanku o objemu 100 m3 při teplotě 20 °C a absolutním tlaku 300 kPa?

Správná odpověď a)541 kg.
Odpověď b)360 kg.
Odpověď c)5280 kg.
Odpověď d)7920 kg.
 
č. 1340 Zkratka souboru otázek: G3
Otázka231 03.2-04 Kolik kg látky UN 1077, PROPEN (M=42) se nachází v nákladním tanku o objemu 200 m3 při teplotě -5°C a absolutním tlaku 200 kPa?

Správná odpověď a)752 kg.
Odpověď b)376 kg.
Odpověď c)725 kg.
Odpověď d)1128 kg.
 
č. 1341 Zkratka souboru otázek: G3
Otázka231 03.2-05 Kolik kg látky UN 1969, ISOBUTAN (M=56) se nachází v nákladním tanku o objemu 200 m3 při teplotě 40 °C a absolutním tlaku 400 kPa?

Správná odpověď a)1 718 kg.
Odpověď b)2 147 kg.
Odpověď c)10 080 kg.
Odpověď d)12 600 kg.
 
č. 1342 Zkratka souboru otázek: G3
Otázka231 03.2-06 2 640 kg látky UN 1978, PROPAN plyn (M=44) se nachází při teplotě-3 °C v nákladním tanku o objemu 300 m3. Jak velký je tlak v nákladním tanku?

Správná odpověď a)450 kPa
Odpověď b)10 kPa
Odpověď c)110 kPa
Odpověď d)300 kPa
 
č. 1343 Zkratka souboru otázek: G3
Otázka231 03.2-07 Nákladní tank má objem 100 m3. V nákladním tanku se nachází 1 176 kg látky UN 1077, PROPEN (M=42) při teplotě 27 °C. Jak velký je tlak v nákladním tanku?

Správná odpověď a)700 kPa
Odpověď b)60 kPa
Odpověď c)190 kPa
Odpověď d)600 kPa
 
č. 1344 Zkratka souboru otázek: G3
Otázka231 03.2-08 1 700 kg plynu UN 1005, ČPAVEK(M=17) se nachází při teplotě 29 °C v nákladním tanku o objemu 450 m3. Jek velký je absolutní tlak v nákladním tanku?

Správná odpověď a)560 kPa
Odpověď b)50 kPa
Odpověď c)150 kPa
Odpověď d)660 kPa
 
č. 1345 Zkratka souboru otázek: G3
Otázka231 03.2-09 1 160 kg plynu UN 1011, BUTAN (M=58) se nachází při teplotě 27 °C v nákladním tanku o objemu 250 m3. Jak vysoký je absolutní tlak v nákladním tanku?

Správná odpověď a)200 kPa
Odpověď b)20 kPa
Odpověď c)100 kPa
Odpověď d)120 kPa
 
č. 1346 Zkratka souboru otázek: G3
Otázka231 03.2-10 2000 kg látky UN 1086, VINYLCHLORID plyn (M=62,5) se nachází při teplotě 27 °C v nákladním tanku o objemu 200 m3. Jak vysoký je tlak v nákladním tanku?

Správná odpověď a)4,0 bary (bar absolutní).
Odpověď b)0,4 barů (bar absolutní).
Odpověď c)1,4 barů (bar absolutní).
Odpověď d)3,0 bary (bar absolutní).
 
č. 1347 Zkratka souboru otázek: G4
Otázka231 04.1-01 100 m3 zkapalněného PROPANU (UN 1978) o teplotě -5 °C se zahřeje na 20 °C. Objem pak bude (zaokrouhleno na celé m3)

Správná odpověď a)107 m3.
Odpověď b)93 m3.
Odpověď c)91 m3.
Odpověď d)109 m3.
 
č. 1348 Zkratka souboru otázek: G4
Otázka231 04.1-02 100 m3 zkapalněného PROPANU (UN 1978) o teplotě 20 °C se ochladí na -5 °C. Objem pak bude (zaokrouhleno na celé m3)

Správná odpověď a)93 m3.
Odpověď b)91 m3.
Odpověď c)107 m3.
Odpověď d)109 m3.
 
č. 1349 Zkratka souboru otázek: G4
Otázka231 04.1-03 100 m3 zkapalněného 1,3 - BUTADIENU, STABILIZOVANÉHO (UN 1010) o teplotě -10 °C se zahřeje na 20 °C. Objem pak bude (zaokrouhleno na celé m3)

Správná odpověď a)106 m3.
Odpověď b)95 m3.
Odpověď c)90 m3.
Odpověď d)111 m3.
 
č. 1350 Zkratka souboru otázek: G4
Otázka231 04.1-04 100 m3 zkapalněného n-BUTANU (UN 1011) o teplotě 20 °C se ochladí na -10 °C. Objem pak bude (zaokrouhleno na celé m3)

Správná odpověď a)95 m3.
Odpověď b)90 m3.
Odpověď c)106 m3.
Odpověď d)111 m3.
 
č. 1351 Zkratka souboru otázek: G4
Otázka231 04.1-05 Určité množství zkapalněného 1,3 - BUTADIENU, STABILIZOVANÉHO (UN 1010) zaujímá při teplotě 25 °C objem 100 m3. Jak velký je objem (zaokrouhleno na celé m3) této kapaliny při 5 °C?

Správná odpověď a)96 m3.
Odpověď b)93 m3.
Odpověď c)104 m3.
Odpověď d)107 m3.
 
č. 1352 Zkratka souboru otázek: G4
Otázka231 04.1-06 Určité množství zkapalněného 1,3 - BUTADIENU, STABILIZOVANÉHO (UN 1010) zaujímá při teplotě 5 °C objem 100 m3. Jak velký je objem (zaokrouhleno na celé m3) této kapaliny při 25 °C?

Správná odpověď a)104 m3.
Odpověď b)96 m3.
Odpověď c)93 m3.
Odpověď d)107 m3.
 
č. 1353 Zkratka souboru otázek: G4
Otázka231 04.1-07 Určité množství zkapalněného ISOBUTANU (UN 1969) zaujímá při teplotě -10 °C objem 100 m3. Jak velký je objem (zaokrouhleno na celé m3) této kapaliny při 30 °C?

Správná odpověď a)109 m3.
Odpověď b)92 m3.
Odpověď c)87 m3.
Odpověď d)115 m3.
 
č. 1354 Zkratka souboru otázek: G4
Otázka231 04.1-08 Určité množství zkapalněného ISOBUTANU (UN 1969) zaujímá při teplotě 30 °C objem 100 m3. Jak velký je objem (zaokrouhleno na celé m3) této kapaliny při -10 °C?

Správná odpověď a)92 m3.
Odpověď b)87 m3.
Odpověď c)108 m3.
Odpověď d)115 m3.
 
č. 1355 Zkratka souboru otázek: G4
Otázka231 04.1-09 Určité množství zkapalněného PROPENU (UN 1077) zaujímá při teplotě -10 °C objem100 m3. Jak velký je objem (zaokrouhleno na celé m3) při zahřátí na 25 °C?

Správná odpověď a)111 m3.
Odpověď b)90 m3.
Odpověď c)88 m3.
Odpověď d)113 m3.
 
č. 1356 Zkratka souboru otázek: G4
Otázka231 04.1-10 Určité množství zkapalněného PROPENU (UN 1077) má při teplotě 25 °C objem 100 m3. Jak velký bude objem (zaokrouhleno na celé m3) po ochlazení na -10 °C?

Správná odpověď a)90 m3.
Odpověď b)88 m3.
Odpověď c)111 m3.
Odpověď d)113 m3
 
č. 1367 Zkratka souboru otázek: G5
Otázka231 05.0-01 PROPAN (UN 1978) má kritickou teplotu 97 °C, bod varu -42 °C a kritický tlak 4 200 kPa. Propan tudíž může být zkapalněn zvýšením tlaku při

Správná odpověď a)teplotách pod 97 °C.
Odpověď b)teplotách nad - 42 °C.
Odpověď c)4200 kPa.
Odpověď d)tlacích, které překračují atmosférický tlak.
 
č. 1368 Zkratka souboru otázek: G5
Otázka231 05.0-02 VINILCHLORID, STABILIZOVANÝ (UN 1086) má kritický tlak 5 600 kPa, bod varu -14°C a kritickou teplotu 156,6°C. Který z následujících výroků je pravdivý?

Správná odpověď a)Vinylchlorid může být přepravován pouze při atmosférickém tlaku v kapalném stavu při bodu varu.
Odpověď b)Vinylchlorid může být přepravován pouze jako zkapalněný při okolní teplotě a tlaku 5600 kPa.
Odpověď c)Vinylchlorid může být přepravován při okolní teplotě v kapalném stavu v tlakových nádržích.
Odpověď d)Vinylchlorid může být zkapalněn pouze při teplotách nad 156,6 °C.
 
č. 1369 Zkratka souboru otázek: G5
Otázka231 05.0-03 Butan (UN 1011) má bod varu 0 °C, kritickou teplotu 153 °C a kritický tlak 3 700 kPa. Butan tudíž:

Správná odpověď a)může být zkapalněn pomocí zvýšení tlaku při teplotách pod 153 °C.
Odpověď b)může být přepravován při teplotách nad 153 °C v kapalném stavu.
Odpověď c)může být zkapalněn pouze při tlacích nad 3700 kPa. barů.
Odpověď d)nemůže být zkapalněn ochlazením.
 
č. 1370 Zkratka souboru otázek: G5
Otázka231 05.0-04 Čpavek, bezvodý (UN 1005) má kritickou teplotu 132 °C, kritický tlak 11 500 kPa a bod varu –33 °C. Čpavek může být zkapalněn pouze

Správná odpověď a)zvýšením tlaku při teplotách pod 132 °C.
Odpověď b)zvýšením tlaku při teplotách nad 132 °C.
Odpověď c)pokud tlak překročí 11 500 kPa.
Odpověď d)pokud tlak překročí 100 kPa.
 
č. 1371 Zkratka souboru otázek: G6
Otázka231 06.1-01 Polymerace je chemická reakce, při které

Správná odpověď a)se molekuly látky spojí a uvolní se teplo.
Odpověď b)látka na vzduchu shoří a uvolní se teplo.
Odpověď c)se chemická vazba spontánně rozloží při vzniku plynu.
Odpověď d)látka reaguje s vodou při vzniku tepla.
 
č. 1372 Zkratka souboru otázek: G6
Otázka231 06.1-02 Polymerace se uvede do chodu tím,že

Správná odpověď a)dojde ke vzniku reakce na základě přítomnosti kyslíku nebo jiných radikálů.
Odpověď b)tlak se příliš snížíí.
Odpověď c)polymerující látka obsahuje vodu.
Odpověď d)polymerující látka je do nákladního tanku čerpána velkou rychlostí.
 
č. 1373 Zkratka souboru otázek: G6
Otázka231 06.1-03 Spontánně probíhající polymerace se vyznačuje

Správná odpověď a)vzestupem teploty v kapalině.
Odpověď b)vznikem páry.
Odpověď c)snížením teploty v kapalině.
Odpověď d)poklesem tlaku plynné fáze.
 
č. 1374 Zkratka souboru otázek: G6
Otázka231 06.1-04 Jaké hrozí nebezpečí v případě nekontrolované polymerace kapaliny?

Správná odpověď a)výbuch v důsledku značného uvolnění tepla.
Odpověď b)přimrznutí plováku přístroje ukazujícího úroveň hladiny.
Odpověď c)vznik vlásenkových trhlin ve stěnách nákladního tanku.
Odpověď d)vznik podtlaku v nákladním tanku.
 
č. 1375 Zkratka souboru otázek: G6
Otázka231 06.1-05 K čemu může vést spontánní, nekontrolovaná polymerace kapaliny v nákladním tanku?

Správná odpověď a)K výbuchu v důsledku značného uvolnění tepla.
Odpověď b)K deflagraci.
Odpověď c)K detonaci.
Odpověď d)K hoření, provázeného výbuchy.
 
č. 1376 Zkratka souboru otázek: G6
Otázka231 06.2-01 V tabulce C 3.2.3.2 můžeme najít: UN 1010, 1,3-BUTADIEN, STABILIZOVANÝ Co znamená STABILIZOVANÝ?

Správná odpověď a)Během přepravy musí být prováděna opatření k zastavení případné polymerace.
Odpověď b)Látka nesmí být během přeprasvy vystavována nadměrným otřesům.
Odpověď c)Látka je za všech okolností stabilní.
Odpověď d)Butadien je látka, která nepředstavuje žádné riziko.
 
č. 1377 Zkratka souboru otázek: G6
Otázka231 06.2-02 Při přepravě látky UN 1086, VINYLCHLORID, STABILIZOVANÝ, nelze vyloučit polymeraci. Čím tomu můžeme zabránit?

Správná odpověď a)Přidáním stabilizátoru a/nebo udržení nízkého obsahu kyslíku v nákladním tanku.
Odpověď b)Nakládkou látky do tlakové nádrže při vysoké teplotě.
Odpověď c)Pomalou nakládkou.
Odpověď d)Stabilizátorem při 2,0 obj.-% kyslíku v nákladním tanku.
 
č. 1378 Zkratka souboru otázek: G6
Otázka231 06.2-03 Proč je nutné směs látky UN 1010, BUTADIENY, STABILIZOVANÉ a uhlovodíků přepravovat se stabilizátorem?

Správná odpověď a)Z důvodu velké koncentrace butadienu.
Odpověď b)Z důvodu velké koncentrace vody.
Odpověď c)Z důvodu velké koncentrace isobutanu a butenu.
Odpověď d)Z důvodu přítomnosti pevných látek.
 
č. 1379 Zkratka souboru otázek: G6
Otázka231 06.2-04 Jakou funkci má stabilizátor?

Správná odpověď a)zabránění polymerace.
Odpověď b)přerušení polymerace snížením teploty.
Odpověď c)vyloučení deflagrace.
Odpověď d)vyloučení expanze kapaliny.
 
č. 1380 Zkratka souboru otázek: G6
Otázka231 06.2-05 Látka musí být přepravována se stabilizátorem. Přeprava smí být uskutečněna jen

Správná odpověď a)pokud je v přepravním dokladu uvedeno, jaký stabilizátor a v jaké koncentraci byl přidán.
Odpověď b)pokud je palubě dostatečné množství odpovídajícího stabilizátoru, aby mohl být během přepravy přidán k látce.
Odpověď c)pokud okamžitě po nakládce je přidáno dostatečné množství správného stabilizátoru.
Odpověď d)pokud náklad je dostatečně teplý, aby se stabilizátor rozpustil.
 
č. 1381 Zkratka souboru otázek: G6
Otázka231 06.2-06 Kde v ADN jsou uvedeny požadavky, které musí při stabilizaci určitých látek být splněny?

