Soubory otázek pro způsobilost
'M100'

č. 1 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaŘád plavební bezpečnosti vydaný vyhláškou federálního ministerstva dopravy č. 344/1991Sb., stanoví:

Správná odpověď a)pravidla plavebního provozu na vnitrozemských vodních cestách České republiky a Slovenské republiky.
Odpověď b)pravidla o odborné způsobilosti členů posádek plavidel na vnitrozemských vodních cestách České republiky.
Odpověď c)pravidla o zajištění bezpečnosti práce a jiných činností na plavidlech evidovaných v České republice nebo Slovenské republice.
 
č. 2 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaTermín "plavidlo" v Řádu plavební bezpečnosti znamená:

Správná odpověď a)loď vnitrozemské plavby včetně malých plavidel a převozních lodí, plovoucích strojů a námořních lodí.
Odpověď b)loď s vlastním pohonem, plovoucí těleso a plovoucí zařízení.
Odpověď c)těleso schopné plavby, které je řiditelné a splňuje podmínky plovatelnosti.
 
č. 3 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaTermín "plavidlo s vlastním pohonem" v Řádu plavební bezpečnosti znamená:

Správná odpověď a)plavidlo vybavené vlastním strojním pohonem.
Odpověď b)plavidlo, které pluje výlučně pomocí plachet.
Odpověď c)plavidlo, které nepluje pomocí vlastního strojního pohonu ani pomocí plachet.
 
č. 4 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaTermín "plachetnice" v Řádu plavební bezpečnosti znamená:

Správná odpověď a)plavidlo, které pluje pomocí plachet. Pokud zároveň používá vlastní strojní pohon, je považováno za plavidlo s vlastním pohonem.
Odpověď b)plavidlo, které pluje pomocí plachet. Pokud zároveň používá vlastní strojní pohon, je v plavebním provozu považováno rovněž za plachetnici.
Odpověď c)plavidlo, které pluje pomocí plachet nebo používá k plavbě plachet a vlastního strojního pohonu současně, ale jeho délka nepřesahuje 20 m.
 
č. 5 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaPlavidlo, které pluje pomocí plachet a zároveň používá vlastní strojní pohon, ve smyslu Řádu plavební bezpečnosti:

Správná odpověď a)je považováno za plavidlo s vlastním pohonem.
Odpověď b)je považováno za plachetnici.
Odpověď c)není již považováno za malé plavidlo.
 
č. 6 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaTermín "malé plavidlo" v Řádu plavební bezpečnosti znamená:

Správná odpověď a)plavidlo, jehož délka nepřesahuje 20 m. Za malé se nepovažuje plavidlo, které je určené nebo používané k vlečení, tlačení nebo vedení v bočně svázané sestavě jiných než malých plavidel, plovoucí stroj, převozní loď a plavidlo s obsaditelností nad 12 cestujících.
Odpověď b)plavidlo, jehož délka nepřesahuje 22 m. Za malé plavidlo se považuje rovněž převozní loď do celkové délky 20 m a plavidlo s obsaditelností do 20 cestujících.
Odpověď c)plavidlo, jehož délka nepřesahuje 25 m s povolenou obsaditelností do 20 cestujících. Za malé se nepovažuje plavidlo, které je určené nebo používané k vlečení, tlačení nebo vedení plavidel v bočně svázané sestavě.
 
č. 7 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaPlavidlo, jehož délka nepřesahuje 20 m:

Správná odpověď a)nepovažuje se za malé plavidlo, je-li určené nebo používané k vlečení, tlačení nebo vedení v bočně svázané sestavě jiných než malých plavidel.
Odpověď b)nepovažuje se za malé plavidlo,je-li určené nebo používané k vlečení, tlačení nebo vedení v bočně svázané sestavě jiných plavidel.
Odpověď c)nepovažuje se za malé plavidlo, je-li určené nebo používané k vlečení vodních lyžařů.
 
č. 8 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaTermín "plovoucí stroj" v Řádu plavební bezpečnosti znamená:

Správná odpověď a)plavidlo vybavené mechanickým zařízením a určené pro práce na vodních cestách nebo v přístavech (bagr, čerpadlo, elevátor, beranidlo, jeřáb, atd.).
Odpověď b)zařízení schopné plavby, užívané na vodních cestách, které není určeno k opakovanému přemísťování (plovárna, dok, přístavní můstek, plovoucí garáž, botel, atd.).
Odpověď c)konstrukce, objekt nebo pevné seskupení předmětů, schopné plavby, které není plavidlem ani plovoucím zařízením.
 
č. 9 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaTermín "plovoucí zařízení" je ve smyslu Řádu plavební bezpečnosti:

Správná odpověď a)zařízení schopné plavby, užívané na vodních cestách, které není určeno k opakovanému přemísťování.
Odpověď b)plavidlo vybavené mechanickým zařízením a určené pro práce na vodních cestách nebo v přístavech.
Odpověď c)plavidlo zkonstruované nebo speciálně vybavené zařízením pro plavbu vlečením nebo tlačením.
 
č. 10 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaTermín "sestava" v Řádu plavební bezpečnosti znamená:

Správná odpověď a)vlečná, tlačná nebo bočně svázaná sestava.
Odpověď b)komplex plovoucích prostředků, určený pro údržbu vodních cest, který se skládá z bagru, elevátoru, remorkérů a tlačných nebo vlečných člunů.
Odpověď c)spojení plavidel, plovoucích zařízení nebo plovoucích těles boky vedle sebe, z nichž se ani jedno nenachází před plavidlem s vlastním pohonem, které zajišťuje pohyb sestavy.
 
č. 11 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaTermín "vlečná sestava" v Řádu plavební bezpečnosti znamená:

Správná odpověď a)jakékoliv spojení jednoho nebo několika plavidel, plovoucích zařízení nebo plovoucích těles, vlečených jedním nebo několika plavidly s vlastním pohonem.
Odpověď b)spojení plavidel boky vedle sebe, z nichž se ani jedno nenachází před plavidlem s vlastním pohonem, které zajišťuje pohyb sestavy.
Odpověď c)plavidlo, plovoucí těleso nebo jejich spojení, vlečené ze břehu.
 
č. 12 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaPlavidlo, plovoucí těleso nebo plovoucí zařízení ve smyslu Řádu plavební bezpečnosti "stojí":

Správná odpověď a)jestliže je přímo nebo nepřímo zakotveno nebo přímo nebo nepřímo vyvázáno ke břehu.
Odpověď b)jestliže stojí vůči břehu a motory pracují jen takovou silou, aby překonaly účinek proudu vody.
Odpověď c)jestliže je uvázlé na překážce nebo na dně vodní cesty, v důsledku čehož došlo ke ztrátě volného pohybu.
 
č. 13 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaPlavidlo, plovoucí těleso nebo plovoucí zařízení ve smyslu Řádu plavební bezpečnosti "pluje":

Správná odpověď a)není-li přímo nebo nepřímo zakotveno, vyvázáno ke břehu nebo není-li nasedlé.
Odpověď b)je-li zakotveno nebo vyvázáno, ale zasahuje nejméně polovinou šířky do plavební dráhy.
Odpověď c)je-li zakotveno nebo vyvázáno mimo stanoviště označené plavebními znaky, vyjadřujícími způsob stání.
 
č. 14 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaTermín "zastavit" v Řádu plavební bezpečnosti znamená:

Správná odpověď a)zůstat stát ve vztahu ke břehu.
Odpověď b)zůstat stát ve vztahu k jinému plujícímu plavidlu, plovoucímu tělesu nebo plovoucímu zařízení.
Odpověď c)zůstat stát ve vztahu k vodnímu proudu.
 
č. 15 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaPětibarevný systém světel plavidel ve smyslu přílohy 4 Řádu plavební bezpečnosti tvoří světlo:

Správná odpověď a)bílé, červené, zelené, žluté a modré.
Odpověď b)bílé, červené, zelené, žluté a fialové.
Odpověď c)bílé, červené, zelené, žluté a oranžové.
 
č. 16 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaTermín "krátký zvuk" v Řádu plavební bezpečnosti znamená:

Správná odpověď a)zvuk trvající asi 1 sekundu.
Odpověď b)zvuk trvající asi 1/4 sekundy.
Odpověď c)zvuk trvající asi 4 sekundy.
 
č. 17 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaTermín "dlouhý zvuk" v Řádu plavební bezpečnosti znamená:

Správná odpověď a)zvuk trvající asi 4 sekundy.
Odpověď b)zvuk trvající asi 1/4 sekundy.
Odpověď c)zvuk trvající asi 1 sekundu.
 
č. 18 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaTermín "blikavé světlo" v Řádu plavební bezpečnosti znamená:

Správná odpověď a)přerušované světlo s počtem 50 až 60 záblesků za minutu.
Odpověď b)přerušované světlo s minimálním počtem 90 záblesků za minutu.
Odpověď c)přerušované světlo s jedním, dvěma nebo třemi záblesky za minutu.
 
č. 19 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaTermín "noc" v Řádu plavební bezpečnosti znamená:

Správná odpověď a)dobu mezi západem a východem slunce.
Odpověď b)dobu, která začíná půl hodiny po západu slunce a končí půl hodiny před východem slunce.
Odpověď c)dobu od 20,00 h do 4,30 h v létě a dobu od 17,00 h do 7,00 h v zimě.
 
č. 20 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaTermín "den" v Řádu plavební bezpečnosti znamená:

Správná odpověď a)dobu mezi východem a západem slunce.
Odpověď b)dobu, která začíná půl hodiny před východem slunce a končí půl hodiny po západu slunce.
Odpověď c)dobu od 4,30 h do 20,00 h v létě a dobu od 7,00 h do 17,00 h v zimě.
 
č. 21 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaTermín "snížená viditelnost" v Řádu plavební bezpečnosti znamená:

Správná odpověď a)podmínky, při nichž viditelnost omezuje kouřmo, mlha, hustý déšť, sněhová vánice, dým atd.
Odpověď b)dobu mezi západem a východem slunce.
Odpověď c)podmínky, pro které není z kormidelny plavidla dostatečný výhled na vodní cestu (pro nadrozměrný náklad, atypickou sestavu plavidel apod.).
 
č. 22 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaTermín "plavební dráha" v Řádu plavební bezpečnosti znamená:

Správná odpověď a)vymezenou část vodní cesty využitelnou pro plavbu při daných vodních stavech.
Odpověď b)vymezenou část vodní cesty se zaručenou šířkou nejméně 20 m a zaručenou hloubkou nejméně 1,80 m.
Odpověď c)část vodní cesty vymezenou největšími hloubkami.
 
č. 23 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaVymezená část vodní cesty využitelná pro plavbu při daných vodních stavech je ve smyslu Řádu plavební bezpečnosti:

Správná odpověď a)plavební dráha.
Odpověď b)sledovaná vodní cesta.
Odpověď c)splavný vodní tok.
 
č. 24 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaVe smyslu Řádu plavební bezpečnosti smí být vůdcem plavidla nebo plovoucího tělesa:

Správná odpověď a)osoba, která má k tomu potřebnou kvalifikaci.
Odpověď b)osoba, která je vyučena v příslušném oboru vnitrozemské plavby nebo absolvovala odborný kurs.
Odpověď c)osoba starší 18 let, obeznámená s technikou plavby plavidla, na kterém pluje, a má pro instalovaný výkon lodního stroje potřebné oprávnění.
 
č. 25 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaZa dodržování ustanovení Řádu plavební bezpečnosti na plavidle je odpovědný:

Správná odpověď a)vůdce plavidla.
Odpověď b)každý člen lodní posádky podle svého postavení na plavidle.
Odpověď c)majitel plavidla.
 
č. 26 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaVůdce plavidla je ve smyslu Řádu plavební bezpečnosti povinen být na plavidle:

Správná odpověď a)za plavby.
Odpověď b)za plavby i za stání.
Odpověď c)za plavby a při nastupování nebo vystupování cestujících.
 
č. 27 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaPříkazy vůdce sestavy jsou povinni plnit:

Správná odpověď a)vůdci vlečených plavidel a vůdci plavidel v bočně svázané sestavě.
Odpověď b)všichni účastníci plavebního provozu.
Odpověď c)pouze členové posádky plavidla, které zajišťuje pohyb sestavy.
 
č. 28 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaČlenové posádky plavidla jsou povinni plnit příkazy:

Správná odpověď a)které jim dává vůdce plavidla v rámci své pravomoci.
Odpověď b)které jim dává vůdce plavidla i když se tím odchýlí od své pravomoci.
Odpověď c)které jim dává vůdce plavidla podle svého uvážení.
 
č. 29 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaCestující na plavidle musejí plnit příkazy:

Správná odpověď a)které jim dává vůdce plavidla v zájmu bezpečnosti plavby nebo zachování pořádku na plavidle.
Odpověď b)které jim dávají členové lodní posádky v zájmu bezpečnosti a plynulosti plavby.
Odpověď c)které jim ukládá Řád plavební bezpečnosti.
 
č. 30 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaPříkazy vydávané vůdcem plavidla v zájmu bezpečnosti plavby nebo zachování pořádku na plavidle musejí plnit:

Správná odpověď a)všechny další osoby na plavidle.
Odpověď b)všechny další osoby na plavidle, pokud nemají vlastního průvodce.
Odpověď c)všichni účastníci plavebního provozu.
 
č. 31 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaVůdci plavidel jsou povinni i v případech, pro které není v Řádu plavební bezpečnosti zvláštních ustanovení, činit všechna opatření, která vyžaduje bezpečnost plavby, k odvrácení zejména:

Správná odpověď a)ohrožení lidského života, poškození plavidel nebo plovoucích těles, břehů, staveb a zařízení všeho druhu nacházejících se na vodní cestě anebo v její bezprostřední blízkosti, případně vytvoření plavební překážky.
Odpověď b)ohrožení lidského života nebo zneužití plavidla k jiným účelům, než pro které bylo do provozu schváleno.
Odpověď c)ohrožení lidského života, vzniku společné havárie, případně možného uváznutí plavidla nebo plovoucího tělesa na dně vodní cesty nebo na překážce.
 
č. 32 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaK odvrácení bezprostředně hrozícího nebezpečí jsou vůdci plavidel povinni:

Správná odpověď a)učinit všechna opatření, která si okolnosti vyžádají, i když se tím odchýlí od ustanovení Řádu plavební bezpečnosti.
Odpověď b)učinit taková opatření,která vyplývají z povahy plavební situace, nesmějí se však odchýlit od ustanovení Řádu plavební bezpečnosti.
Odpověď c)učinit jen taková opatření,která jsou v souladu s předpisy platnými ve vnitrozemské plavbě na území České republiky.
 
č. 33 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaDélka, šířka, výška, ponor a rychlost plavidel, plovoucích těles a sestav musí odpovídat:

Správná odpověď a)parametrům vodní cesty a staveb na ní.
Odpověď b)schopnostem jejich vůdců, kteří k tomu musí předem získat odbornou způsobilost.
Odpověď c)účelu jejich využití ve vztahu k druhu nákladu, počtu přepravovaných osob a základnímu vybavení předepsanou výstrojí.
 
č. 34 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaVůdci plavidel a sestav jsou povinni před odplutím i za plavby seznamovat se:

Správná odpověď a)s plavebními vyhláškami Státní plavební správy, vodními stavy, výškami vzdutých hladin a dalšími údaji o plavebních poměrech na úsecích vodní cesty, kterými mají proplouvat.
Odpověď b)s plavebními vyhláškami okresních úřadů jejichž obvody mají proplouvat, proplavovacími časy na plavebních komorách v úseku proplouvané vodní cesty a dalšími údaji organizačního charakteru.
Odpověď c)se zákonem o vnitrozemské plavbě a předpisy souvisejícími, předpověďmi počasí a teplotami vody, počty pravobřežních a levobřežních plovoucích signálních znaků a činit o tom záznamy v lodním deníku.
 
č. 35 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaS plavebními vyhláškami Státní plavební správy, vodními stavy, výškami vzdutých hladin a dalšími údaji o plavebních poměrech na úsecích vodní cesty, kterými se má proplouvat, jsou povinni seznamovat se:

Správná odpověď a)vůdci plavidel a sestav, před odplutím i za plavby.
Odpověď b)všichni členové posádek plavidel evidovaných v České republice.
Odpověď c)kapitáni, strojníci a lodníci na vodních cestách kategorie I a vůdci malých plavidel na vodních cestách kategorie II.
 
č. 36 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaNáklad a způsob jeho uložení na plavidle:

Správná odpověď a)nesmí ohrožovat stabilitu plavidla nebo pevnost jeho tělesa a bránit rozhledu z kormidelny.
Odpověď b)musí odpovídat parametrům vodní cesty a staveb na ní.
Odpověď c)stanoví jeho vůdce nejméně dva dny před vyplutím a zajišťuje jej i v průběhu plavby tak, aby plavba byla plynulá.
 
č. 37 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaNa plavidlech určených k přepravě cestujících:

Správná odpověď a)nesmí být více cestujících, než je povoleno Státní plavební správou.
Odpověď b)musí být tolik cestujících, kolik předepsala Státní plavební správa.
Odpověď c)nesmí být méně cestujících, než předepsala Státní plavební správa.
 
č. 39 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaZa plavby musí být plavidlo kormidlováno:

Správná odpověď a)alespoň jednou osobou s předepsanou kvalifikací.
Odpověď b)nejméně dvěma osobami, pokud nesplňují předepsanou kvalifikaci.
Odpověď c)alespoň jednou osobou na kanalizované vodní cestě, nejméně však dvěma osobami na regulované vodní cestě.
 
č. 40 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaPro ovládání plavidla musí osoba, která kormidluje, mít v kormidelně:

Správná odpověď a)možnost přijímat a vydávat informace a příkazy.
Odpověď b)k použití radiovou stanici na předepsané frekvenci.
Odpověď c)dalekohled a brýle nebo clonu proti oslnění.
 
č. 41 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaPokud osoba, která kormidluje, nemá z kormidelny dostatečný přímý nebo nepřímý rozhled všemi směry a možnost slyšet zvukové signály, je povinna:

Správná odpověď a)v zájmu své informovanosti postavit na vhodném místě pozorovatele.
Odpověď b)okamžitě přerušit plavbu.
Odpověď c)použít na přechodnou dobu pomocný remorkér.
 
č. 42 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaNa malém plavidle podléhajícímu evidenci musí být:

Správná odpověď a)průkazy způsobilosti členů lodní posádky a další listiny týkající se plavby, které se vyžadují v souladu s mezinárodními dohodami nebo úmluvami a lodní osvědčení nebo zvláštní povolení.
Odpověď b)průkazy způsobilosti členů lodní posádky, seznam posádky, lodní deník a mapy vodních cest států, kterými se má proplouvat.
Odpověď c)lodní osvědčení nebo zvláštní povolení, lodní deník, průkaz způsobilosti vůdce malého plavidla a Řád plavební bezpečnosti platný na území státu, kterým se má proplouvat.
 
č. 43 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaLodní osvědčení nebo zvláštní povolení se nepožaduje:

Správná odpověď a)na malém plavidle, pokud nepodléhá evidenci.
Odpověď b)na malém plavidle, pokud je provozováno na území ČR.
Odpověď c)na malém plavidle.
 
č. 44 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaZa okraje plavidel se zakazuje vysunovat:

Správná odpověď a)předměty, které mohou být nebezpečné pro jiná plavidla, plovoucí tělesa, zařízení a stavby na vodní cestě nebo v její blízkosti.
Odpověď b)věci, které by se mohly takovým uložením poškodit.
Odpověď c)součásti výstroje nebo nákladu za plavby anebo se přes ně nahýbat.
 
č. 45 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaZvednuté kotvy nesmějí přesahovat:

Správná odpověď a)pod úrovní dna nebo kýlu plavidla.
Odpověď b)přes půdorysný obrys plavidla.
Odpověď c)nad úroveň paluby.
 
č. 46 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaZtratí-li plavidlo jakýkoliv předmět, který může vytvořit plavební překážku, je vůdce plavidla povinen:

Správná odpověď a)postarat se o jeho odstranění z plavební dráhy.
Odpověď b)vyčkat na místě do příjezdu orgánů Státní plavební správy.
Odpověď c)učinit o tom záznam v lodním deníku.
 
č. 47 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaPokud nemůže vůdce plavidla z vážných důvodů odstranit plavební překážku, kterou způsobil:

Správná odpověď a)je povinen ihned o tom uvědomit orgán Státní plavební správy a správce toku a uvést co nejpřesněji místo ztráty předmětu.
Odpověď b)je povinen zastavit plavbu v obou směrech a vyčkat dokud orgán Státní plavební správy překážku neodstraní.
Odpověď c)musí vyzvat místně příslušný okresní úřad, aby zajistil na vodní cestě plavební značení, než bude překážka odstraněna.
 
č. 48 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaZtratí-li plavidlo jakýkoli předmět, který může vytvořit plavební překážku nebo způsobit nebezpečí pro plavbu, je vůdce plavidla povinen toto místo označit:

Správná odpověď a)pokud mu to okolnosti dovolí.
Odpověď b)pokud se jedná o vodní cestu kategorie I ve smyslu Řádu plavební bezpečnosti.
Odpověď c)bójkou nebo vlajkou čtvercového tvaru libovolné barvy.
 
č. 49 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaZjistí-li posádka plavidla neznámou překážku na vodní cestě, je vůdce plavidla povinen:

Správná odpověď a)ihned uvědomit nejbližší orgán Státní plavební správy a správce vodního toku a uvést co nejpřesněji místo, kde byla překážka zjištěna.
Odpověď b)postarat se o její odstranění z plavební dráhy.
Odpověď c)bezpodmínečně toto místo označit.
 
