Státní plavební správaVýběr zkoušky
Vůdce malého plavidla - způsobilost M 2015 (M20 2015)

Vůdce malého plavidla - způsobilosti M 2015 (M20 2015) a S 2015 (S20 2015)

Vůdce malého plavidla - způsobilosti M 2015 (M20 2015), S 2015 (S20 2015) a C

Vůdce malého plavidla - způsobilosti M 2015 (M20 2015) a C

Vůdce malého plavidla - způsobilost S 2015 (S20 2015)

Vůdce malého plavidla - způsobilost C

Plavecká služební knížka - způsobilost Lodník

Průkaz 2015 – způsobilost Kapitán B

Průkaz 2015 – způsobilost Kapitán C

Průkaz 2015 – způsobilost Převozník

Průkaz 2015 – způsobilost Strojmistr – ostatní

Průkaz 2015 – způsobilost Strojmistr – bagry

Průkaz inspektora UTZ - způsobilost Tlaková zařízení

Průkaz inspektora UTZ - způsobilost Plynová zařízení

Průkaz inspektora UTZ - způsobilost Elektrická silnoproudá zařízení

Průkaz inspektora UTZ - způsobilost Zdvihací zařízení

Průkaz inspektora UTZ - způsobilost Parní kotle

Osvědčení o odborné způsobilost k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby - způsobilost Odborná způsobilost bez omezení

Průkaz způsobilosti k vedení plavidla pomocí radaru

Osvědčení o zvláštních znalostech ADNR - způsobilost Suchý náklad

Osvědčení o zvláštních znalostech ADNR - způsobilost Tankery N

Osvědčení o zvláštních znalostech ADNR - způsobilost Tankery C

Osvědčení o zvláštních znalostech ADNR - způsobilost Tankery G

Osvědčení o zvláštních znalostech ADNR - způsobilost Kombinace ADN