Správná odpověď a)V 3.2.3.2, tabulka C a v příslušných vysvětlivkách.
Odpověď b)V části 2, 2.2.2, plyny.
Odpověď c)V 8.6.3, Kontrolní list ADN.
Odpověď d)V 3.2.1, tabulka A a v příslušných vysvětlivkách.
 
č. 1382 Zkratka souboru otázek: G6
Otázka231 06.2-07 Jaké příznaky mohou poukazovat na to, že látka v nákladním tanku právě polymerizuje?

Správná odpověď a)Zvýšení teploty kapaliny.
Odpověď b)Pokles tlaku v nákladním tanku.
Odpověď c)Zvýšení teploty páry.
Odpověď d)Snížení teploty kapaliny.
 
č. 1383 Zkratka souboru otázek: G6
Otázka231 06.2-09 V polymerizující kapalině je rozpuštěná dostatečně vysoká koncentrace správného stabilizátoru. Je tato kapalina pak stabilizována na dobu neurčitou?

Správná odpověď a)Ne, protože stabilizátor v důsledku stálé přítomnosti kyslíku pomalu oxiduje.
Odpověď b)Ano, protože zde není přítomen žádný kyslík.
Odpověď c)Ano, protože stabilizátor samotný je stabilní.
Odpověď d)Ne, protože stabilizátor se usazije na stěnách nákladního tanku a ztrácí svou účinnost.
 
č. 1384 Zkratka souboru otázek: G7
Otázka231 07.1-01 Tlak páry kapaliny je závislý na

Správná odpověď a)teplotě kapaliny.
Odpověď b)atmosférickém tlaku.
Odpověď c)objemu kapaliny.
Odpověď d)vnější teplotě.
 
č. 1385 Zkratka souboru otázek: G7
Otázka231 07.1-02 Na čem je závislý tlak páry kapaliny?

Správná odpověď a)Na teplotě kapaliny.
Odpověď b)Na hmotnosti kapaliny.
Odpověď c)Na obsahu nákladního tanku.
Odpověď d)Na poměru plyn/kapalina v nádobě.
 
č. 1386 Zkratka souboru otázek: G7
Otázka231 07.1-03 Pára kondenzuje, jestliže tlak páry

Správná odpověď a)překročí tlak nasycené páry.
Odpověď b)je nižší než atmosférický tlak.
Odpověď c)překročí atmosférický tlak.
Odpověď d)je nižší než tlak nasycené právy.
 
č. 1387 Zkratka souboru otázek: G7
Otázka231 07.1-04 Nasycená pára je pára, jejíž

Správná odpověď a)tlak odpovídá tlaku nasycené páry.
Odpověď b)tlak je nižší než tlak nasycené páry.
Odpověď c)tlak překročí tlak nasycených par.
Odpověď d)teplota je shodná s teplotou odpařující se kapaliny.
 
č. 1388 Zkratka souboru otázek: G7
Otázka231 07.1-05 Kapalina se odpařuje, jestliže tlak páry

Správná odpověď a)je nižší než tlak nasycené páry.
Odpověď b)je shodný s tlakem nasycené páry.
Odpověď c)překračuje tlak nasycené páry.
Odpověď d)překračuje atmosférický tlak.
 
č. 1389 Zkratka souboru otázek: G7
Otázka231 07.1-06 V nákladním tanku se nachází nějakou dobu propanová pára, k tomu ještě malé množství kapaliny na dně tanku. Tlak páry propanu

Správná odpověď a)je stejný s tlakem nasycené páry propanu.
Odpověď b)je nižší než tlak nasycené páry propanu.
Odpověď c)překročí tlak nasycené páry propanu.
Odpověď d)je stejný s atmosférickým tlakem.
 
č. 1390 Zkratka souboru otázek: G7
Otázka231 07.1-07 Z nákladního tanku, který obsahuje zkapalněný propan, se odsává pára. Po přerušení odsávání

Správná odpověď a)tlak páry v tomto nákladním tanku stoupne.
Odpověď b)tlak páry v tomto nákladním tanku zůstane stejný.
Odpověď c)tlak páry v tomto nákladním tanku se zmenší.
Odpověď d)teplota páry v tomto nákladním tanku stoupne.
 
č. 1391 Zkratka souboru otázek: G7
Otázka231 07.1-08 Do nákladního tanku č. 2, který obsahuje zkapalněný propan, je pomocí kompresoru otlačena propanová pára z nákladního tanku č. 3. Po vypnutí kompresoru v nákladním tanku č. 2

Správná odpověď a)se tlak páry sníží.
Odpověď b)se sníží teplota kapaliny.
Odpověď c)se zvýší tlak páry.
Odpověď d)zůstane tlak páry stejný.
 
č. 1392 Zkratka souboru otázek: G7
Otázka231 07.1-09 Z nákladního tanku, který obsahuje zkapalněný propan, se uzavřeným tlakovým ventilem odčerpává kapalina. V tomto nákladním tanku po přerušení odčerpávání

Správná odpověď a)se tlak páry zvýší.
Odpověď b)zůstane tlak páry stejný.
Odpověď c)se teplota kapaliny zvýší.
Odpověď d)zůstane teplota kapaliny stejná.
 
č. 1393 Zkratka souboru otázek: G7
Otázka231 07.1-10 Do nákladního tanku s dusíkem se při absolutním tlaku 100 kPa se čerpá zkapalněný propan. Zkapalněný propan v tomto nákladním tanku

Správná odpověď a)se bude ochlazovat.
Odpověď b)se bude ohřívat.
Odpověď c)bude mít stejnou teplotu.
Odpověď d)ztuhne.
 
č. 1394 Zkratka souboru otázek: G7
Otázka231 07.2-03 Nákladní tank je při 15 °C naplněn z 91% látkou UN 1010, BUTADIENY, STABILIZOVANÉ; při absolutním tlaku 400 kPa, což je vyšší tlak než tlak nasycené páry. Čím tento tlak vzniká?

Správná odpověď a)Přítomností dusíku.
Odpověď b)Protože trvá minimálně 48 hodin, než je dosaženo rovnovážného stavu.
Odpověď c)Přítomností stabilizátoru.
Odpověď d)Protože nakládka byla příliš pomalá.
 
č. 1395 Zkratka souboru otázek: G7
Otázka231 07.2-04 Tankové plavidlo typu G je naloženo látkou UN 1077, PROPEN (M=42), z tlakového tanku (d=600 kg/m3) unikne 1 m3 kapaliny. Kolik se přibližně vytvoří propanové páry při okolní teplotě 20°C?

Správná odpověď a)340 m3.
Odpověď b)12 m3.
Odpověď c)24 m3.
Odpověď d)150 m3.
 
č. 1396 Zkratka souboru otázek: G7
Otázka231 07.2-05 Nákladní tank obsahuje dusík při absolutním tlaku 100 kPa a teplotě 5 °C. Absolutní tlak se pomocí kompresoru v nákladním tanku zvýší isobutanovou párou na 300 kPa, aniž by se dusík vypustil. Poté se kompresor zastaví. Co se stane v nákladním tanku? [Upozornění: Absolutní tlak nasycené isobutanové páry při 5 °C = 186 kPa]

Správná odpověď a)Tlak v nákladním tanku se sníží a vznikne kapalina.
Odpověď b)Tlak v nákladním tanku se nezmění.
Odpověď c)Tlak v nákladním tanku se zvýší.
Odpověď d)Jak isobutanová pára, tak i dusík kondenzují.
 
č. 1397 Zkratka souboru otázek: G7
Otázka231 07.2-06 Nákladní tank obsahuje dusík při absolutním tlaku 100 kPa a teplotě 20 °C. Nákladní tank se bez zpětného odvedení par naplní při 20°C na 80%látkou ISOBUTAN (UN 1969). Co se stane s absolutním tlakem v nákladním tanku? [Upozornění: Absolutní tlak nasycené páry isobutanu při 20 °C = 300 kPa]

Správná odpověď a)Tlak v nákladním tanku pak činí více než 5 barů (bar absolutní).
Odpověď b)Tlak v nákladním tanku pak činí méně než 5 barů (bar absolutní).
Odpověď c)Tlak v nákladním tanku pak činí 3 bary (bar absolutní), protože se celé množství dusíku v kapalině rozpustí.
Odpověď d)Tlak v nákladním tanku pak činí 5 barů (bar absolutní).
 
č. 1398 Zkratka souboru otázek: G7
Otázka231 07.2-08 Nákladní tank obsahuje propanovou páru při absolutním tlaku 550 kPa a při teplotě 20 °C. Na jakou teplotu musíme tento nákladní tank ochladit, aby se zabránilo kondenzaci? [Upozornění: Absolutní tlak nasycené páry propanu při 20 °C = 550 kPa]

Správná odpověď a)5 °C.
Odpověď b)- 80 °C.
Odpověď c)12 °C.
Odpověď d)13 °C.
 
č. 1399 Zkratka souboru otázek: G7
Otázka231 07.2-09 9 000 m3 páry vinylchloridu (M=62) při 100 kPa se stlačením při okolní teplotě zkapalní. Kolik kapaliny (v m3) pak zhruba vznikne (d=900 kg/m3)9 000 m3 páry vinylchloridu (M=62) při 100 kPa se stlačením při okolní teplotě zkapalní. Kolik kapaliny (v m3) pak zhruba vznikne (d=900 kg/m3)

Správná odpověď a)25 m3.
Odpověď b)375 m3.
Odpověď c)1000 m3.
Odpověď d)3000 m3
 
č. 1400 Zkratka souboru otázek: G7
Otázka231 07.1-11 Co nastane, jestliže teplota zchlazeného zkapalněného plynu v nákladním tanku vzroste?

Správná odpověď a)stupeň plnění kapaliny a tlak se zvýší, což má za následek odpar.
Odpověď b)stupeň plnění kapaliny se zvýší a tlak klesne.
Odpověď c)tlak se zvýší a odpar kondenzuje.
Odpověď d)tlak se zvýší a hladina kapaliny se sníží.
 
č. 1401 Zkratka souboru otázek: G7
Otázka231 07.1-12 Izolovaný nákladní tank je naplněn zkapalněným zemním plynem o teplotě -162 °C. Který z následujících faktorů nemá vliv na uplynutí doby uchování?

Správná odpověď a)průměr potrubí pro bezpečný únik plynu.
Odpověď b)součinitel prostupu tepla podle 9.3.1.27.9.
Odpověď c)nastavený tlak pojistného ventilu.
Odpověď d)teplota okolí podle 9.3.1.24.2.
 
č. 1402 Zkratka souboru otázek: G7
Otázka231 07.1-13 Vysvětlete pojem „odpar“ jak je používán v ADN.

Správná odpověď a)pára tvořící se nad povrchem vroucího nákladu v důsledku odpařování.
Odpověď b)každá teplota kapaliny nad normální teplotou varu.
Odpověď c)množství páry, které uniká z bezpečnostních ventilů, když je tlak v nákladním tanku příliš vysoký.
Odpověď d)pára produkovaná při silném odpařování kapaliny při začátku nakládky do prázdného nákladního tanku obsahující pouze dusík.
 
č. 1403 Zkratka souboru otázek: G7
Otázka231 07.1-14 Proč nemůže být metan zkapalněn při teplotě 20° C?

Správná odpověď a)kritická teplota metanu je nižší než teplota okolí.
Odpověď b)kritická teplota metanu je vyšší než teplota okolí.
Odpověď c)tlak by dosáhl příliš vysoké hodnoty, bez ohledu na nákladní tank nebo použitou látku.
Odpověď d)metan lze zkapalnit při okolní teplotě: nazývá se stlačeným zemním plynem (CNG).
 
č. 1400 Zkratka souboru otázek: G8
Otázka231 08.1-01 Tlak páry zkapalněného plynu, směsi propanu/butanu je

Správná odpověď a)vyšší než tlak páry butanu.
Odpověď b)nižší než tlak páry butanu.
Odpověď c)stejný jako tlak páry butanu.
Odpověď d)vyšší než tlak páry propanu.
 
č. 1401 Zkratka souboru otázek: G8
Otázka231 08.1-02 Který výrok o tlaku páry směsi 60% propylenu a 40% propanu je správný?

Správná odpověď a)Tlak páry směsi je nižší než tlak páry propylenu.
Odpověď b)Tlak páry směsi je stejný jako tlak páry propylenu.
Odpověď c)Tlak páry směsi je vyšší než tlak páry propylenu.
Odpověď d)Tlak páry směsi je stejný jako tlak páry propanu.
 
č. 1402 Zkratka souboru otázek: G8
Otázka231 08.1-03 Směs propylenu obsahuje 7 % propanu. Který výrok o tlaku páry směsi je správný?

Správná odpověď a)Tlak páry směsi je nižší než tlak páry propylenu.
Odpověď b)Tlak páry směsi je stejný jako tlak páry propylenu.
Odpověď c)Tlak páry směsi je vyšší než tlak páry propylenu.
Odpověď d)Tlak páry směsi je nižší než tlak páry propanu.
 
č. 1403 Zkratka souboru otázek: G8
Otázka231 08.2-01 Zkapalněný plyn, směs propanu a butanu je z pohledu zdravotních rizik srovnatelný s látkou

Správná odpověď a)UN 1879, PROPAN.
Odpověď b)UN 1010, 1,3-BUTADIEN, STABILIZOVANÝ.
Odpověď c)UN 1005, ČPAVEK, BEZVODÝ.
Odpověď d)UN 1086, VINYLCHLORID, STABILIZOVANÝ.
 
č. 1404 Zkratka souboru otázek: G8
Otázka231 08.2-02 Při přepravě směsi zkapalněných plynů propanu a butanu musí být dodrženy stejné bezpečnostní požadavky jako při přepravě jiného plynu. O jaký plyn se jedná?

Správná odpověď a)Látka UN 1969, ISOBUTAN
Odpověď b)Látka UN 1010, BUTADIENY, STABILIZOVANÉ
Odpověď c)Látka UN 1280, PROPYLENOXID.
Odpověď d)Látka UN 1086, VINYLCHLORID, STABILIZOVANÝ
 
č. 1405 Zkratka souboru otázek: G8
Otázka231 08.2-03 S jakou látkou jsou z pohledu zdravotních rizik srovnatelné UHLOVODÍKY, PLYNNÉ, SMĚS, ZKAPALNĚNÁ, J.N. (UN 1965)?

Správná odpověď a)Látka UN 1969, ISOBUTAN.
Odpověď b)Látka UN 1010, BUTADIENY, STABILIZOVANÉ.
Odpověď c)Látka UN 1280, PROPYLENOXID.
Odpověď d)Látka UN 1086, VINYLCHLORID, STABILIZOVANÝ.
 
