STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA 

V roce 2005 došlo k 23 plavebním nehodám;
poměrné zatížení vodních cest plavebními nehodami


© Státní plavební správa
webmaster@spspraha.cz