č. 50 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaNa vodní cestě je zakázáno:

Správná odpověď a)používat plavební znaky k vyvazování a přemisťování plavidel, poškozovat tyto znaky nebo měnit jejich původní význam.
Odpověď b)respektovat význam plavebních znaků za plavby v podmínkách snížené viditelnosti mlhou, hustým deštěm, sněhovou vánicí, v noci a pod.
Odpověď c)řídit se plavebními znaky, které jsou umístěny na břehu vlevo od směru plavby plavidla.
 
č. 51 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaPřemístilo nebo poškodilo-li plavidlo zařízení, které je součástí systému znakování vodní cesty, je jeho vůdce povinen:

Správná odpověď a)bez odkladu to oznámit nejbližšímu orgánu Státní plavební správy a správci toku.
Odpověď b)bez odkladu je uvést do funkčního stavu daného systému znakování vodních cest (laterární systém).
Odpověď c)oznámit to ostatním účastníkům plavebního provozu, kteří plují za ním.
 
č. 52 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaPoškodí-li plavidlo stavbu na vodní cestě (plavební komoru, most, atd.), je vůdce plavidla povinen:

Správná odpověď a)oznámit to neprodleně nejbližšímu orgánu Státní plavební správy a správci stavby.
Odpověď b)oznámit to neprodleně nejbližšímu orgánu Státní plavební správy a správci toku.
Odpověď c)oznámit to neprodleně nejbližšímu orgánu Státní plavební správy a provozovateli plavidla.
 
č. 53 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaZakazuje se vhazovat, vylévat nebo nechat padat či téci do vody:

Správná odpověď a)předměty nebo tekutiny, které mohou vytvořit plavební překážku nebo nebezpečí pro plavbu a ostatní uživatele vodní cesty, anebo znečistit vodní tok.
Odpověď b)předměty větší než 30 cm x 30 cm nebo o průměru větším než 30 cm, anebo tekutiny, které jsou lehčí než voda.
Odpověď c)předměty anebo tekutiny, které jsou jedovaté nebo jejichž jediná složka má otravný charakter s výjimkou ropných odpadů smísených s vodou v poměru větším než 1:100.
 
č. 54 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaZakazuje se vhazovat, vylévat nebo nechat téci do vody:

Správná odpověď a)ropné odpady jakéhokoli druhu, jakož i jejich směsi s vodou.
Odpověď b)ropné odpady jakéhokoli druhu, pokud nejsou ředěny s vodou v poměru větším než 1:100.
Odpověď c)pouze neředěné ropné odpady, a to jakéhokoliv druhu.
 
č. 55 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaDojde-li k úniku ropných látek do vodní cesty, je vůdce plavidla povinen:

Správná odpověď a)provést neodkladná opatření k nápravě a neprodleně informovat o této události správce toku a nejbližší orgán Státní plavební správy.
Odpověď b)zastavit chod motorů a neprodleně o této události informovat nejbližší orgán požární inspekce.
Odpověď c)urychleně opustit plavidlo a následně vyrozumět správce toku a nejbližší orgán České policie.
 
č. 56 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaHrozí-li osobám na plavidle v případě nehody nebezpečí, je jeho vůdce povinen:

Správná odpověď a)použít všech prostředků, které má k dispozici, pro jejich záchranu.
Odpověď b)využít znalostí všech osob na plavidle pro záchranu plavidla, nákladu a zabránění vzniku plavební překážky.
Odpověď c)ihned to oznámit nejbližšímu orgánu Státní plavební správy a vodní záchranné službě.
 
č. 57 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaVůdce plavidla, který je v blízkosti jiného plavidla nebo plovoucího tělesa postiženého nehodou, při níž jsou ohroženy osoby nebo hrozí-li vytvoření překážky v plavební dráze, je povinen:

Správná odpověď a)poskytnout neodkladně pomoc, pokud tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného a neohrozí tím bezpečnost vlastního plavidla.
Odpověď b)poskytnout odbornou pomoc, byť by tím vystavil v nebezpečí sebe nebo jiného a ohrozil bezpečnost vlastního plavidla.
Odpověď c)poskytnout účinnou pomoc, pokud tak může učinit bez nebezpečí pro jiného i za cenu ohrožení vlastního plavidla.
 
č. 58 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaVůdce nasedlého nebo potopeného plavidla je povinen zajistit:

Správná odpověď a)aby o této události byl co nejdříve vyrozuměn nejbližší orgán Státní plavební správy.
Odpověď b)oznámení události nejbližšímu orgánu České policie, bez zbytečného prodlení.
Odpověď c)hlášení této události nejbližšímu orgánu ochrany životního prostředí.
 
č. 59 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaVůdce nebo jím určený člen posádky nasedlého nebo potopeného plavidla, je povinen:

Správná odpověď a)zůstat na plavidle nebo poblíž místa nehody až do okamžiku, kdy obdrží od orgánu Státní plavební správy souhlas, aby opustil své místo.
Odpověď b)zůstat na plavidle nebo poblíž místa nehody až do okamžiku, kdy obdrží od orgánu České policie souhlas, aby opustil své místo.
Odpověď c)zůstat na plavidle nebo poblíž místa nehody až do okamžiku, kdy obdrží od správce vodního toku souhlas, aby opustil své místo.
 
č. 60 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaJestliže nasedlé nebo potopené plavidlo nebo předmět ztracený z plavidla úplně nebo částečně zatarasuje nebo hrozí zatarasit plavební dráhu, je jeho vůdce povinen:

Správná odpověď a)učinit všechna opatření, aby plavební dráha byla co nejdříve uvolněna.
Odpověď b)vytvořit orgánům Státní plavební správy takové podmínky, které jim umožní přesvědčit se, zda jsou dodržována ustanovení Řádu plavební bezpečnosti.
Odpověď c)při dodržení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci nebo jiných činnostech ve vnitrozemské plavbě zajistit včasné opuštění plavidla.
 
č. 61 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaVůdce plavidla, kterému hrozí potopení nebo pozbylo manévrovací schopnost, je povinen:

Správná odpověď a)uvolnit plavební dráhu.
Odpověď b)uvědomit o tom posádku plavidla.
Odpověď c)oznámit to neprodleně Státní plavební správě.
 
č. 62 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaVůdci plavidel jsou povinni plnit zvláštní pokyny:

Správná odpověď a)které jim dají orgány Státní plavební správy v zájmu bezpečnosti a náležitého pořádku v plavbě.
Odpověď b)které jim dají orgány Státní plavební správy nad rámec všech předpisů platných ve vnitrozemské plavbě.
Odpověď c)které jim dají orgány Státní plavební správy, České policie a správci vodních cest nad rámec Řádu plavební bezpečnosti.
 
č. 63 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaZvláštní pokyny dávané vůdcům plavidel orgány Státní plavební správy v zájmu bezpečnosti a náležitého pořádku v plavbě:

Správná odpověď a)mají přednost před ustanoveními Řádu plavební bezpečnosti.
Odpověď b)musejí být v souladu s Řádem plavební bezpečnosti.
Odpověď c)mají přednost před všemi předpisy platnými ve vnitrozemské plavbě.
 
č. 64 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaVůdci plavidel jsou povinni vytvořit orgánům státního dozoru na vnitrozemskou plavbu:

Správná odpověď a)takové podmínky, které jim umožní přesvědčit se, zda jsou dodržována ustanovení Řádu plavební bezpečnosti a ostatních předpisů.
Odpověď b)program nebo stanovit postup, podle kterého se má vykonat dozor na plavidlech, která vedou.
Odpověď c)záznam o plavbě úsekem vodní cesty, kterým plavidla proplula a kterým mají ještě proplout.
 
č. 65 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaJe-li malé plavidlo podle zvláštních předpisů evidováno, musí mít na lodním tělese evidenční označení, které určí:

Správná odpověď a)Státní plavební správa s ohledem na potřeby centrální evidence.
Odpověď b)výrobce plavidla za účelem rozlišení řad typů vyráběných plavidel.
Odpověď c)provozovatel plavidla podle vlastního systému s přihlédnutím k názoru vlastníka plavidla.
 
č. 66 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaMalé plavidlo, které nepodléhá evidenci, musí mít následující označení:

Správná odpověď a)název provozovatele nebo jeho obvyklou zkratku nebo jméno a adresu vlastníka (provozovatele) plavidla.
Odpověď b)jméno, heslo nebo libovolnou značku či zkratku.
Odpověď c)název nebo zkratku typu plavidla s římskou číslicí, vyjadřující obsaditelnost plavidla.
 
č. 67 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaEvidenční označení nebo název provozovatele anebo obvyklá zkratka provozovatele na malém plavidle, musí být vyznačeny:

Správná odpověď a)na vnější straně plavidla poblíž přídě, čitelnými nesmazatelnými latinskými písmeny o výšce nejméně 10 cm.
Odpověď b)na vnitřní straně plavidla poblíž zádě, čitelnými nesmazatelnými písmeny o výšce nejméně 5 cm.
Odpověď c)na vnitřní nebo vnější straně plavidla poblíž středu, čitelnými nesmazatelnými písmeny.
 
č. 68 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaJméno a adresa vlastníka (provozovatele) malého plavidla nespadajícího do evidence, musí být vyznačeno:

Správná odpověď a)na viditelném místě, na vnější nebo vnitřní straně přední části plavidla.
Odpověď b)na přídi nebo zádi plavidla, na nástavbě nebo hlavní plachtě.
Odpověď c)na lodním tělese a na povinné výstroji plavidla (vesla nebo pádla, záchranný kruh nebo vesta, apod.).
 
č. 69 Zkratka souboru otázek: PP1
OtázkaJestliže to vyžadují podmínky viditelnosti, musí být i ve dne na plavidle použito:

Správná odpověď a)optické signalizace předepsané pro plavbu v noci.
Odpověď b)nejméně jednoho světlometu v přední části plavidla.
Odpověď c)radiolokačního zařízení.
 
č. 70 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaTermín "vrcholové světlo" v Řádu plavební bezpečnosti znamená:

Správná odpověď a)silné bílé světlo svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 225°.
Odpověď b)obyčejné bílé světlo svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 135°.
Odpověď c)jasné bílé světlo svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 112°30.
 
č. 71 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaTermín "boční světla" v Řádu plavební bezpečnosti znamená:

Správná odpověď a)jasné zelené světlo na pravém boku a jasné červené světlo na levém boku plavidla, z nichž každé svítí nepřerušovaně v obzorovém výseku 112°30.
Odpověď b)silné zelené světlo na levém boku a silné červené světlo na pravém boku plavidla, z nichž každé svítí nepřerušovaně v obzorovém výseku 112°30.
Odpověď c)obyčejné zelené světlo a obyčejné červené světlo na bocích plavidla, z nichž každé svítí nepřerušovaně v obzorovém výseku 112°30.
 
č. 72 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaTermín "záďové světlo" v Řádu plavební bezpečnosti znamená:

Správná odpověď a)jasné nebo obyčejné bílé světlo, svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 135°.
Odpověď b)silné žluté světlo, svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 225°.
Odpověď c)obyčejné nebo jasné bílé světlo, svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 112°30.
 
č. 73 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaTermín "světlo viditelné ze všech stran" v Řádu plavební bezpečnosti znamená:

Správná odpověď a)světlo svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 360°.
Odpověď b)světlo svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 225°.
Odpověď c)světlo svítící nepřerušovaně v obzorovém výseku 380°.
 
č. 74 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaRozměry tabulí a vlajek musí být dostatečné, aby byla zajištěna jejich dobrá viditelnost. Tato podmínka se považuje za splněnou, jsou-li jejich rozměry u malých plavidel:

Správná odpověď a)minimálně 0,6 m x 0,6 m.
Odpověď b)minimálně 0,5 m x 0,5 m.
Odpověď c)minimálně 0,5 m x 0,6 m.
 
č. 75 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaBalóny a kužele předepsané v Řádu plavební bezpečnosti:

Správná odpověď a)mohou být nahrazeny upravenými předměty, které mají při pohledu z dálky stejný tvar.
Odpověď b)nesmějí být nahrazovány jinými upravenými předměty, byť by měly při pohledu z dálky stejný tvar.
Odpověď c)smějí být nahrazeny předměty, které nemusejí mít při pohledu z dálky stejný tvar.
 
č. 76 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaNa plavidlech je zakázáno používat svítidla, světlomety a jiné zdroje světla:

Správná odpověď a)pokud mohou být omylem považovány za světla nebo signály uvedené v Řádu plavební bezpečnosti nebo pokud mohou zhoršit viditelnost nebo ztížit rozeznatelnost těchto světel nebo signálů.
Odpověď b)neodpovídají-li svou konstrukcí, materiálem a rozměry světlům uvedeným v Řádu plavební bezpečnosti.
Odpověď c)osobami, které nemají příslušná oprávnění k používání svítidel, světlometů a jiných zdrojů světla na plavidle.
 
č. 77 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaJednotlivě plující malé plavidlo s vlastním pohonem jehož délka přesahuje 7 m, musí nést:

Správná odpověď a)vrcholové světlo, boční světla a záďové světlo.
Odpověď b)boční světla a záďové světlo.
Odpověď c)obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran.
 
č. 78 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaJednotlivě plující malé plavidlo s vlastním pohonem jehož délka nepřesahuje 7 m, může nést:

Správná odpověď a)pouze jedno bílé světlo viditelné ze všech stran.
Odpověď b)pouze boční světla a záďové světlo.
Odpověď c)bílé světlo viditelné ze všech stran pouze v případě, přibližují-li se jiná plavidla.
 
č. 79 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaJestliže malé plavidlo vleče nebo vede v bočně svázané sestavě jiné malé plavidlo, musí nést:

Správná odpověď a)vrcholové světlo, boční světla a záďové světlo.
Odpověď b)dvě vrcholová světla, boční světla a záďové světlo.
Odpověď c)vrcholová světla v počtu vlečených nebo bočně svázaných plavidel, boční světla a záďové světlo.
 
č. 80 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaVlečené nebo v bočně svázané sestavě vedené malé plavidlo musí nést:

Správná odpověď a)obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran.
Odpověď b)boční světla a záďové světlo.
Odpověď c)vrcholové a záďové světlo.
 
č. 81 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPlachetnice, která je malým plavidlem, jejíž délka přesahuje 7 m, musí nést:

Správná odpověď a)boční světla a záďové světlo.
Odpověď b)vrcholové světlo, boční světla a záďové světlo.
Odpověď c)vrcholové světlo a záďové světlo.
 
č. 82 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPlachetnice, která je malým plavidlem, jejíž délka nepřesahuje 7 m, musí nést:

Správná odpověď a)obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran, přibližuje-li se jiné plavidlo, musí kromě toho ukazovat druhé obyčejné bílé světlo.
Odpověď b)obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran, přibližuje-li se jiné plavidlo.
Odpověď c)boční světla sdružená v jedné svítilně a záďové světlo.
 
č. 83 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaJednotlivě plující malé plavidlo bez vlastního pohonu a bez plachet musí nést:

Správná odpověď a)obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran.
Odpověď b)obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran, přibližuje-li se jiné plavidlo, musí kromě toho ukazovat druhé obyčejné bílé světlo.
Odpověď c)dvě obyčejná bílá světla viditelná ze všech stran, umístěná nad sebou.
 
č. 84 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaMalé plavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost, musí podle situace signalizovat:

Správná odpověď a)červeným nebo bílým světlem kývajícím se v půlkruhu nebo dvěma červenými světly nad sebou.
Odpověď b)červeným a zeleným světlem pohybujícími se proti sobě ve svislém směru nebo dvěma červenými světly, z nichž jedno je na přídi a jedno na zádi.
Odpověď c)jedním, dvěma nebo třemi modrými světly viditelnými ze všech stran, umístěnými na hlavním stožáru.
 
č. 85 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaMalé plavidlo, které pluje pomocí plachet a zároveň používá strojního pohonu, musí nést:

Správná odpověď a)černý kužel, jehož vrchol směřuje dolů.
Odpověď b)žlutý balón.
Odpověď c)bílou vlajku s vodorovným červeným pruhem uprostřed.
 
č. 86 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaMalé plavidlo, které pluje pouze pomocí strojního pohonu a jehož délka přesahuje 7 m, musí nést:

Správná odpověď a)bílou vlajku s vodorovným červeným pruhem uprostřed.
Odpověď b)černý kužel, jehož vrchol směřuje dolů.
Odpověď c)žlutý balón.
 
č. 87 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaMalé plavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost, musí podle situace signalizovat:

Správná odpověď a)kýváním červenou vlajkou v půlkruhu nebo dvěma černými balóny 1 m nad sebou.
Odpověď b)kýváním bílou vlajkou v půlkruhu nebo dvěma černými balóny nad sebou.
Odpověď c)kýváním černou vlajkou v půlkruhu nebo dvěma bílými balóny 1 m nad sebou.
 
č. 88 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaMalá plavidla, kterým Státní plavební správa přiznala oprávnění přednostně proplouvat místy s určeným pořadím proplouvání, musí signalizovat:

Správná odpověď a)červeným plamencem dlouhým minimálně 1 m.
Odpověď b)červenou vlajkou o minimálním rozměru 0,6 m x 0,6 m.
Odpověď c)červenou vlajkou s bílým vodorovným pruhem uprostřed.
 
č. 89 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPlavidla orgánů státního dozoru na vnitrozemskou plavbu mohou signalizovat:

Správná odpověď a)obyčejným blikavým modrým světlem viditelným ze všech stran.
Odpověď b)obyčejným blikavým bílým světlem viditelným ze všech stran.
Odpověď c)obyčejným blikavým červeným světlem viditelným ze všech stran.
 
č. 90 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPlavidla požární ochrany plující poskytnout pomoc mohou signalizovat:

Správná odpověď a)obyčejným blikavým modrým světlem viditelným ze všech stran.
Odpověď b)obyčejným blikavým bílým světlem viditelným ze všech stran.
Odpověď c)obyčejným blikavým červeným světlem viditelným ze všech stran.
 
č. 91 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPlavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Správná odpověď a)kroužením vlajkou nebo jiným obdobným předmětem.
Odpověď b)pohybem rukou v horizontálním směru.
Odpověď c)vyvěšením černého balónu ve výšce minimálně 4 m nad ryskou největšího ponoru.
 
č. 92 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPlavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Správná odpověď a)vlajkou, pod kterou nebo nad kterou je vyvěšen balón nebo předmět podobného tvaru.
Odpověď b)dvojitým žlutým kuželem umístěným tak, aby byl viditelný ze všech stran.
Odpověď c)vyvěšením modrého kuželu vrcholem dolů.
 
č. 93 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPlavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Správná odpověď a)kroužením světlem.
Odpověď b)vyvěšením vlajky "A" Mezinárodního vlajkového kódu na levém nebo pravém boku plavidla podle toho, na které straně je plavební dráha volná.
Odpověď c)zvukovým signálem sestávajícím ze spojení znaků . . . _ _ _. . . (SOS) podle Morseovy abecedy.
 
č. 94 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPlavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Správná odpověď a)odpalováním světlic nebo pyrotechnických prostředků, které po odpálení vytvářejí tzv. červený déšť a následují v krátkých intervalech.
Odpověď b)třemi silnými nebo jasnými zelenými světly viditelnými ze všech stran, rozmístěnými na předním stožáru do tvaru rovnostranného trojúhelníku.
Odpověď c)černým kouřem zapálené gumy vhozené na hladinu vody.
 
č. 95 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPlavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Správná odpověď a)světelným signálem sestávajícím ze spojení znaků . . . _ _ _. . . (SOS) podle Morseovy abecedy.
Odpověď b)dvěma světlomety nastavenými vzhůru, jejichž paprsky svírají úhel 90o a na obloze vytvářejí písmeno "X".
Odpověď c)vyléváním hořícího dehtu, oleje, apod. na hladinu vody, po směru proudu.
 
č. 96 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPlavidlo v nouzi, které potřebuje pomoc, může signalizovat:

Správná odpověď a)světlicemi s padákem nebo pochodněmi s červeným světlem.
Odpověď b)pochodněmi se zeleným nebo modrozeleným světlem.
Odpověď c)odpalováním světlic nebo pyrotechnických prostředků, které po odpálení vytvářejí tzv. černý déšť.
 
č. 97 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaMalé plavidlo s vlastním pohonem, není-li vybaveno mechanickým zvukovým signálním zařízením, dává signály:

Správná odpověď a)pomocí trubky nebo vhodného rohu o zvučnosti 100 dB -125 dB.
Odpověď b)pomocí trubky o zvučnosti 80 dB - 90 dB.
Odpověď c)pomocí vhodného rohu o zvučnosti 130 dB - 140 dB.
 
č. 98 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPlavidlo, které se ocitlo v nouzi a chce požádat o pomoc:

Správná odpověď a)musí opakovat řady úderů na zvon nebo dávat dlouhé zvukové signály.
Odpověď b)musí dávat 1 řadu úderů na zvon opakující se v intervalech ne delších než 1 minutu.
Odpověď c)musí dávat zvukový signál "řada velmi krátkých zvuků" opakující se v intervalech ne delších než 1 minutu.
 
č. 99 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaOpakovat řady úderů na zvon nebo dávat řadu dlouhých zvukových signálů, musí:

Správná odpověď a)plavidlo, které se ocitlo v nouzi a chce požádat o pomoc.
Odpověď b)plavidlo plující v podmínkách snížené viditelnosti.
Odpověď c)převozní loď s předností v plavbě.
 
