STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA

 

SDĚLENÍ STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVY č. 13/2012
ze dne 17.02.2012

o obnovení plavebního provozu na Labi
v úseku Ústí nad Labem (ř. km 767,30) až Hněvice (ř. km 823,86)
a v úseku Přelouč (ř. km 951,177) až Kunětice (ř. km 976,67)

zrušeno dne 19.02.2012
sdělením Státní plavební správy č. 16/2012

Státní plavební správa na základě informací správce vodní cesty Povodí Labe, státní podnik, ze dne 17. února 2012 s ohledem na příznivý vývoj meteorologické situace a úbytek ledové hmoty v korytě Labe

obnovuje plavební provoz na Labi
v úseku Ústí nad Labem (ř. km 767,30) až Hněvice (ř. km 823,86)
a v úseku Přelouč (ř. km 951,177) až Kunětice (ř. km 976,67)
ode dne 18. února 2012 od 6.00 hodin.

Upozornění:

1. Za plavby ve zprovozněných úsecích Labe je nutné dodržovat zvýšenou opatrnost, především pak na regulovaném úseku Labe, kde z provozních důvodů nemohl správce vodní cesty provést kompletní vyznačení plavební dráhy.

2. Plavební provoz v úseku Labe Hněvice (ř. km 823,86) až Přelouč (ř. km 951,177) zůstává nadále z důvodu výskytu ledových jevů zastaven do odvolání.

3. Tímto Sdělením se ruší Sdělení SPS č. 5/2012 ze dne 2. února 2012 a Sdělení SPS č. 6/2012 ze dne 3. února 2012.

Platí do: odvolání

(č. j. 381/DC/12)

František Cibulka v. r.
operátor střediska RIS

Verze pro tisk


© Státní plavební správa
webmaster@spspraha.cz