STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA 

V roce 2007 došlo k 19 plavebním nehodám;
poměr mezi plavebními nehodami v obvodech plavebních komor,
v přístavech a na překladištích
a mimo ně


© Státní plavební správa
webmaster@spspraha.cz