č. 1406 Zkratka souboru otázek: G8
Otázka231 08.2-04 Při přepravě SMĚSI A (UN 1965) musí být dodrženy stejné bezpečnostní požadavky, jako při přepravě jiného plynu. O jaký plyn se jedná?

Správná odpověď a)Látka UN 1969, ISOBUTAN.
Odpověď b)Látka UN 1010, BUTADIENY, STABILIZOVANÉ.
Odpověď c)Látka UN 1005, AMONIAK (ČPAVEK), BEZVODÝ.
Odpověď d)Látka UN 1280, PROPYLENOXID.
 
č. 1407 Zkratka souboru otázek: G8
Otázka231 08.2-05 Jak zařadíte kapalný plyn, směs propanu/butanu, z hlediska jeho nebezpečných vlastností? Jako

Správná odpověď a)hořlavou látku.
Odpověď b)toxickou látku.
Odpověď c)polymerizující látku.
Odpověď d)neškodnou látku.
 
č. 1408 Zkratka souboru otázek: G8
Otázka231 08.2-06 Jak zařadíte zkapalněný plyn, směs propanu/butanu, z hlediska jeho nebezpečných vlastností?

Správná odpověď a)hořlavou směs.
Odpověď b)toxickou směs.
Odpověď c)neškodnou směs.
Odpověď d)polymerizující směs.
 
č. 1409 Zkratka souboru otázek: G8
Otázka231 08.2-07 Jak zařadíte směs BUTANU a BUTENU (UN 1965) z hlediska nebezpečných vlastností? Jako

Správná odpověď a)hořlavou směs.
Odpověď b)toxickou směs.
Odpověď c)neškodnou směs.
Odpověď d)polymerizující směs.
 
č. 1410 Zkratka souboru otázek: G8
Otázka231 08.2-08 Jak zařadíte METHYLCHLORID (UN 1063) z hlediska nebezpečných vlastností? Jako

Správná odpověď a)hořlavou látku.
Odpověď b)toxickou látku.
Odpověď c)neškodnou látku.
Odpověď d)polymerizující látku.
 
č. 1411 Zkratka souboru otázek: G8
Otázka231 08.2-09 Proč látky, které přijdou do kontaktu se zkapalněným zemním plynem, podléhají zvláštním ustanovením?

Správná odpověď a)z důvodu nízké teploty.
Odpověď b)z důvodu nízké hustoty.
Odpověď c)z důvodu nízkého tlaku.
Odpověď d)z důvodu nízké molární hmotnosti.
 
č. 1412 Zkratka souboru otázek: G8
Otázka231 08.2-10 Jaká látka představuje v případě úniku největší riziko křehkého lomu?

Správná odpověď a)zkapalněný zemní plyn (LNG).
Odpověď b)propylenoxid.
Odpověď c)benzín, palivo pro zážehové motory.
Odpověď d)butan.
 
č. 1413 Zkratka souboru otázek: G8
Otázka231 08.2-11 Který z těchto výroků ohledně LNG (zkapalněného zemního plynu) v nechlazeném nákladním tanku je pravdivý?

Správná odpověď a)čím méně kapaliny je v nákladním tanku, tím rychleji stoupá teplota.
Odpověď b)čím méně kapaliny je v nákladním tanku, tím pomaleji stoupá teplota.
Odpověď c)teplota klesá postupně, jak se snižuje množství kapaliny v nákladním tanku.
Odpověď d)teplota zůstává konstantní bez ohledu na to, zda je v nákladním tanku hodně nebo málo kapaliny.
 
č. 1411 Zkratka souboru otázek: G9
Otázka231 09.0-01 Která z následně uvedených látek může polymerizovat?

Správná odpověď a)UN 1010, 1,3-BUTADIEN, STABILIZOVANÝ.
Odpověď b)UN 1012, 1-BUTEN.
Odpověď c)UN 1012, 2-BUTEN.
Odpověď d)UN 1969, ISOBUTAN.
 
č. 1412 Zkratka souboru otázek: G9
Otázka231 09.0-02 Jaká je relativní molekulová hmotnost látky se vzorcem CH2=CCl2? Atomová hmotnost uhlíku je 12, atomová hmotnost vodíku je 1, atomová hmotnost chlóru je 35,5.

Správná odpověď a)97.
Odpověď b)58.
Odpověď c)59.
Odpověď d)62,5.
 
č. 1413 Zkratka souboru otázek: G9
Otázka231 09.0-03 Jaká je relativní molekulová hmotnost látky se vzorcem CH3-CO-CH3? Atomová hmotnost uhlíku je 12, atomová hmotnost vodíku je 1, atomová hmotnost kyslíku je 16.

Správná odpověď a)58.
Odpověď b)54.
Odpověď c)56.
Odpověď d)60.
 
č. 1414 Zkratka souboru otázek: G9
Otázka231 09.0-04 Jaká je relativní molekulová hmotnost látky se vzorcem CH3Cl? Atomová hmotnost uhlíku je 12, atomová hmotnost vodíku je 1, atomová hmotnost chlóru je 35,5.

Správná odpověď a)50,5.
Odpověď b)28,0.
Odpověď c)52,5.
Odpověď d)54,5.
 
č. 1415 Zkratka souboru otázek: G9
Otázka231 09.0-05 Jaká je relativní molekulová hmotnost látky se vzorcem CH2=C(CH3)-CH=CH2? Atomová hmotnost uhlíku je 12, atomová hmotnost vodíku je 1.

Správná odpověď a)68.
Odpověď b)71.
Odpověď c)88.
Odpověď d)91.
 
č. 1416 Zkratka souboru otázek: G9
Otázka231 09.0-08 Jaká je relativní molekulová hmotnost látky se vzorcem CH3-CH(CH3)-CH3? Atomová hmotnost uhlíku je 12, atomová hmotnost vodíku je 1.

Správná odpověď a)58.
Odpověď b)66.
Odpověď c)68.
Odpověď d)74.
 
č. 1417 Zkratka souboru otázek: GM1
Otázka233 01.1-01 Členovi lodní posádky se na ruce vylil zkapalněný butan. Jaké opatření musíte provést jako první pomoc? Ruce

Správná odpověď a)minimálně 15 minut oplachovat vodou.
Odpověď b)krátce opláchnout vodou.
Odpověď c)natřít mastí na popáleniny.
Odpověď d)zabalit, aby zůstaly teplé.
 
č. 1418 Zkratka souboru otázek: GM1
Otázka233 01.1-02 Členovi lodní posádky se na ruce vylil zkapalněný propan. Oplachujete ruce postiženého 15 minut vodou. Co musíte ještě udělat, pokud ruce po oplachování nemají svou přirozenou barvu?

Správná odpověď a)Přivolat lékaře.
Odpověď b)Zavolat jeho rodinu, aby si jej vyzvedli.
Odpověď c)Položit jej do postele, aby zůstal v teple.
Odpověď d)Ošetřit ruce mastí na popáleniny a zabalíte je.
 
č. 1419 Zkratka souboru otázek: GM1
Otázka233 01.1-03 Co uděláte, jestliže člen posádky byl na těle polit zkapalněným butanem?

Správná odpověď a)Postavíte jej do sprchy a pod sprchou mu svléknete oděv.
Odpověď b)Okamžitě mu svléknete oděv a sterilní vatou a vodou jej osušíte.
Odpověď c)Okamžitě mu svléknete oděv a následně jej postavíte ihned do sprchy.
Odpověď d)Posadíte ho v oděvu minimálně na 15 minut do vany s teplou vodou.
 
č. 1420 Zkratka souboru otázek: GM1
Otázka233 01.1-04 Člen posádky si polil ruce zkapalněným čpavkem. Co uděláte nejdříve?

Správná odpověď a)Budete ruce oplachovat minimálně 15 minut vodou.
Odpověď b)Přivoláte lékaře.
Odpověď c)Co nejrychleji jej necháte převézt do kliniky na popáleniny.
Odpověď d)Namažete mu ruce silnou vrstvou masti na popáleniny.
 
č. 1421 Zkratka souboru otázek: GM1
Otázka233 01.2-01 Člen lodní posádky vdechl hodně propanového plynu, ale není v bezvědomí. Co uděláte jako první?

Správná odpověď a)Přemístíte jej na čistý vzduch a dohlédnete na něj.
Odpověď b)Necháte osobu volně dýchat.
Odpověď c)Podáte mu kyslík.
Odpověď d)Přemístíte jej na čistý vzduch a uvedete jej do stabilizované polohy na boku.
 
č. 1422 Zkratka souboru otázek: GM1
Otázka233 01.2-02 Člen lodní posádky vdechl propanový plyn a je v bezvědomí, ale dýchá. Co uděláte jako první?

Správná odpověď a)Přemístíte jej na čistý vzduch a uvedete jej do stabilizované polohy na boku.
Odpověď b)Dýchání z úst do úst.
Odpověď c)Podáte mu kyslík.
Odpověď d)Přemístíte jej na čistý vzduch a dohlédnete na něj.
 
č. 1423 Zkratka souboru otázek: GM1
Otázka233 01.2-03 Člen lodní posádky vdechl propanový plyn, je v bezvědomí a nedýchá. Co uděláte jako první?

Správná odpověď a)Přemístíte jej na čistý vzduch a zahájíte dýchání z úst do úst.
Odpověď b)Podáte mu kyslík.
Odpověď c)Přemístíte jej na čistý vzduch a dohlédnete na něj.
Odpověď d)Přemístíte jej na čistý vzduch a uvedete jej do stabilizované polohy na boku.
 
č. 1424 Zkratka souboru otázek: GM1
Otázka233 01.2-04 Člen lodní posádky vdechl čpavek. Kašle a má svíravý pocit při dýchání. Co uděláte jako první?

Správná odpověď a)Odvedete jej na čistý vzduch, dohlédnete na něj a přivoláte lékaře.
Odpověď b)Podáte mu kyslík, dokud nepřestane kašlat a položíte ho na postel.
Odpověď c)Postavíte jej do sprchy a svléknete.
Odpověď d)Provedete umělé dýchání z úst do úst a přivoláte lékaře.
 
č. 1425 Zkratka souboru otázek: GM1
Otázka233 01.2-05 Člen lodní posádky vdechl propanový plyn. Kdy použijete dýchání z úst do úst? Jestliže postižený

Správná odpověď a)je v bezvědomí a nedýchá.
Odpověď b)je v bezvědomí a dýchá.
Odpověď c)není v bezvědomí a dýchá.
Odpověď d)není v bezvědomí a nedýchá.
 
č. 1426 Zkratka souboru otázek: GM1
Otázka233 01.3-01 Členovi lodní posádky se v odkládacím prostoru během kontroly udělalo špatně. Co uděláte jako první?

Správná odpověď a)Informovat velitele plavidla a poskytnout první pomoc.
Odpověď b)Vstoupit do odkládacího prostoru a přezkoumat, co se poškozenému stalo.
Odpověď c)Okamžitě spolu s kolegou postiženého odvést z odkládacího prostoru.
Odpověď d)Zapnout signál "Nepřibližuj se ".
 
č. 1427 Zkratka souboru otázek: GM1
Otázka233 01.3-02 Člen lodní posádky zakopne o potrubí a pádem si způsobí těžký úraz. Co uděláte nejdříve?

Správná odpověď a)Zkontroluji, zda postižený je v bezvědomí.
Odpověď b)Dýchání z úst do úst.
Odpověď c)Přemístím postiženého do postele.
Odpověď d)Budu informovat lékaře.
 
č. 1428 Zkratka souboru otázek: GM1
Otázka233 01.3-03 Jak zjistíte, zda je postižený v důsledku nehody v bezvědomí?

Správná odpověď a)Zkontroluji, zda postižený reaguje na oslovení či jiné podněty.
Odpověď b)Nahmatáním tepu.
Odpověď c)Zkontroluji, zda se postiženému hýbe hrudní koš a zda dýchá.
Odpověď d)Dám postiženému čichnout éter.
 
č. 1429 Zkratka souboru otázek: GM1
Otázka233 01.3-04 Člen lodní posádky vdechl nebezpečný plyn a má být přepraven do nemocnice. Co mu dáte s sebou?

Správná odpověď a)Informaci o naloženém zboží.
Odpověď b)Jeho služební knížku.
Odpověď c)Telefonní číslo jeho rodiny.
Odpověď d)Jeho cestovní pas.
 
č. 1430 Zkratka souboru otázek: GM2
Otázka233 02.1-01 Během vykládky vyjde najevo, že z příruby mezi nakládacím/vykládacím potrubím a nakládacím zařízením kape kapalina. Co uděláte nejdříve?

Správná odpověď a)Vypnu čerpadla a zavřu odpovídající uzavírací ventil.
Odpověď b)Pod přírubu umístím kbelík k zachycení unikající látky.
Odpověď c)Budu čerpat pomaleji.
Odpověď d)Na přírubu dám mokrý hadr a budu pokračovat ve vykládce.
 
č. 1431 Zkratka souboru otázek: GM2
Otázka233 02.1-02 Během nakládky vyjde najevo, že se u příruby mezi nakládacím/vykládacím potrubím a nakládacím zařízením nachází netěsné místo. Co uděláte nejdříve?

Správná odpověď a)Nakládku po konzultaci se zařízením na břehu zastavím.
Odpověď b)Budu nakládat pomaleji.
Odpověď c)Budu pokračovat v nakládce.
Odpověď d)Pod přírubu umístím kbelík.
 
č. 1432 Zkratka souboru otázek: GM2
Otázka233 02.1-03 Během jízdy s naloženým plavidlem vyjde najevo, že v nakládacím/vykládacím potrubí existuje netěsné místo. Všechny závěry jsou zavřené. Jak budete postupovat?

Správná odpověď a)Uvedu potrubí do beztlakého stavu.
Odpověď b)Zapnu signál "nepřibližuj se", ukotvím plavidlo a varuji úřad.
Odpověď c)Zapnu signál "nepřibližuj se" a popluji dál.
Odpověď d)Pokračuji v plavbě bez toho, aniž bych provedli jakákoliv další opatření.
 
č. 1433 Zkratka souboru otázek: GM2
Otázka233 02.2-01 Během nakládky dojde k malému požáru ve strojovně. Co uděláte kromě uhašení požáru?

Správná odpověď a)Zapnu rychlouzavírací systém a budu informovat zařízení na břehu.
Odpověď b)Budu pokračovat v nakládce, ale budu informovat zařízení na břehu.
Odpověď c)Budu pouze informovat zařízení na břehu.
Odpověď d)Zavolám říční policii.
 
č. 1434 Zkratka souboru otázek: GM2
Otázka233 02.2-02 Máte naloženou látku UN 1011, BUTAN. Během jízdy dojde k požáru ve strojovně. Co je potřeba udělat kromě uhašení požáru?

