Vyhledání zkoušek způsobilosti

Zadané vstupní údaje
Typ průkazu
Vůdce malého plavidla
Pořádá
Pobočka Přerov
Datum od
22.12.2020
Datum do
22.3.2021


Nebyla nalezena žádná neobsazená zkouška zadaného typu průkazu, pořádaná zadanou pobočkou a v zadaném období.

Stiskněte tlačítko Zpět a zadejte jiné vstupní údaje.

© Státní plavební správa