Soubory otázek pro způsobilost
'S 2015'

č. 412 Zkratka souboru otázek: P1 2015
OtázkaVýraz plachetnice označuje:

Správná odpověďloď speciálně konstruovanou pro plavbu pomocí plachet.
 
č. 413 Zkratka souboru otázek: P1 2015
OtázkaKýlová plachetnice (jachta) je:

Správná odpověďplachetnice opatřená kýlem se zátěží.
 
č. 414 Zkratka souboru otázek: P1 2015
OtázkaPloutvokýlová plachetnice (jachta) je:

Správná odpověďplachetnice, jejíž trup je protažen do nízkého středního kýlu opatřeného zátěží, kterým prochází spouštěcí ploutev.
 
č. 415 Zkratka souboru otázek: P1 2015
OtázkaPloutvová plachetnice je:

Správná odpověďplachetnice (převážně menších rozměrů), jejíž trup je opatřen spouštěcí ploutví nebo dvěma bočními otočnými ploutvemi bez zátěže.
 
č. 416 Zkratka souboru otázek: P1 2015
OtázkaJola je člun:

Správná odpověďs oblými žebry, oblým outorem a zrcadlem.
 
č. 417 Zkratka souboru otázek: P1 2015
OtázkaŠarpie je člun:

Správná odpověďs lomenými žebry, ostrým outorem, úkosovým dnem a zrcadlem.
 
č. 418 Zkratka souboru otázek: P1 2015
OtázkaVyvážené kormidlo je kormidlo:

Správná odpověďkde část plochy ploutve leží před osou otáčení, takže je ulehčeno ovládání kormidla vyvážením momentů hydrodynamických sil.
 
č. 419 Zkratka souboru otázek: P1 2015
OtázkaPřední vaz (klounovec) je:

Správná odpověďhlavní výztužná část přídě, tvořící pokračování kýlu vzhůru a svazující přední část kostry plavidla.
 
č. 420 Zkratka souboru otázek: P1 2015
OtázkaPloutvová skříň je:

Správná odpověďpouzdro pevně a vodotěsně připevněné k trupu plavidla, do kterého se zatahuje ploutev.
 
č. 421 Zkratka souboru otázek: P1 2015
OtázkaRolfok:

Správná odpověďje součást takeláže umožňující rozvinování a refování kosatky (geny).
 
č. 422 Zkratka souboru otázek: P1 2015
OtázkaKokpit je:

Správná odpověďprostor pro posádku ovládající plachetnici.
 
č. 423 Zkratka souboru otázek: P1 2015
OtázkaVýraz stěžeň se používá:

Správná odpověďpro označení kulatiny přibližně kolmé na lodní palubu.
 
č. 424 Zkratka souboru otázek: P1 2015
OtázkaVýraz hydrostatický vztlak plavidla používáme pro:

Správná odpověďoznačení vertikálního hydrostatického vztlaku vody, který je přímo úměrný objemu ponořené části plavidla.
 
č. 425 Zkratka souboru otázek: P1 2015
OtázkaVýraz hydrodynamický vztlak se používá pro:

Správná odpověďoznačení vztlaku vyvozeného hydrodynamickými silami, které vznikají při obtékání ponořených částí plavidla za pohybu.
 
č. 426 Zkratka souboru otázek: P1 2015
OtázkaLaterál je:

Správná odpověďprůmět celkové boční plochy ponořené části plavidla (trupu, kýlu či ploutve, kormidla).
 
č. 427 Zkratka souboru otázek: P1 2015
OtázkaVýrazem výtlak váhový se označuje:

Správná odpověďváha vody, vytlačené plavidlem.
 
č. 428 Zkratka souboru otázek: P1 2015
OtázkaVýrazem těžiště váhy (neboli váhové těžiště) se označuje:

Správná odpověďteoretický bod, v kterém působí celková váha plavidla směrem svisle dolů.
 
č. 429 Zkratka souboru otázek: P1 2015
OtázkaVýrazem těžiště výtlaku (neboli tvarové těžiště) se označuje:

Správná odpověďteoretický bod, ve kterém působí kolmo vzhůru vztlak (nebo v kterém je nadlehčováno plavidlo vztlakem, rovnajícím se váze vody plavidlem vytlačené).
 