Správná odpověď a)Informovat příslušné úřady.
Odpověď b)Informovat příjemce.
Odpověď c)Pokračovat v jízdě a zapnout signál "nepřibližuj se".
Odpověď d)Zapnout postřikovací zařízení.
 
č. 1435 Zkratka souboru otázek: GM2
Otázka233 02.2-03 Během vykládky vznikne malý požár ve strojovně. Co je potřeba udělat kromě toho, že požár uhasíte?

Správná odpověď a)Zapnout rychlouzavírací systém a informovat zařízení na břehu.
Odpověď b)Jednoduše pokračovat ve vykládce.
Odpověď c)Pouze informovat zařízení na břehu.
Odpověď d)Zapnout signál „Nepřibližuj se ".
 
č. 1436 Zkratka souboru otázek: GM2
Otázka233 02.3-01 Vaše plavidlo je uvázáno k zařízení na břehu, připraveno k vykládce. V zařízení na břehu je vyhlášen požární poplach. Na nábřeží ani v okolí není vidět žádný požár. Co je třeba udělat?

Správná odpověď a)Vyčkat na instrukce ze zařízení na břehu.
Odpověď b)Odvázat plavidlo a odjet.
Odpověď c)Zapnout postřikovací zařízení.
Odpověď d)Zapnout signál „Nepřibližuje se“.
 
č. 1437 Zkratka souboru otázek: GM2
Otázka233 02.3-02 Během vykládky dojde k požáru na lávce. Co je třeba udělat?

Správná odpověď a)Zapnout rychlouzavírací systém, odvázat plavidlo a odjet.
Odpověď b)Zavolat říční policii.
Odpověď c)Zapnout postřikovací zařízení.
Odpověď d)Vyčkat na instrukce ze zařízení na břehu.
 
č. 1438 Zkratka souboru otázek: GM2
Otázka233 02.3-03 Během vykládky propanu dojde v zařízení na břehu k úniku plynu; je vyvolán poplach. Co je třeba udělat?

Správná odpověď a)Vyčkat na instrukce ze zařízení na břehu.
Odpověď b)Zapnout postřikovací zařízení.
Odpověď c)Dál nakládat, ale vzít si ochranný dýchací přístroj.
Odpověď d)Nepřetržitě měřit koncentraci plynu na palubě.
 
č. 1439 Zkratka souboru otázek: GM2
Otázka233 02.4-01 Během nakládky propanu pravidelně kontrolujete indikátory. Vyjde najevo, že jeden nákladní tank obsahuje více, než je z hlediska maximálního stupně plnění přípustné. Co je třeba udělat?

Správná odpověď a)Nakládku ze břehu nechat přerušit a přeplněné množství přečerpat do jiného nákladního tanku.
Odpověď b)Zapnout rychlouzavírací systém a přeplněné množství přečerpat do jiného nákladního tanku.
Odpověď c)Postarat se o to, aby nebylo překročeno povolené celkové množství.
Odpověď d)Během přestávky v nakládce nechat přeplněné množství odtéci do jiného nákladního tanku.
 
č. 1440 Zkratka souboru otázek: GM2
Otázka233 02.4-02 Během nakládky butanu pravidelně kontrolujete indikátory úrovně hladiny. Vyjde najevo, že jeden nákladní tank obsahuje více nákladu, než je z hlediska maximálního stupně plnění přípustné. Co uděláte?

Správná odpověď a)Necháte nakládku ze břehu přerušit a množství navíc přečerpáte do jiného nákladního tanku.
Odpověď b)Odpojíte tento a jiný nákladní tank od ostatních a pomocí kompresoru kapalinu vytlačíte do druhého tanku, zatímco pokračujete s nakládkou.
Odpověď c)Postaráte se o to, aby nebylo překročeno povolené celkové množství.
Odpověď d)Neuděláte nic, protože za zvláštních okolností smíte v jednom nákladním tanku vzít trochu více nákladu.
 
č. 1441 Zkratka souboru otázek: GM2
Otázka233 02.4-03 Během nakládky propanu se zapne pojistka proti přeplnění. Musíte provést krátkou cestu v zimě. Jak budete postupovat?

Správná odpověď a)Čerpáte náklad až do povoleného maximálního stupně plnění zpět.
Odpověď b)Vypnete pojistku proti přeplnění a nakládáte dál.
Odpověď c)Odjedete, aniž byste něco podnikl.
Odpověď d)Jestliže jste schopni vzít více nákladu, není to žádný problém
 
č. 1442 Zkratka souboru otázek: GM2
Otázka233 02.5-01 Během přepravy látky UN 1010, BUTADIENY, STABILIZOVANÉ vyjde najevo, že teplota v jednom nákladním tanku se zvýšila, z čehož můžete vyvodit, že náklad začal polymerizovat. Co uděláte?

Správná odpověď a)Oznámíte to příjemci nákladu.
Odpověď b)Volný prostor k ochlazení zaplníte vodou.
Odpověď c)K ochlazení zapnete postřikovací zařízení.
Odpověď d)Čas od času vypustíte páru.
 
č. 1443 Zkratka souboru otázek: GM2
Otázka233 02.5-02 Během přepravy látky UN 1010, BUTADIENY, STABILIZOVANÉ vyjde najevo, že teplota v jednom nákladním tanku se zvýšila. Domníváte se, že náklad začal polymerizovat. Co uděláte?

Správná odpověď a)Oznámíte to příjemci nákladu.
Odpověď b)Přidáte dodaný inhibitor.
Odpověď c)Plavidlo vyvážete a oznámíte to příslušnému úřadu.
Odpověď d)Volný prostor k ochlazení zaplníte vodou.
 
č. 1444 Zkratka souboru otázek: GM2
Otázka233 02.5-03 Během přepravy látky UN 1010, BUTADIENY, STABILIZOVANÉ vyjde najevo, že teplota v jednom nákladním tanku se zvýšila. Domníváte se, že náklad začal polymerizovat. Co uděláte?

Správná odpověď a)Oznámíte to příjemci nákladu.
Odpověď b)Čas od času za účelem ochlazení vypustíte páru.
Odpověď c)K ochlazení zapnete postřikovací zařízení.
Odpověď d)Provedete přečerpání a produkt z příslušného nákladního tanku smísíte s produktem z ostatních nákladních tanků
 
č. 1445 Zkratka souboru otázek: GM2
Otázka233 02.3-04 Tlak v nákladním tanku, který je naplněný zchlazeným zkapalněným plynem, roste rychleji, než se očekávalo. Tlak v nákladním tanku pravděpodobně převýší tlak pro aktivaci bezpečnostních ventilů ještě před tím, než může být náklad vyložen. Co je třeba udělat?

Správná odpověď a)Vůdce plavidla informuje nejbližší záchranné a bezpečnostní složky.
Odpověď b)Vůdce plavidla kontaktuje přístav vykládky.
Odpověď c)Vůdce plavidla změní kurz.
Odpověď d)Vůdce plavidla otevře pojistný ventil.
 
č. 1445 Zkratka souboru otázek: GP1
Otázka232 01.1-01 Nákladní tanky plavidla obsahují propylenovou páru při absolutním tlaku 120 kPa a žádnou kapalinu. Plavidlo musí být naloženo propanem. Jak začnete?

Správná odpověď a)Tak, aby nevznikaly extrémně nízké teplozy.
Odpověď b)Nákladní tanky vyplachujete dusíkem tak dlouho, než je obsah propylenu nižší než 10 % obj.
Odpověď c)Nákladní tanky vyplachujete propanovou párou tak dlouho, než je obsah propylenu nižší než 10 % obj.
Odpověď d)Velmi pomalou nakládkou, aby se zamezilo nízkým teplotám.
 
č. 1446 Zkratka souboru otázek: GP1
Otázka232 01.1-02 Nákladní tanky plavidla obsahují propylenovou páru při absolutním tlaku 120 kPa a žádnou kapalinu. Plavidlo musí být naloženo směsí propylenu a propanu. Jak začnete?

Správná odpověď a)Tak, aby nevznikaly extrémně nízké teploty.
Odpověď b)Nákladní tanky vyplachujete párou směsi tak dlouho, než je obsah propylenu nižší než 10 obj.-%.
Odpověď c)Nákladní tanky vyplachujete dusíkem tak dlouho, než je obsah propylenu nižší než 10 obj.-%.
Odpověď d)Velmi pomalou nakládkou, aby se zamezilo nízkým teplotám.
 
č. 1447 Zkratka souboru otázek: GP1
Otázka232 01.1-03 Nákladní tanky plavidla obsahují páru butanu při absolutním tlaku 120 kPa a žádnou kapalinu. Plavidlo musí být naloženo látkou UN 1010, BUTADIENY, STABILIZOVANÉ. Jak začnete?

Správná odpověď a)Nákladní tanky vyplachujete dusíkem tak dlouho, než obsah butanu odpovídá pokynům plniče.
Odpověď b)Nákladní tanky vyplachujete butadienovou párou tak dlouho, než obsah butanu odpovídá pokynům plniče.
Odpověď c)Jeden nákladní tank plníte butadienem tak dlouho, než v tanku vznikne tlak zhruba 2 bary (bar přetlaku).
Odpověď d)Nákladní tanky okamžitě naložíte kapalným butadienem.
 
č. 1448 Zkratka souboru otázek: GP1
Otázka232 01.1-04 Nákladní tanky plavidla obsahují páru butanu při absolutním tlaku 120 kPa a žádnou kapalinu. Plavidlo musí být naloženo látkou UN 1086, VINYLCHLORID, STABILIZOVANÝ. Jak začnete?

Správná odpověď a)Nákladní tanky důkladně vyčistíme.
Odpověď b)Nákladní tanky vyplachujete vinylchloridovou párou tak dlouho, než obsah butanu je 0 obj.-% (nelze jej prokázat).
Odpověď c)Jeden nákladní tank plníte vinylchloridem tak dlouho, než v tanku vznikne tlak zhruba 3 bary (bar přetlaku).
Odpověď d)Nákladní tanky okamžitě naložíte kapalným vinylchloridem.
 
č. 1449 Zkratka souboru otázek: GP1
Otázka232 01.1-06 Plavidlo používané pro přepravu hluboce zchlazených zkapalněných plynů bude poprvé po dlouhé technické údržbě naloženo zchlazeným zkapalněným plynem. Jaký postup by se měl dodržet?

Správná odpověď a)naložit náklad po předchlazení podle Písemných pokynů.
Odpověď b)náklad se naloží mnohem pomaleji než obvykle, protože nákladní tanky byly zahřáty.
Odpověď c)náklad se naloží normálně; nákladní tanky jsou chlazeny nákladem.
Odpověď d)náklad se naloží rychleji než obvykle.
 
č. 1449 Zkratka souboru otázek: GP1
Otázka232 01.1-05 Nákladní tanky plavidla obsahují propanovou páru při absolutním tlaku 120 kPa a žádnou kapalinu. Plavidlo musí být naplněno butanem. Čím začnete?

Správná odpověď a)Nákladní tanky okamžitě naložíte kapalným butanem.
Odpověď b)Nákladní tanky vyplachujete dusíkem tak dlouho, dokud seobsah propanu, nenachází pod 10 % obj.
Odpověď c)Nákladní tanky vyplachujete butanovou párou tak dlouho, dokud se obsah nenachází pod 10 % obj.
Odpověď d)Jeden nákladní tank naplníte butanem, až vznikne tlak zhruba 2 bary (bar přetlaku).
 
č. 1450 Zkratka souboru otázek: GP1
Otázka232 01.2-01 Plavidlo musí být naloženo látkou UN 1978, PROPAN. Nákladní tanky obsahují vzduch. Jak začnete s nakládkou?

Správná odpověď a)Snížíte obsah kyslíku v nákladních tancích vypláchnutím dusíkem na obsah, který odpovídá pokynům plniče.
Odpověď b)Nákladní tanky okamžitě naplníte propanovou párou.
Odpověď c)Vzduch odstraníte z nákladních tanků propanovou párou.
Odpověď d)Snížíte obsah kyslíku v nákladních tancích vypláchnutmí dusíkem na 16 obj.-%.
 
č. 1451 Zkratka souboru otázek: GP1
Otázka232 01.2-02 Plavidlo musí být naloženo látkou UN 1077, PROPYLEN. Nákladní tanky obsahují vzduch. Jak začnete s nakládkou?

Správná odpověď a)Snížíte obsah kyslíku v nákladních tancích vypláchnutím dusíkem na obsah, který odpovídá pokynům plniče.
Odpověď b)Z nákladních tanků odstraniíte vzduch s propanovou párou.
Odpověď c)Do nákladních tanků okamžitě vpustítet propylenovou páru.
Odpověď d)Snížíte obsah kyslíku v nákladních tancích vypláchnutím dusíkem na 16 obj.-%.
 
č. 1452 Zkratka souboru otázek: GP1
Otázka232 01.2-03 Plavidlo právě opouští loděnici. Nákladní tanky byly otevřené. Ventily jsou zavřené. Plavidlo má být naloženo látkou UN 1011, BUTAN. Jak začnete?

Správná odpověď a)Nákladní tanky vyplachujete dusíkem tak dlouho, než je obsah kyslíku v nákladních tancích natolik snížen, že odpovídá pokynům plniče.
Odpověď b)Nákladní tanky vyplachujete dusíkem tak dlouho, než se bod tání nachází pod požadovanou hodnotou.
Odpověď c)Nákladní tanky vyplachujete dusíkem tak louho, než obsah kyslíku je 16 obj.-%.
Odpověď d)Do nákladních tanků okamžitě zavádíte butanovou páru.
 
č. 1453 Zkratka souboru otázek: GP1
Otázka232 01.2-04 Plavidlo právě opouští loděnici. Nákladní tanky byly otevřené. Ventily jsou zavřené. Plavidlo musí být naloženo látkou UN 1077, PROPYLEN. Jak byste začal?

Správná odpověď a)Nákladní tanky vyplachjete dusíkem tak dlouho, než je obsah kyslíku v nákladních tancích natolik snížen, že odpovídá pokynům plniče.
Odpověď b)Nákladní tanky okamžitě naložíte propylenem.
Odpověď c)Nákladní tanky vyplachjete dusíkem tak dlouho, než je obsah kyslíku je 16 obj.- %.
Odpověď d)Do nákladních tanků okamžitě zavádět propylenovou páru.
 
č. 1454 Zkratka souboru otázek: GP1
Otázka232 01.2-05 Plavidlo musí být naloženo látkou UN 1969, ISOBUTAN. Nákladní tanky obsahují zcela suchý vzduch při absolutním tlaku 110 kPa. Jak byste začal?