č. 100 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaŘada úderů na zvon trvá:

Správná odpověď a)asi 4 sekundy, může být nahrazena řadou úderů kovu o kov stejné časové délky.
Odpověď b)asi 8 sekund, nesmí být nahrazena jiným způsobem.
Odpověď c)asi 12 sekund, může být nahrazena jasným blikavým bílým světlem, viditelným ze všech stran, ve stejné časové délce.
 
č. 101 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaJe zakázáno používat radiofonické spojení ve veřejné radiové síti, v síti plavidlo-plavidlo, v síti pro přenos plavebních informací a v síti plavidlo-přístavní správa pro přenos jiných informací, než:

Správná odpověď a)předepsaných nebo povolených Řádem plavební bezpečnosti nebo předpisy příslušných orgánů.
Odpověď b)které se týkají výhradně záchrany lidského života na vodní cestě.
Odpověď c)kódovaných.
 
č. 102 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaVýznam vyjádřený signálními znaky umístěnými na hladině, na březích a na stavbách na vodní cestě:

Správná odpověď a)jsou vůdci plavidel povinni dodržovat.
Odpověď b)platí pro malá plavidla přiměřeně, vůdci ostatních plavidel jsou povinni jej dodržovat.
Odpověď c)nemusí dodržovat vůdci malých plavidel, význam signálních znaků platí pro vůdce plavidel, která nejsou malými.
 
č. 103 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaSměr proti proudu vodní cesty se rozumí:

Správná odpověď a)směr k prameni toku, včetně úseků, kde se při odlivu a přílivu směr proudu mění.
Odpověď b)směr od pramene toku, včetně úseků, kde se při odlivu a přílivu směr proudu mění.
Odpověď c)směr od ústí k prameni toku, kromě úseků, kde se při odlivu a přílivu směr proudu mění.
 
č. 104 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPlavidla na nosných křídlech nebo na vzduchovém polštáři:

Správná odpověď a)musejí ponechat všem ostatním plavidlům dostatek místa, aby mohla pokračovat v plavbě a nemusela přitom měnit směr ani rychlost plavby.
Odpověď b)mají přednost v plavbě před všemi ostatními plavidly, která jim musí ponechat dostatek místa, aby nemusela měnit směr ani rychlost plavby.
Odpověď c)mohou míjet ostatní plavidla jenom levým bokem a vyžadovat od nich změnu směru nebo rychlosti plavby.
 
č. 105 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPotkávají-li plavidla na nosných křídlech nebo vzduchovém polštáři jiná plavidla a ponechávají-li jim místo pro potkávání po svém levém boku:

Správná odpověď a)nedávají žádný signál.
Odpověď b)signalizují včas na pravém boku blikavým jasným bílým světlem.
Odpověď c)signalizují včas na levém boku blikavým jasným bílým světlem.
 
č. 106 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPotkávají-li plavidla na nosných křídlech nebo na vzduchovém polštáři jiná plavidla a ponechávají-li jim místo pro potkávání po svém pravém boku:

Správná odpověď a)signalizují včas na pravém boku blikavým jasným bílým světlem.
Odpověď b)signalizují včas na levém boku blikavým jasným bílým světlem.
Odpověď c)nedávají žádný signál.
 
č. 107 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaKřížení směru plavby nebo předjíždění je povoleno pouze v případech:

Správná odpověď a)kdy je šířka plavební dráhy nepochybně dostačující pro současné proplutí, s přihlédnutím k místním poměrům a ostatnímu plavebnímu provozu.
Odpověď b)kdy je rychlost předjížděného plavidla menší než 3 km/h a rychlost plavidla, které má v úmyslu křížit směr plavby nebo předjíždět je vyšší než 9 km/h.
Odpověď c)kdy je ponor předjíždějícího plavidla nepochybně dostačující pro současné proplutí a nehrozí mu nasednutí v plavební dráze.
 
č. 108 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPlují-li plavidla směry, které vylučují jakékoli nebezpečí srážky:

Správná odpověď a)nesmějí měnit směr ani rychlost plavby způsobem, který by mohl nebezpečí srážky přivodit.
Odpověď b)musejí i přesto změnit směr nebo rychlost plavby tak, aby míjení proběhlo levými boky.
Odpověď c)smějí měnit směr nebo rychlost plavby pouze plavidla, plující proti proudu.
 
č. 109 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPlují-li malá plavidla stejného druhu, vyjma plachetnic, takovými směry, že se jejich dráhy kříží, a mohlo by vzniknout nebezpečí srážky:

Správná odpověď a)musí se plavidlo, které má druhé plavidlo na pravém boku vyhnout, snížit rychlost nebo zastavit.
Odpověď b)musí se plavidlo, které má druhé plavidlo na levém boku vyhnout, snížit rychlost nebo zastavit.
Odpověď c)musí se plavidlo, které připlouvá z pravého boku vyhnout, snížit rychlost nebo zastavit.
 
č. 110 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaMalé plavidlo s vlastním pohonem musí uvolnit plavební dráhu:

Správná odpověď a)všem ostatním malým plavidlům.
Odpověď b)plavidlům připlouvajícím z levého boku.
Odpověď c)jenom plavidlům Státní plavební správy, plavidlům ozbrojených sil nebo ozbrojených složek.
 
č. 111 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaKříží-li se dráhy plavidel, musí malá plavidla bez vlastního pohonu nepohybující se pomocí plachet, uvolnit dráhu:

Správná odpověď a)malým plavidlům plujícím pomocí plachet.
Odpověď b)všem ostatním druhům malých plavidel.
Odpověď c)plavidlům s vlastním pohonem.
 
č. 112 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPřed vplutím do nepřehledné úžiny musí plavidla dát zvukový signál:

Správná odpověď a)jeden dlouhý zvuk, je-li úžina dlouhá, musí tento zvukový signál při proplouvání úžinou opakovat.
Odpověď b)jednu řadu úderů na zvon nebo kovu o kov, je-li úžina dlouhá, musí tento zvukový signál při proplouvání úžinou opakovat.
Odpověď c)řada velmi krátkých zvuků, je-li úžina dlouhá, musí tento zvukový signál při proplouvání úžinou opakovat v intervalech ne delších než 1 minuta.
 
č. 113 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPřed vplutím do nepřehledné úžiny musí dát plavidla zvukový signál:

Správná odpověď a)jeden dlouhý zvuk, je-li úžina dlouhá, musí tento zvukový signál při proplouvání úžinou opakovat.
Odpověď b)dva dlouhé zvuky, které musí opakovat v intervalech ne delších než 1 minuta.
Odpověď c)tři dlouhé zvuky, pozoruje-li v protisměru plavidlo, musí tento zvukový signál opakovat dokud plavidlo plující v protisměru nedá zvukový signál "tři krátké zvuky".
 
č. 114 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaJestliže vůdce plavidla plujícího proti proudu zjistí, že plavidlo plující po proudu vplouvá do úžiny:

Správná odpověď a)musí zůstat stát pod úžinou a vyčkat až plavidlo po proudu úžinou propluje.
Odpověď b)musí vplout do úžiny a proplout jí v co možná nejkratší době.
Odpověď c)může vplout do úžiny, při potkávání s jiným plavidlem musí dát signál "řada velmi krátkých zvuků".
 
č. 115 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaJe-li potkávání v úžině nevyhnutelné, jsou vůdci plavidel povinni upravit způsob plavby tak:

Správná odpověď a)aby k potkávání došlo na vhodném místě a za takových podmínek, jež představují nejmenší nebezpečí.
Odpověď b)aby byla zachována přednost v plavbě pro protiproudní plavidlo.
Odpověď c)že sníží rychlost plavby a obě potkávající se plavidla změní směr doprava, aby potkávání proběhlo levými boky.
 
č. 116 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaZpozoruje-li vůdce plavidla nebezpečí srážky, je povinen učinit všechna opatření, která situace vyžaduje, aby nebezpečí bylo odvráceno a dát signál:

Správná odpověď a)řada velmi krátkých zvuků.
Odpověď b)řada krátkých zvuků.
Odpověď c)řada dlouhých zvuků.
 
č. 117 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPředjíždění je povoleno jen tehdy, když se předjíždějící přesvědčil o tom, že:

Správná odpověď a)s předjížděním není spojeno nebezpečí.
Odpověď b)předjíždějící plavidlo je rychlejší než plavidlo předjížděné.
Odpověď c)předjíždění je povoleno signálním znakem.
 
č. 118 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPředjížděné malé plavidlo musí podle plavební situace umožnit a usnadnit předjetí, a aby předjíždění proběhlo bez nebezpečí a dostatečně rychle a nenarušilo plavbu ostatních plavidel, musí:

Správná odpověď a)přiměřeně snížit rychlost plavby.
Odpověď b)přiměřeně zvýšit rychlost plavby.
Odpověď c)přeplout co nejblíže ke břehu po svém pravém boku.
 
č. 119 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPlavidlo smí zásadně předjíždět jiné plavidlo po jeho levém boku:

Správná odpověď a)je-li plavební dráha dostatečně široká, může být předjíždění uskutečněno i po pravém boku předjížděného plavidla.
Odpověď b)předjíždět jiné plavidlo po pravém boku je zakázáno.
Odpověď c)pouze v pravotočivém oblouku musí být předjíždění uskutečněno po pravém boku předjížděného plavidla.
 
č. 120 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPři předjíždění jiných druhů malých plavidel malými plavidly plujícími pomocí plachet, musí předjížděná plavidla umožnit:

Správná odpověď a)předjetí po jeho návětrné straně.
Odpověď b)předjetí po jeho závětrné straně.
Odpověď c)předjetí po svém pravém boku.
 
č. 121 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaNemůže-li se předjíždění s ohledem na možnost nebezpečí srážky uskutečnit, musí předjížděné plavidlo dát signál:

Správná odpověď a)pět krátkých zvuků.
Odpověď b)tři krátké zvuky.
Odpověď c)dva dlouhé zvuky, po kterých následují tři krátké zvuky.
 
č. 122 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaV úsecích vodních cest, kde je signálním znakem přikázán směr plavby, nesmějí plavidla:

Správná odpověď a)plující proti proudu v žádném případě omezovat plavbu plavidel plujících po proudu.
Odpověď b)plující po proudu v žádném případě omezovat plavbu plavidel plujících proti proudu.
Odpověď c)plující proti proudu měnit rychlost plavby a v žádném případě zastavit.
 
č. 123 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPlavidlo smí provést obrat až poté, co se jeho vůdce přesvědčil:

Správná odpověď a)že plavba ostatních plavidel mu umožňuje provést obrat bez nebezpečí, a že ostatní plavidla tím nebudou přinucena změnit náhle směr a rychlost plavby.
Odpověď b)že v dohledu není jiné plavidlo.
Odpověď c)že ostatní plavidla mohou změnit směr, ponechat mu dostatečný čas pro uskutečnění obratu, popřípadě zastavit.
 
č. 124 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPlavidlo, které není malým, hodlající provést obrat doprava, musí na svůj záměr upozornit včas signálem:

Správná odpověď a)jeden dlouhý zvuk, za kterým následuje jeden krátký zvuk.
Odpověď b)dva dlouhé zvuky, za kterými následuje jeden krátký zvuk.
Odpověď c)dva krátké zvuky, za kterými následuje jeden dlouhý zvuk.
 
č. 125 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPlavidlo, které není malým, hodlající provést obrat doleva, musí na svůj záměr upozornit včas signálem:

Správná odpověď a)jeden dlouhý zvuk, za kterým následují dva krátké zvuky.
Odpověď b)dva dlouhé zvuky, za kterými následují dva krátké zvuky.
Odpověď c)dva dlouhé zvuky, za kterými následuje jeden krátký zvuk.
 
č. 126 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPlavidla smějí plout na stejné výši:

Správná odpověď a)jen pokud jim to umožní dostatečný prostor a jestliže se tím nevytvoří překážka nebo nebezpečí pro plavbu.
Odpověď b)jen pokud jim to umožní plavební znaky, přičemž ostatní plavidla musí dbát na to, aby neomezila ani neohrozila plavidla plující na stejné výši.
Odpověď c)jen pokud je mezi plavidly plovoucí odrazník nebo pneumatika, která plní funkci odrazníku.
 
č. 127 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaNese-li plavidlo, tlačná nebo bočně svázaná sestava dvě nebo tři modrá světla, je zakázáno až na případy předjíždění nebo potkávání plout ve vzdálenosti:

Správná odpověď a)méně než 50 m od tohoto plavidla, tlačné nebo bočně svázané sestavy.
Odpověď b)50 m od tohoto plavidla, tlačné nebo bočně svázané sestavy.
Odpověď c)více než 50 m od tohoto plavidla, tlačné nebo bočně svázané sestavy.
 
č. 128 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaNese-li plavidlo, tlačná nebo bočně svázaná sestava dva nebo tři modré kužele, je zakázáno až na případy předjíždění nebo potkávání plout ve vzdálenosti:

Správná odpověď a)méně než 50 m od tohoto plavidla, tlačné nebo bočně svázané sestavy.
Odpověď b)méně než 100 m od tohoto plavidla, tlačné nebo bočně svázané sestavy.
Odpověď c)50 m od tohoto plavidla a více než 100 m od této tlačné nebo bočně svázané sestavy.
 
č. 129 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaJe zakázáno přibližovat se k plavidlu nebo k plovoucímu tělesu za plavby, vyvazovat se na ně nebo plout v dosahu vody rozvlněné plujícím plavidlem:

Správná odpověď a)bez výslovného souhlasu jeho vůdce.
Odpověď b)bez povolení orgánu Státní plavební správy.
Odpověď c)bez vyjádření správce příslušného vodního toku.
 
č. 130 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaAby nevzniklo vlnobití nebo sání, které by mohlo způsobit škodu na stojících nebo plujících plavidlech, na plovoucích zařízeních a stavbách na vodní cestě, musí plavidla včas:

Správná odpověď a)snížit rychlost plavby, která však nesmí být menší než rychlost potřebná k bezpečnému vedení plavidla.
Odpověď b)upravit rychlost plavby, která nesmí být nižší než 5 km/h a vyšší než 15 km/h.
Odpověď c)zvýšit rychlost plavby, která nesmí být nižší než 15 km/h.
 
č. 131 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPlavidla musí upravit rychlost své plavby tak, aby nevzniklo vlnobití nebo sání:

Správná odpověď a)před vjezdem do přístavu
Odpověď b)při potkávání s ostatními plavidly.
Odpověď c)při předjíždění ostatních plavidel.
 
č. 132 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPlavidla musí upravit rychlost své plavby tak, aby nevzniklo vlnobití nebo sání:

Správná odpověď a)v blízkosti plavidel vyvázaných ke břehu nebo k přístavním můstkům a v blízkosti plavidel, která se nakládají nebo vykládají.
Odpověď b)v blízkosti plavidel plujících samotíží.
Odpověď c)v blízkosti vyhrazených ploch pro vodní lyžování.
 
č. 133 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPlavidla musí upravit rychlost své plavby tak, aby nevzniklo vlnobití nebo sání:

Správná odpověď a)v blízkosti plavidel, která stojí na obvyklých stanovištích.
Odpověď b)v blízkosti převozních lodí, které plují volně (bez vodiče).
Odpověď c)v místech, která jsou vyhrazena pro vodní lyžování.
 
č. 134 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPlavidla musí upravit rychlost své plavby tak, aby nevzniklo vlnobití nebo sání:

Správná odpověď a)v blízkosti převozních lodí, které neplují volně.
Odpověď b)v blízkosti mostů nebo lávek přes vodní cestu.
Odpověď c)v blízkosti podélných nebo příčných hrázek regulace vodní cesty.
 
č. 135 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaJe-li dočasně zastavena plavba signálním znakem A 1(červená tabule s vodorovným bílým pruhem uprostřed, jedno nebo dvě červená světla vedle sebe nebo červená vlajka):

Správná odpověď a)musí všechna plavidla zastavit před tímto znakem.
Odpověď b)musí plavidla, kromě malých plavidel, zastavit před tímto znakem.
Odpověď c)musí plavidla, kromě malých plavidel bez vlastního pohonu, zastavit před tímto znakem.
 
č. 136 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPřehrazuje-li lano kyvadlového přívozu plavební dráhu:

Správná odpověď a)mohou připlouvající plavidla přiměřeně včas požádat o uvolnění plavební dráhy zvukovým signálem "jeden dlouhý zvuk".
Odpověď b)musí připlouvající plavidla zastavit a zůstat stát tak dlouho, dokud plavební dráha nebude volná a převozní loď nedá zvukový signál "jeden dlouhý zvuk".
Odpověď c)nesmějí připlouvající plavidla používat akustické signalizace, aby si tím vynutila uvolnění plavební dráhy.
 
č. 137 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaJsou-li některé otvory mostů označeny jedním nebo několika červenými světly nebo červeno-bílo-červenými tabulemi:

Správná odpověď a)je plavba těmito otvory zakázána.
Odpověď b)je plavba těmito otvory zakázána, zákaz se nevztahuje na malá plavidla.
Odpověď c)je plavba těmito otvory zakázána, zákaz se nevztahuje na malá plavidla bez vlastního pohonu.
 
č. 138 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaJsou-li některé otvory pevných mostů označeny nad otvorem jednou nebo dvěma žlutými tabulemi:

Správná odpověď a)doporučuje se proplouvat těmito otvory.
Odpověď b)musí se proplouvat těmito otvory.
Odpověď c)proplouvat těmito otvory je zakázáno.
 
č. 139 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaV blízkosti pohyblivých mostů je předjíždění zakázáno:

Správná odpověď a)s výjimkou případů, kdy obsluha mostu k němu dá zvláštní pokyn.
Odpověď b)výjimku ze zákazu může povolit pouze orgán státního odborného dozoru na plavbu.
Odpověď c)výjimku ze zákazu nelze povolit.
 
č. 140 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPlavba plavebními komorami probíhá v pořadí, v jakém plavidla připlula do míst určených pro čekání plavidel:

Správná odpověď a)malé plavidlo nemůže požadovat, aby bylo proplaveno zvlášť a smí vplouvat do plavební komory až po pokynu obsluhy plavební komory.
Odpověď b)malé plavidlo musí být proplaveno zvlášť, nesmí být proplavováno společně s plavidly, která nejsou malými.
Odpověď c)malé plavidlo nesmí být proplaveno zvlášť, musí se proplavovat ve skupině malých plavidel nebo s plavidly, která nejsou malými.
 
č. 141 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaVplouvání do plavební komory se řídí:

Správná odpověď a)ve dne i v noci optickými signály, osazenými na jedné nebo na obou stranách plavební komory.
Odpověď b)ve dne i v noci akustickými signály, které jsou dávány z velínu plavební komory megafonem nebo houkačkou.
Odpověď c)ve dne optickými signály, osazenými na pravé straně plavební komory a v noci akustickými signály, dávané megafonem nebo houkačkou z velínu plavební komory.
 
č. 142 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaDvě červená světla nad sebou, osazená na jedné nebo na obou stranách plavební komory značí:

Správná odpověď a)vplutí zakázáno, plavební komora není v provozu.
Odpověď b)vplutí zakázáno, plavební komora se připravuje, je třeba se urychleně připravit ke vplutí.
Odpověď c)vplutí zakázáno, plavební komora proplavuje plavidlo s předností v plavbě.
 
č. 143 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaJedno červené nebo dvě červená světla vedle sebe, osazená na jedné nebo na obou stranách plavební komory značí:

Správná odpověď a)vplutí zakázáno, plavební komora je zavřena.
Odpověď b)vplutí do plavební komory je povoleno pouze na vlastní nebezpečí.
Odpověď c)vplutí zakázáno, komora není v provozu.
 
č. 144 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaJedno červené a jedno zelené světlo vedle sebe osazené na jedné nebo obou stranách plavební komory značí:

Správná odpověď a)vplutí zakázáno, připravuje se otevření plavební komory.
Odpověď b)vplutí povoleno, plavební komora je připravena k proplavování.
Odpověď c)vplutí omezeno, plavební komora proplavuje ve střídavém provozu.
 
č. 145 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaJedno zelené světlo nebo dvě zelená světla vedle sebe osazená na jedné nebo obou stranách plavební komory značí:

Správná odpověď a)vplutí je povoleno.
Odpověď b)vplutí je omezeno, v plavební komoře je překážka.
Odpověď c)vplutí je zakázáno, připravuje se otevření plavební komory.
 
č. 146 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPlavidla vybavená zařízením pro radiofonické spojení, které jim umožňuje spojení v síti pro přenos plavebních informací, musí v obvodech plavebních komor a v plavebních komorách:

Správná odpověď a)zajistit provoz tohoto zařízení pro příjem na kanálu vyhrazeném pro danou plavební komoru.
Odpověď b)vypnout radiofonní stanici, aby nemohlo dojít k rušení v radiofonní síti.
Odpověď c)přeladit na vyhrazený kanál pro tísňové volání a být na příjmu po celou dobu proplavování.
 
č. 147 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaSignál jedno nebo dvě červená světla, osazená na plavební komoře při vyplouvání, znamená:

Správná odpověď a)vyplutí je zakázáno.
Odpověď b)vyplutí je zakázáno, výjimku ze zákazu může povolit obsluha plavební komory.
Odpověď c)vyplutí je zakázáno, jsou-li vrata plavební komory již pootevřena, smějí vyplout malá plavidla.
 
č. 148 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaProplavují-li se malá plavidla společně s plavidly, která nejsou malými:

Správná odpověď a)smějí vplouvat do plavební komory až po těchto plavidlech.
Odpověď b)musejí vplouvat do plavební komory před těmito plavidly.
Odpověď c)musejí vplouvat do plavební komory v pořadí, ve kterém připlula do míst určených pro čekání plavidel.
 