č. 430 Zkratka souboru otázek: P1 2015
OtázkaVýraz trim se používá pro označení:

Správná odpověďsprávného ustavení plachetnice.
 
č. 431 Zkratka souboru otázek: P1 2015
OtázkaVýraz trimování plachet se používá:

Správná odpověďpro správné nastavení a seřízení plachet.
 
č. 432 Zkratka souboru otázek: P1 2015
OtázkaZávětrnost lodě je:

Správná odpověďvlastnost plachetnice stáčet se po větru.
 
č. 433 Zkratka souboru otázek: P1 2015
OtázkaTakeláž je:

Správná odpověďcelá plachetní výstroj plachetnice.
 
č. 434 Zkratka souboru otázek: P1 2015
OtázkaPersenink je:

Správná odpověďochranná plachta, chránící loď před vlivy počasí při stání.
 
č. 435 Zkratka souboru otázek: P1 2015
OtázkaLodní kulatiny jsou:

Správná odpověďstěžně a ráhna, které nesou soustavu plachet.
 
č. 436 Zkratka souboru otázek: P1 2015
OtázkaČelen je:

Správná odpověďkulatina vyčnívající z přídě směrem dopředu.
 
č. 437 Zkratka souboru otázek: P1 2015
OtázkaVýrazem pevné lanoví se označují:

Správná odpověďveškerá lana, která slouží k vyztužení a upevnění stěžňů.
 
č. 438 Zkratka souboru otázek: P1 2015
OtázkaVýrazem pohyblivé lanoví se označují:

Správná odpověďveškerá lana, která slouží k obsluze plachet (spouště, otěže).
 
č. 439 Zkratka souboru otázek: P1 2015
OtázkaSaling (můstek) je:

Správná odpověďpříčná, stěžeň zpevňující výztuha.
 
č. 440 Zkratka souboru otázek: P1 2015
OtázkaVysoká takeláž (vysokostěžňové oplachtění) je:

Správná odpověďdruh oplachtění, kde přední stěh dosahuje vrcholu stěžně.
 
č. 441 Zkratka souboru otázek: P1 2015
OtázkaStěh je:

Správná odpověďzpravidla ocelové lano, které fixuje stěžeň v podélné ose lodi (přední a zadní stěh).
 
č. 442 Zkratka souboru otázek: P1 2015
OtázkaUpínačka (úpona) je:

Správná odpověďlano převážně ocelové, které vyztužuje stěžeň z boku.
 
č. 443 Zkratka souboru otázek: P1 2015
OtázkaTopenanta je:

Správná odpověďlano jako závěs ráhna, sloužící zejména k zajištění polohy ráhna při skasané hlavní plachtě.
 
č. 444 Zkratka souboru otázek: P1 2015
OtázkaNapínák je:

Správná odpověďkovový díl s pravým a levým závitem, skládající se ze tří částí, který slouží k napínání stěhů, úpon, eventuálně jiných lan.
 
č. 445 Zkratka souboru otázek: P1 2015
OtázkaTěžiště plachet je:

Správná odpověďteoretický bod, v němž působí výsledná aerodynamická síla nesených plachet.
 
č. 446 Zkratka souboru otázek: P1 2015
OtázkaRáhno (vratipeň) je:

Správná odpověďvodorovná kulatina kloubově spojená se stěžněm sloužící k nesení plachet.
 
č. 447 Zkratka souboru otázek: P1 2015
OtázkaRefování plachty je:

Správná odpověďzmenšování plochy plachty (za silného větru).
 
č. 448 Zkratka souboru otázek: P1 2015
OtázkaRefovací aparát je:

Správná odpověďzařízení sloužící ke zmenšování plachet za plavby.
 
č. 449 Zkratka souboru otázek: P1 2015
OtázkaVýraz šekl označuje:

Správná odpověďdvoudílný prvek tvaru podkovy, užívaný k spojování lan, event. připojování řetězů, stěhů, kladek apod.
 
č. 450 Zkratka souboru otázek: P1 2015
OtázkaVýrazem otěž označujeme:

Správná odpověďlana sloužící k nastavení plachet.
 
č. 451 Zkratka souboru otázek: P1 2015
OtázkaSpoušť nebo výtah je:

Správná odpověďlano sloužící k vytahování a spouštění plachet, popřípadě ráhen.
 
