STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA

 

SDĚLENÍ STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVY č. 32/2012
ze dne 17.04.2012

o zastavení plavby na Vltavě, VD Orlík

zrušeno dne 23.04.2012

Ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, Státní plavební správa zastavuje plavbu z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu při závodech rychlostních motorových člunů na vodní cestě Vltava, nádrži vodního díla Orlík, ř. km 181,50 až 183, opakovaně, vždy v délce trvání maximálně 20 minut

dne 21. dubna 2012 v době od 10:00 hodin do 18:00 hodin
a
dne 22. dubna 2012 v době od 09:00 hodin do 19:00 hodin.

Zastavení plavby bude provedeno pomocí signálních znaků A.1 „Zákaz proplutí“ umístěných na obou březích v ř. km 181,50 a 183,00. V době zastavení plavby bude v místě přítomno plavidlo pořadatele.

Platí do: 23.04.2012

(č. j. 2044/PH/12)

Ing. Hynek Beneš v. r.
ředitel pobočky

Verze pro tisk


© Státní plavební správa
webmaster@spspraha.cz