Správná odpověď a)Nákladní tanky vyplachjete dusíkem tak dlouho, než je obsah kyslíku v nákladních tancích natolik snížen, že odpovídá pokynům plniče.
Odpověď b)Vzduch z nákladních tanků odstranit isobutanovou párou pomocí podélného výplachu.
Odpověď c)Do nákladních tanků zavádět isobutanovou páru, až vznikne absolutní tlak 300 kPa.
Odpověď d)Nákladní tanky vyplachovat dusíkem tak dlouho, než je obsah kyslíku snížen na 0,2 obj.%.
 
č. 1455 Zkratka souboru otázek: GP1
Otázka232 01.3-01 Nákladní tank s propanovou párou neobsahuje žádnou kapalinu a není pod tlakem. Kterými z následujících tlakových výplachů se docílí nejnižší konečná koncentrace?

Správná odpověď a)5 x zvýšit absolutní tlak na 200 kPa a vypustit.
Odpověď b)1 x zvýšit absolutní tlak na 800 kPa a vypustit.
Odpověď c)2 x zvýšit absolutní tlak na 400 kPa a vypustit.
Odpověď d)3 x zvýšit absolutní tlak na 300 kPa a vypustit.
 
č. 1456 Zkratka souboru otázek: GP1
Otázka232 01.3-02 Nákladní tank s propanovou párou neobsahuje žádnou kapalinu a v nákladním tanku není žádný tlak. Při kterém z následujících tlakových výplachů, jež všechny mají za následek menší koncentraci propanu než 0,5 % obj., se spotřebuje nejmenší množství dusíku?

Správná odpověď a)8 x zvýšit absolutní tlak na 200 kPa a vypustit.
Odpověď b)3 x zvýšit absolutní tlak na 600 kPa a vypustit.
Odpověď c)4 x zvýšit absolutní tlak na 400 kPa a vypustit.
Odpověď d)5 x zvýšit absolutní tlak na 300 kPa a vypustit
 
č. 1457 Zkratka souboru otázek: GP1
Otázka232 01.3-03 Co rozumíme pod pojmem podélný výplach?

Správná odpověď a)Nepřetržité zavádění dusíku do nákladního tanku za současného uvolňování tlaku.
Odpověď b)Současné zvýšení tlaku ve více nákladních tancích pomocí dusíku.
Odpověď c)Tlak v nákladním tlaku zvýšit a následně tlak vypustit.
Odpověď d)Současné zvýšení tlaku pomocí dusíku v nákladních tancích na levoboku a na pravoboku.
 
č. 1458 Zkratka souboru otázek: GP1
Otázka232 01.3-04 Co rozumíme pod tlakovým vyplachováním?

Správná odpověď a)Opakované zvýšení tlaku v jednom nebo více nákladních tancích dusíkem a následné odstranění pnutí.
Odpověď b)Nepřetržité zavádění dusíku do několika v řadě se nacházejících nákladních tanků.
Odpověď c)Přerušované zavádění dusíku do nákladního tanku.
Odpověď d)Přerušované zavádění dusíku pod vysokým tlakem jedním nebo několika nákladními tanky.
 
č. 1459 Zkratka souboru otázek: GP1
Otázka232 01.3-05 Plavidlo přepravovalo propan a musí z důvodu různých oprav v oblasti nákladu na loděnici. Čím musí být vypláchnuty nákladní tanky?

Správná odpověď a)Nejdříve dusíkem a pak vzduchem.
Odpověď b)Dusíkem.
Odpověď c)Vzduchem.
Odpověď d)Není potřebné žádné vypláchnutí.
 
č. 1460 Zkratka souboru otázek: GP1
Otázka232 01.3-06 Plavidlo přepravovalo propan a musí z důvodu svářečských prací v nákladních tancích na loděnici. Čím musíte vypláchnout nákladní tanky a potrubí?

Správná odpověď a)Nejprve dusíkem a následně vzduchem.
Odpověď b)Nejprve vzduchem a následně dusíkem.
Odpověď c)Není zapotřebí žádné vypláchnutí.
Odpověď d)Pouze dusíkem.
 
č. 1461 Zkratka souboru otázek: GP1
Otázka232 01.3-07 Plavidlo přepravovalo butan. Musí se vstoupit do jednoho nákladního tanku. Jakým způsobem musí být tento nákladní tank vypláchnut?

Správná odpověď a)Nejprve dusíkem a následně vzduchem až do obsahu kyslíku 21 % obj.
Odpověď b)Dusíkem, až úpo dosažení koncentrace butanu max. 1 % obj.
Odpověď c)Nejprve dusíkem a následně vzduchem, až do obsahu kyslíku 16 % obj.
Odpověď d)Přímo vzduchem, až do obsahu kyslíku 21 % obj.
 
č. 1462 Zkratka souboru otázek: GP1
Otázka232 01.3-08 Podélný výplach je nejúčinější metoda vypláchnutí nákladních tanků, protože

Správná odpověď a)vytlačením těžkého plynu dusíkem v počáteční fázi a smísením obou plynů v další fázi se spotřebuje méně dusíku než při tlakovém vypláchnutí.
Odpověď b)poměrně velkým proudem dusíku se plyn a dusík zcela smísí, takže se sice spotřebuje hodně dusíku, ale práce je rychle hotová
Odpověď c)poměrně slabým proudem dusíku je těžký plyn, který má být odstraněn, zcela vytlačen, takže se dusíku spotřebuje jen jeden obsah tanku.
Odpověď d)lze předtím vypočítat, jaká bude v nákladním tanku po určité době vyplachování závěrečná koncentrace plynu , který má být odstraněn.
 
č. 1463 Zkratka souboru otázek: GP2
Otázka232 02.0-03 Co se musí provést s lahví pro odběr vzorku, než lze odebrat reprezentativní vzorek kapaliny?

Správná odpověď a)Láhev pro odběr vzorku musí být propláchnuta touto kapalinou.
Odpověď b)Láhev pro odběr vzorku musí být vypláchnuta vodou.
Odpověď c)Láhev pro odběr vzorku musí výt vypláchnuta suchým vzduchem.
Odpověď d)Láhev pro odběr vzorku musí 10x být vypláchnuta plynem a pak ponořena pod vodou.
 
č. 1464 Zkratka souboru otázek: GP2
Otázka232 02.0-04 Co se musí provést s lahví pro odběr vzorku, než lze odebrat reprezentativní vzorek plynné fáze?

Správná odpověď a)Láhev pro odběr vzorku musí být vypláchnuta plynem, který chceme odebrat.
Odpověď b)Láhev pro odběr vzorku musí být nejprve být naplněna odebíranou látkou v kapalném stavu.
Odpověď c)Láhev pro odběr vzorku musí být vypláchnuta nějakou kapalinou.
Odpověď d)Láhev pro odběr vzorku musí být vypláchnuta vodou.
 
č. 1465 Zkratka souboru otázek: GP2
Otázka232 02.0-05 Tankové plavidlo mělo naloženou látku UN 1011, BUTAN. Nákladní tanky jsou prázdné a nevyčištěné. Pomocí podélného výplachu jsou nákladní tanky vyčištěny. Kde se během vyplachování naměří nejvyšší koncentrace butanu?

Správná odpověď a)Dole v nákladním tanku.
Odpověď b)V polovině nákladního tanku.
Odpověď c)V plynovém potrubí.
Odpověď d)Nahoře v nákladním tanku.
 
č. 1466 Zkratka souboru otázek: GP2
Otázka232 02.0-07 Po odběru vzorku kapaliny musí příslušná láhev pro odběr vzorku být uschována

Správná odpověď a)na chráněném místě na palubě v oblasti nákladu.
Odpověď b)na chladném místě mimo oblast nákladu.
Odpověď c)v hradící přepážce.
Odpověď d)v kormidelně.
 
č. 1467 Zkratka souboru otázek: GP2
Otázka232 02.0-08 Proč se při vyplachování nákladních prostor dusíkem pravidelně měří koncentrace plynu?

Správná odpověď a)Aby bylo možné kontrolovat postup vyplachování.
Odpověď b)Aby se zjistil obsah kyslíku v dusíku.
Odpověď c)Aby se zjistilo, zda zařízení na břehu skutečně dodalo dusík.
Odpověď d)Aby se dalo určit, ve kterém okamžiku může být směs plynů zapálena.
 
č. 1468 Zkratka souboru otázek: GP2
Otázka232 02.0-10 Po nakládce látky UN 1077, PROPEN, je při naplnění na 50% odebrán vzorek kapaliny. Proč?

Správná odpověď a)Aby se zjistila kvalita nákladu.
Odpověď b)Pro to neexistuje jediný důvod.
Odpověď c)Aby se zjistila teplota kapaliny.
Odpověď d)Aby se zjistilo, zda břehové zařízení skutečně dodávalo propen.
 
č. 1469 Zkratka souboru otázek: GP3
Otázka232 03.0-01 Koncentrace hořlavého plynu ve směsi hořlavého plynu a vzduchu je nižší než spodní mez výbušnosti. Jaké jsou vlastnosti směsi?

Správná odpověď a)Směs nemůže být zapálena.
Odpověď b)Směs sice může hořet, ale nemůže vybuchnout.
Odpověď c)Směs může vybuchnout, ale nemůže hořet.
Odpověď d)Směs může jak hořet, tak i vybuchnout.
 
č. 1470 Zkratka souboru otázek: GP3
Otázka232 03.02 Koncentrace hořlavého planu ve směsi hořlavého plynu a vzduchu je vyšší než horní mez výbušnosti. Jaké jsou vlastnosti směsi?

Správná odpověď a)Za přítomnosti vzduchu může vytvořit výbušnou směs.
Odpověď b)Směs nemůže hořet.
Odpověď c)Směs nemůže vybuchnout.
Odpověď d)Směs může vybuchnout.
 
č. 1471 Zkratka souboru otázek: GP3
Otázka232 03.03 Směs plynu sestává z 6 % obj. propanu, 4 % obj. kyslíku a 90 % obj. dusíku. Z hlediska nebezpečí výbuchu je tato směs

Správná odpověď a)bezpečná, protože koncentrace kyslíku je příliš nízká, aby se směs vznítila.
Odpověď b)nebezpečná, protože koncentrace propanu je vyšší než spodní mez výbušnosti.
Odpověď c)nebezpečná, protože koncentrace propanu je vyšší než horní mez výbušnosti.
Odpověď d)bezpečná, protože koncentrace propanu je nižší než spodní mez výbušnosti.
 
č. 1472 Zkratka souboru otázek: GP3
Otázka232 03.04 Nákladní tank obsahuje 100 % obj. dusíku. Pokud je tento nákladní tank naložen isobutanem, vznikne v nákladním tanku:

Správná odpověď a)nevýbušná směs.
Odpověď b)hořlavá směs, která může vybuchnout.
Odpověď c)výbušná směs, protože podíl kyslíku je dostatečně velký.
Odpověď d)výbušná směs.
 
č. 1473 Zkratka souboru otázek: GP3
Otázka232 03.05 Směs plynu sestává z 10 % obj. propenu, 18 % obj. kyslíku a 72 % obj. dusíku. Z hlediska nebezpečí výbuchu je tato směs

Správná odpověď a)nebezpečná, protože koncentrace propenu se nachází v oblasti výbuchu a koncentrace kyslíku je dostatečně vysoká.
Odpověď b)nebezpečná, protože koncentrace propenu je vyšší než horní mez výbušnosti.
Odpověď c)bezpečná, protože koncentrace kyslíku je nižší než 21 % obj.
Odpověď d)bezpečná, protože koncentrace propenu je nižší než spodní hranice výbušnosti.
 
č. 1474 Zkratka souboru otázek: GP3
Otázka232 03.06 V nákladním tanku se nachází směs plynu sestávající z 5 % obj. propanu, 5 % obj. kyslíku a 90 % obj. dusíku. Smí se tento nákladní tank vypláchnout vzduchem?

Správná odpověď a)Ne, protože pak se zvýší koncentrace kyslíku a směs se stane výbušnou.
Odpověď b)Ne, protože koncentrace propanu se nachází v oblasti výbušnosti.
Odpověď c)Ano, protože obsah kyslíku v nákladním tanku je nižší než 10 % obj.
Odpověď d)Ano, protože se v nákladním tanku nachází dostatek dusíku.
 
č. 1475 Zkratka souboru otázek: GP3
Otázka232 03.07 07 V nákladním tanku se nachází směs plynů složená z dusíku, kyslíku a n-butanu, s 3 % obj. kyslíku a méně než 2 % obj. n-butanu. Smí být tento nákladní tank vypláchnut vzduchem?

Správná odpověď a)Ano, protože koncentrace butanu a kyslíku je tak nízká, že při zředění vzduchem nevzniká žádná výbušná směs.
Odpověď b)Ne, protože koncentrace butanu se nachází v oblasti výbušnosti.
Odpověď c)Ne, protože zředěním vzduchem se zvýší koncentrace kyslíku a směs se stává výbušnou.
Odpověď d)Ano, protože koncentrace butanu je nižší než spodní mez výbušnosti.
 
č. 1476 Zkratka souboru otázek: GP3
Otázka232 03.08 Propan se nachází v uzavřeném systému pod tlakem. Malým poškozením uniká propan do okolí. Propan

Správná odpověď a)se smísí se vzduchem a vytvoří výbušnou směs.
Odpověď b)bude spontánně hořet.
Odpověď c)jako těžký plyn ve vysoké koncentraci zůstane v blízkosti zdroje.
Odpověď d)se nesmísí se vzduchem nýbrž nesmísený bude stoupat vzhůru.
 
č. 1477 Zkratka souboru otázek: GP3
Otázka232 03.09 V místnosti se nachází vzduch s 5 % obj. propanového plynu. V důsledku výboje statické elektřiny v této místnosti vznikne jiskra. Zapálí tato jiskra směs propan/vzduch?

Správná odpověď a)Ano, protože zápalná energie jiskry je dostatečně velká a koncentrace propanu se nachází v rámci meze výbušnosti.
Odpověď b)Ne, protože zápalná energie jiskry je příliš nízká.
Odpověď c)Ne, protože koncentrace propanu je příliš nízká.
Odpověď d)Ne, protože koncentrace propanu je příliš vysoká.
 
č. 1478 Zkratka souboru otázek: GP4
Otázka232 04.0-01 Která z následně uvedených látek je toxická a žíravá a při vdechnutí představuje bezprostřední nebezpečí?

Správná odpověď a)UN 1005, ČPAVEK, BEZVODÝ.
Odpověď b)UN 1010, 1,2-BUTADIEN, STABILIZOVANÝ.
Odpověď c)UN 1969, ISOBUTAN.
Odpověď d)UN 1978, PROPAN.
 
č. 1479 Zkratka souboru otázek: GP4
Otázka232 04.0-02 Která z následně uvedených látek způsobuje rakovinu?

