STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA

 

PRŮKAZ INSPEKTORA URČENÉHO
TEHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PLAVIDLE

verze: 20121031

Ve smyslu vyhlášky ministerstva dopravy ČR č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, je INSPEKTOR URČENÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ (dále je UTZ) osobou odborně způsobilou k provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení.

Požadavky:

Ve smyslu § 21 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a § 10 a 11 výše uvedené vyhlášky, musí uchazeč o způsobilost inspektora UTZ splnit následující požadavky:

 1. vzdělání:
   vysokoškolské nebo úplné středoškolské v oboru strojním, zaměřené pro určená zařízení tlaková, plynová, zdvihací nebo v oboru elektrotechnickém, zaměřené na elektrotechnická silnoproudá zařízení.
 2. znalosti:
  • právních předpisů týkajících se vnitrozemské plavby a způsobilosti plavidel,
  • obecně závazných právních, hygienických a bezpečnostních předpisů, týkajících se UTZ, jakož i mezinárodních úmluv, kterými je ČR vázána,
  • způsobu provádění a dokladování prohlídek, revizí a zkoušek UTZ podle zvláštních předpisů (norem) a znalost konstrukce, obsluhy a údržby příslušných UTZ,
  • rozsahu, termínů a způsobu provádění údržby UTZ, včetně technologie svařování a defektoskopie,
  • měření a měřících přístrojů v oboru,
  • v elektrotechnice, u zařízení tlakových, plynových a zdvihacích ve stanoveném rozsahu.
 3. praxe: 5 let v oboru.
 4. odborná způsobilost:
   znalosti uvedené ve zkušební osnově ověřené zkouškou.

Předkládané doklady a náležitosti:

 • žádost o vydání plavebního dokladu (formulář žádosti lze získat na kterékoliv pobočce Státní plavební správy, na vyžádání je možno ho zaslat poštou), nebo je dostupný zde ve formátu PDF (u tohoto formátu zvolte při tisku žádosti v poli "Měřítko stránky" položku "Žádné", jinak nebude žádost vytištěna ve správné velikosti). Státní plavební správa doporučuje podrobně prostudovat pokyny k vyplnění žádosti,
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • 2 fotografie 3,5 x 4,5 cm ne starší než 1 rok,
 • doklad o požadovaném vzdělání ve smyslu § 11, odst. 2 vyhlášky MD č. 223/1995 Sb.,
 • doklad o nejméně 5 leté praxi v příslušném oboru.

Písemnou žádost na předepsaném formuláři s příslušnými doklady je možno zaslat na Státní plavební správu - pobočku Praha, nebo ji podat osobně.

Zkouška

Žadatel je připuštěn k vykonání zkoušky na základě kladného posouzení splnění podmínek stanovených vyhláškou Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách.

Zkouškou se ověřuje odborná způsobilost žadatele v rozsahu požadovaném pro jednotlivé odborné způsobilosti ve smyslu § 10 vyhlášky MD č. 223/1995 Sb., formou testu na PC a ústní části zkoušky. Provádí se před komisí Státní plavební správy a žadatel ji musí vykonat osobně. Test obsahuje 21 otázek z veřejně přístupných souborů pro danou specializaci. Každá otázka nabízí 3 odpovědi, z nichž jedna je správná. Uchazeč musí označit správnou odpověď. Doba na zpracování testu je 30 minut.

Soubor testových otázek se správnými odpověďmi pro tlaková zařízení zde.
Soubor testových otázek se správnými odpověďmi pro parní kotle zde.
Soubor testových otázek se správnými odpověďmi pro plynová zařízení zde.
Soubor testových otázek se správnými odpověďmi pro elektrická silnoproudá zařízení zde.
Soubor testových otázek se správnými odpověďmi pro zdvihací zařízení zde.

Vyhledání zkoušek způsobilosti

Hodnocení zkoušky

Písemný test je hodnocen počtem bodů, při čemž za každou správnou odpověď je 1 bod. Uchazeč "vyhověl",dosáhne-li nejméně 16 bodů.

Ústní část zkoušky je hodnocena komisaři za každou otázku zvlášť, celkově vyroky "vyhověl" nebo "nevyhověl".

