STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA

 

OMEZENÍ PLAVBY

Zobrazit omezení plavby:

dnešní stav
včetně budoucích omezení

vodní cesta: průplav Otrokovice - Rohatec
název: přerušení plavby na průplavu Otrokovice - Rohatec
od: 05.03.2012
do: 16.05.2012  
specifikace:

přerušení plavby z důvodu stavebních prací

 
opatření pro plavbu:

přerušení plavby pro nedostatečnou plavební hloubku

 

Verze pro tisk


© Státní plavební správa
webmaster@spspraha.cz