Správná odpověď a)UN 1010, 1,2-BUTADIEN, STABILIZOVANÝ.
Odpověď b)UN 1005, ČPAVEK, BEZVODÝ.
Odpověď c)UN 1962, ETHYLEN.
Odpověď d)UN 1969, ISOBUTAN.
 
č. 1480 Zkratka souboru otázek: GP4
Otázka232 04.0-03 Který z následně uvedených plynů ovlivňuje při vdechnutí okamžitě centrální nervový systém a při delším působení nebo při vysoké koncentraci má narkotický účinek?

Správná odpověď a)UN 1086, VINYLCHLORID, STABILIZOVANÝ.
Odpověď b)UN 1011, n-BUTAN.
Odpověď c)UN 1969, ISOBUTAN.
Odpověď d)UN 1077, PROPEN.
 
č. 1481 Zkratka souboru otázek: GP4
Otázka232 04.0-04 Pod pojmem přípustná maximální koncentrace látky rozumíme

Správná odpověď a)nejvyšší přípustnou koncentraci této látky ve vzduchu, která i při 8 hodinách působení denně při ne více než 40 hodinách týdně nemá nepříznivé účinky na zdraví.
Odpověď b)nejvyšší přijatelnou koncentraci při neurčité době působení.
Odpověď c)nejvyšší přijatelnou koncentraci k zachování zdraví.
Odpověď d)průměrně akceptovaná minimální koncentrace této látky ve vzduchu.
 
č. 1482 Zkratka souboru otázek: GP4
Otázka232 04.0-05 Co rozumíme pod pojmem mezní hodnota látky na pracovišti?

Správná odpověď a)Nejvyšší přípustnou koncentraci této látky ve vzduchu, která při působení 8 hodin denně a ne více než 40 hodinách týdně nemá nepříznivé účinky na zdraví.
Odpověď b)Časově průměrně přijatelnou nejvyšší koncentraci této látky ve vzduchu při době působení až 1 hodina a ne více než 8 hodin denně.
Odpověď c)Časově průměrně přijatelnou nejvyšší koncentraci této látky ve vzduchu při době působení až 15 minut a ne více než 8 hodin denně.
Odpověď d)Časově průměrně akceptovanou nejvyšší koncentraci této látky ve vzduchu při době působení do 1 hodiny a ne více než 8 hodin týdně.
 
č. 1483 Zkratka souboru otázek: GP4
Otázka232 04.0-06 Látka má maximální přípustnou koncentraci 100 ppm. Jak dlouho se někdo smí maximálně zdržovat v místnosti, ve které koncentrace této látky činí 150 ppm?

Správná odpověď a)Do místnosti se nesmí vstoupit.
Odpověď b)1 minutu.
Odpověď c)1 hodinu.
Odpověď d)8 hodin.
 
č. 1484 Zkratka souboru otázek: GP4
Otázka232 04.0-07 Látka má přípustnou mezní hodnotu na pracovišti 100 ppm a pachovou hranici 200 ppm. Pokud tuto látku v místnosti necítíme, jaký závěr pak můžeme vyvodit ohledně zdravotních rizik?

Správná odpověď a)Může to být nebezpečné, protože může být překročena mezní hodnota na pracovišti.
Odpověď b)Neexistuje žádné nebezpečí, protože koncentrace je nižší než mezní hodnota na pracovišti.
Odpověď c)Není žádné nebezpečí, protože koncentrace je vyšší než 200 ppm.
Odpověď d)Je to nebezpečné, protože koncentrace je vyšší než 200 ppm.
 
č. 1485 Zkratka souboru otázek: GP4
Otázka232 04.0-09 V důsledku úniku vznikne na palubě propanový mrak. Je nebezpečné, kromě nebezpečí hoření, na palubu vstupovat bez nezávislého dýchacího přístroje?

Správná odpověď a)Ano, protože propan vytlačí vzduch a může způsobit zadušení.
Odpověď b)Ne, protože propan neškodí plícím.
Odpověď c)Ne, protože propan není toxický plyn.
Odpověď d)Ano, protože propan je toxický plyn.
 
č. 1486 Zkratka souboru otázek: GP5
Otázka232 05.1-01 K měření uhlovodíků v dusíku může být použit

Správná odpověď a)infračervený detektor.
Odpověď b)přístroj pro detekci plynů.
Odpověď c)přístroj k měření kyslíku.
Odpověď d)kombinovaný přístroj pro detekci plynů/ přístroj k měření kyslíku.
 
č. 1487 Zkratka souboru otázek: GP5
Otázka232 05.1-02 K měření nízké koncentrace toxických plynů v dusíku musíme použít

Správná odpověď a)detektor toxických plynů.
Odpověď b)přístroj pro detekci plynů.
Odpověď c)přístroj k měření kyslíku.
Odpověď d)infračervený detektor.
 
č. 1488 Zkratka souboru otázek: GP5
Otázka232 05.1-03 Nízké koncentrace toxických plynů ve vzduchu měříme

Správná odpověď a)detektorem toxických plynů.
Odpověď b)infračerveným detektorem.
Odpověď c)přístrojem pro detekci plynů.
Odpověď d)kombinovaným přístrojem pro detekci plynů/ přístrojem k měření kyslíku.
 
č. 1489 Zkratka souboru otázek: GP5
Otázka232 05.1-04 Ke zjištění obsahu kyslíku ve směsi plynu používáme

Správná odpověď a)přístroj k měření kyslíku (oxymetr).
Odpověď b)detektor toxických plynů.
Odpověď c)přístroj pro detekci plynů
Odpověď d)infračervený detektor.
 
č. 1490 Zkratka souboru otázek: GP5
Otázka232 05.1-05 Jak můžeme zjistit, zda směs plynu obsahuje dusík?

Správná odpověď a)To nemůžeme zjistit žádnm z uvedených měřicích přístrojů.
Odpověď b)Infračerveným detektorem.
Odpověď c)přístrojem pro detekci plynů.
Odpověď d)Detektorem toxických plynů.
 
č. 1491 Zkratka souboru otázek: GP5
Otázka232 05.1-06 Jakým přístrojem můžeme jednoznačně zjistit, zda směs vodíku/vzduchu není výbušná?

Správná odpověď a)Kombinovaným přístrojem pro detekci plynů / měřícím přístrojem kyslíku.
Odpověď b)Přístrojem pro detekci plynů.
Odpověď c)Toximetrem.
Odpověď d)Infračerveným měřicím přístrojem.
 
č. 1492 Zkratka souboru otázek: GP5
Otázka232 05.1-07 Jaké zařízení musí být použito k určení koncentrace hořlavého plynu ve vzduchu?

Správná odpověď a)přístroj pro detekci plynů.
Odpověď b)Přístroj k měření kyslíku (oxymetr)..
Odpověď c)To nemůže být zjištěno žádným z uvedených měřicích přístrojů.
Odpověď d)Detektorem toxických plynů.
 
č. 1493 Zkratka souboru otázek: GP5
Otázka232 05.1-08 Který přístroj byste použil, abyste zjistil koncentraci neznámého, nehořlavého, toxického plynu?

Správná odpověď a)Detektor toxických plynů.
Odpověď b)Kombinovaný chemický průkazník / přístroj k měření kyslíku.
Odpověď c)Přístroj pro detekci plynů.
Odpověď d)To nemůže být zjištěno žádným z uvedených měřících přístrojů.
 
č. 1494 Zkratka souboru otázek: GP5
Otázka232 05.1-09 Prostor naplněný inertním plynem pravděpodobně stále obsahuje zbytky propanu. S pomocí jakého zařízení nemůže být obsah propanu v žádném případě stanoven?

Správná odpověď a)Infračerveným měřicím přístrojem.
Odpověď b)Měřícím přístrojem kyslíku.
Odpověď c)Kombinovaným přístrojem pro detekci plynů / měřícím přístrojem kyslíku.
Odpověď d)Přístrojem pro detekci plynů.
 
č. 1495 Zkratka souboru otázek: GP5
Otázka232 05.1-10 Máte jen detektor toxických plynů. Pro který z následně uvedených plynů je tento měřicí přístroj vhodný, abyste mohl zjistit, zda jeho koncentrace v místnosti je dostatečně malá, aby bylo možné do této místnosti vstoupit?

Správná odpověď a)pro žádnou z těchto látek.
Odpověď b)UN 1086, VINYLCHLORID.
Odpověď c)UN 1280, PROPYLENOXID.
Odpověď d)UN 1010, BUTADIEN, STABILIZOVANÝ
 
č. 1496 Zkratka souboru otázek: GP5
Otázka232 05.2-01 Pro měření koncentrace toxické látky v prostředí použijete vhodnou trubičku. Po správném provedení měření nepozorujete žádnou změnu zbarvení obsahu. Které z následujících tvrzení je správné?

Správná odpověď a)Trubička nemůže být použita pro žádné další měření.
Odpověď b)Trubička může být okamžitě použita pro další měření v jiném prostoru.
Odpověď c)Trubička může být případně znovu použita, pokud je uchovávána v ledničce.
Odpověď d)Trubička může být případně znovu použita, pokud je uzavřena originálním gumovým uzávěrem.
 
č. 1497 Zkratka souboru otázek: GP5
Otázka232 05.2-02 Smí být použita odpovídající trubička pro měření koncentrace toxických látek v prostoru, i když je po skončení expirace?

Správná odpověď a)Ne.
Odpověď b)Ano.
Odpověď c)Ano, ale pouze k získání předběžných výsledků měření.
Odpověď d)Ano, ale pouze za použití korekčního faktoru, který je uveden v návodu.
 
č. 1498 Zkratka souboru otázek: GP5
Otázka232 05.2-03 Pro měření nízké koncentrace plynu použijete trubičku, která je opatřena stupnicí. Po stanoveném počtu čerpání je možné v určité délce trubičky pozorovat stopy zabarvení. Trubička je rozdělena na dílky od 10 do 100 ppm, počet zdvihů čerpadla je 10. Po pěti zdvizích čerpadla pozorujete, že zabarvení ukazuje přesně 100 ppm. Jaký vyvodíte závěr?

Správná odpověď a)Výsledek je neplatný a musí být použita trubička s jiným rozsahem koncentrace.
Odpověď b)Koncentrace plynu je nižší než 100 ppm.
Odpověď c)Koncentrace plynu je vyšší než 100 ppm.
Odpověď d)Trubička je nasycená, ale koncentrace je ukazována správně.
 
č. 1499 Zkratka souboru otázek: GP5
Otázka232 05.2-04 Pro měření nízké koncentrace plynů použijete trubičku, která je opatřena stupnicí. Po stanoveném počtu čerpání je možné v určité délce trubičky pozorovat stopy zabarvení. Trubička je rozdělena na dílky od 10 do 100 ppm, počet zdvihů čerpadla je 10. Po deseti zdvizích čerpadla není pozorováno žádné zabarvení. Co je z toho možné vyvodit?

Správná odpověď a)Koncentrace plynu je nižší než 100 ppm.
Odpověď b)Výsledek je neplatný a musí být použita trubička s jiným rozsahem koncentrace.
Odpověď c)Musí se postupovat podle návodu vztahujícímu se k použití korekčního faktoru.
Odpověď d)Koncentrace plynu je vyšší než 100 ppm.
 
č. 1500 Zkratka souboru otázek: GP5
Otázka232 05.2-05 Jak byste zjistili, že je pumpička čerpadla vzduchotěsná?

Správná odpověď a)Nasazením uzavřené trubičky na špičku trysky po stlačení pumpičky.
Odpověď b)Nasazením otevřené trubičky na špičku trysky po stlačení pumpičky.
Odpověď c)Nasazením použité trubičky na špičku trysky a provedením deseti stlačení pumpičky.
Odpověď d)Nasazením trubičky obrácené vzhůru nohama na špičku trysky a stlačením pumpičky.
 
č. 1501 Zkratka souboru otázek: GP5
Otázka232 05.2-06 Kombinovaný přístroj pro detekci plynu a měření kyslíku ukáže následující výsledek: kyslík 18 %, výbušnost 50 %. Jak mohou být výsledky interpretovány?

Správná odpověď a)Koncentrace hořlavých plynů je 50 % spodní hranice výbušnosti. Pro měření s kombinovaným zařízením je zde dostatek kyslíku. Směs tedy není výbušná, protože nebylo dosaženo spodní hranice výbušnosti.
Odpověď b)Koncentrace hořlavých plynů je 50 obj. %, tzn. nad spodní hranicí výbušnosti.
Odpověď c)Koncentrace hořlavých plynů je 50 % spodní hranice výbušnosti, ale protože je koncentrace kyslíku příliš nízká, není výsledek zcela jasný.
Odpověď d)Hodnota výbušnosti nemusí být spolehlivá, protože koncentrace kyslíku je příliš nízká na to, aby došlo ke vzplanutí.
 
č. 1502 Zkratka souboru otázek: GP5
Otázka232 05.2-07 Kombinovaný přístroj pro detekci plynu a měření kyslíku ukáže následující výsledek: kyslík 8 %, výbušnost 0 %. Jak mohou být interpretovány výsledky?

Správná odpověď a)Hodnota výbušnosti nemusí být spolehlivá, protože koncentrace kyslíku je příliš nízká na to, aby došlo ke vzplanutí.
Odpověď b)Vzhledem k tomu, že není dostatek kyslíku, aby mohlo dojít ke vzplanutí, koncentrace hořlavých plynů (na přístroji 0 %) je nad spodní hranicí výbušnosti.
Odpověď c)Koncentrace hořlavých plynů je 0 obj. %, proto není směs výbušná.
Odpověď d)Měřicí zařízení je vadné.
 
č. 1503 Zkratka souboru otázek: GP5
Otázka232 05.2-08 Předchozí měření obsahu kyslíku ukazuje dostatečnou koncentraci. Na přístroji pro detekci plynů je zjištěna hodnota 50 %. Co to znamená?

Správná odpověď a)Koncentrace hořlavých plynů je 50 % spodní hranice výbušnosti.
Odpověď b)Koncentrace hořlavých plynů je 50 % horní hranice výbušnosti.
Odpověď c)Koncentrace hořlavých plynů je 50 obj. %.
Odpověď d)Koncentrace kyslíku je 50 %.
 
č. 1504 Zkratka souboru otázek: GP5
Otázka232 05.2-09 Máte přístroj pro detekci plynů, který pracuje na principu katalytického spalování. Pro kterou z následujících látek nesmí být přístroj použit, aby nedošlo k jeho zničení?

Správná odpověď a)UN 1063 METHYLCHLORID
Odpověď b)UN 1005 ČPAVEK, BEZVODÝ
Odpověď c)UN 1077 PROPEN
Odpověď d)UN 1280 PROPLYENOXID
 
č. 1496 Zkratka souboru otázek: GP6
Otázka232 06.0-01 Než vstoupíme do hradicího prostoru, musí být provedena měření koncentrace plynů. Jak byste nejlépe postupoval?