č. 452 Zkratka souboru otázek: P1 2015
OtázkaKiking je:

Správná odpověďzařízení (lanko s kladkami), které zamezuje zdvihání ráhna při jeho vyložení do boku.
 
č. 453 Zkratka souboru otázek: P1 2015
OtázkaBlok (slang. výraz) je:

Správná odpověďdvojitá, trojitá eventuálně vícenásobná kladka (dvojblok, trojblok) sloužící ke zmenšení ovládacích sil.
 
č. 454 Zkratka souboru otázek: P1 2015
OtázkaPříďový trojúhelník je:

Správná odpověďprostor na plachetnici, ohraničený stěžněm, palubou a předním stěhem.
 
č. 455 Zkratka souboru otázek: P2 2015
OtázkaKýlovou plachetnici charakterizuje:

Správná odpověďpevný kýl se zátěží, malá počáteční a velká konečná stabilita.
 
č. 456 Zkratka souboru otázek: P2 2015
OtázkaPloutvokýlová plachetnice má vůči kýlové tyto výhody:

Správná odpověďmožnost zmenšit ponor zatažením ploutve, umožnění změny polohy těžiště laterálu.
 
č. 457 Zkratka souboru otázek: P2 2015
OtázkaTypickým znakem ploutvových plachetnic je:

Správná odpověďplochý trup s malým ponorem, spouštěcí ploutev (převážně bez zátěže).
 
č. 458 Zkratka souboru otázek: P2 2015
OtázkaVýhodou ocelové konstrukce trupu plachetnice je především:

Správná odpověďvysoká pevnost.
 
č. 459 Zkratka souboru otázek: P2 2015
OtázkaStěžňová podpěra slouží:

Správná odpověďk vyztužení paluby nebo nástavby pod patou stěžně.
 
č. 460 Zkratka souboru otázek: P2 2015
OtázkaKonstrukční rychlost plachetnice je přímo úměrná

Správná odpověďštíhlostnímu poměru (poměru délky a šířky trupu na vodorysce).
 
č. 461 Zkratka souboru otázek: P2 2015
OtázkaSamovylévací kokpit mají:

Správná odpověďplachetnice určené k plavbě na moři a většina ostatních kajutových plachetnic.
 
č. 462 Zkratka souboru otázek: P2 2015
OtázkaLodní těleso závodních plachetnic je konstruováno:

Správná odpověďpředevším z hlediska rychlosti a pevnosti.
 
č. 463 Zkratka souboru otázek: P2 2015
OtázkaNevýhodou gaflového oplachtění je:

Správná odpověďobtížná manipulace při vytahování a spouštění plachty.
 
č. 464 Zkratka souboru otázek: P2 2015
OtázkaVýhodou celospírové plachty je:

Správná odpověďvětší plocha plachty a lepší tvar po celé délce profilu.
 
č. 465 Zkratka souboru otázek: P2 2015
OtázkaVlastností výtahových lan je především:

Správná odpověďvysoká pevnost a malá průtažnost.
 
č. 466 Zkratka souboru otázek: P2 2015
OtázkaKiking zajišťuje:

Správná odpověďmožnost přitažení ráhna směrem k palubě za účelem ovlivnění zploštění plachty.
 
č. 467 Zkratka souboru otázek: P2 2015
OtázkaKontraotěž slouží k:

Správná odpověďzajištění polohy hlavní plachty při plavbě na zadní vítr.
 
č. 468 Zkratka souboru otázek: P2 2015
OtázkaAutomatická kosatka je:

Správná odpověďkosatka, která při obratu sama přejde bez obsluhy z jednoho boku na druhý.
 
č. 469 Zkratka souboru otázek: P2 2015
OtázkaHlavní požadovanou vlastností ráhna je:

Správná odpověďvysoká pevnost a malý průhyb, nízká hmotnost.
 
č. 470 Zkratka souboru otázek: P2 2015
OtázkaPožadovanou vlastností pevného lanoví je hlavně:

Správná odpověďmalá průtažnost a vysoká pevnost.
 
č. 471 Zkratka souboru otázek: P2 2015
OtázkaPožadovanou vlastností materiálu na výrobu spinakru je:

Správná odpověďvysoká pevnost a nízká hmotnost.
 