č. 149 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPři připlouvání do obvodů plavebních komor a v místech určených pro čekání plavidel:

Správná odpověď a)je předjíždění zakázáno.
Odpověď b)je potkávání zakázáno.
Odpověď c)je potkávání a předjíždění zakázáno.
 
č. 150 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaNeplní-li signální světla nebo tabule svůj účel:

Správná odpověď a)je vplouvání do plavebních komor a vyplouvání z nich bez výslovného pokynu obsluhy plavební komory zakázáno.
Odpověď b)je vplouvání do plavebních komor a vyplouvání z nich povoleno jen s největší opatrností.
Odpověď c)je vplouvání do plavebních komor a vyplouvání z nich možné, nejsou-li v obvodu plavební komory zjevné překážky.
 
č. 151 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaV plavebních komorách a na místech určených pro čekání u plavebních komor:

Správná odpověď a)musí být kotvy úplně zdviženy, pokud nejsou použity k zakotvení plavidel.
Odpověď b)musí být kotvy spuštěny až nad hladinu, aby je bylo možno rychle a účinně použít.
Odpověď c)plavidla vystrojená kotevní výstrojí musí být zakotvena.
 
č. 152 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPři vplouvání do plavebních komor musí plavidla:

Správná odpověď a)snížit rychlost tak, aby nedošlo k nárazu do vrat nebo ochranných zařízení nebo do jiných plavidel nebo plovoucích těles.
Odpověď b)zaplouvat tak rychle, aby nezdržovala plavidla plující za ním.
Odpověď c)dodržet nejnižší povolenou rychlost (3 km/h).
 
č. 153 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaJsou-li na zdech plavebích komor vyznačeny hranice pro stání plavidel:

Správná odpověď a)musejí plavidla zůstat stát v mezích těchto hranic.
Odpověď b)nesmějí plavidla zůstat stát v mezích těchto hranic.
Odpověď c)smějí plavidla přesahovat tyto hranice až o 1 m.
 
č. 153 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaJsou-li na zdech plavebích komor vyznačeny hranice pro stání plavidel:

Správná odpověď a)musejí plavidla zůstat stát v mezích těchto hranic.
Odpověď b)nesmějí plavidla zůstat stát v mezích těchto hranic.
Odpověď c)smějí plavidla přesahovat tyto hranice až o 1 m.
 
č. 154 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPoužívání odrazníků v plavebních komorách je:

Správná odpověď a)povinné, jsou-li snímatelné, musí být plovoucí.
Odpověď b)možné, nejsou-li snímatelné, musí být plovoucí.
Odpověď c)zakázáno, pokud jsou plovoucí.
 
č. 155 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaMalá plavidla musí v plavebních komorách:

Správná odpověď a)udržovat bezpečný odstup od ostatních plavidel.
Odpověď b)zachovávat vzdálenost nejméně 5 m od ostatních plavidel.
Odpověď c)zajišťovat boční odstup od stěn plavebních komor háčky nebo okovanými bidly.
 
č. 156 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaV zájmu bezpečnosti a náležitého pořádku v plavbě, rychlého proplouvání nebo plného využití plavebních komor, může obsluha plavební komory dávat doplňující pokyny:

Správná odpověď a)v plavebních komorách a v čekacích polohách jejich obvodů jsou vůdci plavidel povinni se těmito pokyny řídit, pokud nejsou v rozporu s Řádem plavební bezpečnosti.
Odpověď b)v plavebních komorách a v čekacích polohách jejich obvodů však nejsou vůdci plavidel povinni se těmito pokyny řídit.
Odpověď c)v plavebních komorách a v čekacích polohách jejich obvodů se mohou vůdci plavidel těmito pokyny řídit i když jsou v rozporu s Řádem plavební bezpečnosti.
 
č. 157 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPřednost v plavbě plavebními komorami mají:

Správná odpověď a)plavidla Státní plavební správy, zdravotní záchranné služby, policie, požární ochrany nebo celní správy, která se přemisťují za účelem neodkladné služební povinnosti.
Odpověď b)plavidla správce vodního toku, ozbrojených sil, plavidla na jejichž palubě se nachází zdravotně postižená osoba a plavidla, která se přemisťují za účelem pracovní povinnosti.
Odpověď c)plavidla státní správy, pořádkové služby, plavidla státního dozoru na dodržování předpisů o životním prostředí a plavidla ozbrojených sil, která se přemisťují za účelem veřejného zájmu.
 
č. 158 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPřednost v plavbě plavebními komorami mají:

Správná odpověď a)plavidla, kterým bylo toto oprávnění přiznáno Státní plavební správou.
Odpověď b)plavidla, kterým bylo toto oprávnění přiznáno správcem vodního toku.
Odpověď c)plavidla, kterým bylo toto oprávnění přiznáno místně příslušným útvarem poříční policie.
 
č. 159 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPlavidla, která mají přednost v plavbě plavebními komorami na základě povolení Státní plavební správy, musí nést na přídi:

Správná odpověď a)červený plamenec.
Odpověď b)modrou vlajku ve tvaru trojúhelníku, tzv. plamenec.
Odpověď c)bílou vlajku s červeným vodorovným pruhem uprostřed.
 
č. 160 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPlavidla plující za snížené viditelnosti musí:

Správná odpověď a)snížit rychlost plavby úměrně ke stavu viditelnosti, ostatnímu plavebnímu provozu a místním podmínkám.
Odpověď b)zvýšit rychlost tak, aby v co nejkratším čase doplula na místo určené pro stání plavidel.
Odpověď c)zachovat po svém levém boku dostatek místa pro případné potkávání.
 
č. 161 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaJesliže další plavba, se zřetelem na zhoršování viditelnosti, na ostatní plavební provoz a místní podmínky by nebyla bezpečná, musejí plavidla:

Správná odpověď a)neprodleně zastavit.
Odpověď b)snížit rychlost plavby.
Odpověď c)se zvýšenou opatrností doplout do ochranného přístavu.
 
č. 162 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPři zastavení v podmínkách snížené viditelnosti:

Správná odpověď a)musejí plavidla ponechat plavební dráhu podle možnosti volnou.
Odpověď b)nesmějí vůdci opustit plavidla, která částečně nebo úplně zasahují do plavební dráhy.
Odpověď c)nesmějí být na plavidle cestující.
 
č. 163 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPři plavbě za snížené viditelnosti musí plavidlo vybavené zařízením pro radiofonické spojení mezi plavidly, být ve spojení na kanálu stanoveném příslušnými orgány:

Správná odpověď a)a musí podávat ostatním plavidlům informace potřebné pro bezpečnou plavbu.
Odpověď b)ale nesmí zasahovat do vysílání ani podávat ostatním plavidlům informace, aby nedošlo k rušení případného tísňového volání.
Odpověď c)a smí ostatním plavidlům podávat informace pouze v obvodech přístavů nebo plavebních komor.
 
č. 164 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPlavidla plující za snížené viditelnosti bez pomoci radiolokátoru, musí být schopna zastavit:

Správná odpověď a)do poloviny vzdálenosti viditelnosti.
Odpověď b)do vzdálenosti viditelnosti.
Odpověď c)do tří čtvrtin vzdálenosti viditelnosti.
 
č. 165 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaMalá plavidla plující za snížené viditelnosti bez pomoci radiolokátoru:

Správná odpověď a)mohou dávat signál "jeden dlouhý zvuk" v intervalech ne delších než jedna minuta, tento signál mohou opakovat.
Odpověď b)musí dávat signál "jeden dlouhý zvuk mezi dvěma krátkými zvuky", tento signál musí opakovat v intervalu ne delším než 1 minuta.
Odpověď c)musí dávat signál "jeden dlouhý zvuk, za kterým následují dva krátké zvuky", tento signál musí opakovat v intervalu ne delším než 1 minuta.
 
č. 166 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaVodní lyžování a obdobná činnost je povolena:

Správná odpověď a)pouze ve dne při dobré viditelnosti v místech a za podmínek určených Státní plavební správou.
Odpověď b)ve dne nebo v noci při dobrém osvětlení na jezerech, rybnících a jiných rozlehlých vodních plochách.
Odpověď c)na vodních cestách, kde není provozována plavba plavidly, která nejsou malými za podmínek určených správcem příslušné vodní cesty.
 
č. 167 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaVodní lyžování a obdobná činnost se smí provozovat:

Správná odpověď a)je-li s vůdcem na plavidle osoba, která obsluhuje vlečné zařízení, sleduje lyžaře a je schopna svěřené úkoly plnit.
Odpověď b)je-li plavidlo vybaveno zpětnými zrcátky tak, že vůdce plavidla může sledovat lyžaře za plavidlem a je schopen včas účinně zasahovat.
Odpověď c)je-li na plavidle vlečné zařízení v dosahu vůdce plavidla, aby mohl v případě potřeby včas odhodit vlečné lano.
 
č. 168 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPři vodním lyžování a obdobné činnosti se smí vlečné plavidlo a vodní lyžař pohybovat:

Správná odpověď a)jen v prostorách zvlášť vyznačených pro vodní lyžování.
Odpověď b)jen v úsecích vodních cest, vyznačených pro vodní sporty.
Odpověď c)jen v plavební dráze vyznačené pro plavbu plavidel.
 
č. 169 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaVlečné lano při vodním lyžování nesmí být vlečeno za plavidlem:

Správná odpověď a)pokud se ho nedrží vodní lyžař.
Odpověď b)pokud není lano plovoucí.
Odpověď c)pokud plavidlo pluje menší rychlostí než 10 km/hod.
 
č. 170 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaOd plavidla, které zajišťuje činnost pod vodní hladinou a signalizuje tuhou maketou vlajky "A", musejí všechna plavidla zachovávat vzdálenost:

Správná odpověď a)50 m.
Odpověď b)25 m.
Odpověď c)10 m.
 
č. 171 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPlavidla musí vybírat místa k stání pokud možno tak blízko břehu, jak jim to dovoluje:

Správná odpověď a)jejich ponor a místní podmínky, vždy však tak, aby nepřekážela plavbě.
Odpověď b)jejich šířka, ale vždy tak, aby mezi břehem a plavidlem nebyla větší vzdálenost než 3 m.
Odpověď c)správa příslušné vodní cesty s ohledem na bezpečnost a plynulost plavby, bezpečnost osob a majetku.
 
č. 172 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaZa stání musí být plavidla zakotvena nebo vyvázána tak:

Správná odpověď a)aby nemohla změnit svoji polohu a ohrozit tím jiná plavidla nebo jim překážet.
Odpověď b)aby způsob zakotvení nebo vyvázání odpovídal postupu, vyznačeném na příslušném plavebním znaku.
Odpověď c)aby jejich přídě směřovaly vždy proti proudu a na plavidlo byl zajištěn bezpečný přechod po lávce.
 
č. 173 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPod mosty a pod elektrickým vedením vysokého napětí:

Správná odpověď a)je stání zakázáno plavidlům, plovoucím tělesům a plovoucím zařízením.
Odpověď b)je stání povoleno pouze malým plavidlům.
Odpověď c)je stání omezeno šířkou plavebního profilu.
 
č. 174 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaVe vjezdech přítoků a výjezdech z nich je stání zakázáno:

Správná odpověď a)všem plavidlům, plovoucím tělesům a plovoucím zařízením.
Odpověď b)všem plavidlům, kromě malých plavidel.
Odpověď c)všem plavidlům, kromě plavidel bez vlastního pohonu a plachetnic.
 
č. 175 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaV úsecích obratišť je stání:

Správná odpověď a)zakázáno všem plavidlům, plovoucím tělesům a plovoucím zařízením.
Odpověď b)je stání povoleno pouze plavidlům s vlastním pohonem.
Odpověď c)je stání omezeno rozměry plavidel, plovoucích těles a plovoucích zařízení, kromě malých plavidel.
 
č. 176 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaV úsecích vodních cest, kde je stání na kotvě obecně zakázáno, nesmějí kotvit:

Správná odpověď a)plavidla, plovoucí tělesa a plovoucí zařízení.
Odpověď b)pouze plavidla, která nejsou malými.
Odpověď c)jen plavidla s vlastním pohonem.
 
č. 177 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaV úsecích vodních cest, kde je vyvazování obecně zakázáno, se nesmějí u břehů vyvazovat:

Správná odpověď a)plavidla, plovoucí tělesa a plovoucí zařízení.
Odpověď b)pouze plavidla, která nejsou malými.
Odpověď c)jen plavidla s velkým ponorem.
 
č. 178 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaV úsecích vodních cest, kde je vyvazování obecně zakázáno, plavidla nesmějí:

Správná odpověď a)vyvazovat se u břehu.
Odpověď b)vyvazovat se ani stát na kotvě.
Odpověď c)zastavovat u břehů.
 
č. 179 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPro vyvazování nebo uvolňování nasedlých plavidel je zakázáno používat:

Správná odpověď a)stromy, zábradlí, sloupy, pilíře, patníky, žebříky, svodidla atd.
Odpověď b)stromy, zábradlí, sloupy, pilíře, patníky, žebříky, svodidla atd., pokud se neučiní vhodná opatření (zábaly, obložení, vyztužení) proti jejich poškození.
Odpověď c)stromy, zábradlí, sloupy, pilíře, patníky, žebříky, svodidla atd., zákaz se nevztahuje na malá plavidla.
 
č. 180 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPoužívat stromy, zábradlí, sloupy, pilíře, patníky, žebříky a svodidla je:

Správná odpověď a)zakázáno pro vyvazování nebo uvolňování nasedlých plavidel.
Odpověď b)povoleno pouze pro vyvazování nebo uvolňování nasedlých plavidel.
Odpověď c)zakázáno pro vyvazování plavidel, ale je jich povoleno používat pro uvolňování nasedlých plavidel.
 
č. 181 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaV místech stání, pokud není zvláštním předpisem stanoveno jinak, se musí plavidla stavět vedle sebe:

Správná odpověď a)počínaje od břehu na té straně vodní cesty, na které je signální znak umístěn.
Odpověď b)počínaje od břehu na té straně vodní cesty, na které je signální znak umístěn nebo počínaje od protilehlého břehu, než na kterém je signální znak umístěn.
Odpověď c)počínaje od protilehlého břehu, než na kterém je signální znak umístěn.
 
č. 182 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaOd plavidla, které za stání nese dva modré kužele pod sebou, smí malé plavidlo stát:

Správná odpověď a)v minimální vzdálenosti 50 m.
Odpověď b)ve vzdálenosti 25 m a větší.
Odpověď c)ve vzdálenosti 10 m.
 
č. 183 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaOd plavidla, které za stání nese jeden modrý kužel, smí malé plavidlo stát:

Správná odpověď a)v minimální vzdálenosti 10 m.
Odpověď b)ve vzdálenosti 5 m a větší.
Odpověď c)ve vzdálenosti 3 m.
 
č. 184 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaOd plavidla, které za stání nese tři modré kužele pod sebou, smí malé plavidlo stát:

Správná odpověď a)v minimální vzdálenosti 100 m.
Odpověď b)ve vzdálenosti 50 m a větší.
Odpověď c)ve vzdálenosti 25 m.
 
č. 185 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaOd plavidla, které za stání nese tři modrá světla pod sebou, smí malé plavidlo stát:

Správná odpověď a)v minimální vzdálenosti 100 m.
Odpověď b)ve vzdálenosti 50 m a větší.
Odpověď c)ve vzdálenosti 25 m.
 
č. 186 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaOd plavidla, které za stání nese dvě modrá světla pod sebou, smí malé plavidlo stát:

Správná odpověď a)v minimální vzdálenosti 50 m.
Odpověď b)ve vzdálenosti 25 m a větší.
Odpověď c)ve vzdálenosti 10 m.
 
č. 187 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaOd plavidla, které za stání nese jedno modré světlo, smí malé plavidlo stát:

Správná odpověď a)v minimální vzdálenosti 10 m.
Odpověď b)ve vzdálenosti 5 m a větší.
Odpověď c)ve vzdálenosti 3 m.
 
č. 188 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaVůdci plavidel jsou povinni umožnit policistům a orgánům pohraniční stráže provést služební úkony:

Správná odpověď a)ke kterým jsou oprávněni podle vlastních předpisů.
Odpověď b)ke kterým jsou oprávněni podle vlastních předpisů nebo úkony, které jsou v pravomoci orgánů státního odborného dozoru na vnitrozemskou plavbu.
Odpověď c)ke kterým jsou oprávněni podle pokynů Státní plavební správy.
 
č. 189 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPlavidlo musí být postaveno a vystrojeno tak:

Správná odpověď a)aby byla zajištěna bezpečnost posádky, přepravovaných osob nebo nákladu a bezpečnost plavby.
Odpověď b)aby odpovídalo estetickým hlediskům, zajišťovalo dostatečný prostor pro posádku a cestující, ložný prostor musí splňovat požadavky provozovatele plavidla.
Odpověď c)jak je předepsáno lodním osvědčením plavidla.
 
č. 190 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaMalé plavidlo musí po konsktruční a materiálové stránce odpovídat:

Správná odpověď a)účelu a použití plavidla a plavební oblasti, pro kterou bylo konstruováno.
Odpověď b)Řádu plavební bezpečnosti a vyhlášce ministerstva dopravy o cejchování plavidel.
Odpověď c)pravidlům Českého lodního a průmyslového registru.
 
č. 191 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaK vlečení nebo tlačení smí být použito jen takového malého plavidla s vlastním pohonem, které má:

Správná odpověď a)odpovídající vlečné nebo tlačné zařízení, přičemž způsobilost k vlečení nebo tlačení musí být uvedena v lodním osvědčení.
Odpověď b)výkon motoru minimálně 110 kW, přičemž výkon motoru musí být uveden v lodním osvědčení.
Odpověď c)alespoň tříčlenou posádku, přičemž způsobilost a počet členů posádky musí být uvedena v lodním osvědčení.
 
č. 192 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaVůdce malého plavidla odpovídá za:

Správná odpověď a)technickoprovozní stav malého plavidla, za jeho posádku i ostatní osoby na plavidle.
Odpověď b)technickoprovozní stav malého plavidla a jeho posádku, další osoby na plavidle nepodléhají pravomoci vůdce malého plavidla, ale musí dodržovat přepravní řád.
Odpověď c)technickoprovozní stav malého plavidla, posádka i další osoby na plavidle jednají na vlastní nebezpečí.
 
č. 193 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaŽe malé plavidlo není přetěžováno a osoby jsou na něm správně rozmístěné, odpovídá:

Správná odpověď a)vůdce malého plavidla.
Odpověď b)vlastník malého plavidla nebo jeho provozovatel.
Odpověď c)orgán státního odborného dozoru na vnitrozemskou plavbu, který vystavil lodní osvědčení plavidla.
 
č. 194 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaV podmínkách zhoršující se povětrnostní situace odpovídá za bezpečnost plavby:

Správná odpověď a)vůdce plavidla, který je povinen včas hodnotit zejména druh a účel plavidla, kterého hodlá v takových podmínkách použít.
Odpověď b)správce příslušného vodního toku, který je povinen průběžně hodnotit povětrnostní situaci a včas podat potřebné informace všem provozovatelům plavidel.
Odpověď c)vlastník nebo provozovatel plavidla, který je povinen na základě hodnocení povětrnostní situace vydat včas vůdcům svých plavidel příkazy k plavbě nebo k ukončení plavby.
 
č. 195 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaV podmínkách zhoršující se povětrnostní situace, pokud by s ohledem k místním podmínkám další plavba nebyla bezpečnou, je vůdce malého plavidla povinen:

Správná odpověď a)plavbu včas přerušit.
Odpověď b)dávat včas akustický signál nouze "řada dlouhých zvuků" nebo "řada úderů na zvon".
Odpověď c)vybavit cestující i posádku záchranými prostředky a řídit další plavbu plavidla se zvýšenou pozorností.
 
č. 196 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaV případech, kdy malé plavidlo míjí koupajícího se, je vůdce malého plavidla povinen:

Správná odpověď a)obeplout ho v bezpečné vzdálenosti a pokud možno tak, aby koupající se zůstal mezi malým plavidlem a nejbližším břehem.
Odpověď b)obeplout ho v bezpečné vzdálenosti a pokud možno tak, aby malé plavidlo zůstalo mezi koupajícím se a nejbližším břehem.
Odpověď c)obeplout ho v bezpečné vzdálenosti a pokud možno tak, aby břeh zůstal po pravém a koupající se po levém boku plavidla.
 
č. 197 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaV případech, kdy malé plavidlo míjí koupajícího se, je vůdce malého plavidla povinen:

Správná odpověď a)obeplout ho v bezpečné vzdálenosti, která je pro malé plavidlo s vlastním pohonem 10 m a pro malé plavidlo bez vlastního pohonu 3 m.
Odpověď b)obeplout ho v bezpečné vzdálenosti, která je pro malé plavidlo s vlastním pohonem 5 m a malé plavidlo bez vlastního pohonu 3 m.
Odpověď c)obeplout ho v bezpečné vzdálenosti, která je pro malé plavidlo s vlastním pohonem 3 m a pro malé plavidlo bez vlastního pohonu 1 m.
 
č. 198 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaMalá plavidla nesmějí křížit směr plavby plavidel, která nejsou malými:

Správná odpověď a)ve vzdálenosti menší než 200 m.
Odpověď b)ve vzdálenosti menší než 250 m.
Odpověď c)ve vzdálenosti menší než 300 m.
 