Správná odpověď a)Pomocí ohebné trubky se měří odshora dolů v různých výškách.
Odpověď b)Osoba vstoupí do hradicího prostoru a měří na všech možných místech.
Odpověď c)Pomocí ohebné trubky se měří hned pod přístupovým otvorem.
Odpověď d)Pomocí ohebné trubky se měří v polovině hradicího prostoru.
 
č. 1497 Zkratka souboru otázek: GP6
Otázka232 06.0-02 Plavidlo je naloženo látkou UN 1978, PROPAN. Po pečlivých měřeních vyjde najevo, že jeden instalační prostor obsahuje dostatek kyslíku a méně než 5 % spodní hranice výbušnosti propanu. Který výrok je správný?

Správná odpověď a)Do tohoto prostoru smí vstupovat osoba bez ochranné výstroje.
Odpověď b)Do tohoto prostoru se smí vstoupit jen tehdy, pokud příslušná osoba má ochranný oděv.
Odpověď c)Do tohoto prostoru smí vstupovat osoba bez ochranné výstroje jen tehdy, jestliže je k dispozici osvědčení o nepřítomnosti plynu.
Odpověď d)Do tohoto prostoru se nesmí vstoupit.
 
č. 1498 Zkratka souboru otázek: GP6
Otázka232 06.0-04 Při měření atmosféry v uzavřeném prostoru pomocí kombinovaného přístroje pro detekci plynů / měřicího přístroje kyslíku je výsledek: 16 obj.-% kyslíku a 9% spodní hranice výbušnosti. Který výrok je správný?

Správná odpověď a)Tento prostor není nebezpečný z hlediska výbuchu, ale není bezpečný pro lidi.
Odpověď b)Tento prostor není bezpečný pro lidi a není bezpečný z hlediska výbuchu.
Odpověď c)Tento prostor je bezpečný pro lidi, ale není bezpečný z hlediska výbuchu.
Odpověď d)Tento prostor není nebezpečný z hlediska výbuchu a je bezpečný pro lidi.
 
č. 1499 Zkratka souboru otázek: GP6
Otázka232 06.0-05 Z měření atmosféry v uzavřeném prostoru pomocí kombinovaného přístroje pro detekci plynů / měřicího přístroje kyslíku vyplyne následující: 16 obj.-% kyslíku a 60% spodní hranice výbušnosti Který výrok je správný?

Správná odpověď a)Tento prostor není bezpečný pro lidi a není bezpečný z hlediska výbuchu.
Odpověď b)Tento prostor je bezpečný pro lidi, ale není bezpečný z hlediska výbuchu.
Odpověď c)Tento prostor není nebezpečný z hlediska výbuchu, ale není bezpečný pro lidi.
Odpověď d)Tento prostor není nebezpečný z hlediska výbuchu, ale není bezpečný pro lidi.
 
č. 1500 Zkratka souboru otázek: GP6
Otázka232 06.0-06 Plavidlo přepravuje látku UN 1010, BUTADIENY, STABILIZOVANÉ. Po měření atmosféry v instalačním prostoru se ukáže, že tento prostor obsahuje 20 % obj. kyslíku a 100 ppm butadienu. Necháte někoho v ochranném oděvu a s dýchacím přístrojem nezávislým na okolním vzduchu prostor zkontrolovat. Jaká další opatření přijmete?

Správná odpověď a)Tuto osobu zajistíte lanem, postavíte další osobu k přístupovému otvoru, připravíte pro ni stejné vybavení a postaráte se o to, aby se v doslechu nacházely další dvě osoby.
Odpověď b)Postavíte osobu k přístupovému otvoru, který je v přímém kontaktu s velitelem plavidla v kormidelně.
Odpověď c)Tuto osobu zajistíte lanem, postavíte další osobu k přístupovému otvoru, která bude provádět dozor a může komunikovat s velitelem plavidla v kormidelně.
Odpověď d)Dáte mu s sebou ruční vysílačku a k přístupovému otvoru postavíte další osobu.
 
č. 1501 Zkratka souboru otázek: GP6
Otázka232 06.0-07 Plavidlo je naloženo látkou UN 1010, BUTADIENY, STABILIZOVANÉ. Instalační prostor je kontrolován, přitom vyjde najevo: měřící přístroj kyslíku ukazuje 21 obj.-%, přístroj pro detekci plynů ukazuje 10 % spodní hranice výbušnosti a toximetr 10 ppm butadienu. Co z těchto naměřených hodnot odvodíte?

Správná odpověď a)Měření nedává smasl.
Odpověď b)Prostor je bezpečný pro lidi.
Odpověď c)Prostor je bezpečný z hlediska výbuchu.
Odpověď d)Prostor je bezpečný pro lidi a nepředstavuje žádné riziko výbuchu.
 
č. 1502 Zkratka souboru otázek: GP6
Otázka232 06.0-08 Plavidlo přepravuje látku UN 1033, DIMETHYLETER. Po měření atmosféry v instalačním prostoru se ukáže, že tento obsahuje 20 obj.-% kyslíku a 500 ppm dimetyleteru. Někdo musí do této místnosti vstoupit. Je vybaven ochranným oděvem, nezávislým dýchacím přístrojem a záchrannou výstrojí. Na palubě je muž u přístupového otvoru. Jaká dodatečná opatření musí být dále provedena?

Správná odpověď a)Připravíte pro osobu u přístupového otvoru stejnou výstroj a kromě toho se postaráte o to, aby se v doslechu posledně jmenovaného nacházely další dvě osoby.
Odpověď b)Postaráte se o to, aby se v doslechu osoby u přístupového otvoru nacházely další dvě osoby.
Odpověď c)Dáte jemu a osobě na palubě ruční vysílačku, aby mohli komunikovat s dalšími dvěma osobami na palubě.
Odpověď d)Žádná.
 
č. 1503 Zkratka souboru otázek: GP6
Otázka232 06.0-09 Co je třeba udělat před vstupem do instalačního prostoru?

Správná odpověď a)V instalačním prostoru se musí provést měření koncentrace kyslíku a plynu.
Odpověď b)Postačí měření koncentrace plynu v instalačním prostoru.
Odpověď c)Osoba vstupující do tohoto prostoru musí mít nezávislý dýchací přístroj.
Odpověď d)Stačí měření obsahu kyslíku v instalačním prostoru.
 
č. 1504 Zkratka souboru otázek: GP7
Otázka232 07.0-01 Měřeními bylo zjištěno, že instalační prostor je bez plynů, není ale k dispozici osvědčení o nepřítomnosti plynu, koncentrace kyslíku je dostačující. Jaké činnosti smíte v instalačním prostoru provádět?

Správná odpověď a)Smí se provádět jen vizuální kontrola a lehké práce údržby, při kterých se nepoužívá oheň, nebo nevznikají jiskry.
Odpověď b)Smí se provádět jen vizuální kontrola.
Odpověď c)Instalační prostor se smí čistit a oškrábat rez.
Odpověď d)Smí se zavařit díra v přepážce.
 
č. 1505 Zkratka souboru otázek: GP7
Otázka232 07.0-02 Měřeními bylo zjištěno, že instalační prostor je bez plynů, není ale k dispozici osvědčení o nepřítomnosti plynu, koncentrace kyslíku je dostačující. Jaké činnosti smí v tomto prostoru provádět nechráněná osoba?

Správná odpověď a)Smí instalační prostor vyčistit.
Odpověď b)Smí provést je vizuální kontrolu.
Odpověď c)Smí instalační prostor vyčistit a oškrábat rez.
Odpověď d)Smí zavařit díru v přepážce.
 
č. 1506 Zkratka souboru otázek: GP7
Otázka232 07.0-03 Vaše plavidlo je naloženo látkou UN 1978, PROPAN. Na radarový stožárek v oblasti nákladu se musí přivařit výztuha. Smíte toto provádět během jízdy?

Správná odpověď a)Ne, toto je povoleno jen se souhlasem místně příslušného úřadu.
Odpověď b)Ano, protože to jsou malé práce mimo oblast nákladu.
Odpověď c)Ano, za podmínky, že během svařovacích prací je na místě pravidelně měřena koncentrace plynu.
Odpověď d)Ne, toto je dovoleno jen v loděnici.
 
č. 1507 Zkratka souboru otázek: GP7
Otázka232 07.0-04 Vaše plavidlo je naloženo látkou UN 1011, BUTAN. Smíte během jízdy provádět ve strojovně mimo oblast nákladu malé opravy, při kterých mohou vznikat jiskry?

Správná odpověď a)Ano pod podmínkou, že nesvařujete palivový tank a dveře a otvory jsou zavřené.
Odpověď b)Ano, smíte svařovat kdekoliv.
Odpověď c)Ne, k tomu je zapotřebí osvědčení o nepřítomnosti plynu.
Odpověď d)Ne, toto je povoleno pouze v loděnici.
 
č. 1508 Zkratka souboru otázek: GP7
Otázka232 07.0-05 Vyplachujete své nákladní tanky dusíkem a odvádíte plyn (poslední náklad látka UN 1978, PROPAN). Během vyplachování chcete ve strojovně provádět malé opravy, při nichž mohou vznikat jiskry. Je toto povolené?

Správná odpověď a)Ne, to během nakládky a vykládky a odplynování není povoleno.
Odpověď b)Ano, pokud dveře a ostatní otvory máte zavřené.
Odpověď c)Ne, k tomu je zapotřebí povolení klasifikační společnosti.
Odpověď d)Ano, pokud Vám bylo uděleno svolení osoby, která je v břehovém zařízení odpovědná za překlad.
 
č. 1509 Zkratka souboru otázek: GP7
Otázka232 07.0-06 Vaše plavidlo je naloženo látkou UN 1978, PROPAN. Musíte k palubě přivařit nové hasicí potrubí. Je to dovoleno?

Správná odpověď a)Ne.
Odpověď b)Ne, k tomu je zapotřebí osvědčení o nepřítomnosti plynu.
Odpověď c)Ano, protože nesvařujete potrubí, kterým se čerpá produkt.
Odpověď d)Ano, pokud na místě je pravidelně měřena koncentrace plynu.
 
č. 1510 Zkratka souboru otázek: GP7
Otázka232 07.0-07 Vaše plavidlo je nakládáno látkou UN 1969, ISOBUTAN. Smí nechráněná osoba provádět kontroly v instalačním prostoru?

Správná odpověď a)Ano, to je během nakládky dovoleno poté, co bylo zjištěno, že v instalačním prostoru není plyn a je zde dostatek kyslíku.
Odpověď b)Ne, pouze se souhlasem místně příslušného úřadu.
Odpověď c)Ne, teprve po souhlasu osoby, odpovědné v zařízení na břehu za překlad.
Odpověď d)Ne, pouze s osvědčením o nepřítomnosti plynu.
 
č. 1511 Zkratka souboru otázek: GP7
Otázka232 07.0-08 Vaše plavidlo je zakotveno u zařízení na břehu a je připravené k nakládce produktu. Smíte v obytných prostorách provádět malé opravy, při kterých mohou vznikat jiskry?

Správná odpověď a)Ne.
Odpověď b)Ano, pokud dveře a ostatní otvory k obytným prostorám jsou zavřené.
Odpověď c)Ano, pokud během svařování na místě jsou pravidelně měřeny koncentrace plynu.
Odpověď d)Ano, pokud máte souhlas zařízení na břehu.
 
č. 1512 Zkratka souboru otázek: GP7
Otázka232 07.0-09 Vaše plavidlo je naloženo látkou UN 1011, n-BUTAN. Smíte během jízdy provádět ve strojovně mimo oblast nákladu malé opravy, při kterých mohou vznikat jiskry?

Správná odpověď a)Ano, pokud dveře a ostatní otvory do strojovny jsou uzavřené.
Odpověď b)Ano, pokud během prací je na místě pravidelně měřena koncentrace plynů.
Odpověď c)Ano, protože to jsou práce malého rozsahu mimo oblast nákladu. Tyto smějí být prováděny bez dalších opatření.
Odpověď d)Ne, toto je povoleno jen se souhlasem místně příslušného úřadu.
 
č. 1513 Zkratka souboru otázek: GP7
Otázka232 07.0-10 Vaše plavidlo je nakládáno látkou UN 1280, PROPYLENOXID a Vy musíte provádět malé svařovací práce v obytných prostorách. Je to dovoleno?

Správná odpověď a)Ne.
Odpověď b)Ano, pokud během svařování se na místě pravidelně měří koncentrace plynů.
Odpověď c)Ano, pokud máte souhlas zařízení na břehu.
Odpověď d)Ano, protože to je práce malého rozsahu mimo oblast nákladu.
 
č. 1514 Zkratka souboru otázek: GP8
Otázka232 08.0-01 Maximální přípustný stupeň plnění, uvedený pro určitou látku v ADN, platí při určité teplotě látky. Jaká je to teplota?

Správná odpověď a)Nakládací teplota.
Odpověď b)20 °C.
Odpověď c)15 °C.
Odpověď d)Nejvyšší očekáváná teplota během jízdy.
 
č. 1515 Zkratka souboru otázek: GP8
Otázka232 08.0-02 Nakládáte propan z tanku na břehu A do nákladních tanků 1, 3 a 6 a z tanku na břehu B do nákladních tanků 2, 4 a 5. Teploty v nákladních tancích jsou různé. Jaký stupeň plnění musíte použít?

Správná odpověď a)Pro každý nákladní tank 91%.
Odpověď b)Jednotný stupeň plnění pro všechny nákladní tanky při nejnižší teplotě propanu.
Odpověď c)Jednotný stupeň plnění pro všechny nákladní tanky při nejvyšší teplotě propanu.
Odpověď d)Jednotný stupeň plnění pro všechny nákladní tanky při průměrné teplotě propanu.
 
č. 1516 Zkratka souboru otázek: GP8
Otázka232 08.0-03 Proč nesmí být překročen určitý stupeň plnění v nákladních tancích?

Správná odpověď a)Aby se zabránilo tomu, že při ohřátí dosáhne kapalina bezpečnostního ventilu.
Odpověď b)Protože plavidlo by pak bylo přetíženo.
Odpověď c)Aby se zamezilo "pleskání" v nákladních tancích a tím jejich poškození.
Odpověď d)Aby se docílilo stabilního vyvážení plavidla.
 
č. 1517 Zkratka souboru otázek: GP8
Otázka232 08.0-04 Látka UN 1978, PROPAN se nakládá při vyšší teplotě než 15 °C. Až do jakého stupně plnění smíte pak nakládat?

Správná odpověď a)91 %.
Odpověď b)více než 91 %.
Odpověď c)méně než 91 %.
Odpověď d)95 %.
 