č. 472 Zkratka souboru otázek: P2 2015
OtázkaOtěžový vozík slouží:

Správná odpověďke správnému nastavení úhlu tahu otěží hlavní plachty a k přesnému nastavení polohy hlavní plachty.
 
č. 473 Zkratka souboru otázek: P2 2015
OtázkaTrysail je plachta sloužící při plavbě:

Správná odpověďza velmi silného větru.
 
č. 474 Zkratka souboru otázek: P2 2015
OtázkaBouřková kosatka se vyznačuje:

Správná odpověďmalou plochou a velkou pevností.
 
č. 475 Zkratka souboru otázek: P2 2015
OtázkaBouřkové plachty mají zpravidla barvu:

Správná odpověďoranžovou.
 
č. 476 Zkratka souboru otázek: P2 2015
OtázkaKosatka (slang. fok) je:

Správná odpověďtrojúhelníková plachta umístěná před stěžněm.
 
č. 477 Zkratka souboru otázek: P2 2015
OtázkaHlavní požadovanou vlastností stěžně je:

Správná odpověďvysoká pevnost a pružnost, nízká hmotnost.
 
č. 478 Zkratka souboru otázek: P2 2015
OtázkaGenua je druh:

Správná odpověďkosatky o velké ploše, jejíž zadní lem značně přesahuje za stěžeň, slouží k plavbě za slabého a středního větru.
 
č. 479 Zkratka souboru otázek: P2 2015
OtázkaSpinakr je:

Správná odpověďdruh příďové přídavné plachty, která má tvar sférické vyduté plochy.
 
č. 480 Zkratka souboru otázek: P2 2015
OtázkaBezanová plachta se používá:

Správná odpověďna zadních stěžních některých vícestěžňových lodí a slouží spíše pro vyvážení soustavy plachet než jako plachta hnací.
 
č. 481 Zkratka souboru otázek: P2 2015
OtázkaPlachty řídíme lany, která nazýváme:

Správná odpověďotěžemi.
 
č. 482 Zkratka souboru otázek: P2 2015
OtázkaPlachty vytahujeme a spouštíme:

Správná odpověďspouštěmi.
 
č. 483 Zkratka souboru otázek: P2 2015
OtázkaKladky používané ve výstroji plachetnic mají mít:

Správná odpověďvysokou pevnost a malé tření.
 
č. 484 Zkratka souboru otázek: P2 2015
OtázkaKasání neboli refování plachet se provádí pomocí:

Správná odpověďrefovacího zařízení.
 
č. 485 Zkratka souboru otázek: P2 2015
OtázkaVějička někdy také korouhvička (slang. frklík) je:

Správná odpověďukazatel směru větru na vrcholu stěžně.
 
č. 486 Zkratka souboru otázek: P2 2015
OtázkaVýhodou plachtoviny z umělých vláken je:

Správná odpověďodolnost proti vodě, vlhkosti a vlivům povětrnosti, nesaje vodu, téměř se nevytahuje.
 
č. 487 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaNa povrchu kapaliny může plavat těleso:

Správná odpověďjehož hmotnost je menší než vztlak, který odpovídá hmotnosti kapaliny tělesem vytlačené.
 
č. 488 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaPlocha laterálu je ovlivňována:

Správná odpověďnáklonem plavidla.
 
č. 489 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaVáhové těžiště lodi se jejím náklonem:

Správná odpověďnemění.
 
č. 490 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaRovnovážná poloha lodi je dána:

Správná odpověďskutečností, že těžiště váhy a výtlaku leží na společné svislé ose, v rovině symetrie lodi.
 
č. 491 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaPonořená část kormidelního listu:

Správná odpověďovlivňuje velikost plochy laterálu.
 
č. 492 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaSíla větru na plachty působí vůči lodnímu tělesu:

Správná odpověďve společném těžišti všech plachet.
 
č. 493 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaLoď s větším výtlakem (hmotností) má setrvačnost:

Správná odpověďvětší než loď s malým výtlakem.
 
č. 494 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaStabilita pohybující se plachetnice je:

Správná odpověďvětší než stabilita plachetnice, která stojí.
 