č. 199 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaMalá plavidla musí za plavby zachovat bezpečnou boční vzdálenost od jiných plavidel:

Správná odpověď a)bezpečná vzdálenost závisí na druhu plavidel, charakteru vodní cesty a povětrnostní situaci.
Odpověď b)bezpečnou vzdálenost musí vůdce malých plavidel dohodnout s vůdcem jiného plavidla.
Odpověď c)bezpečná vzdálenost je určena rozlohou vodní cesty a hustotou plavebního provozu.
 
č. 200 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaVlečení plováku s plachtou (windsurfu) je:

Správná odpověď a)zakázáno.
Odpověď b)možné pouze proti větru.
Odpověď c)povoleno, pokud je vlečné plavidlo vybaveno vlečným zařízením.
 
č. 201 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaVodní lyžování, létání na draku taženém motorovým člunem apod., lze provozovat:

Správná odpověď a)pouze ve vyznačených úsecích vodních cest žlutými bójemi s černým nápisem SKI.
Odpověď b)pouze ve vyznačených úsecích vodních cest černými bójemi se žlutým nápisem SKI.
Odpověď c)pouze ve vyznačených úsecích vodních cest červenými bójemi s bílým nápisem SPORT nebo SKI.
 
č. 202 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaJe-li u vyznačené vodní plochy pro vodní lyžování signalizováno vytažením žlutého balónu:

Správná odpověď a)je vplutí všem ostatním plavidlům do vyznačeného prostoru zakázáno.
Odpověď b)je vplutí všem ostatním plavidlům do vyznačeného prostoru povoleno.
Odpověď c)je vplutí všem ostatním plavidlům do vyznačeného prostoru zakázáno, pokud jsou na hladině vodní lyžaři.
 
č. 203 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaSpeciální závodní motorové čluny lze provozovat na zvláštních okruhových drahách:

Správná odpověď a)pouze s povolením Státní plavební správy.
Odpověď b)pouze s povolením správce vodního toku.
Odpověď c)pouze s povolením okresního úřadu, do jehož katastru vodní plocha náleží.
 
č. 204 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPřed dosažením nejvyššího povoleného vodního stavu na vodočtu vztahujícímu se k příslušnému úseku vodní cesty, kdy se již zastavuje plavba všem druhům plavidel, musí být plavidla:

Správná odpověď a)včas odklizena do ochraných přístavů nebo jiných chráněných míst.
Odpověď b)na volném toku střežena alespoň jednou osobou s předepsanou kvalifikací.
Odpověď c)stojící mimo přístavy nebo chráněná místa, bez posádek.
 
č. 205 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPlavidla musí být vytažena na břeh nad kótu nejvyššího vzdutí nebo na vhodná místa, umožňující převazování plavidel, na přehradních zdržích:

Správná odpověď a)před zimním obdobím.
Odpověď b)v období, kdy vydatný déšť trvá déle než sedm dnů.
Odpověď c)případě, že plavidlo nemůže být pod dozorem.
 
č. 206 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaVůdci malých plavidel nemusí dodržovat předepsané rychlosti plavby Řádem plavební bezpečnosti, musí však:

Správná odpověď a)upravit rychlost plavby tak, aby nevznikalo škodlivé sání a vlnobití.
Odpověď b)dodržovat předepsané vzdálenosti od břehů.
Odpověď c)dbát, aby rychlost plavidla ani proti proudu neklesla pod 3 km/hod.
 
č. 207 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaV zájmu bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu je koupání zakázáno:

Správná odpověď a)100 m na obě strany od mostů, přístavních můstků veřejné lodní dopravy, překladišť a vjezdů do přístavů nebo splavných přítoků a míst pro stání plavidel.
Odpověď b)150 m na obě strany od mostů, přístavních můstků veřejné lodní dopravy, překladišť a vjezdů do přístavů nebo splavných přítoků a míst pro stání plavidel.
Odpověď c)200 m na obě strany od mostů, přístavních můstků veřejné lodní dopravy, překladišť a vjezdů do přístavů nebo splavných přítoků a míst pro stání plavidel.
 
č. 208 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaV zájmu bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu je koupání zakázáno:

Správná odpověď a)v plavebních komorách a jejich obvodech, v trasách přívozů a ve vyznačených uzavřených vodních plochách.
Odpověď b)v blízkosti jezů, na přehradách a jezerech s osobní lodní dopravou a všude tam, kde je provozována plavba plavidly, která nejsou malými.
Odpověď c)všude tam, kde není zvlášť povoleno Státní plavební správou nebo místně příslušným úřadem životního prostředí.
 
č. 209 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaUžívat přístavní můstky osobní lodní dopravy:

Správná odpověď a)je zakázáno plavidlům, která nejsou určena pro přepravu cestujících.
Odpověď b)mohou plavidla, která nejsou určena pro přepravu cestujících v době, není-li můstek obsazen osobní lodí.
Odpověď c)smějí plavidla, která nejsou určena pro přepravu cestujících, jen po dobu nezbytně nutnou k nastupu a výstupu posádky.
 
č. 210 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPlavidlům, která nejsou určena pro přepravu cestujících, je zakázáno:

Správná odpověď a)užívat přístavní můstky osobní lodní dopravy.
Odpověď b)žádat o přednostní proplavení plavební komorou.
Odpověď c)plout na stejné výši.
 
č. 211 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaMalá plavidla určená pro přepravu cestujících, která jsou obsazena, nesmějí:

Správná odpověď a)plout v bočně svázané sestavě, nesmějí být vlečena ani vléci jiná plavidla.
Odpověď b)používat zvukové signály dávané houkačkou, smějí používat pouze lodní zvon.
Odpověď c)přistávat u přístavních můstků osobní lodní dopravy.
 
č. 212 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaK obvodu plavebních komor patří kromě vlastního proplavovacího zařízení také vodní plochy nad a pod plavebními komorami:

Správná odpověď a)až k místům, kde končí zařízení k vyvazování plavidel (pacholata, vázací kruhy, úvazné piloty - dalby).
Odpověď b)až k hlavě dělicí hráze nebo dělicí zdi, která odděluje plavební kanál od vodního toku.
Odpověď c)až k vjezdu do plavebního kanálu další plavební komory.
 
č. 213 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPo dobu proplavování plavební komorou musí být vůdce malého plavidla:

Správná odpověď a)na svém stanovišti v kormidelně nebo její bezprostřední blízkosti a zabezpečovat plynulé proplavování.
Odpověď b)na objektu plavební komory a sledovat bezpečné proplavování svého plavidla.
Odpověď c)na palubě, aby mohl kdykoliv na pokyn obsluhy plavební komory uvázat své plavidlo nebo pomoci při převazování plavidla jiného.
 
č. 214 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaNa místech určených pro čekání plavidel na proplavení plavební komorou:

Správná odpověď a)nesmějí přistávat plavidla vyplouvající z plavební komory.
Odpověď b)smějí přistávat malá plavidla vyplouvající z plavební komory.
Odpověď c)mohou přistávat jenom malá plavidla, která vyplouvají z plavební komory proti proudu.
 
č. 215 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaV plavebních komorách je stání plavidel:

Správná odpověď a)zakázáno přes noc nebo na delší dobu.
Odpověď b)povoleno pouze přes noc, pokud není plavební komora v provozu.
Odpověď c)možné přes noc nebo na delší dobu, pokud k tomu dá souhlas obsluha plavební komory.
 
č. 216 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaV plavebních komorách je vystupování a nastupování cestujících na plavidla zakázáno:

Správná odpověď a)výjimku může povolit obsluha plavební komory.
Odpověď b)zákaz se nevztahuje na osobní lodě plující podle jízdního řádu.
Odpověď c)výjimku ze zákazu nelze povolit.
 
č. 217 Zkratka souboru otázek: PP2
OtázkaPlavidlo, které při dezinfekci může ohrozit zdraví a životy lidí, musí být označeno:

Správná odpověď a)žlutou vlajkou s černou lebkou a zkříženými hnáty.
Odpověď b)červenou vlajkou trojúhelníkového tvaru (plamencem).
Odpověď c)černou vlajkou.
 
č. 218 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)samostatně plující plavidlo s vlastním pohonem.
Odpověď b)převozní loď, která nepluje volně.
Odpověď c)plavidlo, kterému bylo Státní plavební správou přiznáno oprávnění přednostního proplutí.
 
č. 219 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)remorkér v čele vlečné sestavy.
Odpověď b)námořní plavidlo připlouvající právě z moře nebo vyplouvající na moře.
Odpověď c)plavidlo lodivodské služby.
 
č. 220 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTento válec nese:

Správná odpověď a)remorkér v čele vlečné sestavy.
Odpověď b)vlečené plavidlo delší než 110 m.
Odpověď c)plavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost.
 
č. 221 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)každý z remorkérů v čele sestavy vlečené více remorkéry vedle sebe.
Odpověď b)plavidlo, které vleče rybářské sítě nebo jiné rybolovné zařízení.
Odpověď c)plavidlo vykonávající práci na vodní cestě za plavby.
 
č. 222 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaToto signalizační světlo nese:

Správná odpověď a)vlečené plavidlo nebo plavidla vlečné sestavy.
Odpověď b)vlečené plavidlo delší než 110 m.
Odpověď c)převozní plavidlo, které nepluje volně.
 
č. 223 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTento balón nese:

Správná odpověď a)vlečené plavidlo nebo plavidla vlečné sestavy.
Odpověď b)loďka nebo bóje nesoucí lano převozní lodě.
Odpověď c)plavidlo přímo nebo nepřímo vyvázané nebo zakotvené při břehu.
 
č. 224 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)tlačná sestava.
Odpověď b)vlečná sestava.
Odpověď c)bočně svázaná sestava.
 
č. 225 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)bočně svázaná sestava.
Odpověď b)tlačná sestava.
Odpověď c)vlečná sestava.
 
č. 226 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTato signalizační světla může nést:

Správná odpověď a)plachetnice, která není malým plavidlem.
Odpověď b)každá plachetnice.
Odpověď c)plachetnice, která je malým plavidlem.
 
č. 227 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)malé plavidlo s vlastním pohonem.
Odpověď b)malé plavidlo bez vlastního pohonu.
Odpověď c)každé malé plavidlo.
 
č. 228 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTuto vlajku nese:

Správná odpověď a)malé plavidlo s vlastním pohonem, jehož délka přesahuje 7 m.
Odpověď b)malé plavidlo, jehož délka přesahuje 20 m.
Odpověď c)každé malé plavidlo.
 
č. 229 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)malé plavidlo, které vleče nebo vede v bočně svázané sestavě jiné malé plavidlo.
Odpověď b)samostatně plující malé plavidlo s vlastním pohonem, jehož délka nepřesahuje 7 m.
Odpověď c)vlečené nebo v bočně svázané sestavě vedené malé plavidlo.
 
č. 230 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)malé plavidlo s vlastním pohonem, jehož délka přesahuje 7 m.
Odpověď b)malé plavidlo s vlastním pohonem, jehož délka nepřesahuje 7 m.
Odpověď c)každé malé plavidlo s vlastním pohonem.
 
č. 231 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaToto signalizační světlo nese:

Správná odpověď a)malé plavidlo s vlastním pohonem, jehož délka nepřesahuje 7 m.
Odpověď b)každé malé plavidlo s vlastním pohonem.
Odpověď c)malé plavidlo, které vleče jiné malé plavidlo.
 
č. 232 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaToto signalizační světlo nese:

Správná odpověď a)vlečené nebo v bočně svázané sestavě vedené malé plavidlo.
Odpověď b)vlečené plavidlo nebo plavidlo na konci sestavy.
Odpověď c)plavidlo, kterému bylo Státní plavební správou povoleno přednostní proplutí.
 
č. 233 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)plachetnice, která je malým plavidlem, jejíž délka přesahuje 7 m.
Odpověď b)každá plachetnice.
Odpověď c)malé plavidlo, plující pomocí plachet a strojního pohonu současně.
 
č. 234 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)plachetnice, která je malým plavidlem a jejíž délka přesahuje 7 m.
Odpověď b)plachetnice, která vleče nebo v bočně svázané sestavě vede jiné plavidlo.
Odpověď c)každé plující malé plavidlo.
 
č. 235 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)plachetnice, jejíž délka nepřesahuje 7 m.
Odpověď b)malé plavidlo plující pomocí plachet a strojního pohonu současně.
Odpověď c)plachetnice, která je malým plavidlem, jejíž délka přesahuje 20 m.
 
č. 236 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaToto signalizační světlo nese:

Správná odpověď a)samostatně plující malé plavidlo, které nemá vlastní pohon ani plachty.
Odpověď b)samostatně plující malé plavidlo s vlastním pohonem do výkonu 5,4 kW nebo s plochou plachet do 10 m2.
Odpověď c)samostatně plující malé plavidlo bez vlastního pohonu s plochou plachet do 10 m2.
 
č. 237 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)malé plavidlo plující pomocí plachet a strojního pohonu současně.
Odpověď b)vlečená nebo v bočně svázané sestavě vedená plachetnice, která je malým plavidlem.
Odpověď c)plachetnice, která je malým plavidlem.
 
č. 238 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTento kužel nese:

Správná odpověď a)malé plavidlo plující pomocí plachet a strojního pohonu současně.
Odpověď b)malé plavidlo stojící na volné vodní ploše.
Odpověď c)plachetnice, nepřesahuje-li délku 7 m.
 
č. 239 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTento dvojitý kužel nese:

Správná odpověď a)plavidlo, na kterém je povoleno přepravovat více než 12 cestujících a nepřesahuje délku 20 metrů.
Odpověď b)plavidlo, které při dezinfekci může ohrozit zdraví a životy lidí.
Odpověď c)vlečené plavidlo nebo plavidlo na konci sestavy.
 
č. 240 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaToto signalizační světlo nese:

Správná odpověď a)samostatně plující nebo vlečené plavidlo přepravující nebezpečný náklad.
Odpověď b)volně plující převozní loď.
Odpověď c)plavidlo, na kterém je povoleno přepravovat více než 12 cestujících a nepřesahuje délku 20 metrů.
 
č. 241 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTento kužel nese:

Správná odpověď a)samostatně plující nebo vlečené plavidlo přepravující nebezpečný náklad.
Odpověď b)malé plavidlo plující pomocí plachet a strojního pohonu současně.
Odpověď c)plavidlo, kterému bylo Státní plavební správou přiznáno oprávnění přednostního proplutí.
 
č. 242 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)převozní loď, která nepluje volně.
Odpověď b)vlečené plavidlo přepravující nebezpečný náklad.
Odpověď c)plavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost.
 
č. 243 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTento balón nese:

Správná odpověď a)převozní loď, která nepluje volně.
Odpověď b)malé plavidlo s vlastním pohonem, jehož délka přesahuje 7 m.
Odpověď c)rybářská síť nebo jiné rybolovné zařízení.
 
č. 244 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaToto signalizační světlo nese:

Správná odpověď a)loďka nebo bóje nesoucí lano převozní lodě.
Odpověď b)plavidlo, vykonávající práci na vodní cestě za plavby.
Odpověď c)plavidlo zajišťující činnost pod vodní hladinou.
 
č. 245 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)volně plující převozní loď.
Odpověď b)tlačná sestava.
Odpověď c)plavidlo přepravující nebezpečné látky.
 
č. 246 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTento balón nese:

Správná odpověď a)volně plující převozní loď.
Odpověď b)plavidlo stojící na volné vodní ploše.
Odpověď c)plavidlo přepravující nebezpečné látky.
 
č. 247 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)volně plující převozní loď s předností v plavbě.
Odpověď b)plavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost.
Odpověď c)plavidlo, které vleče rybářské sítě nebo jiné rybolovné zařízení.
 
č. 248 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTento balón a válec nese:

Správná odpověď a)volně plující převozní loď s předností v plavbě.
Odpověď b)remorkér v čele vlečné sestavy.
Odpověď c)plavidlo lodivodské služby.
 
č. 249 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaKývání červeným světlem (na malém plavidle lze bílým světlem) znamená:

Správná odpověď a)plavidlo ztratilo manévrovací schopnost.
Odpověď b)signál remorkéru, aby plul poloviční silou.
Odpověď c)lano převozní lodě, která nepluje volně, přehrazující plavební dráhu.
 
č. 250 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaKývání červenou vlajkou znamená:

Správná odpověď a)plavidlo ztratilo manévrovací schopnost.
Odpověď b)signál remorkéru, aby plul poloviční silou.
Odpověď c)lano převozní lodě, která nepluje volně, přehrazující plavební dráhu.
 
č. 251 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)plavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost.
Odpověď b)plavidlo, které přepravuje nebezpečné látky.
Odpověď c)volně plující převozní loď s předností v plavbě.
 
č. 252 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTyto balóny nese:

Správná odpověď a)plavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost.
Odpověď b)plavidlo stojící na volné vodní ploše.
Odpověď c)malé plavidlo plující pomocí plachet a strojního pohonu současně.
 
č. 253 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTento plamenec nese:

Správná odpověď a)plavidlo, kterému bylo Státní plavební správou přiznáno oprávnění přednostního proplutí.
Odpověď b)plavidlo, které přepravuje nebezpečné látky.
Odpověď c)plavidlo lodivodské služby.
 
č. 254 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTento balón nese:

Správná odpověď a)plavidlo stojící na volné vodní ploše.
Odpověď b)plavidlo zajišťující činnost pod vodní hladinou.
Odpověď c)plavidlo použité při zneškodňování výbušnin.
 
č. 255 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTento balón nese:

Správná odpověď a)plavidlo stojící na volné vodní ploše.
Odpověď b)loďka nebo bóje nesoucí lano převozní lodě.
Odpověď c)vlečené nebo v bočně svázané sestavě vedené malé plavidlo.
 
č. 256 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)rybářská síť nebo jiné rybolovné zařízení.
Odpověď b)plavidlo použité při zneškodňování výbušnin.
Odpověď c)plavidlo zajišťující činnost pod vodní hladinou.
 
č. 257 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTuto denní signalizaci nese:

Správná odpověď a)rybářská síť nebo jiné rybolovné zařízení.
Odpověď b)plavidlo použité při zneškodňování výbušnin.
Odpověď c)plavidlo zajišťující činnost pod vodní hladinou
 
č. 258 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)plovoucí stroj nebo plavidlo vykonávající práci na vodní cestě nebo provádějící sondážní či měřicí operace na místě.
Odpověď b)volně plující převozní loď stojící na svém stanovišti.
Odpověď c)plavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost.
 
č. 259 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTyto denní signalizační znaky nese:

Správná odpověď a)plovoucí stroj nebo plavidlo vykonávající práci na vodní cestě nebo provádějící sondážní či měřící operace na místě.
Odpověď b)volně plující převozní loď stojící na svém stanovišti.
Odpověď c)plavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost.
 
č. 260 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTyto tabule nese:

Správná odpověď a)plovoucí stroj nebo plavidlo vykonávající práci na vodní cestě nebo provádějící sondážní či měřicí operace na místě.
Odpověď b)nasedlé nebo potopené plavidlo.
Odpověď c)plavidlo, které má omezenou možnost manévrování.
 
č. 261 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)plovoucí stroj nebo plavidlo vykonávající práci, při které musí být chráněny před vlnobitím.
Odpověď b)plovoucí stroj nebo plavidlo vykonávající práci na vodní cestě nebo provádějící sondážní či měřicí operace.
Odpověď c)plavidlo při rybolovu s výjimkou plavidel, které vlečou rybářské sítě nebo jiná rybolovná zařízení.
 
č. 262 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTyto tabule nese:

Správná odpověď a)plovoucí stroj nebo plavidlo vykonávající práci, při které musí být chráněny před vlnobitím.
Odpověď b)plovoucí stroj nebo plavidlo vykonávající práci na vodní cestě nebo provádějící sondážní či měřicí operace.
Odpověď c)plavidlo při rybolovu s výjimkou plavidel, která vlečou rybářské sítě nebo jiná rybolovná zařízení.
 
č. 263 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)nasedlé nebo potopené plavidlo.
Odpověď b)plavidlo, které pozbylo manévrovací schopnost.
Odpověď c)plavidlo, které má omezenou možnost manévrování.
 
č. 264 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTyto tabule nese:

Správná odpověď a)nasedlé nebo potopené plavidlo.
Odpověď b)plavidlo, které pozbylo manévrovací schopnost.
Odpověď c)plavidlo, které má omezenou možnost manévrování.
 
č. 265 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)plavidlo, plovoucí těleso nebo plovoucí zařízení, jehož vhozené kotvy mohou vytvářet nebezpečí pro plavbu.
Odpověď b)každé zakotvené plavidlo, plovoucí těleso nebo plovoucí zařízení.
Odpověď c)plavidlo zajišťující činnost pod vodní hladinou.
 
č. 266 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTento žlutý plovák nebo bóji s radarovým odražečem nese:

Správná odpověď a)plavidlo, plovoucí těleso nebo plovoucí zařízení, jehož kotvy mohou vytvářet nebezpečí pro plavbu.
Odpověď b)každé zakotvené plavidlo, plovoucí těleso nebo plovoucí zařízení.
Odpověď c)plavidlo zajišťující činnost pod vodní hladinou.
 
č. 267 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaToto signalizační světlo nese:

Správná odpověď a)plavidlo Státní plavební správy nebo plavidlo Požární ochrany.
Odpověď b)plavidlo Státní plavební správy nebo plavidlo vodní záchranné služby.
Odpověď c)plavidlo vykonávající práci na vodní cestě za plavby.
 