č. 1518 Zkratka souboru otázek: GP8
Otázka232 08.0-05 Jaký opravný činitel musíte použít při stanovení maximálně přípustného stupně plnění?

Správná odpověď a)Opravný činitel vyvážení plavidla.
Odpověď b)Opravný činitel obsahu.
Odpověď c)Opravný činitel tlaku. .
Odpověď d)Opravný činitel tlaku páry
 
č. 1519 Zkratka souboru otázek: GP8
Otázka232 08.0-06 Jaký opravný činitel musíte použít při stanovení maximálně přípustného stupně plnění?

Správná odpověď a)Opravný činitel hustoty.
Odpověď b)Opravný činitel obsahu.
Odpověď c)Opravný činitel tlaku.
Odpověď d)Opravný činitel tenze páry.
 
č. 1520 Zkratka souboru otázek: GP8
Otázka232 08.0-07 Jaké riziko vzniká při přeplnění nákladního tanku?

Správná odpověď a)Dojde k vytečení nákladu.
Odpověď b)Plavidlo je přetíženo.
Odpověď c)Plavidlo není vyvážené.
Odpověď d)Náklad odteče zpět do tanku na břehu.
 
č. 1521 Zkratka souboru otázek: GP8
Otázka232 08.0-08 Při jakém stupni plnění nákladního tanku musí dle ADN reagovat pojistka proti přeplnění? Při max.

Správná odpověď a)97,5 %.
Odpověď b)91 %.
Odpověď c)95 %.
Odpověď d)86 %.
 
č. 1522 Zkratka souboru otázek: GP8
Otázka232 08.0-09 Při jakém stupni plnění nákladního tanku musí dle ADN nejpozději reagovat úrovňový výstražný přístroj? Při

Správná odpověď a)86 %. .
Odpověď b)91 %.
Odpověď c)95 %.
Odpověď d)97,5 %.
 
č. 1523 Zkratka souboru otázek: GP8
Otázka232 08.0-10 Co musíte udělat při spuštění výstražného úrovňového přístroje?

Správná odpověď a)V případě potřeby snížit průtok nakládaného množství.
Odpověď b)Okamžitě přerušit nakládku.
Odpověď c)Aktivovat rychlouzavírací ventil.
Odpověď d)Produkt přečerpat do jiného nákladního tanku.
 
č. 1524 Zkratka souboru otázek: GP8
Otázka232 08.0-11 Proč musí být během přepravy zchlazeného zkapalněného plynu vypočtena udržná doba?

Správná odpověď a)Abychom zjistili, zda zamýšlená cesta může být provedena bezpečně a bez úniku materiálu.
Odpověď b)Abychom zkontrolovali, zda nebyl překročen maximální stupeň plnění nákladního tanku.
Odpověď c)Abychom zjistili, která látka může být přepravovaná.
Odpověď d)Chceme-li zkontrolovat, zda je tlakový pojistný ventil nastaven dostatečně vysoko.
 
č. 1525 Zkratka souboru otázek: GP8
Otázka232 08.0-12 Jaké parametry je třeba vzít v úvahu při výpočtu udržné doby během přepravy zchlazeného zkapalněného plynu?

Správná odpověď a)Součinitel prostupu tepla, nastavený tlak pojistných ventilů, teplota nákladu, stupeň plnění nákladních tanků a teplota okolí.
Odpověď b)Nastavený tlak pojistných ventilů, teplota nákladu, stupeň plnění nákladních tanků a teplota nákladních tanků.
Odpověď c)Součinitel prostupu tepla, nastavený tlak pojistných ventilů, teplota nákladu a stupeň plnění nákladních tanků.
Odpověď d)Součinitel prostupu tepla, nastavený tlak pojistných ventilů, stupeň plnění nákladních tanků, okolní teplota a teplota nákladních tanků.
 
č. 1526 Zkratka souboru otázek: GP8
Otázka232 08.0-13 Očekávaná doba trvání cesty plavidla je 14 dní. Jaká je udržná doba pro přepravu zchlazeného zkapalněného plynu?

Správná odpověď a)38 dní.
Odpověď b)12 dní.
Odpověď c)28 dní.
Odpověď d)42 dní.
 
č. 1524 Zkratka souboru otázek: GP9
Otázka232 09.0-01 Jakou funkci má pojistka prasknutí potrubí?

Správná odpověď a)V případě prasknutí potrubí zabraňuje úniku velkého množství látky.
Odpověď b)Redukuje průtok nákladu.
Odpověď c)Zabraňuje podtlaku v nákladních tancích.
Odpověď d)Zabraňuje příliš vysokému tlaku.
 
č. 1525 Zkratka souboru otázek: GP9
Otázka232 09.0-02 Kde se nachází pojistka prasknutí potrubí?

Správná odpověď a)V nákladním tanku v nakládacím/vykládacím potrubí.
Odpověď b)V tlakovém potrubí v blízkosti čerpadla.
Odpověď c)V sacím potrubí v blízkosti čerpadla.
Odpověď d)V nakládacím/vykládacím potrubí na palubě.
 
č. 1526 Zkratka souboru otázek: GP9
Otázka232 09.0-03 Pojistka prasknutí potrubí je

Správná odpověď a)samouzavírací klapka, která nemusí být ovládána.
Odpověď b)klapka s dálkovým ovládáním, která může býtv případě potřeby uzavřena.
Odpověď c)klapka s ručním ovládáním, která v nouzových případech může být uzavřena.
Odpověď d)zúžení potrubí, které redukuje průtok.
 
č. 1527 Zkratka souboru otázek: GP9
Otázka232 09.0-04 Pojistka prasknutí potrubí musí být aktivována tehdy, jestliže

Správná odpověď a)průtoková rychlost je vyšší než bylo vypočteno.
Odpověď b)průtoková rychlost je nižší než bylo vypočteno.
Odpověď c)před pojistkou prasknutí potrubí bylo nainstalováno uzavírací šoupátko.
Odpověď d)se před pojistkou prasknutí potrubí se nachází zúžení potrubí.
 
č. 1528 Zkratka souboru otázek: GP9
Otázka232 09.0-05 Pojistka prasknutí potrubí je pružinový ventil, který je instalován v potrubí. Tento ventil se sám uzavře, jestliže průtoková rychlost je tak velká, že

Správná odpověď a)tlakový spád přes ventil je větší než síla z napětí pružiny.
Odpověď b)tlakový spád přes ventil je menší než síla z napětí pružiny.
Odpověď c)podtlak před ventilem je větší než ten, který souhlasí s napětím pružiny.
Odpověď d)přetlak za ventilem je větší než ten, který souhlasí s napětím pružiny.
 
č. 1529 Zkratka souboru otázek: GP9
Otázka232 09.0-06 Během nakládky a vykládky musí být možné zavřít rychlouzavírací ventily pomocí spínače, aby se v nouzových případech mohla přerušit nakládka/vykládka. Kde se tento spínač musí nacházet?

Správná odpověď a)Na dvou místech na plavidle (na přídi a na zádi) a na dvou místech na břehu.
Odpověď b)V zařízení na břehu a u přípojky na břeh u nakládacího/vykládacího zařízení.
Odpověď c)V kormidelně, u přípojky na břehu nakládacího/vykládacího zařízení a v zařízení na břehu.
Odpověď d)Na dvou místech na břehu (přímo u vstupu na plavidlo a v dostatečné vzdálenosti) a v kormidelně.
 
č. 1530 Zkratka souboru otázek: GP9
Otázka232 09.0-07 Jakou funkci má rychlouzavírací systém?

Správná odpověď a)Možnost zavřít v nouzových případech rychlouzavírací ventily spojovacích potrubí mezi zařízením na břehu a plavidlem.
Odpověď b)Automatické zavření šoupat spojovacího potrubí mezi zařízením na břehu a plavidlem v případě úniku plynů.
Odpověď c)Automatické vypnutí vykládacích čerpadel při úniku plynů.
Odpověď d)Možnost, v nouzových případech rychle vypnout vykládací čerpadla při úniku plynů.
 
č. 1531 Zkratka souboru otázek: GP9
Otázka232 09.0-08 Plavidlo je prostřednictvím nakládacího zařízení napojeno na potrubí pro kapaliny a plyny k zařízení na břehu. Ovládáním spínače rychlouzavíracího systému se přeruší vykládka. Co se pak stane?

Správná odpověď a)Zavřou se rychlouzavírací ventily, vykládací čerpadla a kompresory se vypnou.
Odpověď b)Vypnou se jen vykládací čerpadla a kompresory.
Odpověď c)Zavře se jen uzavírací šoupě zařízení na břehu.
Odpověď d)Rychlouzavírací ventily se zavřou a nakládací zařízení se odpojí od přerušovací spojky.
 
č. 1532 Zkratka souboru otázek: GP9
Otázka232 09.0-09 Která z následně uvedených aparatur není součástí rychlouzavíracího systému?

Správná odpověď a)Přerušovací spojka nakládacího zařízení.
Odpověď b)Úrovňový výstražný přístroj.
Odpověď c)Pojistka přeplnění
Odpověď d)Rychlouzavírací ventily nakládacího zařízení
 
č. 1533 Zkratka souboru otázek: GP9
Otázka232 09.0-10 Kdy je aktivován rychlouzavírací systém spojený se zařízením na břehu?

Správná odpověď a)Jestliže reaguje pojistka přeplnění.
Odpověď b)Jestliže reaguje úrovňový výstražný přístroj.
Odpověď c)Jestliže je nakládka prováděna příliž rychle.
Odpověď d)Jestliže náklad dosáhne příliž vysoké teploty.
 
č. 1534 Zkratka souboru otázek: GP9
Otázka232 09.0-11 Pokud se během přepravy zchlazeného zkapalněného plynu objeví netěsnost v připojení k zařízení na břehu, musí se jako bezpečnostní opatření aktivovat vodní systém zkrápění. Proč?

Správná odpověď a)Aby byla paluba chráněna proti křehkému lomu, jelikož zchlazený zkapalněný plyn se v důsledku ohřevu rychle odpařuje.
Odpověď b)Aby byl zchlazený zkapalněný plyn na palubě ochlazován.
Odpověď c)Aby byly kormidelna a obytné prostory chráněny před nákladem.
Odpověď d)Aby se zabránilo výbuchu na palubě.
 
č. 1535 Zkratka souboru otázek: GP9
Otázka232 09.0-12 Za jakých podmínek může náklad zkapalněného zemního plynu zůstat neomezeně dlouho na palubě lodi typu G?

Správná odpověď a)Když je vypnuto přetlakové bezpečnostní zařízení.
Odpověď b)Když je/jsou nákladní tank/y plněn/y pouze na 86%.
Odpověď c)Když je k dispozici chladicí systém.
Odpověď d)Když posádka nepřetržitě zaznamenává teplotu.
 
č. 1534 Zkratka souboru otázek: GP10
Otázka232 10.0-01 V jakém z následně uvedených případech bude zbytkový náklad nejmenší? Při vykládce

Správná odpověď a)pomocí tlaku dusíku ze břehu.
Odpověď b)pomocí kompresoru ze břehu.
Odpověď c)pomocí odpařovacího zařízení na břehu.
Odpověď d)pomocí ponorných čerpadel na plavidle.
 
č. 1535 Zkratka souboru otázek: GP10
Otázka232 10.0-02 Plavidlo je vybaveno dvěma kompresory a dvěma čerpadly na palubě. Může být propan zcela vyložen, jestliže použijeme jen kompresory?

Správná odpověď a)Ano, pokud protitlak není příliš velký.
Odpověď b)Ne.
Odpověď c)Ne, minimálně jedno čerpadlo je zapotřebí.
Odpověď d)Ano, vždy.
 
č. 1536 Zkratka souboru otázek: GP10
Otázka232 10.0-03 Plavidlo je vybaveno dvěma kompresory a dvěma čerpadly na palubě. Může být propan zcela vyložen, jestliže se použijí jen čerpadla na palubě?

Správná odpověď a)Ne.
Odpověď b)Ano, vždy.
Odpověď c)Ano, ale trvá to déle.
Odpověď d)Ano, pokud je zajištěn zpětný tok plynu do nákladního tanku.
 
č. 1537 Zkratka souboru otázek: GP10
Otázka232 10.0-04 Jaká pojistka se nachází u čerpadel na palubě?

Správná odpověď a)Tepelná pojistka motoru.
Odpověď b)Spínač minimální úrovně plnění.
Odpověď c)Nízkotlaký spínač.
Odpověď d)Pojistná destička.
 
č. 1538 Zkratka souboru otázek: GP10
Otázka232 10.0-05 Co může u kompresoru způsobit velké poškození?

Správná odpověď a)Nasátí kapaliny.
Odpověď b)Zavřená sací přípojka.
Odpověď c)Příliš nízký počet otáček.
Odpověď d)Malý rozdíl tlaku mezi sací a tlakovou stranou.
 
č. 1539 Zkratka souboru otázek: GP10
Otázka232 10.0-06 Proč se nízkotlaký spínač často instaluje na sací straně kompresoru?

Správná odpověď a)Aby se zamezilo podtlaku v nákladních tancích.
Odpověď b)Aby se zamezilo nasátí kapaliny.
Odpověď c)Aby se zabránilo nízké teplotě..
Odpověď d)Aby se chránil kompresor.
 
č. 1540 Zkratka souboru otázek: GP10
Otázka232 10.0-07 Proč je zapotřebí kompresor v kombinaci s čerpadlem na palubě?

Správná odpověď a)Aby se zkapalnil plyn, jinak jej nelze čerpat.
Odpověď b)Aby se vyprázdnilo nakládací zařízení.
Odpověď c)Aby se přes čerpadlo docílilo rozdílného tlaku.
Odpověď d)Aby se přečerpal náklad do jiného nákladního tanku.
 
č. 1541 Zkratka souboru otázek: GP10
Otázka232 10.0-08 K čemu slouží nádoba na kapalinu na sací straně kompresoru?

Správná odpověď a)Aby se zabránilo poškození kompresoru v důsledku přívodu kapaliny.
Odpověď b)K mazání kompresoru.
Odpověď c)Ke sběru kapaliny, aby nedošlo k její ztrátě.
Odpověď d)Aby bylo možné kapalinu, která se nahromadila v nádobě, pomocí hadice vypustit.
 
č. 1542 Zkratka souboru otázek: GP10
Otázka232 10.0-09 Proč je stanoven nejvyšší rozdíl tlaku mezi tlakovou a sací stranou kompresoru?

Správná odpověď a)Aby se zamezilo přetížení motoru kompresoru.
Odpověď b)Aby se zamezilo příliš velkému rozdílů tlaku v nákladních tancích.
Odpověď c)Aby se zamezilo podtlaku v nákladních tancích.
Odpověď d)Aby se zamezilo otevření rychlouzavíracích ventilů.