č. 495 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaStabilita plachetnice je závislá na:

Správná odpověďtvaru a velikosti lodního trupu, rozložení váhy trupu a takeláže a na velikosti a umístění zátěže.
 
č. 496 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaPlachetnice s jolovým tvarem trupu a pevným kýlem:

Správná odpověďmá počáteční stabilitu malou.
 
č. 497 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaPlachetnice se šarpiovým tvarem trupu a s lehkou ploutví:

Správná odpověďmá počáteční stabilitu velkou.
 
č. 498 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaVýhodou plachetnice s jolovým tvarem trupu oproti plachetnici se šarpiovým tvarem trupu je:

Správná odpověďsnazší a plynulejší plavba ve vlnách.
 
č. 499 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaPlachetnice se šarpiovým tvarem trupu oproti plachetnici s jolovým tvarem trupu:

Správná odpověďmá výhodu ve větší počáteční stabilitě, možnosti použití ploutve místo pevného kýlu a tím snazšímu přistávání na písečné pláži při klidné vodní hladině.
 
č. 500 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaVlastnost lodi snažit se plout ve vzpřímené poloze při malých úhlech náklonu nazýváme:

Správná odpověďstabilitou počáteční.
 
č. 501 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaSchopnost vzpřímit se z maximálního náklonu nazýváme:

Správná odpověďstabilitou konečnou, čili stabilitou při velkých úhlech náklonu.
 
č. 502 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaZávětrnost plachetnice způsobuje:

Správná odpověďpoloha těžiště plachet před těžištěm laterálu.
 
č. 503 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaNávětrnost plachetnice je dána:

Správná odpověďpolohou těžiště plachet za těžištěm laterálu.
 
č. 504 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaVětší vadou plachetnice je:

Správná odpověďzávětrnost, protože může způsobit převržení lodě, závětrná loď má snahu stáčet se sama stále více po větru (odpadat).
 
č. 505 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaZávětrnost i návětrnost plachetnice lze kromě jiného ovlivnit:

Správná odpověďzměnou velikosti a tvaru plachet, změnou polohy a sklonu stěžně, změnou plochy laterálu nebo polohy jeho těžiště i náklonem lodi.
 
č. 506 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaBoční plocha laterálu má přímý vliv na:

Správná odpověďstranový posuv (snos, dryf) plachetnice a na schopnost plachetnice stoupat proti větru.
 
č. 507 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaPlout na bočním a předním větru umožňuje plachetnici:

Správná odpověďplocha laterálu.
 
č. 508 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaJízdu plachetnice ovlivňují tyto hlavní síly:

Správná odpověďaerodynamické a hydrodynamické.
 
č. 509 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaVítr - pohonná síla plachetnice vzniká:

Správná odpověďprouděním vzduchu mezi místy s rozdílnými atmosférickými tlaky a rozdílnými teplotami, čím větší jsou rozdíly, tím silnější vítr vzniká.
 
č. 510 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaPro nastavení plachet je rozhodující vítr:

Správná odpověďzdánlivý.
 
č. 511 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaZdánlivý vítr je:

Správná odpověďvýsledný vítr, složený ze skutečného větru a vlastního větru (jako důsledku pohybu plachetnice vpřed).
 
č. 513 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaVějička (korouhvička, frklík) na vrcholu stěžně ukazuje za plavby směr:

Správná odpověďzdánlivého větru.
 
č. 514 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaZdánlivý vítr přichází do plachet více zepředu při:

Správná odpověďvětší rychlosti plachetnice.
 
č. 515 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaVýsledná síla na plachtě vzniká:

Správná odpověďrozdílem rychlosti vzduchového proudění na vnější a vnitřní straně plachty.
 
č. 516 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaPři plavbě ostře proti větru a na bočních větrech způsobuje výslednice sil, vyvozených větrem:

Správná odpověďpohyb lodě dopředu, náklon lodě a boční snos.
 
č. 517 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaBoční sílu na plachtě zachycuje:

Správná odpověďboční průmět laterálu, avšak skutečný směr plavby není shodný s podélnou osou plavidla, ale je odkloněn o určitý úhel do závětří.
 
č. 518 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaPodélná osa plachetnice svírá za plavby se zdánlivým větrem:

Správná odpověďmenší úhel než se skutečným větrem.
 