č. 268 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTuto doplňkovou signalizaci nese:

Správná odpověď a)plavidlo Státní plavební správy.
Odpověď b)plavidlo Policie České republiky.
Odpověď c)plavidlo Požární ochrany.
 
č. 269 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTento signalizační znak umístěný na plavidle znamená:

Správná odpověď a)zákaz stání jiným plavidlům ve vzdálenosti vyznačené na znaku v metrech.
Odpověď b)zákaz stání jiným plavidlům s ponorem vyšším než je vyznačen na znaku v decimetrech.
Odpověď c)zákaz stání všem ostatním malým plavidlům nad počet vyznačený na znaku.
 
č. 270 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)plavidlo, plovoucí těleso nebo plovoucí zařízení, které vyžaduje ochranu před škodlivým sáním nebo vlnobitím.
Odpověď b)plavidlo nebo plovoucí zařízení, které stojí na vyhrazeném stanovišti s nákladem nebezpečných látek.
Odpověď c)plavidlo lodivodské služby.
 
č. 271 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTuto tabuli nese:

Správná odpověď a)plavidlo, plovoucí těleso nebo plovoucí zařízení, které vyžaduje ochranu před škodlivým sáním nebo vlnobitím.
Odpověď b)plavidlo, jehož domovský přístav je v Polské republice.
Odpověď c)malé plavidlo s vlastním pohonem jehož délka přesahuje 7 m.
 
č. 272 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaToto signalizační světlo nese:

Správná odpověď a)plavidlo vykonávající práci na vodní cestě za plavby.
Odpověď b)plavidlo Státní plavební správy.
Odpověď c)plavidlo Vodní záchranné služby.
 
č. 273 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)plavidlo, které má omezenou možnost manévrování.
Odpověď b)osobní hotelová loď, jejíž celková délka přesahuje 110 m.
Odpověď c)plavidlo lodivodské služby.
 
č. 274 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTuto denní signalizaci nese:

Správná odpověď a)plavidlo, které má omezenou možnost manévrování.
Odpověď b)hotel.
Odpověď c)volně plující převozní loď s předností v plavbě.
 
č. 275 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)plavidlo, které vleče rybářské sítě nebo jiné rybolovné zařízení.
Odpověď b)volně plující převozní loď s předností v plavbě.
Odpověď c)plavidlo, plovoucí těleso nebo plovoucí zařízení, které vyžaduje ochranu před škodlivým sáním nebo vlnobitím.
 
č. 276 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTyto kužele nese:

Správná odpověď a)plavidlo, které vleče rybářské sítě nebo jiné rybolovné zařízení.
Odpověď b)převozní loď, která nepluje volně.
Odpověď c)plavidlo, které stojí na volné vodní ploše.
 
č. 277 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)plavidlo při rybolovu s výjimkou plavidel, která vlečou rybářské sítě nebo jiná rybolovná zařízení.
Odpověď b)vyvázaná tlačná sestava s nákladem nebezpečných látek.
Odpověď c)plovoucí stroj nebo plavidlo vykonávající práci na vodní cestě nebo provádějící sondážní či měřicí operace.
 
č. 278 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTyto kužele nese:

Správná odpověď a)plavidlo při rybolovu s výjimkou plavidel, která vlečou rybářské sítě nebo jiná rybolovná zařízení.
Odpověď b)vyvázaná tlačná sestava s nákladem nebezpečných látek.
Odpověď c)plovoucí stroj nebo plavidlo vykonávající práci na vodní cestě nebo provádějící sondážní či měřicí operace.
 
č. 279 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTuto vlajku nese:

Správná odpověď a)plavidlo zajišťující činnost pod vodní hladinou.
Odpověď b)plavidlo lodivodské služby.
Odpověď c)malé plavidlo s vlastním pohonem jehož délka přesahuje 7 m.
 
č. 280 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTuto vlajku nese:

Správná odpověď a)plavidlo zajišťující činnost pod vodní hladinou.
Odpověď b)plavidlo Státní plavební správy.
Odpověď c)plavidlo, kterému bylo Státní plavební správou přiznáno oprávnění přednostního proplutí.
 
č. 281 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaTato signalizační světla nese:

Správná odpověď a)plavidlo lodivodské služby.
Odpověď b)plavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost.
Odpověď c)plavidlo, které při dezinfekci může ohrozit zdraví a životy lidí.
 
č. 282 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaZvukový signál "1 dlouhý zvuk" znamená:

Správná odpověď a)pozor.
Odpověď b)pluji doprava.
Odpověď c)hodlám zastavit plavbu.
 
č. 283 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaZvukový signál "1 krátký zvuk" znamená:

Správná odpověď a)pluji doprava.
Odpověď b)pozor.
Odpověď c)ukončil jsem plavbu.
 
č. 284 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaZvukový signál "2 krátké zvuky" znamená:

Správná odpověď a)pluji doleva.
Odpověď b)stroj má zpětný chod.
Odpověď c)pluji se dvěma plavidly ve vlečné sestavě.
 
č. 285 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaZvukový signál "3 krátké zvuky" znamená:

Správná odpověď a)stroj má zpětný chod.
Odpověď b)pozor.
Odpověď c)pluji plnou silou vpřed.
 
č. 286 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaZvukový signál "4 krátké zvuky" znamená:

Správná odpověď a)nejsem schopen manévrování.
Odpověď b)stroj má zpětný chod.
Odpověď c)předjetí není možné.
 
č. 287 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaZvukový signál "řada velmi krátkých zvuků" znamená:

Správná odpověď a)hrozí nebezpečí kolize.
Odpověď b)pozor.
Odpověď c)signál nouze.
 
č. 288 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaZvukový signál "řada dlouhých zvuků" znamená:

Správná odpověď a)signál nouze.
Odpověď b)hrozí nebezpečí kolize.
Odpověď c)pozor.
 
č. 289 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaZvukový signál "řady úderů na zvon" znamená:

Správná odpověď a)signál nouze.
Odpověď b)pozor.
Odpověď c)posádka na palubu.
 
č. 290 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaZvukový signál "5 krátkých zvuků" znamená:

Správná odpověď a)předjíždění není možné.
Odpověď b)stroj má zpětný chod.
Odpověď c)nejsem schopen manévrování.
 
č. 291 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaZvukový signál "1 dlouhý zvuk, po kterém následuje 1 krátký zvuk," znamená:

Správná odpověď a)mám v úmyslu provést obrat doprava.
Odpověď b)pluji doprava.
Odpověď c)stojím při pravém břehu.
 
č. 292 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaZvukový signál "1 dlouhý zvuk, po kterém následují 2 krátké zvuky," znamená:

Správná odpověď a)mám v úmyslu provést obrat doleva.
Odpověď b)pluji doleva.
Odpověď c)stojím při levém břehu.
 
č. 293 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaZvukový signál "3 dlouhé zvuky, po kterých následuje 1 krátký zvuk," znamená:

Správná odpověď a)mám v úmyslu vyplout z přístavu doprava.
Odpověď b)mám v úmyslu provést obrat doprava.
Odpověď c)mám v úmyslu ukončit plavbu při pravém břehu.
 
č. 294 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaZvukový signál "3 dlouhé zvuky, po kterých následují 2 krátké zvuky," znamená:

Správná odpověď a)mám v úmyslu vplout do přístavu doleva.
Odpověď b)mám v úmyslu provést obrat doleva.
Odpověď c)mám v úmyslu ukončit plavbu při levém břehu.
 
č. 295 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaZvukový signál "3 dlouhé zvuky" znamená:

Správná odpověď a)mám v úmyslu přeplout vodní cestu.
Odpověď b)stroj má zpětný chod.
Odpověď c)signál nouze.
 
č. 296 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaZvukový signál "opakující se trojtónový zvukový signál" znamená:

Správná odpověď a)plavidlo, které není malým, plující pomocí radiolokátoru za snížené viditelnosti po proudu.
Odpověď b)každé plavidlo plující za snížené viditelnosti.
Odpověď c)malé plavidlo plující pomocí radiolokátoru proti proudu.
 
č. 297 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaZvukový signál "1 dlouhý zvuk, opakující se v intervalech ne delších než 1 minuta," znamená:

Správná odpověď a)plavidlo plující za snížené viditelnosti bez pomoci radiolokátoru.
Odpověď b)plavidlo, které není malým, plující pomocí radiolokátoru za snížené viditelnosti po proudu.
Odpověď c)plavidlo stojící za snížené viditelnosti na pravé straně plavební dráhy.
 
č. 298 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaZvukový signál "2 dlouhé zvuky, opakující se v intervalech ne delších než 1 minuta," znamená:

Správná odpověď a)sestava plující za snížené viditelnosti bez pomoci radiolokátoru.
Odpověď b)plavidlo, které není malým, plující pomocí radiolokátoru za snížené viditelnosti po proudu.
Odpověď c)plavidlo stojící za snížené viditelnosti na levé straně plavební dráhy.
 
č. 299 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaZvukový signál "1 řada úderů na zvon, opakovaná v intervalech ne delších než 1 minuta," znamená:

Správná odpověď a)stojím za snížené viditelnosti na levé straně plavební dráhy.
Odpověď b)stojím za snížené viditelnosti na pravé straně plavební dráhy.
Odpověď c)stojím za snížené viditelnosti v neurčité poloze.
 
č. 300 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaZvukový signál "2 řady úderů na zvon, opakované v intervalech ne delších než 1 minuta," znamená:

Správná odpověď a)stojím za snížené viditelnosti na pravé straně plavební dráhy.
Odpověď b)stojím za snížené viditelnosti na levé straně plavební dráhy.
Odpověď c)stojím za snížené viditelnosti v neurčité poloze.
 
č. 301 Zkratka souboru otázek: PP3
OtázkaZvukový signál 3 řady úderů na zvon, opakované v intervalech ne delších než 1 minuta," znamená:

Správná odpověď a)stojím za snížené viditelnosti v neurčité poloze.
Odpověď b)stojím za snížené viditelnosti na pravé straně plavební dráhy.
Odpověď c)stojím za snížené viditelnosti na levé straně plavební dráhy.
 
č. 302 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz proplutí.
Odpověď b)příkaz zachovat zvláštní pozornost.
Odpověď c)omezení v plavbě, s nímž je nutno se seznámit "INFORMUJTE SE".
 
č. 303 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (světlo - světla) znamená:

Správná odpověď a)zákaz proplutí.
Odpověď b)příkaz dát zvukový signál "1 krátký zvuk" nebo "2 krátké zvuky".
Odpověď c)doporučené proplavování v jenom směru nebo v obou směrech.
 
č. 304 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (vlajka) znamená:

Správná odpověď a)zákaz proplutí.
Odpověď b)poškozené vyvazovací zařízení.
Odpověď c)zákaz přibližovat se ke stavbě na vodní cestě, na které je vlajka umístěna.
 
č. 305 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (dvě tabule nad sebou) znamená:

Správná odpověď a)zákaz proplutí na delší dobu.
Odpověď b)rozdělení plavební dráhy.
Odpověď c)souběžné vodní cesty.
 
č. 306 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (dvě světla nad sebou) znamená:

Správná odpověď a)zákaz proplutí na delší dobu.
Odpověď b)připravte se k proplutí.
Odpověď c)zákaz vytvářet vlnobití nebo sání.
 
č. 307 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (dvě vlajky nad sebou) znamená:

Správná odpověď a)zákaz proplutí na delší dobu.
Odpověď b)čerpací stanice pohonných hmot.
Odpověď c)střídavé stání - stání je zakázáno v sudých hodinách.
 
č. 308 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz vplutí do vyhrazeného prostoru (označení vyhrazené vodní plochy, kde se pohybují potápěči).
Odpověď b)konec zákazu nebo příkazu platného pro plavbu v jednom směru (konec jakéhokoliv omezení v plavbě).
Odpověď c)příkaz zachovávat zvláštní pozornost (snížení podjezdné výšky pod mostem, kabelem nebo potrubím).
 
č. 309 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (žlutá bóje, která nese vrcholový znak) znamená:

Správná odpověď a)označení místa sestupu potápěčů, zákaz plavby ve vzdálenosti menší než 25 m od bóje.
Odpověď b)označení místa potopeného plavidla (vrak), proplutí je nožné po pravé straně bóje.
Odpověď c)označení osy plavební dráhy v prostoru lovu ryb, příkaz plout do vzdálenosti 25 m od bóje.
 
č. 310 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz předjíždění.
Odpověď b)konec zákazu předjíždění.
Odpověď c)rozdělení plavebních drah.
 
č. 311 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz vzájemného předjíždění sestav.
Odpověď b)konec zákazu předjíždění sestav.
Odpověď c)doporučené předjíždění po pravém boku předjížděného plavidla.
 
č. 312 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz potkávání a předjíždění.
Odpověď b)zákaz potkávání levými boky.
Odpověď c)konec zákazu potkávání.
 
č. 313 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz stání (na kotvě nebo vyvazování u břehu).
Odpověď b)zákaz zastavení plavidel a plovoucích těles.
Odpověď c)konec zákazu stání (na kotvě nebo vyvazování u břehu) a zastavení.
 
č. 314 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz stání plavidel v šířce vyznačení na signálním znaku (počítáno od znaku).
Odpověď b)příkaz nepřekračovat stanovenou rychlost (v km/h).
Odpověď c)šířka plavebního profilu nebo plavební dráhy je omezena (číslo stanoví šířku plavebního profilu nebo plavební dráhy).
 
č. 315 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz kotvení, vlečení kotev, lan a řetězů.
Odpověď b)zákaz kotvení a vlečení kotev s výjimkou vlečení lan a řetězů.
Odpověď c)konec zákazu kotvení a vlečení kotev.
 
č. 316 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz vyvazování ke břehu.
Odpověď b)zákaz stání (na kotvě nebo vyvazování ke břehu).
Odpověď c)konec zákazu stání plavidel u břehu, na kterém je signální znak umístěn.
 
č. 317 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz provádět obrat.
Odpověď b)zákaz vzájemného potkávání vlečných sestav.
Odpověď c)zákaz proplutí, pod vodou pracují potápěči.
 
č. 318 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz vytvářet vlnobití nebo sání.
Odpověď b)zákaz stání pod plynovým potrubím.
Odpověď c)zákaz vyplutí pro zhoršující se povětrnostní situaci.
 
č. 319 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz vytvářet vlnobití nebo sání.
Odpověď b)průjezd zakázán.
Odpověď c)proplutí je zakázáno, ale je třeba připravit se k plavbě.
 
č. 320 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz plavby mimo vyznačený prostor (v mostních otvorech nebo jezovými poli).
Odpověď b)proplutí povoleno (mostním otvorem nebo jezovým polem).
Odpověď c)doporučení držet se v určeném prostoru (v mostních otvorech nebo v jezových polích).
 
č. 321 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (dvojice světel) znamená:

Správná odpověď a)proplutí je zakázáno, ale je třeba připravit se k plavbě.
Odpověď b)zákaz vytvářet vlnobití nebo sání.
Odpověď c)přednost v plavbě před plavidlem plujícím v protisměru.
 
č. 322 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz plavby plavidel s vlastním pohonem.
Odpověď b)zákaz plavby všech sportovních a rekreačních plavidel.
Odpověď c)konec zákazu plavby malých plavidel.
 
č. 323 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz plavby všech sportovních a rekreačních plavidel.
Odpověď b)zákaz pořádání sportovních soutěží na vodě.
Odpověď c)zákaz koupání a potápění.
 
č. 324 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz vodního lyžování.
Odpověď b)konec zákazu vodního lyžování.
Odpověď c)vodní lyžování je omezeno na počet lyžařů vyznačených na znaku.
 
č. 325 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz plavby plachetnic.
Odpověď b)zákaz plavby plavidel bez vlastního strojního pohonu.
Odpověď c)konec zákazu plavby na plováku s plachtou (windsurfů).
 
č. 326 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz plavby plavidel, která nejsou plachetnicemi a ani nemají vlastní pohon.
Odpověď b)zákaz plavby plavidel bez vlastního pohonu.
Odpověď c)zákaz plavby plavidel s vlastním pohonem.
 
č. 327 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz plavby plováků s plachtou (windsurfů).
Odpověď b)zákaz plavby plachetnic.
Odpověď c)zákaz plavby všech sportovních a rekreačních plavidel.
 
č. 328 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz plavby malých plavidel dosahujících vysoké rychlosti.
Odpověď b)zákaz plavby malých plavidel s vlastním pohonem.
Odpověď c)zákaz pořádání soutěží na vodě.
 
č. 329 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz spouštění plavidel na vodu.
Odpověď b)zákaz provozu vznášedel.
Odpověď c)zákaz stání malých plavidel s vlastním pohonem na vodě.
 
č. 330 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)zákaz plavby vodních skútrů.
Odpověď b)omezení plavby plavidel s vlastním pohonem.
Odpověď c)vyhrazené místo pro vodní sporty.
 
č. 331 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)příkaz plout ve směru stanoveném šipkou.
Odpověď b)jednosměrná plavba.
Odpověď c)příkaz plout ke straně plavební dráhy, která je po pravém boku plavidla.
 
č. 332 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)příkaz plout ke straně plavební dráhy, která je po levém boku.
Odpověď b)příkaz plout k levému břehu.
Odpověď c)příkaz přeplout vodní cestu.
 
č. 333 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)příkaz plout ke straně plavební dráhy, která je po pravém boku.
Odpověď b)příkaz plout k pravému břehu.
Odpověď c)příkaz přeplout vodní cestu.
 
č. 334 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)příkaz přidržovat se strany plavební dráhy, která je po levém boku.
Odpověď b)zákaz plout při pravém břehu.
Odpověď c)přednost v plavbě před plavidlem v protisměru.
 
č. 335 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)příkaz přidržovat se strany plavební dráhy, která je po pravém boku.
Odpověď b)dej přednost v plavbě plavidlu v protisměru.
Odpověď c)obousměrný provoz plavidel.
 
č. 336 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)příkaz přeplout na stranu plavební dráhy, která je po levém boku.
Odpověď b)obratiště plavidel a plovoucích těles.
Odpověď c)zákaz potkávání plavidel.
 
č. 337 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)příkaz přeplout na stranu plavební dráhy, která je po pravém boku.
Odpověď b)obratiště plavidel a plovoucích těles.
Odpověď c)zákaz potkávání plavidel.
 
č. 338 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)příkaz zůstat stát v případech stanovených Řádem plavební bezpečnosti.
Odpověď b)příkaz zachovávat zvláštní pozornost.
Odpověď c)příkaz dát zvukový signál "jeden dlouhý zvuk".
 
č. 339 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)příkaz nepřekračovat stanovenou rychlost (v km/h).
Odpověď b)zákaz stání plavidel v šířce (v metrech) stanovené ve znaku.
Odpověď c)šířka plavební dráhy je omezena na hodnotu uvedenou ve znaku (v metrech).
 
č. 340 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)příkaz dát zvukový signál.
Odpověď b)příkaz zůstat stát v případech stanovených Řádem plavební bezpečnosti.
Odpověď c)příkaz zachovávat zvláštní pozornost.
 
č. 341 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)příkaz zachovávat zvláštní pozornost.
Odpověď b)příkaz zůstat stát v případech stanovených Řádem plavební bezpečnosti.
Odpověď c)plavidlo pluje po hlavní vodní cestě s předností v plavbě.
 
č. 342 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)povinnost přesvědčit se před vplutím na hlavní vodní cestu, zda tento manévr nepřinutí plavidla na hlavní vodní cestě změnit směr nebo rychlost plavby.
Odpověď b)plavidlo pluje po vedlejší vodní cestě, může-li však přinutit plavidla na hlavní vodní cestě změnit směr nebo rychlost plavby, musí dát včas předepsaný zvukový signál.
Odpověď c)plavidlo na vedlejší vodní cestě má přednost před plavidly plujícími po hlavní vodní cestě.
 
č. 343 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)povinnost přesvědčit se před vplutím na hlavní vodní cestu nebo před jejím křížením, zda tento manévr nepřinutí plavidla na hlavní vodní cestě změnit směr nebo rychlost plavby.
Odpověď b)plavidlo pluje po vedlejší vodní cestě, může-li však přinutit plavidla na hlavní vodní cestě změnit směr nebo rychlost plavby, musí dát včas předepsaný zvukový signál.
Odpověď c)plavidlo na vedlejší vodní cestě má přednost před plavidly plujícími na hlavní vodní cestě.
 
č. 344 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)povinnost přesvědčit se před vplutím na hlavní vodní cestu, zda tento manévr nepřinutí plavidla na hlavní vodní cestě změnit směr nebo rychlost plavby.
Odpověď b)plavidlo pluje po vedlejší vodní cestě, může-li však přinutit plavidla na hlavní vodní cestě změnit smět nebo rychlost plavby, musí dát včas předepsaný zvukový signál.
Odpověď c)plavidlo na vedlejší vodní cestě má přednost před plavidly plujícími po hlavní vodní cestě.
 
č. 345 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (světla) znamená:

Správná odpověď a)plavidla plující po hlavní vodní cestě mají, pokud je to nutné, přizpůsobit svůj směr nebo rychlost plavby, aby umožnila výjezd plavidlům opouštějícím přístav nebo vedlejší vodní cestu.
Odpověď b)doporučené proplouvání jenom v jednom směru (proplouvání v protisměru je zakázáno).
Odpověď c)povolení proplutí (obecný signální znak).
 
č. 346 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)příkaz uvést do provozu radiofonní stanici.
Odpověď b)zákaz plavby plováků s plachtou (windsurfů).
Odpověď c)místo vyhrazené pro stání všech plavidel s nákladem nebezpečných látek.
 