Pokud uchazeč při zkoušce neprospěje, má možnost vykonat opravnou zkoušku v následném zkušebním termínu, nejpozději však do čtyř měsíců od podání žádosti. Po čtyřech měsících je třeba podat novou žádost, včetně všech aktualizovaných dokladů.

Vydání průkazu

Po úspěšném vykonání zkoušky je průkaz inspektora určeného technického zařízení na plavidle vydán žadateli do 30 dnů. Vydaný průkaz si žadatel může vyzvednout osobně na Státní plavební správě, pobočce Praha, nebo je mu zaslán na adresu trvalého bydliště. Státní plavební správa zajistí rovněž výrobu inspekčního razítka se státním znakem.

Správní poplatek za vydání průkazu je stanoven ve výši 400,- Kč.


SEZNAM INSPEKTORŮ UTZ
Celé jméno Město Ulice Telefon e-mail Tlaková
zařízení
Plynová
zařízení
Zdvihací
zařízení
Elektrická
zařízení
silnoproudá
Červ Václav Praha 5 Pražského 603/24 606613832

X

Hanauer Karel Ústí nad Labem Švestkova 11 472772805
X X X
608359203
Jelínek Jaroslav Pardubice Brožíkova 429

X X

Jirout Ivan Pardubice Čacké 1511 603520670 ijirout@profikompresory.cz
Ivanjirout@tiscali.cz
X


+ parní kotle
Karkoš Jiří Praha 7 U Smaltovny 26 777831961 karkos@hekom.cz X


+ parní kotle
Kulhavý Vilém Praha 5 Weberova 204

X X

Machač Stanislav Děčín 4 Palackého 823/4 728118478
X X

Lesňáková Nora Praha 8 Čimická 1630/60 724027627 n.lesnakova@seznam.cz
X

Musil František Olomouc Rooseveltova 26,Olomouc

X


Neumann Adam Ostrava Nám. Družby 1239

X


Plešr Antonín Praha 5 Mezi Rolemi 476

X X X X
Plíva Jiří Děčín Děčín 6, U tvrze 1470/43 720142595
X X

Pokuta Pavel Třebotov Třebotov č. 61

X


Svoboda Jiří Mělník Hořín 101 603486305
X X

Šesták Josef Děčín 1 Čs.armády 26 732601013
X X

Srb Martin Děčín II Liberecká 1008/71 412526985 martin.srb@volny.cz
X

607984645
Vocilka Jaroslav Praha 6 Za Pohořelcem 671X
Zoubek Miroslav Praha 7 Veletržní 19/528 775207244
X X

Bárta Miloslav Praha 4 U Botiče 1931/5 241407353


X
605186722
Komenda Štěpán Jílové u Děčína Za Stadionem 59 412550221


X
602233083
Bureš Ferdinand Hrobce Židovice 16 604857040X
Kejdana Pavel Hradec Králové Dubová 770/1A 602104345 eltim_elektro@volny.cz


X
Ernst Jiří Přelouč Jižní 1368 777767744X
Hakl Milan Praha 8 Vršní 153/7 284691105X
Létal Petr Troubky Troubky č. 568 641221190 ipl@solidteam.cz
Letal@solidteam.czX
602528165
Liščák Milan Arnoltice Labská Stráň 120 602147865X
Ouška Petr Lomnice nad Lužnicí Nové Město 201 728274498X
Paleček Bohumír Praha 9 - Libeň Kovanecká 2106/6 602229959 bpal@seznam.cz


X
Plachý Radek Ždánice Sokolská 510 602778185 radek.plachy@hrpservis.cz


X
Poul Richard Černošice V Horce 178 603158848 r.poul@post.cz


X
Řízek Vladimír Boletice nad Labem Školní 314/B
X
Svoboda Ludvík Praha 3 V Domově 48 777767713X
Šedivec Karel Lomnice nad Lužnicí Bratří Čapků 597 602150249 k.sedivec@seznam.cz


X
Šturma Martin Janov Janov 80 608444730 martin.sturma@uti-sro.cz


X
Šunka Jan Praha 3 Biskupcova 1591/34 722112435 sunka.ja@seznam.cz


X
Švec Jiří Praha 4 Květnového Vítězství 773/73 608444730X
Švec Jiří Praha 4 Květnového Vítězství 773/73 608444730X
Verze pro tisk

© Státní plavební správa
webmaster@spspraha.cz