č. 519 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaPři správném nastavení hlavní plachty půlí vratipeň zhruba úhel, který svírá:

Správná odpověďpodélná osa plavidla a směr zdánlivého větru.
 
č. 520 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaVztlak laterálu je síla:

Správná odpověďpůsobící proti boční síle plachty.
 
č. 521 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaAktivní plocha plachty plachetnice v náklonu je:

Správná odpověďmenší než nenakloněné plachetnice.
 
č. 522 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaStěžeň s příliš velkou hmotností má za následek:

Správná odpověďzhoršení stability plachetnice.
 
č. 523 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaPro obtékání plachet větrem platí zákony:

Správná odpověďv podstatě shodné jako pro křídla letadel nebo ptáků, protože jejich tvar a profil jsou podobné.
 
č. 524 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaPlachta je v základě:

Správná odpověďvydutá plocha, jejíž řezy vodorovnými rovinami jsou aerodynamické profily.
 
č. 525 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaPlachta, resp. její jednotlivé aerodynamické profily při plavbě proti větru a při bočních větrech:

Správná odpověďjsou obtékány proudem vzduchu pod různým úhlem náběhu.
 
č. 526 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaÚčinnost profilu plachty při plavbě proti slabému přednímu větru je maximální:

Správná odpověďkdyž proudění kolem něho je plynulé a bez víření, tzv. laminární proudění.
 
č. 527 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaLaminární proudění vzduchu je závislé:

Správná odpověďna aerodynamickém profilu plachty a tvaru zadního lemu.
 
č. 528 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaVýhradně přetlaku na plachtách využívá plachetnice při jízdě:

Správná odpověďna zadním větru.
 
č. 529 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaPři plavbě ostře proti silnému větru je výhodnější plachta:

Správná odpověďplošší s menším vydutím.
 
č. 530 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaPři jízdě na zadním větru je výhodnější plachta:

Správná odpověďs velkým vydutím, protože obtékání plachty je turbulentní a pohyb lodi vpřed způsobuje přetlak v plachtě a nikoliv sání.
 
č. 531 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaVliv kosatky na hlavní plachtu:

Správná odpověďse projevuje v příznivém usměrňování vzduchového proudění kolem hlavní plachty, zejména na její závětrné straně, a tím zvyšuje její účinnost.
 
č. 532 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaUpravit přetočení plachty, eventuálně zamezit zdvihání vratipně při jízdě na zadní nebo zadoboční vítr lze:

Správná odpověďbočně posuvným vedením otěží nebo kikingem.
 
č. 533 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaNáklon lodi a vliv lodního tělesa na vzduchové proudění:

Správná odpověďpůsobí nepříznivě na účinnost plachet.
 
č. 534 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaSpinaker se používá:

Správná odpověďhlavně při jízdě po větru nebo na zadobočním větru, méně na boční vítr.
 
č. 535 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaPři plavbě na zadní vítr je nejvíce zatěžována:

Správná odpověďpříď lodě.
 
č. 536 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaNa ponořenou část lodního trupu působí síly:

Správná odpověďhydrostatické a hydrodynamické.
 
č. 537 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaHydrodynamické síly vznikají:

Správná odpověďpři proudění vody kolem tělesa a jsou podobné proudění vzduchu; vzniká proudění laminární nebo turbulentní a platí obdobné zákony o proudnicích, vztlaku a odporu jako u aerodynamických sil.
 
č. 538 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaPlavbu plachetnice proti větru nebo na bočním větru umožňuje:

Správná odpověďodpor (vztlak) ploutve nebo kýlu, bez nějž by mohla plout plachetnice jen po větru.
 
č. 539 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaMalá hmotnost kýlu plachetnice má za následek:

Správná odpověďveliký náklon plachetnice za silného větru.
 
č. 540 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaSprávně nastavená plachta při plavbě na boční vítr má:

Správná odpověďmenší stranovou a větší dopřednou sílu než plachta při plavbě ostře proti větru.
 
č. 541 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaSkluz lodě je umožněn:

Správná odpověďtvarem trupu.
 
č. 542 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaPři malé ploše laterálu plachetnice:

Správná odpověďšpatně stoupá proti větru a má velký snos.
 
č. 543 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaHydrodynamický odpor trupu je závislý hlavně:

Správná odpověďna jeho tvaru, jakosti povrchu trupu a velikosti laterálu.
 