č. 347 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)příkaz uvést do provozu radiofonní stanici na vyznačeném kanálu.
Odpověď b)možnost získání informací radiofonickým spojením na vyznačeném kanálu.
Odpověď c)zákaz radiofonního spojení na vyznačeném kanálu.
 
č. 348 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)hloubka je omezena na 1,65 m.
Odpověď b)překážky na dně vodní cesty se vyskytují od ř. km 1,65.
Odpověď c)průjezdní výška je přechodně zvýšena o 1,65 m.
 
č. 349 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)průjezdní výška je omezena na 4,20 metru.
Odpověď b)povolení plavby plavidel s ponorem do 4,20 metrů.
Odpověď c)příkaz uvést do provozu radiofonní stanici na vlnovém rozsahu 4,20 m.
 
č. 350 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)šířka plavebního profilu nebo šířka plavební dráhy je omezena na 30 m.
Odpověď b)plavební dráha je vzdálena od pravého (levého) břehu 30 m.
Odpověď c)stání povoleno v šířce 30 m.
 
č. 351 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)omezení v plavbě, s nimiž je nutno se seznámit "INFORMUJTE SE".
Odpověď b)konec zákazu nebo příkazu platného pro plavbu v jednom směru nebo konec omezení.
Odpověď c)povolení proplutí (obecný znak).
 
č. 352 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)plavební dráha je vzdálena od pravého (levého) břehu 10 m.
Odpověď b)stání povoleno do vzdálenosti 10 m od pravého (levého břehu).
Odpověď c)šířka plavebního profilu nebo plavební dráhy je zúžena o 10 m.
 
č. 353 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)doporučené proplouvání v obou směrech.
Odpověď b)doporučené proplouvání jenom v jednom směru (proplouvání v protisměru je zakázáno).
Odpověď c)povolení proplutí (obecný znak).
 
č. 354 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)doporučené proplouvání jenom v jednom směru (proplouvání v protisměru je zakázáno).
Odpověď b)doporučené proplouvání v obou směrech.
Odpověď c)proplouvání je zakázáno na delší dobu.
 
č. 355 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)doporučení držet se v určeném prostoru (v mostních otvorech nebo v jezových polích).
Odpověď b)zákaz plavby mimo vyznačený prostor (v mostních otvorech nebo v jezových polích).
Odpověď c)doporučené proplouvání jenom v jednom směru (proplouvání v protisměru je zakázáno).
 
č. 356 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule nebo světlo) znamená:

Správná odpověď a)doporučuje se plout ve směru šipky nebo ve směru od stálého světla k blikavému světlu.
Odpověď b)doporučuje se plout ve směru šipky nebo ve směru od blikavého světla ke stálému světlu.
Odpověď c)doporučuje se plout ve směru šipky svítí-li stálé světlo, svítí-li světlo blikavé, je vplutí zakázáno.
 
č. 357 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)povolení proplutí (obecný signální znak).
Odpověď b)doporučení držet se v určeném prostoru (v mostních otvorech nebo v jezových polích).
Odpověď c)doporučené proplouvání jenom v jednom směru (proplouvání v protisměru je zakázáno).
 
č. 358 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)křižování vzdušným kabelem.
Odpověď b)břehová přípojka elektrického napětí.
Odpověď c)zóna častých atmosférických poruch - omezená účinnost radiofonních stanic.
 
č. 359 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)jez
Odpověď b)objekt plavební komory.
Odpověď c)pozor, zvýšené sání do přívodního kanálu vodní elektrárny.
 
č. 360 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)převozní lodě, které neplují volně (s vodičem, kyvadlové přívozy).
Odpověď b)plovoucí zařízení (botely, plováky, můstky osobních lodí).
Odpověď c)doporučené místo ke spouštění plavidel na vodu.
 
č. 361 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)převozní lodě plující volně.
Odpověď b)přístaviště osobních lodí.
Odpověď c)povolené stání (na kotvě nebo vyvázání u břehu).
 
č. 362 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)povolené stání (na kotvě nebo vyvázání u břehu).
Odpověď b)čerpací stanice pohonných hmot.
Odpověď c)místo vyhrazené pro stání plavidel naložených nebezpečnými látkami.
 
č. 363 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)stání povoleno v šířce 40 m.
Odpověď b)nejvyšší povolená rychlost plavidel 40 km/h.
Odpověď c)plavební profil nebo plavební dráha je široká 40 m.
 
č. 364 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)stání povoleno v šířce pásma od 20 do 40 m od znaku.
Odpověď b)doporučená rychlost 20 - 40 km/h pro plavidla dosahující vysoké rychlosti.
Odpověď c)zákaz stání plavidel v úseku vodní cesty mezi ř. km 20 a ř. km 40.
 
č. 365 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)maximální počet plavidel, která smějí stát těsně vedle sebe.
Odpověď b)maximální počet plavidel, která smějí stát těsně za sebou.
Odpověď c)maximální počet plavidel v místě povoleného stání.
 
č. 366 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)místo vyhrazené pro stání plavidel určených k plavbě tlačením.
Odpověď b)místo vyhrazené pro stání malých plavidel.
Odpověď c)místo vyhrazené pro stání plavidel určených pro přepravu nebezpečných látek.
 
č. 367 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)místo vyhrazené pro stání plavidel určených k plavbě tlačením, která přepravují nebezpečné látky.
Odpověď b)místo vyhrazené pro stání malých plavidel.
Odpověď c)místo vyhrazené pro stání všech plavidel, včetně plavidel určených pro přepravu nebezpečných látek.
 
č. 368 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)místo vyhrazené pro stání plavidel určených k plavbě tlačením, která přepravují nebezpečné látky.
Odpověď b)místo vyhrazené pro stání vlečných sestav.
Odpověď c)místo vyhrazené pro stání malých plavidel i plavidel, která nejsou malými.
 
č. 369 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)místo vyhrazené pro stání plavidel určených k plavbě tlačením, která přepravují nebezpečné látky.
Odpověď b)místo vyhrazené pro stání vlečných sestav.
Odpověď c)místo vyhrazené pro stání plavidel, plovoucích těles a plovoucích zařízení.
 
č. 370 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)místo vyhrazené pro stání plavidel mimo plavidel určených k plavbě tlačením.
Odpověď b)místo vyhrazené pro stání plavidel, určených k plavbě tlačením, která přepravují nebezpečné látky.
Odpověď c)místo vyhrazené pro plavidla, která přepravují nebezpečné látky.
 
č. 371 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)místo vyhrazené pro stání plavidel, mimo plavidel určených k plavbě tlačením, která přepravují nebezpečné látky.
Odpověď b)místo vyhrazené pro stání malých plavidel s vlastním pohonem.
Odpověď c)místo vyhrazené pro stání tlačných sestav přídí po proudu.
 
č. 372 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)místo vyhrazené pro stání plavidel, mimo plavidel určených k plavbě tlačením, která přepravují nebezpečné látky.
Odpověď b)místo vyhrazené pro dvě plavidla tlačné sestavy.
Odpověď c)místo vyhrazené pro stání plavidel při levém břehu.
 
č. 373 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)místo vyhrazené pro stání plavidel, mimo plavidel určených k plavbě tlačením, která přepravují nebezpečné látky.
Odpověď b)místo vyhrazené pro plavidla bez vlastního pohonu.
Odpověď c)místo vyhrazené pro tři malá plavidla s vlastním pohonem.
 
č. 374 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)místo vyhrazené pro stání všech plavidel, která nepřepravují nebezpečné látky.
Odpověď b)místo vyhrazené jen pro stání malých plavidel.
Odpověď c)místo vyhrazené pro stání plavidel, která přepravují nebezpečné látky.
 
č. 375 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)místo vyhrazené pro stání plavidel, která přepravují nebezpečné látky.
Odpověď b)místo vyhrazené pro stání všech plavidel, která nepřepravují nebezpečné látky.
Odpověď c)místo vyhrazené pro stání všech plavidel s vlastním pohonem, na kterých je posádka v plném počtu.
 
č. 376 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)místo vyhrazené pro stání plavidel, která přepravují nebezpečné látky.
Odpověď b)místo vyhrazené pro stání plavidel jen za sebou.
Odpověď c)místo vyhrazené pro stání vlečných sestav, která mají v závěsu 1 nebo 2 čluny.
 
č. 377 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)místo vyhrazené pro stání plavidel, přepravujících nebezpečné látky.
Odpověď b)místo vyhrazené pro stání všech plavidel těsně za sebou, která nepřepravují nebezpečné látky.
Odpověď c)místo vyhrazené pro stání 1 vlečné sestavy s 1, 2 nebo 3 vlečnými čluny.
 
č. 378 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)povolené kotvení, vlečení kotev, lan nebo řetězů.
Odpověď b)zákaz kotvení, vlečení kotev, lan nebo řetězů.
Odpověď c)přístav, přístaviště nebo jiné místo určené ke stání plavidel.
 
č. 379 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)povolené vyvazování u břehu.
Odpověď b)místo vyhražené pro stání plavidel, která nejsou malými.
Odpověď c)zákaz vyvazování pro malá plavidla.
 
č. 380 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)povolené stání plavidel za účelem naložení nebo vyložení vozidla.
Odpověď b)překladiště.
Odpověď c)křížení vodní cesty se silničním mostem.
 
č. 381 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)místo doporučené pro obrat.
Odpověď b)křižování vzdušným kabelem.
Odpověď c)místo určené pro střídání lodních posádek.
 
č. 382 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)plavidlo pluje po hlavní vodní cestě, má přednost před plavidly na vedlejší vodní cestě.
Odpověď b)plavidlo pluje po hlavní vodní cestě, musí dát přednost plavidlům na vedlejší vodní cestě.
Odpověď c)plavidlo pluje po vedlejší vodní cestě, má přednost před plavidly na hlavní vodní cestě.
 
č. 383 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)plavidlo pluje po hlavní vodní cestě, má přednost před plavidly na vedlejší vodní cestě.
Odpověď b)plavidlo pluje po hlavní vodní cestě, musí dát přednost plavidlům na vedlejší vodní cestě.
Odpověď c)plavidlo pluje po vedlejší vodní cestě, má přednost před plavidly na hlavní vodní cestě.
 
č. 384 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)plavidlo pluje po hlavní vodní cestě, má přednost před plavidly na vedlejší vodní cestě.
Odpověď b)plavidlo pluje po hlavní vodní cestě, musí dát přednost plavidlům na vedlejší vodní cestě.
Odpověď c)plavidlo pluje po vedlejší vodní cestě, má přednost před plavidly na hlavní vodní cestě.
 
č. 385 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)plavidlo pluje po hlavní vodní cestě, má přednost před plavidly na vedlejší vodní cestě.
Odpověď b)plavidlo pluje po hlavní vodní cestě, musí dát přednost plavidlům na vedlejší vodní cestě.
Odpověď c)plavidlo pluje po vedlejší vodní cestě, má přednost před plavidly na hlavní vodní cestě.
 
č. 386 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)plavidlo pluje po hlavní vodní cestě, má přednost před plavidly na vedlejší vodní cestě.
Odpověď b)plavidlo pluje po hlavní vodní cestě, musí dát přednost plavidlům na vedlejší vodní cestě.
Odpověď c)plavidlo pluje po vedlejší vodní cestě, má přednost před plavidly na hlavní vodní cestě.
 
č. 387 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)plavidlo pluje po hlavní vodní cestě, má přednost před plavidly na vedlejší vodní cestě.
Odpověď b)plavidlo pluje po hlavní vodní cestě, musí dát přednost plavidlům na vedlejší vodní cestě.
Odpověď c)plavidlo pluje po vedlejší vodní cestě, má přednost před plavidly na hlavní vodní cestě.
 
č. 388 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)plavidlo pluje po hlavní vodní cestě, má přednost před plavidly na vedlejší vodní cestě.
Odpověď b)plavidlo pluje po hlavní vodní cestě, musí dát přednost plavidlům na vedlejší vodní cestě.
Odpověď c)plavidlo pluje po vedlejší vodní cestě, má přednost před plavidly na hlavní vodní cestě.
 
č. 389 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)plavidlo pluje po vedlejší vodní cestě, musí dát přednost plavidlům na hlavní vodní cestě.
Odpověď b)plavidlo pluje po hlavní vodní cestě, musí dát přednost plavidlům na vedlejší vodní cestě.
Odpověď c)plavidlo pluje po vedlejší vodní cestě, má přednost před plavidly na hlavní vodní cestě.
 
č. 390 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)plavidlo pluje po vedlejší vodní cestě, musí dát přednost plavidlům na hlavní vodní cestě.
Odpověď b)plavidlo pluje po hlavní vodní cestě, musí dát přednost plavidlům na vedlejší vodní cestě.
Odpověď c)plavidlo pluje po vedlejší vodní cestě, má přednost před plavidly na hlavní vodní cestě.
 
č. 391 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)plavidlo pluje po vedlejší vodní cestě, musí dát přednost plavidlům na hlavní vodní cestě.
Odpověď b)plavidlo pluje po hlavní vodní cestě, musí dát přednost plavidlům na vedlejší vodní cestě.
Odpověď c)plavidlo pluje po vedlejší vodní cestě, má přednost před plavidly na hlavní vodní cestě.
 
č. 392 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)plavidlo pluje po vedlejší vodní cestě, musí dát přednost plavidlům na hlavní vodní cestě.
Odpověď b)plavidlo pluje po hlavní vodní cestě, musí dát přednost plavidlům na vedlejší vodní cestě.
Odpověď c)plavidlo pluje po vedlejší vodní cestě, má přednost před plavidly na hlavní vodní cestě.
 
č. 393 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)konec zákazu nebo příkazu platného pro plavbu v jednom směru nebo konec omezení.
Odpověď b)rozdělení plavební dráhy.
Odpověď c)doplňková signalizace plavidla zajišťujícího činnost pod vodní hladinou.
 
č. 394 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTyto předsignální znaky (dvě bílá světla) znamenají:

Správná odpověď a)stálé světlo (světla) - zůstat stát, pokud to vyžadují ustanovení Řádu plavební bezpečnosti.
Odpověď b)stálé světlo (světla) - můžete pokračovat v plavbě.
Odpověď c)stálé světlo (světla) - příkaz plout ve směru světla nebo směrem od dvou světel k jednomu.
 
č. 395 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTyto předsignální znaky (dvě blikavá světla) znamenají:

Správná odpověď a)blikavé světlo (světla) - můžete pokračovat v plavbě.
Odpověď b)blikavé světlo (světla) - zůstat stát, pokud to vyžadují ustanovení Řádu plavební bezpečnosti.
Odpověď c)1 blikavé světlo - zůstat stát při pravém břehu, 2 blikavá světla - zůstat stát při levém břehu.
 
č. 396 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)místo odběru pitné vody.
Odpověď b)místo odevzdávání ropných odpadů z plavidel.
Odpověď c)místo pro připojení normalizované příruby hasičské hadice (hydrant).
 
č. 397 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)telefonní stanice.
Odpověď b)celnice.
Odpověď c)místo vyhrazené pro stání malých plavidel.
 
č. 398 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)plavba plavidel s vlastním pohonem povolena.
Odpověď b)místo vyhrazené pro stání malých plavidel s vlastním pohonem.
Odpověď c)doporučené místo ke spouštění plavidel na vodu.
 
č. 399 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)plavba sportovních a rekreačních plavidel povolena.
Odpověď b)místo vyhrazené pro stání sportovních a rekreačních plavidel.
Odpověď c)místo vyhrazené pro vodní sporty, při nichž se nepoužívá plavidel.
 
č. 400 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)vodní lyžování povoleno.
Odpověď b)vodní lyžování je omezeno na počet lyžařů vyznačených na znaku.
Odpověď c)zákaz vodního lyžování.
 
č. 401 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)plavba plachetnic povolena.
Odpověď b)plavba plavidel bez vlastního pohonu povolena.
Odpověď c)plavba plavidel, která nejsou plachetnicemi ani nemají vlastní pohon, povolena.
 
č. 402 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)plavba plavidel, která nejsou plachetnicemi ani nemají vlastní pohon, povolena.
Odpověď b)plavba sportovních a rekreačních plavidel povolena.
Odpověď c)místo vyhrazené k rybolovu pomocí malých plavidel.
 
č. 403 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)plavba na plovácích s plachtou (windsurfech) povolena.
Odpověď b)doporučené místo ke spouštění plavidel na vodu.
Odpověď c)plavba sportovních a rekreačních plavidel povolena.
 
č. 404 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)plavba malých plavidel, dosahujících vysoké rychlosti, povolena.
Odpověď b)zákaz vytvářet sání nebo vlnobití malými plavidly.
Odpověď c)doporučení k plavbě sportovními nebo rekreačními plavidly.
 
č. 405 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)doporučené místo ke spouštění plavidel na vodu.
Odpověď b)plavba malých plavidel, dosahujících vysoké rychlosti, povolena.
Odpověď c)plavba plavidel s vlastním pohonem povolena.
 
č. 406 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)možnost získání informací radiofonickým spojením na vyznačeném kanálu.
Odpověď b)příkaz uvést do provozu radiofonní stanici na vyznačeném kanálu.
Odpověď c)příkaz uvést do provozu radiolokátor v úseku 11 km.
 
č. 407 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)plavba vodních skútrů povolena.
Odpověď b)zákaz plavby vysokou rychlostí.
Odpověď c)doporučený prostor pro vodní lyžování.
 
č. 408 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento plovoucí signální znak (bóje) znamená:

Správná odpověď a)pravá strana plavební dráhy.
Odpověď b)levá strana plavební dráhy.
Odpověď c)rozdělení plavební dráhy.
 
č. 409 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento plovoucí signální znak (bóje) znamená:

Správná odpověď a)levá strana plavební dráhy.
Odpověď b)pravá strana plavební dráhy.
Odpověď c)rozdělení plavební dráhy.
 
č. 410 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento plovoucí signální znak (bóje) znamená:

Správná odpověď a)rozdělení plavební dráhy.
Odpověď b)pravá strana plavební dráhy.
Odpověď c)levá strana plavební dráhy.
 
č. 411 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaBílé písmeno "P" na bóji pro označení okraje plavební dráhy znamená:

Správná odpověď a)plavební dráha vede podél míst stání.
Odpověď b)povinnost obeplout tuto bóji vpravo.
Odpověď c)příkaz zůstat stát před touto bójí.
 
č. 412 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)plavební dráha při pravém břehu.
Odpověď b)plavební dráha při levém břehu.
Odpověď c)plavební dráha vede středem vodní cesty.
 
č. 413 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)plavební dráha při levém břehu.
Odpověď b)plavební dráha při pravém břehu.
Odpověď c)plavební dráha vede středem vodní cesty.
 
č. 414 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (kříž z latí) znamená:

Správná odpověď a)pravobřežní přechodový signální znak.
Odpověď b)plavební dráha vede středem vodní cesty.
Odpověď c)místo častých plavebních nehod (havarijní kilometr).
 
č. 415 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (tabule) znamená:

Správná odpověď a)levobřežní přechodový signální znak.
Odpověď b)plavební dráha vede středem vodní cesty.
Odpověď c)konec zákazu nebo příkazu platného pro plavbu v jednom směru nebo konec omezení.
 
č. 416 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (kužel) znamená:

Správná odpověď a)nebezpečné místo nebo překážka je při pravém břehu.
Odpověď b)nebezpečné místo nebo překážka je při levém břehu.
Odpověď c)nebezpečné místo nebo překážka rozděluje plavební dráhu.
 
č. 417 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (kužel) znamená:

Správná odpověď a)nebezpečné místo nebo překážka je při levém břehu.
Odpověď b)nebezpečné místo nebo překážka je při pravém břehu.
Odpověď c)nebezpečné místo nebo překážka rozděluje plavební dráhu.
 
č. 418 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (plovatka nebo tyč na bóji) znamená:

Správná odpověď a)pravá strana plavební dráhy.
Odpověď b)levá strana plavební dráhy.
Odpověď c)plovoucí vodočet.
 
č. 419 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (plovatka nebo tyč na bóji) znamená:

Správná odpověď a)levá strana plavební dráhy.
Odpověď b)pravá strana plavební dráhy.
Odpověď c)plovoucí vodočetná lať před vjezdem do přístavu.
 
č. 420 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (plovatka nebo tyč na bóji) znamená:

Správná odpověď a)označení zvlášť nebezpečného místa.
Odpověď b)označení bezpečných vod.
Odpověď c)levá strana plavební dráhy.
 
č. 421 Zkratka souboru otázek: PP4
OtázkaTento signální znak (plovatka nebo tyč na bóji) znamená:

Správná odpověď a)vyznačení bezpečných vod.
Odpověď b)označení zvlášť nebezpečného místa.
Odpověď c)pravá strana plavební dráhy.
 
č. 422 Zkratka souboru otázek: TZ
OtázkaMalá plavidla se rozdělují na:

Správná odpověď a)plavidla bez vlastního strojního pohonu, s vlastním strojním pohonem a plachetnice.
Odpověď b)rekreační plavidla a koncesovaná plavidla.
Odpověď c)plavidla s délkou menší než 20 metrů a ostatní rekreační plavidla.
 
č. 423 Zkratka souboru otázek: TZ
OtázkaKlasifikaci podle zákona č. 114/1995 Sb. podléhají:

Správná odpověď a)malá plavidla, se kterými se provádí koncesované osobní vodní doprava.
Odpověď b)malá plavidla, se kterými se neprovádí koncesované osobní vodní doprava.
Odpověď c)malá plavidla, k jejichž vedení je třeba průkazu způsobilosti.
 