č. 544 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaPlachetnice ve velkém náklonu:

Správná odpověďšpatně stoupá proti větru a pluje pomaleji než plachetnice v malém náklonu.
 
č. 545 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaRychlost plachetnice nejvíce ovlivňuje:

Správná odpověďsprávné nastavení plachet.
 
č. 546 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaNávětrnost plachetnice je ovlivněna:

Správná odpověďnáklonem plachetnice a tvarem trupu.
 
č. 547 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaKormidlo je část lodi, která:

Správná odpověďumožňuje řídit směr plavby.
 
č. 548 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaSíla na kormidelní páce má být za plavby:

Správná odpověďco nejmenší.
 
č. 549 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaNejmenší čelní odpor má kormidlo:

Správná odpověďs tenkým symetrickým profilem(tzv. NASA).
 
č. 550 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaSílu potřebnou k ovládání kormidelní páky snížíme zejména:

Správná odpověďsprávným nastavením plachet.
 
č. 551 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaKormidlo ztrácí účinnost:

Správná odpověďpři náhlém velkém vychýlení, protože vznikají víry a odpor, které snižují i rychlost lodě.
 
č. 552 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaJízdu plachetnice ve skluzu podmiňuje:

Správná odpověďvhodný tvar trupu a dostatečná rychlost.
 
č. 553 Zkratka souboru otázek: P3 2015
OtázkaVírový odpor trupu za zádí plavidla:

Správná odpověďzpomaluje plavbu.
 
č. 554 Zkratka souboru otázek: P4 2015
OtázkaNávětrná strana lodi je

Správná odpověďstrana, která je vystavena větru, čili z které vítr na loď přichází.
 
č. 555 Zkratka souboru otázek: P4 2015
OtázkaZávětrná strana lodi je:

Správná odpověďstrana, z které vítr z lodi odchází, tzv. která je za větrem.
 
č. 556 Zkratka souboru otázek: P4 2015
OtázkaPlavba ostře proti větru je plavba:

Správná odpověďpři které loď pluje v úhlu co nejmenším ke směru větru (cca až 40°) a využívá největší možné stoupavosti proti větru.
 
č. 557 Zkratka souboru otázek: P4 2015
OtázkaPlavba na předoboční vítr je plavba, při které:

Správná odpověďloď pluje proti směru větru v úhlu zřetelně menším než je pravý úhel (cca 60° - 75°) a nevyužívá maximálně svých schopností stoupání.
 
č. 558 Zkratka souboru otázek: P4 2015
OtázkaPři silném poryvu větru se zabrání velkému náklonu plachetnice:

Správná odpověďvyostřením, případně povolením otěže hlavní plachty.
 
č. 559 Zkratka souboru otázek: P4 2015
OtázkaSchopnost křižovat co nejostřeji proti větru je podmíněna:

Správná odpověďtvarem lodního trupu, plochou laterálu a takeláží.
 
č. 560 Zkratka souboru otázek: P4 2015
OtázkaPři správné technice vyostřování, nemění-li se směr zdánlivého větru:

Správná odpověďhlavní plachta se plynule přitahuje blíž k ose lodi.
 
č. 561 Zkratka souboru otázek: P4 2015
OtázkaPři správné technice odpadání, nemění-li se směr zdánlivého větru:

Správná odpověďhlavní plachta se plynule povoluje.
 
č. 562 Zkratka souboru otázek: P4 2015
OtázkaSprávné nastavení kosatky a hlavní plachty při křižování proti větru se při přeostření nad správný úhel náběhu větru projeví tak, že:

Správná odpověďobě plachty se začnou současně prolamovat (flatrovat) od předního lemu.
 
č. 563 Zkratka souboru otázek: P4 2015
OtázkaPři obratu proti větru nesmíme dopustit, aby:

Správná odpověďse loď zastavila v pozici přímo proti větru.
 
č. 564 Zkratka souboru otázek: P4 2015
OtázkaPři křižování za silného větru a na vlnách:

Správná odpověďje třeba vést loď méně ostře proti větru (s povolenější plachtou) než na hladké vodě.
 
č. 565 Zkratka souboru otázek: P4 2015
OtázkaMá-li loď při jízdě proti větru dosáhnout většího stoupání, je třeba:

Správná odpověďpřitáhnout jezdec na otěžovém vozíku do návětří a přitáhnout kosatku.
 
č. 566 Zkratka souboru otázek: P4 2015
OtázkaPři poryvech za plavby na předním nebo bočním větru je třeba:

Správná odpověďvysednout na bok lodě a vést kormidlo i plachtu tak, abychom zabránili velkému náklonu lodě do závětří.
 
č. 567 Zkratka souboru otázek: P4 2015
OtázkaPři plavbě na bočním větru je výhodnější:

Správná odpověďvíce povolit hlavní plachtu než při plavbě proti větru, zvýší se tím dopředná síla a zmenší se náklon plachetnice.
 
č. 568 Zkratka souboru otázek: P4 2015
OtázkaJestliže při křižování nebo na bočním kursu vítr zesílí a loď se stává značně návětrnou, je účelné:

Správná odpověďposunout ploutev více dozadu, popř. zmenšit záklon stěžně (je-li to za plavby možné).
 
č. 569 Zkratka souboru otázek: P4 2015
OtázkaPlavba po větru (na zadním větru) je plavba:

Správná odpověďkdyž vítr vane zezadu, a to až do cca 30° na obě strany od podélné osy plachetnice.
 
č. 570 Zkratka souboru otázek: P4 2015
OtázkaPři plavbě malé plachetnice na zadní vítr se nesmí zejména:

Správná odpověďzatěžovat příď lodě, protože by se mohla zabořit do vody a dojít tak k převržení lodě.
 
č. 571 Zkratka souboru otázek: P4 2015
OtázkaPři plavbě na silný zadní vítr je vhodné pro bezpečné vedení lodě:

Správná odpověďpřevést loď na mírně zadoboční kurz plavby.
 
č. 572 Zkratka souboru otázek: P4 2015
OtázkaObrat proti větru (tzv. re) je obrat:

Správná odpověďpři kterém loď vyostřuje tak, aby se setrvačností dostala přes postavení přímo proti větru a přešla do postavení ostře proti větru na druhém boku.
 
č. 573 Zkratka souboru otázek: P4 2015
OtázkaPlavba na bočním kurzu je:

Správná odpověďrychlejší než plavba proti větru.
 
č. 574 Zkratka souboru otázek: P4 2015
OtázkaZa silného větru a ve vlnách se stoupavost plachetnice:

Správná odpověďzmenšuje.
 
č. 575 Zkratka souboru otázek: P4 2015
OtázkaObrat po větru (tzv. halsa) je manévr:

Správná odpověďprováděný tak, že příď lodě se stáčí po větru a v okamžiku, kdy loď stojí zádí proti větru, se přehodí ráhno na druhý bok a obrat se dokončí.
 
č. 576 Zkratka souboru otázek: P4 2015
OtázkaPři plavbě na silný zadní vítr musíme zabránit:

Správná odpověďprudkému přehození ráhna z jednoho boku na druhý použitím kontraotěže.
 
č. 577 Zkratka souboru otázek: P4 2015
OtázkaPři plavbě na zadní vítr se snažíme zamezit:

Správná odpověďpříčnému kolébání lodě.
 
č. 578 Zkratka souboru otázek: P4 2015
OtázkaPřehození ráhna se nejlépe provádí za silného větru:

Správná odpověďv jízdě plnou rychlostí a s vyváženou lodí.
 
č. 579 Zkratka souboru otázek: P4 2015
OtázkaPříčné kolébání lodi při plavbě na zadní vítr je z hlediska bezpečnosti plavby:

Správná odpověďnebezpečné a pro posádku nepříjemné.
 
č. 580 Zkratka souboru otázek: P4 2015
OtázkaKontrolu správného nastavení plachet provádíme pomocí:

Správná odpověďvějičky a stuh (špionků).
 
č. 581 Zkratka souboru otázek: P4 2015
OtázkaPři zvrhnutí lodě má posádka:

Správná odpověďzůstat u lodě, aby ji mohly záchranné čluny najít.
 
č. 582 Zkratka souboru otázek: P4 2015
OtázkaPři vleku havarované lodi motorovým člunem je třeba:

Správná odpověďspustit plachty.