č. 424 Zkratka souboru otázek: TZ
OtázkaEvidenci podléhá:

Správná odpověď a)malé plavidlo s vlastním strojním pohonem o výkonu nad 4 kW.
Odpověď b)malé plavidlo s vlastním strojním pohonem o výkonu do 4 kW.
Odpověď c)každé malé plavidlo.
 
č. 425 Zkratka souboru otázek: TZ
OtázkaEvidenci podléhá:

Správná odpověď a)malé plavidlo o celkové hmotnosti včetně povoleného zatížení nad 1000 kg.
Odpověď b)malé plavidlo o celkové hmotnosti včetně povoleného zatížení do 1000 kg.
Odpověď c)každé malé plavidlo.
 
č. 426 Zkratka souboru otázek: TZ
OtázkaEvidenci podléhá:

Správná odpověď a)malé plavidlo s celkovou plochou plachet nad 12 m2.
Odpověď b)malé plavidlo s celkovou plochou plachet do 12 m2.
Odpověď c)každé malé plavidlo.
 
č. 427 Zkratka souboru otázek: TZ
OtázkaDokladem o způsobilosti plavidla k provozu na vodní cestě je:

Správná odpověď a)lodní osvědčení nebo osvědčení plovoucího zařízení.
Odpověď b)klasifikační průkaz plavidla.
Odpověď c)cejchovní průkaz .
 
č. 428 Zkratka souboru otázek: TZ
OtázkaEvidence plavidla spočívá v:

Správná odpověď a)zápisu do plavebního rejstříku a přidělení poznávacích znaků.
Odpověď b)zaplacení příslušného správního poplatku.
Odpověď c)vystavení lodního osvědčení.
 
č. 429 Zkratka souboru otázek: TZ
OtázkaPrávo nést českou státní vlajku vzniká plavidlům:

Správná odpověď a)zapsaným do plavebního rejstříku ČR a malým plavidlům nepodléhajícím evidenci, pokud jsou ve vlastnictví osob s trvalým pobytem nebo sídlem na území ČR.
Odpověď b)pouze klasifikovaným plavidlům.
Odpověď c)pokud o toto právo jejich majitel požádal.
 
č. 430 Zkratka souboru otázek: TZ
OtázkaLodní nástavba je část plavidla:

Správná odpověď a)umístěná nad palubou.
Odpověď b)umístěná pod palubou.
Odpověď c)která se na základě schválené technické dokumentace dostavuje dodatečně do prostoru pod palubou.
 
č. 431 Zkratka souboru otázek: TZ
OtázkaKýl lodi je:

Správná odpověď a)hlavní podélná osová výztuha ve dnu lodního trupu, na kterou navazuje přední a zadní vaz.
Odpověď b)hlavní žebro lodního trupu.
Odpověď c)vodotěsná přepážka oddělující přední a zadní kolizní prostor.
 
č. 432 Zkratka souboru otázek: TZ
OtázkaVýraz nosník označuje na lodním tělese:

Správná odpověď a)příčnou výztuhu paluby, kokpitu, kajuty apod. (např. palubový nosník, kokpitový nosník atd.).
Odpověď b)podélnou výztuhu lodního tělesa (např. outorový nosník apod.).
Odpověď c)zařízení pro spouštění ploutve.
 
č. 433 Zkratka souboru otázek: TZ
OtázkaVýraz vazník používáme pro označení:

Správná odpověď a)podélné výztuhy lodního trupu (např. outorový vazník, palubní vazník apod.).
Odpověď b)zařízení na uvázání lan (lodní vazníky).
Odpověď c)lan, používaných pro vyvazování lodí.
 
č. 434 Zkratka souboru otázek: TZ
OtázkaVýraz obšívka používáme pro:

Správná odpověď a)označení vnějšího vodotěsného pláště kostry plavidla.
Odpověď b)přišité lano na okraji plachty, které se zasunuje do drážky na stěžni nebo ráhnu.
Odpověď c)motouz, kterým ovazujeme konce lan proti rozplétání.
 
č. 435 Zkratka souboru otázek: TZ
OtázkaVýrazem skořepina označujeme druh provedení:

Správná odpověď a)lodního trupu i jiných částí lodě, vyráběných ve formě laminováním.
Odpověď b)příďového a záďového koše (ochranné zábradlí).
Odpověď c)příčné výztuhy stěžně.
 
č. 436 Zkratka souboru otázek: TZ
OtázkaVýraz lodní trup znamená:

Správná odpověď a)kostru plavidla s obšívkou, případně s palubou.
Odpověď b)obytnou část plavidla.
Odpověď c)palubu včetně nástaveb.
 
č. 437 Zkratka souboru otázek: TZ
OtázkaVýraz žebro označuje:

Správná odpověď a)příčnou tvarovou výztuhu boku a dna lodi.
Odpověď b)podélnou výztuhu kokpitu.
Odpověď c)příčné nosníky paluby.
 
č. 438 Zkratka souboru otázek: TZ
OtázkaVýrazem katamarán označujeme:

Správná odpověď a)dvojtrupové plavidlo.
Odpověď b)dvoustěžňovou rybářskou loď.
Odpověď c)velkou plachetnici s několika stěžni a ráhnovým oplachtěním.
 
č. 439 Zkratka souboru otázek: TZ
OtázkaOutor je:

Správná odpověď a)část obšívky plavidla v přechodu lodního dna do boků.
Odpověď b)část lodní nástavby.
Odpověď c)druh lodního mechanismu.
 
č. 440 Zkratka souboru otázek: TZ
OtázkaHlavní část kormidelního zařízení tvoří kormidelní ploutev. Společně s kormidelním pněm má souhrnný název:

Správná odpověď a)kormidlo.
Odpověď b)propulsor.
Odpověď c)dýza.
 
č. 441 Zkratka souboru otázek: TZ
OtázkaDokormidlovací zařízení slouží k:

Správná odpověď a)zlepšení manévrovacích vlastností plavidla.
Odpověď b)manévrování plavidlem pomocí ručním páky.
Odpověď c)ulehčení ovládání ručního ovládacího mechanismu kormidla.
 
č. 442 Zkratka souboru otázek: TZ
OtázkaPalec pacholete slouží k:

Správná odpověď a)zajištění vyvazovacího ovinutého lana proti sesmeknutí a aby nebyly kříženy další smyčky lana na pacholeti.
Odpověď b)vyztužení pacholete.
Odpověď c)označení počtu smyček lan na pacholeti.
 
č. 443 Zkratka souboru otázek: TZ
OtázkaPlovatelnost je schopnost plavidla:

Správná odpověď a)plout působením vlastního hydrostatického vztlaku v dané poloze.
Odpověď b)plout v jakékoliv poloze bez potopení.
Odpověď c)plout předepsaným způsobem a rychlostí.
 
č. 444 Zkratka souboru otázek: TZ
OtázkaStabilita plavidla je schopnost:

Správná odpověď a)vrátit se do původní polohy, z niž bylo vychýleno vnějšími silami, přestanou-li tyto působit.
Odpověď b)odolávat silám namáhajícím lodní těleso při nakládce.
Odpověď c)zachovávat požadovaný směr plavby.
 
č. 445 Zkratka souboru otázek: TZ
OtázkaSchopnost lodi udržovat při plavbě zadaný směr nebo tento směr podle potřeby měnit je:

Správná odpověď a)řiditelnost.
Odpověď b)stabilita.
Odpověď c)plovatelnost.
 
č. 446 Zkratka souboru otázek: TZ
OtázkaSchopnost lodi při plavbě udržovat určitý směr je:

Správná odpověď a)směrová stabilita.
Odpověď b)plovatelnost.
Odpověď c)manévrovatelnost.
 
č. 447 Zkratka souboru otázek: TZ
OtázkaOtvory umístěné pod rovinou nejvyššího ponoru zvětšeného o bezpečnostní vzdálenost:

Správná odpověď a)musí být provedeny takovým způsobem, že nežádoucí proniknutí vody do plavidla je vyloučeno.
Odpověď b)musí mít na obšívce uzavírací ventil.
Odpověď c)musí být provedeny ve dvojité rouře.
 
č. 448 Zkratka souboru otázek: TZ
OtázkaPod pojmem drenážní soustava se rozumí:

Správná odpověď a)potrubní systém sloužící k vyčerpání vody z dnových prostorů lodě.
Odpověď b)potrubní systém zabezpečující dodávku vody při změně ponoru lodi a při vyrovnávání podélného a příčného náklonu lodě.
Odpověď c)potrubní systém sloužící k odčerpání kalů usazených na dně palivových tanků.
 
č. 449 Zkratka souboru otázek: TZ
OtázkaVentilátory slouží na plavidle k:

Správná odpověď a)větrání s nuceným oběhem vzduchu.
Odpověď b)chlazení motoru plavidla.
Odpověď c)šachtovému větrání podpalubních prostor.
 
č. 450 Zkratka souboru otázek: TZ
OtázkaSanitární soustava plavidla zahrnuje:

Správná odpověď a)soustavy vodovodní a kanalizační.
Odpověď b)palubní lékárnu, vodovodní soustavu.
Odpověď c)zásobníky vody, samočinnou vodárnu, umývárnu, WC.
 
č. 451 Zkratka souboru otázek: ZP
OtázkaU postiženého v bezvědomí se nejprve posuzuje:

Správná odpověď a)přítomnost pulsu na velkých tepnách a dýchání.
Odpověď b)tvar zornic a jejich reakce na světlo.
Odpověď c)barva a teplota kůže.
 
č. 452 Zkratka souboru otázek: ZP
OtázkaNezvratné poškození mozku nastává po zástavě srdeční činnosti do:

Správná odpověď a)5 minut.
Odpověď b)2 minut.
Odpověď c)30 minut.
 
č. 453 Zkratka souboru otázek: ZP
OtázkaNormální klidová tepová frekvence u dospělého člověka je v rozmezí:

Správná odpověď a)50 - 90 tepů za minutu.
Odpověď b)30 - 50 tepů za minutu.
Odpověď c)90 - 130 tepů za minutu.
 
č. 454 Zkratka souboru otázek: ZP
OtázkaNormální klidová dechová frekvence u dospělého člověka je v rozmezí:

Správná odpověď a)10 - 15 dechů za minutu.
Odpověď b)20 - 35 dechů za minutu.
Odpověď c)4 - 8 dechů za minutu.
 
č. 455 Zkratka souboru otázek: ZP
OtázkaNormální klidová tepová frekvence malého dítěte je:

Správná odpověď a)vyšší než u zdravého dospělého.
Odpověď b)stejná jako u zdravého dospělého.
Odpověď c)nižší než u zdravého dospělého.
 
č. 456 Zkratka souboru otázek: ZP
OtázkaNormální klidová dechová frekvence u malého dítěte je:

Správná odpověď a)vyšší než u zdravého dospělého.
Odpověď b)stejná jako u zdravého dospělého.
Odpověď c)nižší než u zdravého dospělého.
 
č. 457 Zkratka souboru otázek: ZP
OtázkaZda postižený v bezvědomí dýchá, zjistíme podle:

Správná odpověď a)pohybů hrudníku a podle proudu vydechovaného vzduchu z úst.
Odpověď b)tepu na velkých tepnách.
Odpověď c)rozdílu teploty těla a okolí.
 
č. 458 Zkratka souboru otázek: ZP
OtázkaZda má postižený v bezvědomí zachován oběh, poznáme:

Správná odpověď a)podle tepu na velkých tepnách.
Odpověď b)podle pohybů hrudníku a podle proudu vydechovaného vzduchu z úst.
Odpověď c)podle rozdílu teploty těla a okolí.
 
č. 459 Zkratka souboru otázek: ZP
OtázkaU nedostatečně dýchajícího postiženého zjistíme:

Správná odpověď a)namodralé zbarvení rtů, dechovou frekvenci vyšší než 40 nebo nižší než 6 dechů za minutu.
Odpověď b)červenou a teplou kůži v obličeji, dechovou frekvenci vyšší než 40 nebo nižší než 6 dechů za minutu.
Odpověď c)růžovou barvu kůže, dechovou frekvenci vyšší než 6 nebo nižší než 40 dechů za minutu.
 
č. 460 Zkratka souboru otázek: ZP
OtázkaPři umělém dýchání vdechujeme do dospělého:

Správná odpověď a)12 - 15 vdechů za minutu.
Odpověď b)60 - 80 vdechů za minutu.
Odpověď c)20 - 30 vdechů za minutu.
 
č. 462 Zkratka souboru otázek: ZP
OtázkaStabilizovaná poloha je poloha:

Správná odpověď a)na boku.
Odpověď b)na břiše.
Odpověď c)na zádech.
 
č. 464 Zkratka souboru otázek: ZP
OtázkaTrojitý manévr se nazývá kombinace záklonu hlavy, otevření úst a:

Správná odpověď a)předsunutí dolní čelisti.
Odpověď b)vytažení jazyka.
Odpověď c)vyčištění dutiny ústní od zvratků.
 
č. 466 Zkratka souboru otázek: ZP
OtázkaZáklon hlavy při resuscitaci slouží:

Správná odpověď a)k uvolnění dýchacích cest.
Odpověď b)k lepší přístupnosti úst a nosu pro zachránce.
Odpověď c)k zabránění vniknutí zvratků do plic.
 
č. 467 Zkratka souboru otázek: ZP
OtázkaPři šoku je kůže:

Správná odpověď a)bledá a vlhká.
Odpověď b)červená a suchá.
Odpověď c)bledá a suchá.
 
č. 468 Zkratka souboru otázek: ZP
OtázkaU šoku je tep:

Správná odpověď a)rychlý, na zápěstí špatně hmatný.
Odpověď b)rychlý, na zápěstí dobře hmatný.
Odpověď c)pomalý, na zápěstí dobře hmatný.
 
č. 469 Zkratka souboru otázek: ZP
OtázkaŠok může vzniknout:

Správná odpověď a)u každého poranění.
Odpověď b)jen u poranění velkého rozsahu.
Odpověď c)jen u poranění s velkou krevní ztrátou.
 
č. 470 Zkratka souboru otázek: ZP
OtázkaPři poranění dítěte nastupuje šok:

Správná odpověď a)rychleji než u dospělého.
Odpověď b)výjimečně.
Odpověď c)pomaleji než u dospělého.
 
č. 471 Zkratka souboru otázek: ZP
OtázkaPacienta, který upadl do šoku, je třeba:

Správná odpověď a)vždy transportovat k lékaři.
Odpověď b)transportovat k lékaři, jen došlo-li k větší krevní ztrátě.
Odpověď c)transportovat k lékaři, jen je nebo byl-li v bezvědomí.
 
č. 472 Zkratka souboru otázek: ZP
OtázkaProtišoková poloha u pacienta při vědomí je poloha:

Správná odpověď a)vleže naznak s podloženými dolními končetinami a se sníženou hlavou.
Odpověď b)vleže naznak s podloženou hlavou a sníženými dolními končetinami.
Odpověď c)v polosedě s pokrčenými dolními končetinami.
 
č. 473 Zkratka souboru otázek: ZP
OtázkaRozvinutý šok se projevuje:

Správná odpověď a)malátností, úzkostí, zrychleným, špatně hmatným pulsem a zrychleným dýcháním. Léčíme uložením do protišokové polohy, případně autotransfúzí a rychlým transportem k lékaři.
Odpověď b)malátností, úzkostí, zpomaleným pulsem a dýcháním. Léčíme vypitím dostatku tekutin, uložením na tvrdou podložku a transportem k lékaři.
Odpověď c)malátností, úzkostí, zpomaleným pulsem a zrychleným dýcháním. Léčíme pobytem na čerstvém vzduchu a dostatkem tekutin. Lékaře vyhledáme jen při teplotách nad 38°C.
 
č. 474 Zkratka souboru otázek: ZP
OtázkaTraumatický šok je:

Správná odpověď a)reakce organismu na zranění, ztrátu krve a bolest, postiženého uložíme do protišokové polohy, v těžších případech provedeme autotransfúzi a zajistíme transport k lékaři.
Odpověď b)reakce organismu na těžké infekční onemocnění, léčíme podáním antibiotik ve vysokých dávkách a převozem k lékaři v protišokové poloze.
Odpověď c)reakce organismu na nečekaně špatné zprávy, léčíme jej tak, že postiženého uklidníme, dáme mu pít dostatek tekutin, případně podáme sedativa.
 
č. 476 Zkratka souboru otázek: ZP
OtázkaŽilní krvácení končetiny ošetřujeme tak, že raněného položíme do vodorovné polohy, končetinu:

Správná odpověď a)zvedneme nad úroveň těla a přiložíme tlakový obvaz.
Odpověď b)umístíme níže než tělo a přiložíme škrtidlo blíž k srdci.
Odpověď c)zvedneme nad úroveň těla a stlačíme v tlakovém bodě.
 
č. 477 Zkratka souboru otázek: ZP
OtázkaPři krvácení z nosu:

Správná odpověď a)umístíme postiženého do polohy v sedě s podepřenou a lehce předkloněnou hlavou, na zátylek přikládáme studené obklady. Palcem a ukazovákem stiskneme jeho nosní dírky - povolíme za cca 5 minut.
Odpověď b)umístíme postiženého do polohy v sedě s podepřenou a lehce zakloněnou hlavou, na krk přikládáme studené obklady, podáme větší množství nápojů a transportujeme k lékaři.
Odpověď c)uložíme postiženého do protišokové polohy na zádech, případně provedeme autotransfúzi a rychle transportujeme do nemocnice.
 
č. 478 Zkratka souboru otázek: ZP
OtázkaPři žilním krvácení z rány:

Správná odpověď a)volně vytéká temně červená krev.
Odpověď b)rytmicky vystřikuje jasně červená krev.
Odpověď c)volně vytéká jasně červená krev.
 
č. 479 Zkratka souboru otázek: ZP
OtázkaPři tepenném krvácení z rány:

Správná odpověď a)rytmicky vystřikuje jasně červená krev.
Odpověď b)volně vytéká temně červená krev.
Odpověď c)volně vytéká jasně červená krev.
 
č. 480 Zkratka souboru otázek: ZP
OtázkaTepenné krvácení se musí ošetřovat zásadně:

Správná odpověď a)vleže
Odpověď b)ve stoje
Odpověď c)vsedě
 
č. 481 Zkratka souboru otázek: ZP
OtázkaPacienta v bezvědomí, který spontánně dýchá, uložíme do

Správná odpověď a)stabilizované polohy na boku.
Odpověď b)vodorovné polohy na zádech s podloženou hlavou.
Odpověď c)protišokové polohy.
 
č. 482 Zkratka souboru otázek: ZP
OtázkaPacienta v bezvědomí transportujeme zásadně:

Správná odpověď a)ve stabilizované poloze.
Odpověď b)v poloze na zádech s podloženou hlavou.
Odpověď c)v protišokové poloze.
 
č. 483 Zkratka souboru otázek: ZP
OtázkaNemocný v bezvědomí je vždy ohrožen:

Správná odpověď a)neprůchodností dýchacích cest způsobenou zapadajícím jazykem.
Odpověď b)zástavou srdeční činnosti.
Odpověď c)podchlazením.
 
č. 484 Zkratka souboru otázek: ZP
OtázkaV bezvědomí je postižený ohrožen nedostatkem kyslíku v krvi, způsobeným:

Správná odpověď a)zapadnutím kořene jazyka.
Odpověď b)poruchou srdečního rytmu.
Odpověď c)poruchou funkce ledvin.
 
č. 485 Zkratka souboru otázek: ZP
OtázkaNízká hladina krevního cukru vede k bezvědomí a k bezprostřednímu ohrožení života. Vyskytuje se:

Správná odpověď a)u pacientů s cukrovkou a u jinak zdravých lidí, vystavených hladovění, neúměrné námaze, vyčerpání, stresu a chladu.
Odpověď b)pouze u pacientů s cukrovkou.
Odpověď c)pouze u pacientů s cukrovkou a s vážným onemocněním ledvin a srdce.
 
č. 488 Zkratka souboru otázek: ZP
OtázkaPři první pomoci při úžehu a úpalu:

Správná odpověď a)ochladíme postiženého přesunem do stínu, studenými obklady, podáváme chladné nápoje.
Odpověď b)přesuneme postiženého do teplé místnosti, podáme větší množství chladných alkoholických nápojů, bráníme většímu prochladnutí.
Odpověď c)ochladíme postiženého přesunem do stínu, studenými obklady. Nedáváme nic jíst a pít a vyhledáme nejbližšího lékaře.
 
č. 490 Zkratka souboru otázek: ZP
OtázkaPři průjmu:

Správná odpověď a)nařídíme dietní stravu, bohatý přísun neslazených tekutin, podáme živočišné uhlí, případně Endiaron, vyšetříme bolestivost břicha, kontrolujeme tělesnou teplotu a pokud průjem nevymizí do 48 hodin, vyhledáme lékařské ošetření.
Odpověď b)vyvoláme zvracení drážděním hltanu, zajistíme suchou stravu bez bílkovin.
Odpověď c)nařídíme dietní stravu, podáváme menší množství tvrdého alkoholu několikrát denně, černou kávu, ovocné šťávy. Při horečce vyhledáme lékaře.
 
č. 491 Zkratka souboru otázek: ZP
OtázkaZe žaludku odstraníme závadnou potravu:

Správná odpověď a)vypitím dostatečného množství vlažné, slané vody a vyvoláním zvracení drážděním hltanu.
Odpověď b)vyvoláním zvracení požitím většího množství tvrdého alkoholu, živočišné uhlí se zásadně nevyvolává.
Odpověď c)opakovaným požitím živočišného uhlí rozpuštěného ve vodě, zvracení se zásadně nevyvolává.